Nyheter i MAGic 12 Skärmförstoringsprogram

MAGic 12 Funktioner

MAGic 12 erbjuder flera nya funktioner och förbättringar som beskrivs på den här sidan. För att lära mera, läs hela Vad är Nytt eller om du använder MAGic, tryck INSERT+F6 för att öppna en lista med rubriker och gå sedan direkt till ett särskilt avsnitt.

Helt nytt användarfönster

Alla visuella, tal, och verktygsfunktioner är logiskt grupperade på flikar i MAGic användarfönstret. Den här nya utformningen gör det enklare att snabbt hitta och använda inställningarna som du vill utan att navigera genom flera menyer.

Funktioner är utformade genom att använda delade knappar där du klickar den övre halvan för att skifta funktionen på eller av, och klickar den nedre halvan för att visa en lista med standardscheman. Detta eliminerar behovet av att navigera ner i inställningar i menyer med flera undermenyer. Om du vill fininställa eller skapa nya scheman, kan du välja alternativet inställningar i listan, vilket visar ytterligare inställningar för den funktionen.

Alla MAGic menyer har samlats ihop under huvudmenyn placerad i det övre vänstra hörnet av användarfönstret.

Slutligen, har fokusindikatorn lagts till i användarfönstret vilket gör det lättare att hitta din plats när du rör dig genom användarfönstret. Indikatorn representeras av fyra hörnklammer som visas runt det aktuella objektet som har fokus.

HD Text

Text och bilder kan bli kantiga och visas som pixlar när skärmförstoringen ökas. MAGic 12 introducerar Högupplösande textavrundning. Det drar nytta av True Type teckensnitt som är installerat på din dator för att erbjuda den klaraste och skarpaste förstoringen av text och bilder på din bildskärm. Textavrundning är på som standard.

För att ändra inställningar för textavrundning, välj Visa från menyn Visuellt i MAGic användarfönster.

2.5x förstoringsnivå

Nu erbjuder MAGic 2.5x förstoring, vilket kan väljas genom att använda knapparna för förstoringsnivå i fliken Visuellt i användarfönstret.

Avrundning delförstoringsnivåer

HD Text erbjuds för alla förstoringsnivåer, inklusive dem nio tidigare inte avrundade stegvis ökande förstoringsnivåerna mellan 1x och 2x förstoring, och den nya 2.5x stegvis ökande förstoringsnivån.

HD Muspekare

Funktionen musinställningar i MAGic låter dig modifiera framträdandet på muspekaren så att den är lättare att hitta i både förstorade och oförstorade områden på din skärm. Med den nya Högupplösta stilen på muspekaren, kan du ytterligare anpassa din muspekare för förbättrad visuell igenkänning. Dessa förändringar kan hjälpa till att minska ögontrötthet som kan uppstå när man följer en lågkvalitativ muspekare på en förstorad skärm. Muspekare inställningar omfattar:

 • Fyra Högupplösta muspekare: standard, Aero, 3D, och feta pekare
 • Kontinuerlig förändring av muspekarens storlek från liten till stor
 • Storleken på muspekaren är inte längre förstorad i proportionen ett till ett, när förändring av förstoringsnivån tillåter musen att vara synlig, men inte ta upp hela skärmen vid höga förstoringsnivåer

Förbättrat utnyttjande av musen

Som tillägg till HD muspekare, har följande förbättringar gjorts för muspekaren:

 • Kontinuerlig förändring av inte högupplöst muspekares storlek från liten till stor
 • Öppet centrumområde i pekaren gör det lättare att läsa information under musen. Som exempel, du stöter inte längre på hårkors i centrum. Denna öppna design gör det lättare när du markerar objekt med en mus.
 • Åtta valbara anpassningsstilar

Talstöd på begäran

Tal på begäran är en ny funktion som låter dig begränsa hur mycket MAGic skall tala när du navigerar fönster och dokument eller utför andra aktioner genom att använda snabbtangenter. Som standard, när du använder tal på begäran, annonserar MAGic endast aktioner som är associerade med ett begränsat antal snabbtangenter. Museko är fortfarande också tillgängligt, vilket låter MAGic läsa den text som du pekar på med muspekaren. Du kan alltid återställa fullt tal genom att klicka på övre halvan av knappen talsyntes i fliken Talsyntes.

Varför använda Talstöd på begäran?

