JAWS aktivering

 

JAWS olika koder:

Först skall vi reda ut de olika koderna som det talas om i samband med att JAWS skall aktiveras.

  1. På baksidan av fordralet till din JAWS-skiva, finns en 20 siffrig kod. Denna kod finns angiven både i punktskrift och i svartskrift. Denna kod är:

Authorizing code, = Auktoriseringskoden.

Authorizing number, = auktoriseringsnummer.

 

  1. Om du öppnar JAWSfönstret, går till Hjälpmenyn, menyposten Om JAWS för Windows, och öppnar denna menypost.  Då kan du läsa flera saker:

Locking code, = Låskoden.

Ditt serienummer för din JAWS.

Antal återstående uppdateringar. Läses med hjälp av JAWSmarkören.

JAWS versionsnummer. Läses med hjälp av JAWSmarkören.

 

  1. Då man har aktiverat JAWS, då får man tillbaka en:

Activation License code, = Aktiveringskod. Eller

License code, = Licenskod. Eller

Activation key, Aktiveringsnyckel. eller

Authorizing key, = Auktoriseringsnyckel.

Detta är alltså olika namn för exakt samma sak.

Denna Auktoriseringsnyckel, är en liten textfil, som innehåller en textsträng på upp till 100 siffror och bokstäver.

Då denna filen har mottagits av JAWS, så placeras den på följande plats i din dator:

C:\Program\Freedom Scientific\Activator.

Filen heter JAWS.cps, och denna filen får man inte radera. Om man nu råkar ta bort denna filen, då måste man aktivera JAWS igen.


Låskoden:

Låskoden baseras på de i din dator ingående komponenterna, Hårddisk, Ram minne, Nätverkskort, Ljudkort, Grafikkort, CD-Enhet, och annan intern maskinvara. Låskoden innefattar inte programvaror såsom Microsoft Office, Omnipage, Windows XP, Nero Burning Rom,  osv.

Låskoden skapas under tiden man installerar JAWS, och förblir densamma ända till dess man byter ut, tar bort, eller installerar ny intern maskinvara. Maskinvara som ansluts via USB portar, omfattas inte av låskoden. Du kan således ansluta en USB-Hårddisk, USB-CD-Brännare, eller USB-Ljudkort, utan att låskoden ändrar sig.


Auktoriseringskoden:

Detta är den 20 siffriga koden som finns angiven på baksidan av fodralet till din JAWS. Koden är angiven både i punktskrift och i svartskrift.

Den här koden är nödvändig för att kunna aktivera JAWS.

Om du tidigare har använt 3,5 tums diskettnyckel, som licens för din JAWS, då måste du få din diskettnyckel utbytt mot en Auktoriseringskod.

Det här hjälper dig din JAWS återförsäljare med.

Men för att han skall kunna göra detta så krävs följande uppgifter:

Din JAWSversion.

Ditt serienummer för din JAWS.

Antal återstående uppdateringar.

Du erhåller sedan en Auktoriseringskod. Denna koden är personlig, och den skall förvaras säkert. Den här koden kommer ALLTID att gälla för ALLA framtida JAWSversioner.


SMA:

SMA används för att kunna få tillgång till uppdateringar.

Om du köper en ny JAWS, får man automatiskt tillgång till 2 uppdateringar.

Då dessa uppdateringar är slut, då måste man köpa en SMA.

Låt oss ta ett exempel:

Du kör JAWS 5.10, och har tillgång till 2 uppdateringar.

Då kan du utan problem installera och köra JAWS 6.20, och JAWS 7.10.

Om du sedan försöker installera och köra JAWS 8.0, då kommer du inte att kunna aktivera den JAWSversionen.

I detta fallet så behöver du en Halv SMA.

En halv SMA, innebär att du får tillgång till EN uppdatering.

En HEL SMA innebär att du får tillgång till 2 uppdateringar.

Om du i ovanstående fall köper en HEL SMA, kommer du att kunna köra JAWSversioner upp till och med version 9.0.

Man får ingen ny Auktoriseringskod då du köper en SMA. Man får bara tillgång till fler uppdateringar.


