NYHETER

 

 

 

 

Nyheter I JAWS 10

JAWS 10 Funktioner

JAWS 10 stödjer 64-bitars och 32-bitars versioner av Windows Vista och Windows 2008 Server, och 32-bitars versioner av Windows XP och Windows 2003 Server operativsystem. Windows 2000 användare måste fortsätta använda JAWS 9.

JAWS 10 för 64-bitars Windows Vista

Det blir allt vanligare att nya datorer levereras utrustade med 64-bitarsWindowsVista™ operativsystem. En 64-bitars version av JAWS finns nu tillgänglig För att köras på dessa system.

JAWS Tandem Revision 

JAWS Tandem sparar nu en logg av session aktivitet genom att använda Windows Händelselogg service. Denna händelse används för att dokumentera början och slutet på en session, Tillfällig avstängning och återupptagande av en session, och fel triggade före en session startar. Fördelen med att ha den sortens logg är att konsulter och utbildare nu har en dokumentation av JAWS Tandem aktivitet vilket är användbart för att spåra tid för faktura ändamål. Händelseloggen kan ställas in så att endast administratörer kan ta bort händelser. Användare som tilldelats någon privilegierad nivå, kan också skriva händelser till händelseloggen. JAWS Tandem dokumenterar inte användaraktivitet; endast session fel och start, avstängning, återstart, och slutet av en session dokumenteras. För att lära dig mer, se avsnittet JAWS Tandem Auditing i JAWS hjälpfil eller besök JAWS Tandem Quick Start Guide, på: http://www.freedomscientific.com/downloads/JAWS/JAWS-Tandem-QSG.asp#Audit

Stöd För Flera Ljudkort

Du kan ha flera ljudkort anslutna till din dator. En installation av ett andra internt ljudkort, ett externt USB ljudkort, eller USB headset är exempel på flera ljudkort. Normalt gör Windows det senast installerade ljudkortet till ditt systems standard ljudkort. Detta innebär att JAWS talet automatiskt går till den nya ljudenheten, vilket kan vara frustrerande om du vill använda den enheten för något annat än JAWS. Med den här utgåvan av JAWS, kan du nu åsidosätta Windows standardval, och välja vilket ljudkort som skall användas för JAWS tal. Om du redigerar musik, Kan du låta Windows dirigera din musik genom ett högkvalitativt ljudkort medan JAWS dirigerar sitt tal till ett billigt ljudkort i din dator. För att välja vilken ljudenhet som skall användas för JAWS tal, öppna Ljudkort undermeny, vilket är en ny menypost i JAWS Verktygsmeny, och välj ett ljudkort från listan. Om du senare tar bort det ljudkortet från din dator, kommer JAWS automatiskt att gå tillbaka att använda Windows standard ljudkort. Om du åter igen kopplar in ljudkortet till systemet, kommer JAWS att åter igen skicka talet till det ljudkortet i stället för till Windows standard ljudkort. För mer information om den här nya funktionen, hänvisas du till avsnittet Ljudkort i JAWS hjälpfil.

IAccessible2 Stöd

IAccessible2 (IA2) är en öppen standard som låter en skapare av en applikation eller Webbsida förse ett objekt eller en kontroll med en detaljerad beskrivning för skärmläsningsprodukter. en kombinationsruta på en Webbsida är ett exempel på en typ av kontroll som kan innehålla en full beskrivning. Du kan konfigurera JAWS att läsa denna informationen eller varna dig med ett ljud när den träffar på liknande kontroller. Om det senare inträffar, kan du trycka INSERT+TAB för att få JAWS att läsa extrainformationen. För att konfigurera den här funktionen i JAWS, använd dialogrutan Avancerade inställningar i JAWS Inställningsprogram, eller tryck INSERT+V för att öppna Ändra JAWS Inställningar, och välj Av, Tala, eller Varna med Ljud för alternativet IAccessible2 Beskrivningar. Tala är standardinställningen.