Genom att använda talsyntes med MAGic kan du minska ögontrötthet genom att hjälpa till att fokusera och hitta din plats på skärmen. Emellertid, det finns tillfällen när för mycket tal kan vara överväldigande, och det är här Talstöd på begäran kan vara väldigt användbart. Den nya knappen Talsyntes ersätter den traditionella växlingsknappen Fullt tal/Inget tal, och skiftar nu mellan Fullt tal och Talstöd på begäran.

När MAGic är konfigurerat för Talstöd på begäran, är talstöd som associerats med saker så som byta program eller använda PILTANGENTERNA för att flytta igenom ett dokument tysta. Talstödet triggas endast när läskommandon används eller du pekar på text med musen. Detta är talfunktionen när du väljer alla läskommandon i dialogrutan Talstöd på begäran inställningar. Du kan också välja att använda museko eller skriveko genom att välja inställningar i samma dialogruta. Notera att du kan fortfarande skifta dessa funktioner genom att använda knappar i fliken Talsyntes eller tangentbordskommandon.

Läskommandon

Dem förinställda läskommandon omfattar Läs enhet kommandon (så som tecken, ord, eller rad), Löpande läsning, och kommandon för att justera röstens hastighet; emellertid, du kan ändra dem tillgängliga läskommandon i detta läge genom att använda MAGic's Tangentbordsprogram.

Förinställda läskommandon för Talstöd på begäran listas här nedanför.

Beskrivning Kommando
Löpande läsning från plats INSERT+PIL NER eller
MAGic tangent+VÄNSTER MUSKNAPP KLICK
Alternativ Löpande läsning INSERT+ALT+PIL NER eller
MAGic tangent+ALT+VÄNSTER MUS KNAPP KLICK
Läs tecken NUMERISK 5
Läs ord MAGic tangent+ALT eller
INSERT+NUMERISK 5
Läs rad MAGic tangent+L eller INSERT+PIL UPP
Läs till markör INSERT+HOME
Läs från markör INSERT+PAGE UP
Läs mening MAGic tangent+S
Läs stycke MAGic tangent+P
Läs markerad Text INSERT+SKIFT+PIL NER
Läs fönstrets ledtext och innehåll MAGic tangent+TABB eller
INSERT+TABB
Läs fönstertitel MAGic tangent+T eller
INSERT+T
Läs nedersta raden i fönstret INSERT+PAGE DOWN
Öka röstens hastighet Permanent WINDOWSTangenten+ALT+CTRL+PAGE UP
Öka röstens hastighet tillfälligt ALT+CTRL+PAGE UP
Minska röstens hastighet permanent WINDOWSTangent+ALT+CTRL+PAGE DOWN
Minska röstens hastighet tillfälligt ALT+CTRL+PAGE DOWN

Nya Mus, Markör, och Färgscheman

Nya standardscheman för mus, markör, och färg anpassningar har lagts till i MAGic 12. Dessa scheman använder intuitiv namn för att indikera färger och stilar, så som Stor grön för muspekaren eller Liten röd triangel för markören. För att välja ett schema, klicka den nedre halvan av Mus, Markör, eller Färg delade knapparna och välj ett objekt från listan. Notera att du kan också använda dessa nya scheman som utgångspunkt för ytterligare anpassning av scheman. För att snabbt göra detta, klicka på den nedre halvan av en anpassningsknapp och välj Inställningar. I dialogrutan som öppnas, gör förändringar i inställningarna för förstorat område, inställningar för oförstorat område, eller båda, och välj sedan fliken scheman för att spara dem modifierade förändringarna eller spara som ett nytt schema.

Program-Specifika Röstprofiler

För MAGic 12, har röstprofiler modifierats för att göra det väldigt lätt att välja, skapa, ändra, och spara röstinställningar för användning med MAGic eller specifika program. Tidigare när du ändrade inställningar för röstprofiler, var du tvungen att välja mellan att göra en Generell Röstinställning eller en Individuell Röstinställning, och sedan bestämma om förändringarna skulle vara som standardinställning för hela MAGic eller bara det aktuella öppna programmet. Nu när du ändrar inställningar, öppnar du en dialogruta, Röstinställningar, konfigurerar profilen, och sparar den. Sedan, använder du MAGic snabbmeny (MAGicTangent+HÖGER MUSKNAPP) där du kan välja Röstprofiler och välja någon tillgänglig profil att använda som MAGic standard. Du kan också välja samma eller någon annan profil för det aktuella öppna programmet på din dator.