Standard eller Professional:

JAWS finns i två olika varianter:

JAWS Standard, som är avsedd att köras i datorer med 32-bitarsversioner av Windows 7 Home Premium, Windows 7 Starter, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Basic och Windows XP Home.

Och 64-bitarsversioner av Windows 7 Home Premium, Windows Vista Home Premium och Windows Vista Home Basic. 

OBS! Windows 95 stöds endast av JAWSversioner upp till och med 6.20.

JAWS Professional, som är avsedd att köras i datorer med 32-bitars system: alla 32-bitarsversioner av Windows 7, Windows Vista, Windows XP Professional, Windows XP Home, Windows XP Media Center Edition, Windows Server 2008 och Windows Server 2003.

Och 64-bit Pro kan användas med alla 64-bitars versioner av Windows® 7, Windows Vista® och Windows Server® 2008.

Auktoriseringsskiva:

En Auktoriseringsskiva är en CD-skiva som följer med din JAWS 6.20, eller senare.

Den används för att automatiskt mata in Auktoriseringskoden då du aktiverar din JAWS. Men samtidigt som du aktiverar JAWS med din Auktoriseringsskiva, sparas informationen från CD-skivan på hårddisken, och används om JAWS behöver aktiveras vid ett senare tillfälle.

DVS! Om du tillexempel byter CD-Brännare, kommer du att behöva aktivera JAWS igen. När du då startar JAWS första gången efter du bytt CD-Brännare, kommer frågan om du vill aktivera JAWS fram. Om du nu en gång har använt din Auktoriseringsskiva, då kommer JAWS aktiveringsprogram automatiskt att hämta rätt information, och du behöver bara trycka på Enter.


Aktivera JAWS:

Se först till så att du har din Auktoriseringskod eller din Auktoriseringsskiva tillgänglig.

Därefter installerar du JAWS i din dator på vanligt sätt.

När du efter installationen startar JAWS för första gången, kommer det fram en dialogruta som heter Aktivering, och knappen Starta Aktivering är förvald.

Tryck på Enter för att starta aktiveringen, eller Tabb för att hoppa till knappen Aktiveringshjälp, eller knappen Avsluta. Knappen Avsluta, avslutar aktiveringen, men JAWS fortsätter att köras i 40 minuter.

Tryck   Enter för att starta aktiveringen. JAWS läser nu upp en text angående aktivering, och knappen fortsätt är förvald. Tryck på Enter för att fortsätta.

Nu kommer det fram två nya knappar, Aktivera med Licens CD, och Mata in Licensnummer manuellt.

I det här fallet så är:

Licens CD, = Auktoriseringsskivan, och

Licensnummer, = Auktoriseringskoden.

Om du har din Auktoriseringsskiva tillgänglig, sätter du in den i CD-enheten nu, och väljer knappen Aktivera med Licens CD.

Om du föredrar att själv skriva in din Auktoriseringskod, då väljer du knappen Mata in Licensnummer manuellt.

Det rekommenderas att du använder en Auktoriseringsskiva.

Sedan kommer det fram en dialogruta som heter:

Freedom Scientific JAWS Activation.

Här väljer du knappen Activate, och trycker på Enter.

Det kommer nu upp en dialogruta, med 4 radioknappar, där du kan välja på vilket sätt du vill aktivera JAWS.

Alternativen  är följande:

Internet. Detta rekommenderas, då detta är snabbast.

Telefax.

Telefon. OBS! Telefonnummer till USA.

Aktivera genom en pålitlig vän, som har internetanslutning.

Denna vän skapar då en Aktiverings skiva.

Välj nu alternativet Internet, vilket är det snabbaste. Tryck sedan Tabb, till du kommer till knappen Next, och tryck på Enter.

Nu kommer det fram en dialogruta där du skall fylla i ditt 20 siffriga nummer. Om du i de föregående dialogrutorna valde att använda din Auktoriseringsskiva, så är redan din 20 siffriga Auktoriseringskod inmatad i inmatningsfältet. Om du däremot valde att mata in din Auktoriseringskod manuellt, då är inmatningsfältet tomt, och du får själv skriva in eller klistra in din Auktoriseringskod här.

Tryck sedan på Tabb, till du kommer till Next, och tryck på Enter.