Katalansk RealSpeak Solo Direct Röst

Nuria, den Katalanska RealSpeak Solo Direct rösten, är nu tillgänglig för JAWS. Gå till RealSpeak Solo Direct Voices for Freedom Scientific Products på: http://www.freedomscientific.com/downloads/RealSpeak-Solo-Direct-Voices/RealSpeak-Solo-Direct-Downloads.asp För att lyssna till ett exempel.

Uppdaterad tangentkombination för Platsmärken

Tangentkombinationen för att sätta ett Temporärt Platsmärke på en Webbsida har ändrats från CTRL+K till CTRL+WINDOWS Tangenten+K. Tangentkombinationen CTRL+K öppnar nu en dubblettflik i Internet Explorer 8.

JAWS Tandem – Lyssna till September FSCast för en genomgång

JAWS Tandem™ låter dig komma åt en annan JAWS dator så att du kan ge handgriplig teknisk support, skriva och distribuera skript på långa avstånd, och leda fjärrstyrd JAWS träning. Den består av ett kontrollsystem, som används av supportpersonal, distributörer, återförsäljare, konsulter, och lärare/tränare, och ett målsystem, vilket är en användares dator och JAWS programvara. En anslutning, även känt som ett online möte mellan två system, kan göras över Internet eller över ett lokalt nätverk. Processen med Internet möten kallas en Tandem Center session, medan den lokala nätverks metoden kallas en Tandem Direkt session. I en Tandem Center session, och då JAWS Tandem körs som en kontroller, är en prenumerationsservice; Då JAWS Tandem körs som et målsystem, är det gratis. (Med den första utgåvan av JAWS 10, är kontrollfunktionen gratis under en begränsad tid). I en Tandem Direkt session, är en engångsavgift för aktivering nödvändig.  JAWS Tandem kontroller finns tillgängliga under menyn Verktyg I JAWS fönstret. Du kan hitta hjälp för den här funktionen i Snabbstartguiden, vilken är placerad i JAWS Tandem undermeny, i menyn Verktyg. Även, JAWS hjälp filer innehåller JAWS Tandem bok, vilken har avsnitt som beskriver hur du använder den här funktionen.

Notera: Om du vill lära dig mer om JAWS Tandem, lyssna till listan med Frequently Asked Questions för JAWS Tandem eller lyssna till September 2008 FSCast för mer om denna spännande nya funktion.

Stöd för iTunes 8

JAWS gör nu iTunes® 8tillgängligt, inklusive stöd för iTunes Butik. Genom att använda den virtuella markören, kan du bläddra och söka i butiker efter hela dess innehåll, inklusive musik, film, TV shower, och utbildningsmaterial. Det är nu även möjligt att komma åt att köpa individuella spår eller hela album. JAWS 9 och JAWS 8 användare hänvisas till Technical Support Notice – Which JAWS releases support iTunes 8? För en kortfattad beskrivning om hur du konfigurerar JAWS för användning med iTunes 8.

Nya JAWS 10 Funktioner demonstrerade i Två Olika FSCasts

Lyssna till Eric Damery, Product Manager för JAWS, och Jonathan Mosen, Vice President of Blindness Hardware Product Development, som diskuterar de senaste JAWS 10 förbättringarna i August 2008 FSCast och September 2008 FSCast. I September FSCast, har du möjlighet att lära dig speciellt om JAWS Tandem och det nya stödet för iTunes 8. Du kan också anmäla dig till FSCast från iTunes Butiken.

Nyheter i JAWS 10 DAISY och MP3 Filer

Du kan ladda ner och lyssna till DAISY och MP3 filer som beskriver nya funktioner som är tillgängliga i JAWS 10. För mer information om dessa och andra DAISY och MP3 träningsfiler, besök: http://www.freedomscientific.com/training.asp

Surfa På! Surfa på Internet med JAWS

Surfa På!, Freedom Scientific Webbsida som förklarar hur du surfar på Webben med JAWS, har uppdaterats för att hjälpa instruktörer och studenter att kunna utnyttja alla de nya JAWS 10 funktionerna som det talas om i denna bok. Lägg särskilt märke till Formulär sidan. Den ger betydelsefulla detaljer för hur du använder den nya Funktionen Auto Formulärläge.

