Freedom dokument för nerladdning:
 

JAWS

MAGic

OpenBook

Zoomtext

Fusion

FOCUS


Manualer JAWS

Manualer JAWS 2021

Snabbstart manual Jaws 2021 som Word-dokument
Snabbstart manual Jaws 2021 som PDF-dokument
Kortkommandon Jaws 2021 som Word-dokument
Kortkommandon Jaws 2021 som PDF-dokument

Manualer JAWS 2020

Snabbstart manual Jaws 2020 som Word-dokument
Snabbstart manual Jaws 2020 som PDF-dokument
Kortkommandon Jaws 2020 som Word-dokument
Kortkommandon Jaws 2020 som PDF-dokument

Manualer JAWS 2019

Snabbstart manual Jaws 2019 som Word-dokument
Snabbstart manual Jaws 2019 som PDF-dokument
Kortkommandon Jaws 2019 som Word-dokument
Kortkommandon Jaws 2019 som PDF-dokument

Manualer JAWS 2018

Snabbstart manual Jaws 2018 som Word-dokument
Snabbstart manual Jaws 2018 som PDF-dokument
Kortkommandon Jaws 2018 som Word-dokument
Kortkommandon Jaws 2018 som PDF-dokument

Manualer JAWS 18

Snabbstart manual Jaws 18 som Word-dokument
Snabbstart manual Jaws 18 som PDF-dokument
Kortkommandon Jaws 18 som Word-dokument
Kortkommandon Jaws 18 som PDF-dokument

Manualer JAWS 17

Snabbstart manual Jaws 17 som Word-dokument
Snabbstart manual Jaws 17 som PDF-dokument
Kortkommandon Jaws 17 som Word-dokument
Kortkommandon Jaws 17 som PDF-dokument

Manualer JAWS 16

Snabbstart manual Jaws 16 som Word-dokument
Snabbstart manual Jaws 16 som PDF-dokument
Kortkommandon Jaws 16 som Word-dokument
Kortkommandon Jaws 16 som PDF-dokument

Manualer JAWS 15

Snabbstart manual Jaws 15 som Word-dokument
Snabbstart manual Jaws 15 som PDF-dokument
Kortkommandon Jaws 15 som Word-dokument
Kortkommandon Jaws 15 som PDF-dokument

Manualer JAWS 14

Snabbstart manual Jaws 14 som Word-dokument
Snabbstart manual Jaws 14 som PDF-dokument
Kortkommandon Jaws 14 som Word-dokument
Kortkommandon Jaws 14 som PDF-dokument

Manualer JAWS 13

Snabbstart manual Jaws 13 som Word-dokument
Snabbstart manual Jaws 13 som PDF-dokument
Kortkommandon Jaws 13 som Word-dokument
Kortkommandon Jaws 13 som PDF-dokument

Manualer JAWS 12

Snabbstart manual Jaws 12 som Word-dokument
Snabbstart manual Jaws 12 som PDF-dokument
Kortkommandon Jaws 12 som Word-dokument
Kortkommandon Jaws 12 som PDF-dokument

Manualer JAWS 11
Snabbstart manual Jaws 11 som Word-dokument
Snabbstart manual Jaws 11 som PDF-dokument
Snabbstart manual Jaws 11 som txt-dokument
Kortkommandon Jaws 11 som Word-dokument
Kortkommandon Jaws 11 som PDF-dokument
Kortkommandon Jaws 11 som txt-dokument
Nyheter i JAWS 11 i Daisy-format

JAWS 11 USB

Manualer JAWS 10

Snabbstart manual Jaws 10 som Word-dokument
Snabbstart manual Jaws 10 som PDF-dokument
Kortkommandon Jaws 10 som Word-dokument
Kortkommandon Jaws 10 som PDF-dokument

Manualer JAWS 8

Snabbstart manual Jaws 8 som Word-dokument
Snabbstart manual Jaws 8 som PDF-dokument
Kortkommandon Jaws 8 som Word-dokument
Kortkommandon Jaws 8 som PDF-dokument

Manualer JAWS 7

Nyheter i Svenska JAWS 7.1 som Word-dokument.
Nyheter i Svenska JAWS 7.1 som PDF-dokument.
Kortkommandon Jaws 7.1 som Word-dokument.
Kortkommandon Jaws 7.1 som PDF-dokument.
Snabbstart manual Jaws 7.1 som Word-dokument
Snabbstart manual Jaws 7.1 som PDF-dokument

Diverse funktioner i JAWS

Använd pekmarkör som html sida    (JAWS 15)

Använda JAWS med pekskärm som html sida  (JAWS 15)