Nu går det ut en aktiveringsförfrågan till Freedom Scientific. Och efter några sekunder får du tillbaka en Licenskod.

Denna licenskod är ca 100 tecken lång, och den sparas på följande plats i din dator.

C:\Program\Freedom scientific\Activator.

Filen som innehåller licensen heter JAWS.CPS.

Du får slutligen ett meddelande om att aktiveringen har Slutförts, eller misslyckats.

 


Skapa en Auktoriserings CD:

Gör på följande vis för att skapa en ny en-användare eller fler-användare Icke-nätverk Auktoriserings CD:

1. Skapa en mapp på din dator, där du lätt kan hitta den.

2. Hämta MakeAuthJAWSCD.zip filen från följande plats och packa up den i mappen du skapade:

ftp://ftp.freedomscientific.com/users/hj/private/WebFiles/Tools/MakeAuthJAWSCD.zip

Den här Zip filen innehåller följande filer:

Auth#GoesHere.fsac

AuthCode.enu

AuthCode.exe

Autorun.inf

Readme.txt

I den svenska versionen finns även:

AuthCode.sve  ;Tillagd av Håkan Andersson.

LäsMig.txt ; Översatt version av Readme.txt.

3. Starta Anteckningar och öppna filen Auth#GoesHere.fsac. Där finns tre rader med text i den här filen.

De två första är informationsrader, som inte påverkar

din CD.

Tips: Om du vill kan du skriva in ditt JAWS serienummer på den andra raden.

Detta är inte nödvändigt, men det kan hjälpa till som en referenspunkt.

OBS! Du får inte ta bort ”Nummertecken, eller Semikolon” i början på denna rad.

4. Flytta ner till den nedersta raden med text, vilken lyder: "PasteYour20DigitAuth#Here."

I den svenska versionen: "Klistra in den 20 siffriga Auktoriseringskoden här".

Håll ner SHIFT och använd piltangenterna för att

markera denna raden med text. 

5. Kopiera eller skriv in ditt 20 siffriga Auktoriseringsnummer istället för den markerade texten. Det är säkrare att använda

windows standard kommandon för att kopiera och klistra in din 20 siffriga kod med.

Kontrollera noga så att det verkligen inte finns något anna tecken än den 20 siffriga koden på denna rad,

och att sifferkoden är exakt rätt innan du fortsätter.

6. Tryck Kontroll+S för att spara dina förändringar, tryck sedan ALT+F4 för att avsluta Anteckningar.

7. Markera filen Auth#GoesHere.fsac i Windows Utforskaren, och tryck F2 för att byta namn på filen.

Klistra eller skriv in ditt 20 siffriga Auktoriseringsnummer, så att filnamnet

består av ditt 20 siffriga nummer, (Se till så att filendelsen fortfarande är.fsac). Tryck ENTER för att slutföra namnändringen.

8. Starta ditt CD brännarprogram och se till så att när du skapar CD projektet att du inte skapar en

multi session CD. Du måste således skapa en single session CD.

9. Bränn de fem filerna (I den svenska versionen sju filer) du packade upp från MakeAuthJAWSCd.zip filen

(även den filen du bytte namn på) till en CD.

Volymetiketten, eller namnet på CD-skivan, måste vara: AuthJAWS.

Om CD-skivan inte har namngivits på rätt sätt, kommer den inte att fungera på rätt vis. 


Notera att om du av någon anledning inte längre har din ILM Auktoriserings CD kvar, och du inte kan bränna din egen, kan du

beställa en ersättnings CD genom Freedom Scientific

Sales eller Customer Service, eller hos din närmaste återförsäljare.

E-mail adresser och telefonnummer finns upplistade på sidan

"Contact Us"

  Freedom Scientific Webbsida.

 

Du kan lära dig mer om ILM aktivering i avsnittet Product Activation Overview i JAWS Hjälpen.

Du kan eventuellt också finna följande webbsidor användbara.

OBS! Engelsk text.

http://www.fsactivate.com

På följande adress, kan du läsa ytterligare om aktivering och om andra frågor som rör Freedom Scientifics olika produkter.

http://www.freedomscientific.com/fs_support/BulletinList.cfm

Bland annat så kan du söka upp och läsa följande articklar:

What is the purpose of the ILM Authorization CD?