Automatiskt Formulärläge

Traditionellt, har Formulärläget i JAWS aktiverats manuellt när du behöver skriva in text i skrivfält eller välja värde i kombinationsrutor på Webbsidor och Adobe Acrobat formulär. Som standard, är JAWS i Virtuellt läge, vilket låter dig använda Snabbnavigeringstangenter som tillexempel F för nästa Formulärfält eller E för nästa skrivfält. När du behöver påverka ett formulärfält för att skriva in text, måste du manuellt aktivera Formulärläge med ENTER tangenten. Du kan slå av Formulärläge med ESCAPE eller NUMERISK PLUS tangenten.

Auto Formulärläge kommer automatiskt att aktivera Formulärläge när du flyttar in i kontroller så som kombinationsrutor, då du använder TABB, eller skrivfält då du använder antingen TABB eller PILTANGENTERNA. Detta gör det mycket mer intuitivt och enkelt att påverka formulärfält som du hittar på Webbsidor utan att trycka dessa extra tangenter. När du trycker PILTANGENTERNA eller TABB för att flytta till ett skrivfält, kommer du att höra ett ljud som indikerar att du kan skriva i det momentet utan att först trycka på ENTER. När du flyttar ut ur den kontrollen med någon PILTANGENT, stängs Formulärläget av och du kan enkelt fortsätta att navigera i virtuellt läge igen. Den här funktionen kan vara väldigt användbar för nya och seende JAWS användare i träningsmiljö, men även de som använder JAWS under lång tid kommer snabbt att anpassa sig till den här nya metoden med bara lite praktiska övningar. Som standard, är Auto Formulärläge på. Det finns två sätt att stänga av det. Först, kan du trycka INSERT+V och sedan ändra alternativet Auto Formulärläge till, Av. Ett andra sätt är, att använda det nya dialogrutan Formulärläge alternativ som finns i Inställningsprogrammet.

Notera: Du kan använda Formulärläge alternativ i Personliga inställningar för att anpassa specifika Webbsidor så att Auto Formulärläge är Av, när sidan öppnas. Det låter dig dra fördel av den här betydelsefulla nya funktionen på de flesta sidor du bläddrar igenom, men också Stänger av den om du har sidor där du vill kontrollera Formulärläge manuellt. Det här alternativet hittar du i dialogrutan Personliga inställningar, vilket du kommer åt genom att trycka INSERT+SHIFT+V. På, är standardinställningen.

RealSpeak Solo Direkt Talsyntes

JAWS 10 stödjer RealSpeak™ Solo Direkt talsyntes från Nuance® Communications. Denna nya talsyntes fungerar endast med Freedom Scientific produkter. Den består av 43 röster i 19 språk. Gå till Webbsidan RealSpeak Solo Direkt Röster för Freedom Scientific Produkter för att lyssna på exempel, eller ladda ner någon av dessa röster. Adressen är: http://www.freedomscientific.com/downloads/RealSpeak-Solo-Direct-Voices/RealSpeak-Solo-Direct-Downloads.asp

Notera, Ett annat sätt att öppna denna webbsidan är att använda den nya RealSpeak Solo Direkt länken  som finns tillgänglig i JAWS programfönster. Länken finns i Webb resurser, under Hjälpmenyn.

Uttalsprogrammet Trädvy

Uttalsprogrammet låter dig ändra sättet JAWS uttalar ord, fraser, förkortningar, eller symboler för att undvika uttalsfel. I JAWS 10, har Uttalsprogrammet utökats så att du kan skapa regler som tillhör ett specifikt språk, talsyntes, eller röst. När regeln har skapats, läggs den till överst i listan med Ord i Lexikon. Det identifieras genom språk, som exempelvis, Engelska, och kan utökas till en trädvy för att visa andra restriktioner som tillämpas för regeln. För att öppna Uttalsprogrammet i något program, tryck INSERT+D.