MAGic levereras med flera fördefinierade röstprofiler baserade på installerade talsynteser på din dator. Detta gör det lätt för dig att använda dessa inställningar som en mall för framtida röstprofiler som du skapar och sparar för MAGic och andra program. För att skapa en ny profil från en fördefinierad standardprofil, välj Röstinställningar från menyn Talsyntes i MAGic användarfönster. Markera någon av dem tillgängliga fabriksinställningarna från kombinationsrutan profilnamn, gör erforderliga förändringar av röstinställningarna, och spara profilen med ett namn som enkelt kan identifiera profilen.

Notera, om du vill, kan du fortfarande använda den traditionella Voice tangentkombinationen för röstprofiler (MAGicTangenten+F11) för att välja en röstprofil som visas nedanför.

Vocalizer Direct Talsyntes

MAGic 12.0.4069 eller senare stödjer Vocalizer Direct röster från Nuance Communications. Dessa nya röster fungerar endast med Freedom Scientific produkter. Vocalizer Direct erbjuder många fördelar så som förbättrade prestanda, särskilt i områden av bundenhet och talkvalitet, liksom också stöd för ytterligare språk och dialekter, inklusive Ungerska, Tailändska, Irländsk Engelska, och Sydafrikansk Engelska.

För att ladda ner dessa röster, gå till Webbsidan Vocalizer Direct Voices. Varje röst kan laddas ner som high premium eller premium. High premium rösterna är stora filer, men erbjuder den högsta ljudkvaliteten. Premium rösterna erbjuder väldigt god talkvalitet och en mindre filstorlek. Både high premium och premium versionerna av en röst kan installeras på samma dator så att de kan jämföras. Efter installation av en röst, kommer enVocalizer Direct profil att läggas till i listan med MAGic röstprofiler.

Förbättringar för användare av flera bildskärmar

När du konfigurerar Windows för användning med flera bildskärmar, är det inte längre nödvändigt att placera den primära bildskärmen i den vänstra eller översta positionen. Dessutom, du har nu möjligheten att visa både visuella anpassningar och musen i den oförstorade vyn när du använder översiktsläge.

Översiktsläge har förbättrats med PowerPoint presentationer i åtanke. I MAGic 11, var visuella inställningar, så som mus, färg, och fokus, tillgängliga i både förstorad och oförstorad vy. Medan detta fortfarande är standard i MAGic 12, har du nu möjlighet att stänga av anpassningar i oförstorad vy. Detta innebär att när du ger en presentation, kan du se den anpassade vyn på din bärbara dators bildskärm medan publiken ser en omodifierad presentation projeseras på en bildskärm, vägg, eller whiteboard. Dessutom, kan musen också döljas i den oförstorade vyn, vilket eliminerar att musen distraherar publiken när du använder musen för att navigera igenom presentationen på din förstorade bildskärm.

Helt nya Basic Training för MAGic 12

MAGic 12 basic training har helt skrivits om och spelats in i Windows 7 med Microsoft Office 2010. Det förklarar klart hur du använder det nya användarfönstret, och omfattar över fyra timmars träning, inklusive steg för steg instruktioner och exempelövningar dokument för att hjälpa dig få ut det mesta av din upplevelse av att använda MAGic 12. training är tillgänglig i text, ljud DAISY format, och individuella MP3 filer. För ytterligare information om dessa och andra DAISY och MP3 training filer, besök Webbsidan MAGic Training.

Automatisk notering av uppdateringar

När MAGic startar, kan det nu uppmärksamma dig om en programuppdatering är tillgänglig. Du har sedan valmöjligheten att installera den nu eller senare. Detta är känt som automatisk notering om uppdatering och är på som standard. För att slå på eller av automatisk notering, välj Arkiv och sedan Inställningar från huvudmenyn. Markera eller avmarkera kryssrutan Automatisk notering av uppdateringar.

Om du inte vill installera uppdateringen nu, kan du alltid manuellt söka efter uppdateringar genom att använda funktionen uppdatera i hjälpmenyn.

Tillägg till klippbord och klippbord Textvisning

MAGic stödjer funktionen tillägg till klippbordet. Det låter dig kopiera objekt till Windows klippbord utan att skriva över aktuellt innehåll på klippbordet. Använd MAGicTangent+WINDOWSTangent+C för att kontinuerligt lägga till objekt till klippbordet. När du vill visa all text som för närvarande finns på klippbordet, öppna klippbord Text visning genom att trycka MAGicTangent+MELLANSLAG, följt av C.