What is the difference between my authorization CD and an activation CD?

How do I find the 20-digit ILM Authorization number associated with my JAWS Serial Number?

What are the different ways to Authorize JAWS?


Activation Media Image Creator:

Utför Produkt Aktivering med hjälp av Activation Media Image Creator

Om datorn som du skall installera din Freedom Sientific produkt på saknar internetanslutning, så kan det här vara en bra metod att följa då du skall aktivera din produkt.

För att göra detta behöver du:

Hämta programmet Activation Media Image Creator,

som beskrivs I detta dokument.

• Inhämta den 20 siffriga auktoriseringskoden från varje användare, samt den för varje dator unika Låskoden.

Låskoden kan man läsa om man efter installationen av JAWS, öppnar JAWS fönstret, Hjälpmenyn, Menyposten Om JAWS för Windows.

Auktoriseringskoden finns angiven på baksidan på fodralet till din JAWS-skiva. Den finns både i punktskrift och i svartskrift.

Activation Media Image Creator

Activation Media Image Creator är ett fritt program från Freedom Scientific som tillåter distributörer, teknisk support personal, utbildningsorganisationer,

och tredjeparts organisationer och generalagenter att inhämta Aktiverings licenskoder från Internet License Manager (ILM). du kan använda detta program för att hjälpa användare

som inte har åtkomst till Internet. Då du har laddat ner och installerat detta program, kan du erhålla en Aktiverings Licenskod för vilket auktoriseringsnummer

och Låskod som helst. Programmet skapar en uppsättning med filer som du kan kopiera till en CD eller diskett. Du kan sedan använda denna CD eller diskett för att aktivera programvaran.

Allt du behöver är användarens 20 siffriga Auktoriseringsnummer och den för datorns unika Låskoden. Du kan sedan använda Activation Media Image Creator för att ansluta till

Internet License Manager och inhämta en Aktiverings Licenskod för användaren. du kan distribuera Aktiverings Licenskoden på CD eller 3.5-tums disketter,

Eller bifogade I ett e-mail.

Ladda ner Activation Media Image Creator

För att ladda ner och installera Activation Media Image Creator, gör följande:

1. Använd följande länk för att starta hämtningen av programmet:

ftp://ftp.freedomscientific.com/users/hj/private/WebFiles/Tools/ActivationMedia_101012.exe

2. Spara filen på ditt Windows skrivbord, eller på annan lämplig plats I din dator, Så att den är lätt att hitta.

3. När hämtningen är slutförd, tryck WINDOWS tangenten+M på ditt tangentbord för att gå till skrivbordet. Eller om du placerade filen på annan plats, går du till den platsen.

4. Markera filen som du hämtade och tryck ENTER.

5. Följ anvisningarna på bildskärmen för att installera Activation Media Image Creator.

Notera: För En-användare licenser: Om du behöver använda Activation Media Image Creator med JAWS 5.1, skall du hämta

Activation Media Image Creator 1.0.

Notera: För Fler-Användar Nätverkslicenser: Om du har en fler-användar nätverkslicens med verktyg mottagna efter September 2005, kan du ladda hem Activation Media Image Creator version 1.1.

Använda Activation Media Image Creator  

När installationen är slutförd, kan du starta programmet genom att använda genvägen Activation Media Image Creator på ditt skrivbord. Vid installationen skapas

Även en Freedom Scientific programgrupp i din Startmeny som innehåller genvägar för att starta programmet, visa Hjälpen, och avinstallera programmet.

Online hjälpen för Activation Media Image Creator guidar dig genom hela processen av inhämtandet och distribuerandet av Aktiverings Licenskoder.

Programmet skapar fyra filer: Activation.ini, ActivationCode.enu, ActivationCode.exe, och Autorun.inf. Dessa fyra filer kopieras också in I en packad

.zip fil så att du kan skicka de i ett e-mail meddelande. Om du kopierar fyra filerna till en CD, aktiveras programmet automatiskt då användaren sätter in cd-skivan.

Om du kopierar filerna till en diskett eller skickar dem i ett e-mail meddelande, måste användaren köra filen ActivationCode.exe för att aktivera sin programvara.


 Stäng fönster