Textruta:  
 Nedladdning av JAWS 10 för USB-minnen


Följande beskriver i korthet hur du först laddar ner och installerar programmet för USB tumme, 
för det andra, ladda ner video intercept drivrutinen, 
och för det tredje starta programmen på USB tummen på en annan dator. 


Nedladdning av program och Installation 

1. Sätt in din USB tumme i din dator's USB port. 

2. Välj lämplig USB tumme nedladdningslänk som finns längst ner i dessa steg. 

3. När dialogrutan öppnas, välj Spara, och välj en plats på din USB tumme där du lätt kan hitta den nedladdade körbara EXE-filen. 

4. Kör den nerladdade EXE-filen och packa upp filerna till din USB tumme. 

JAWS för USB tumme:

Ladda ner JAWS 10 USB


Notera: USB tumme utgåvorna av JAWS 9.0 eller senare kan köras i Windows Vista, Windows XP, och Windows 2000. 
Emellertid, när du använder USB tumme versionen i en Windows Vista dator, bör du komma ihåg följande.

Det rekommenderas att du avaktiverar Kontroll av Användarkonto (UAC) genom att öppna kontrollpanelen, 
och välja Användarkonton. USB tumme versionen fungerar när UAC har aktiverats, 
men talet och följningen är begränsad för elevated program. 

Microsoft Hjälpmedelscenter laddas när du startar USB tumme versionen på en Windows Vista dator. 
När JAWS eller MAGic laddats kan du stänga fönstret Hjälpmedelscenter genom att klicka på Stäng knappen, 
eller trycka ALT+F4.


Video Intercept Nedladdning 

1. Välj länken video intercept som finns i slutet av denna procedur. 

2. När dialogrutan öppnats, välj Spara och spara filen i rotkatalogen på din USB tumme. 
(Om det behövs, så kan du med denna filen installera drivrutinen video intercept på någon dator,
som inte redan har den installerad.)

JAWS/MAGic Video Intercept (25 MB) 

Starta programmet på USB tummen

1. Ta ut USB tummen och sätt in det i någon annan dator. 
Windows visar automatiskt en dialogruta som frågar vilken åtgärd som skall utföras.

Välj "Starta JAWS" och tryck sedan ENTER. 

Om denna dialogruta inte kommer fram, tryck WINDOWSTANGENTEN+R, 
skriv "X:\JAWS10" (där X är enhetsbokstaven för din USB tumme) och tryck ENTER. 


Notera: Om video intercept inte har installerats på datorn, 
välj Avbryt knappen när dialogrutan "Vilken åtgärd skall utföras" visas. 
Tryck sedan WINDOWSTANGENTEN+R, skriv "X:\FSVideoIntercept.exe" 
(där X är enhetsbokstaven för din USB tumme, och tryck ENTER. 
Detta installerar de nödvändiga JAWS och MAGic video komponenterna på datorn. 
Du måste ha administratörsrättigheter för att kunna installera dessa filer.

Notera: Om produkten inte kan erhålla sin auktorisering, kommer det programmet att köras i 40-minuters läge.
 
Åter Startsida