Sökaren

Sökaren är ett mångsidigt verktyg som tillhandahåller snabb åtkomst till information medan det också gör det lättare att återvända till din primära uppgift. Som standard, är Wiktionary den primära sökkällan. Det innebär att medan markören befinner sig på ett ord i ett dokument eller webbsida, kan du starta sökaren och snabbt slå upp Wiktionary beskrivningen för det ordet. Du kan alltid ändra den primära sökkällan när som helst genom att använda knappen Inställningar i dialogrutan Sökaren. När du har slutfört läsningen av sökresultatet, stäng bara dialogrutan för att återvända till din tidigare uppgift. Allt som behövs för att använda Sökaren är en Internetanslutning.

För att öppna och använda Sökaren,

 1. Tryck och släpp INSERT+MELLANSLAG följt av R, eller klicka på knappen Sökaren i fliken Verktyg. Dialogrutan Sökaren öppnas med Wiktionary som standard sökkälla. (Se figur i slutet av denna procedur.)
 2. Skriv sedan ett ord eller uttryck av intresse i skrivläge kombinationsrutan. Detta kan vara ett postnummer, eller stad och stat, eller stad och land som kan användas med sökkällan för väder för att läsa en prognos, eller ett datum som används för att visa baseball eller fotboll spelscheman och resultaten, eller ett ord för att använda med Wikipedia sökfråga för att visa dess mening eller beskrivning.
 3. Välj en sökkälla från listan, och välj OK. Resultatvisaren öppnas med resultatet av sökningen.
 4. När du har visat dessa resultat, tryck ESC för att stänga resultatvisaren, och återvända till din original fokuspunkt.

Skumläsning

Skumläsningsfunktionen låter dig snabbt bläddra igenom långa dokument genom att läsa den första meningen eller delen av varje stycke. Du kan också skapa dina egna regler för att söka efter rader, meningar, eller stycken innehållande specifika ord, fraser, text eller bakgrundsfärger, och andra formateringselement. Som standard, läser MAGic den första raden i varje stycke, men du kan välja att läsa den första meningen i varje stycke istället, eller ställa upp dina egna regler för skumläsning. För att ändra dina inställningar för skumläsning, tryck CTRL+SKIFT+INSERT+PIL NER. För att börja skumläsning i ett dokument, klicka på knappen Skumläsning i fliken Verktyg, eller tryck CTRL+INSERT+PIL NER.

Tangentkombinationer i skikt

MAGic 12 omfattar tangentkombinationer i skikt som erbjuder ett snabbt och bekvämt sätt att utföra aktioner så som navigera tabeller, tysta talet, starta Sökaren, eller utföra skärmavbildningar. Dessa tangentkombinationer eliminerar behovet av att samtidigt hålla ner flera tangenter för att utföra en åtgärd. För att utföra en tangentkombination i skikt, tryck och släpp MAGic Key+MELLANSLAG eller INSERT+MELLANSLAG, följt av lämplig tangentkombination för den åtgärden. Som exempel

 • För att byta mellan fullt tal och Talstöd på begäran, tryck och släpp MAGic Key+MELLANSLAG, följt av S.
 • För att hoppa till den sista cellen då du är i en tabell på en Webbsida, tryck och släpp MAGicTangent+MELLANSLAG, följt av T, och sedan CTRL+END.

För en lista med tangentkombinationer, hänvisas du till avsnittet Layered Keystrokes i MAGic hjälpfil.

Nytt med början i MAGic 12, är möjligheten att navigera i virtuella miljöer med hjälp av Snabbnavigeringstangenter. Dessa tangenter låter dig snabbt och enkelt flytta runt på Webbsidor, Adobe Acrobat PDF filer, och HTML hjälpfiler.

Tryck den bokstav som är kopplad till snabbnavigeringstangenten för att flytta till nästa element eller SKIFT plus bokstaven för att flytta till föregående element. Följande Snabbnavigeringstangenter är nu tillgängliga.

 • A - Ankare
 • B - Nästa knapp
 • C - Nästa kombinationsruta
 • E - Skrivfält
 • F - Formulärfält
 • G - Grafik
 • H - Nästa rubrik
 • L - Nästa lista
 • P - Stycke
 • R - Radioknapp
 • T - Nästa tabell
 • X - Kryssruta
Notera: Snabbnavigeringstangenter är av som standard. För att slå på eller av snabbnavigeringstangenter, tryck MAGicTangenten+Z.