JAWS Sökaren som Html sida

JAWS Skärm-OCR som Html sida

JAWS 14 och Flexibel Web

JAWS i nätverk

Nätverksauktorisation som Word-dokument
Nätverksauktorisation som PDF-dokument


Manual Fusion

Snabbstart Fusion 2021 som Word-dokument

Snabbstart Fusion 2021 som Pdf-dokument

Snabbstart Fusion 2020 som Word-dokument

Snabbstart Fusion 2020 som Pdf-dokument

Snabbstart Fusion 2019 som Word-dokument

Snabbstart Fusion 2019 som Pdf-dokument


Manual MAGic

Manual MAGic 13

MAGic 13 Snabbstart Guide

MAGic 13 Svensk snabbguide

MAGic 13 med Tal Svensk snabbguide

Manual MAGic 12

MAGic 12 Svensk snabbguide

Manual MAGic 11

MAGic 11 Svensk snabbguide


Manual OpenBook

Manual OpenBook 9

OpenBook 9 Nyheter som Doc

OpenBook 9 Nyheter som Pdf

OpenBook 9 Snabbstart som Doc

OpenBook 9 Snabbstart som Pdf

OpenBook Kortkommandon Desktop som Doc

OpenBook Kortkommandon Desktop som Pdf

OpenBook Kortkommandon Laptop som Doc

OpenBook Kortkommandon Laptop som Pdf

OpenBook 9 Hämta in och bearbeta som Doc

OpenBook 9 Hämta in och bearbeta som Pdf

OpenBook 9 Läsning som Doc

OpenBook 9 Läsning som Pdf

OpenBook 9 Justera talet som Doc

OpenBook 9 Justera talet som Pdf

OpenBook 9 Funktioner för synsvaga som Doc

OpenBook 9 Funktioner för synsvaga som Pdf

OpenBook 9 Spara som ljud som Doc

OpenBook 9 Spara som ljud som Pdf

PEARL Snabbguide som Doc

PEARL Snabbguide som Pdf


Manual Zoomtext

Manual Zoomtext 2021

Zoomtext 2021 Manual som Pdf

Zoomtext Magnifier 2021 Bruksanvisning som Pdf

Zoomtext MagReader 2021 Bruksanvisning som Pdf

Zoomtext MagReader 2021 Kortkommandon som Pdf

Manual Zoomtext 2020

Zoomtext 2020 Manual som Pdf

Zoomtext Magnifier 2020 Bruksanvisning som Pdf

Zoomtext MagReader 2020 Bruksanvisning som Pdf

Zoomtext MagReader 2020 Kortkommandon som Pdf

Manual Zoomtext 2019

Zoomtext 2019 Manual som Pdf

Zoomtext Magnifier 2019 Bruksanvisning som Pdf

Zoomtext MagReader 2019 Bruksanvisning som Pdf

Zoomtext MagReader 2019 Kortkommandon som Pdf

Zoomtext MagReader 2019 Skripting som Pdf

Manual Zoomtext 2018

Zoomtext 2018 Manual som Pdf

Zoomtext Magnifier 2018 Bruksanvisning som Pdf

Zoomtext MagReader 2018 Bruksanvisning som Pdf

Zoomtext MagReader 2018 Kortkommandon som Pdf

Zoomtext MagReader 2018 Skripting som Pdf

Manual Zoomtext 11

Zoomtext 11 Manual som Pdf

Zoomtext Magnifier Bruksanvisning som Pdf

Zoomtext MagReader Bruksanvisning som Pdf

Manual Zoomtext 10.1

Zoomtext 10.1 Snabbguide Manual som Pdf


Manual FOCUS Blue

FOCUS Blue 14 V5 Manual  som Pdf  (ArtNr 1-5314)

FOCUS Blue 40 V5 Manual  som Pdf  (ArtNr 1-5340)

FOCUS Blue 40 V5 Lathund som Pdf  (ArtNr 1-5340)

FOCUS BU V5 Manual  som Pdf  (ArtNr 1-5345) Ingen punktinmatning

FOCUS Blue 80 V5 Manual som Pdf (ArtNr 1-5325)

Förbereda MicroSD kort för anteckning i FOCUS Blue V5

Använda anteckningsfunktion på FOCUS Blue V5

FOCUS FirmWare uppdatering 5.82-14  (2022-02-15)

Byta Firmware i FOCUS Blue V5

FOCUS 14 Blue Manual som Doc   (ArtNr 1-5308)

FOCUS 14 Blue Manual som Pdf   (ArtNr 1-5308)

FOCUS 40 Blue Manual som Doc     (ArtNr 1-5307)

FOCUS 40 Blue Manual som Pdf   (ArtNr 1-5307)

FOCUS Blue 14 och Talks som Pdf  (Engelsk)

Använda Focus Blue tillsammans med iOS i wordformat (iPhone, iPad)

Använda Focus Blue tillsammans med iOS i Pdf (iPhone, iPad)

FOCUS Blue - Punktinmatning Av/På

Lär dig punktinmatning


Manual FSReader 2

FSReader 2.0 Snabbguide som Word-dokument

FSReader 2.0 Snabbguide som PDF-dokument

FSReader 2.0 Snabbguide i Daisy format


Blindtunes för iTunes

Blind Tunes


 Stäng fönster