Snabbinställningar

Snabbinställningar är en ersättare för den tidigare dialogrutan Ändra MAGic Inställningar, och den har utformats för att göra det enkelt att ändra inställningar i tillexempel Microsoft Word och Internet Explorer. För att öppna Snabbinställningar, tryck MAGicTangenten+O. Fönstret Snabbinställningar innehåller ett sökfält, en trädvy och inställningsfönster som visar inställningar, och ett hjälpfönster.

Stöd för flera ljudkort

Du kan ha flera ljudkort anslutna till din dator. Utökning med ett andra internt ljudkort, ett externt USB ljudkort, eller ett USB headset är exempel på flera ljudkort. Som regel gör Windows det till systemet senast tillaggda ljudkortet till standard ljudkort. Detta innebär att MAGic talet automatiskt går till den nya ljudenheten, vilket kan vara frustrerande om du vill använda den enheten för något annat än MAGic.

Med den här utgåvan av MAGic, kan du nu åsidosätta Windows standardval, och välja vilket ljudkort som skall användas för MAGic talet. Som exempel, om du redigerar musik, kan du låta Windows dirigera din musik genom ett högkvalitativt ljudkort medan MAGic dirigerar sin talutmatning till ett billigt ljudkort i din dator.

För att välja vilken ljudenhet som skall användas av MAGic talet, öppna Ljudkort undermeny, vilken är ett nytt tillägg till MAGic Talsyntes meny, och välj ett kort från listan. Om du senare tar bort det kortet från din dator, kommer MAGic automatiskt att falla tillbaka till Windows standard ljudkort. Om du återinför ljudkortet till systemet, kommer MAGic åter igen skicka talet till det kortet istället för Windows standard ljudkort. För ytterligare information, se Sound Cards i MAGic hjälpfil.

ARIA stöd

Förbättringar fortsätter att göras för MAGic och dess stöd av ARIA och industry standard ARIA tool kits.

Förbättrat stöd för Citrix och Fjärrskrivbord

Citrix XenDesktop 4 och senare stöds nu av MAGic 12. Liksom Terminal Services och Citrix XenApp stödet, använder MAGic avancerad teknologi som minimerar användandet av tillgänglig bandbredd, maximerar hastigheten, och tillhandahåller en hel samling med talsynteskonfigurering.

Certifierad display drivrutin

DirectX 9.1 bildskärmskort med WDDM 1.0 drivrutinen eller senare stöds av MAGic 12. DirectX 10 eller senare rekommenderas.

Ljud indikerar Formulärläge på eller av

Formulärläge är en MAGic funktion som låter dig skriva text i skrivfält eller välja värde i kombinationsrutor på Webbsidor och Adobe Acrobat formulär. MAGic går automatiskt in i detta läge när du använder musen för att klicka i en formulärkontroll, eller trycker TABB, SKIFT+TABB, eller PILTANGENTERNA för att flytta till en formulärkontroll.

MAGic 12 använder ljud för att indikera när du går in i och ut ur Formulärläge. Som exempel, när du först klickar eller navigerar till en kontroll, så som namnfältet, kommer du att höra ett ljud för att du skall veta att du är i Formulärläge. När du sedan flyttar till efterföljande kontroller, så som ett adressfält, kommer du inte att bli påmind med ett ljud. Emellertid, när du når slutet av dessa formulärfält, som exempel, en Skicka knapp, kommer du att höra ett något annorlunda ljud. Detta indikerar att MAGic har gått ut ur Formulärläge.

Som standard, är ljud på, men kan stängas av genom att använda Formulärläge inställningar i Snabbinställningar (MAGicTangent+O) för Webbläsare och Adobe Acrobat.

Snabbnavigeringstangenter fördröjning

Snabbnavigeringstangenter, som beskrivits tidigare, är tillgängliga för att snabbt flytta mellan kontroller i ett formulär. Du kan sätta MAGic att använda 0.5 till 5 sekunders fördröjning mellan du trycker en tangent, och MAGic aktiverar Formulärläge. Som exempel, när du trycker E för att flytta från ett skrivfält till nästa, en fördröjning på tre sekunder ger MAGic tid för att annonsera namnet på den aktuella rutan, medan det också ger dig tid att bestämma om detta är den du behöver. Om du trycker E igen inom tre sekunder, flyttar MAGic till nästa skrivfält. När du flyttar till skrivfältet som du vill, kommer MAGic automatiskt gå in i formulärläge efter att ha väntat i tre sekunder. Om du i detta läget tryckerE igen, skrivs det i skrivfältet. Notera du kan alltid trycka ENTER för att omedelbart aktivera Formulärläge och hoppa över fördröjningen.

Som standard, är alltid fördröjning av, när du använder Snabbnavigeringstangenter, vilket innebär att du måste trycka ENTER för att starta Formulärläge. Emellertid, som beskrivits här ovanför, du kan sätta längden på fördröjningen så Formulärläge aktiveras automatiskt efter en given tid när du använder Snabbnavigeringstangenter. För att göra detta, använd inställningen för formulärläge i Snabbinställningar för Webbläsare och Adobe Acrobat.

FSReader 2.0

FSReader, $79 Freedom Scientific programvara Daisy-bok-läsare, inkluderas nu fritt som en del av MAGic 12 installationen. Även om du inte har någon MAGic 12 licens, kan du fortfarande installera och köra FSReader direkt från MAGic 12 Demo. Som tillägg till att läsa allt DAISY träningsmaterial som tillhandahålls fritt från Freedom Scientific, kan du använda FSReader för att läsa DAISY böcker från andra källor så som BookShare.org. (Några utgivare av DAISY böcker, så som Learning Ally (RFB&D), kräver ett giltigt konto för att komma åt visst DAISY material.)

När det är installerat, placerar den skarpa versionen av FSReader en genväg på ditt Windows skrivbord och har sin egna post i program menyn.

MAGic Storstil tangentbord

MAGic 12 fortsätter att erbjuda fullt stöd för MAGic Storstil tangentbord. Dessutom, är nu tangenten för Sökaren tillgänglig. Tryck på den för att starta Sökaren.

Justera läshastigheter

MAGic innehåller nu ett Röst hastighet skjutreglage i fliken Talsyntes för snabb och enkel åtkomst. Flytta skjutreglaget åt vänster eller höger för att justera hur snabbt eller långsamt MAGic skall tala.

Markera och välja Text i Word

Funktionen Markera plats gör det lätt att markera stora textblock i ett Word dokument. Märk bara ut en startpunkt i dokumentet genom att trycka CTRL+WINDOWSTangenten+K, läs och navigera tills du kommer till slutet av texten som du vill markera, och tryck sedan MAGicTangent+MELLANSLAG, följt av M. Detta agerar på samma sätt som att klicka och dra en mus över texten. När texten är markerad, är det fritt att kopiera, klippa ut, eller klistra in texten var som helst där du vill.

Stöd för PowerPoint

MAGic innehåller skript för fullständig följning, navigering och talstöd då du redigerar bilder och presenterar bildspel. När du använder Översiktsläge och flera bildskärmar, kan du dölja visuella anpassningar och muspekaren på den oförstorade bildskärmen. På det här sättet kan du navigera presentationen på din förstorade bildskärm medan din publik ser presentationen på en andra bildskärm utan att distraheras av dem visuella anpassningarna eller musens rörelser på bildskärmen.

Stöd för Thunderbird

MAGic 12 innehåller fullt stöd för Mozilla® Thunderbird® e-post program. Det erbjuder användare ett alternativ till Windows Live Mail.

Firefox stöd

MAGic 12 stödjer Mozilla® Firefox® 13 eller senare.

Stöd för UTF-8 Filer

MAGic skriptfiler stödjer nu UTF-8 format. I Skript-programmet, har Arkivmenyn det nya UTF-8 Format kommandot. När du öppnar en UTF-8 encoded skriptfil (JSS), har kommandot en kryssmarkering. Om du öppnar en ANSI encoded skriptfil, har kommandot inte någon kryssmarkering.

Du kan spara en ANSI encoded fil som UTF-8 genom att markera, UTF-8 Format kommandot i arkivmenyn. På samma sätt, för att spara en UTF-8 formaterad fil som ANSI, avmarkera kommandot. Notera att skriptrubriker och meddelandefiler (JSH och JSM) kan vara i ett annat format. Detta innebär att en UTF-8 skriptfil kan inkludera ANSI rubriker och meddelandefiler eller vice versa.


Stäng fönster