Snabbnavigeringstangenthanterare

Snabbnavigeringstangenter är bekväma tangentkombinationer som snabbt låter dig flytta runt på Webbsidor, PDF filer, Word dokument, och Outlook E-post meddelanden. Med början i JAWS 10, kan du nu ändra tangentkombinationen som är kopplad till en snabbtangent med någon inte redan kopplad bokstav eller siffra genom att använda Snabbnavigeringstangenthanteraren. Detta ger dig flexibiliteten att anvisa ett tecken som är lätt att komma ihåg. Alla förändringar som du gör, kommer omedelbart att användas i den nya snabbtangentkopplingen. För att öppna Snabbnavigeringstangenthanteraren inifrån något program,, tryck INSERT+F2, leta sedan upp alternativet Navigeringstangenter, och tryck sedan ENTER.

Använd Snabbnavigeringstangenter i Microsoft Word

När detta är påslaget, låter Snabbnavigeringstangenter dig snabbt och enkelt flytta genom ett Word dokument. Som exempel, du kan trycka H för att hoppa till nästa rubrik i ett Word dokument, P för att hoppa till nästa paragraf, och G för att hoppa till nästa grafik. JAWS 10 stänger nu automatiskt av Snabbnavigeringstangenter, när du öppnar en Menyflik, meny, eller dialogruta i Word. I föregående utgåvor av JAWS, ville Snabbnavigeringstangenter stanna kvar i läge På, ända till de stängdes av, med INSERT+Z, eller stängdes av genom att använda alternativet Navigeringstangenter efter du tryckt INSERT+V.

Röstprofiler

De Generella och Individuella röstprofilerna i JAWS har uppdaterats för att bättre matcha funktionerna som är tillgängliga i MAGic 11 och senare. Dessa profiler låter dig skapa och spara talhastighet, tonhöjd, talsyntes, språk, uppläsning av skiljetecken nivå, och andra talalternativ. Använd radioknapparna Ändra Standard eller Ändra Program för att tillämpa röstinställningarna som nya JAWS standardvärden eller som röstinställning för ett specifikt program. För mer information om dessa alternativ, öppna JAWS Hjälpfil, välj Använda JAWS bok från Innehållsförteckningen, och öppna sedan Röstinställningar bok. För att öppna dialogrutan för någon röstprofil, Välj Inställningar (ALT+I) från JAWS programfönster, välj Röster (R), och välj sedan Generell Inställning (G) eller Individuell Röstinställning (I). för att byta Röstprofiler under användning, tryck INSERT+CTRL+S för att öppna dialogrutan Välj en Röstprofil, och välj sedan en profil från listan.

Språkmeny Ändrad

Kommandona för Talsyntesens Språk och Byt Talsyntes har tagits bort från Språkmenyn i JAWS programfönster och har ersatts av kommandon för Röstprofiler. Det här nya kommandot låter dig välja och omedelbart byta till någon annan talsyntes och röstkombination som du har ställt in som en röstprofil. För mer om röstprofiler, öppna JAWS Hjälpfil, och du hänvisas till avsnitten Generella Röster eller Individuella Röster. Dessa avsnitt kan hittas i Röstinställningar i Använda JAWS bok.

Svara Direkt till Avsändaren i E-Postlistor

Kommandot Svara Direkt till Avsändaren, ett JAWS kommando som du kan använda med Microsoft Outlook, fungerar nu fullt ut i JAWS 10. Om du anmäler dig till en E-Postlista, tillåter detta användbara kommandot att du svarar direkt till avsändarens E-Post adress från ett öppet e-post meddelande istället för till den fullständiga e-postlistans adress. Tangentkombinationen för detta kommando är INSERT+SHIFT+R.

Ladda ner Freedom Scientific DAISY Böcker med FSReader

Med början I JAWS 10, kan du nu använda FSReader Demo för att ladda ner DAISY böcker direkt från Freedom Scientific Webbsida. Fördelen med denna funktion jämfört med tidigare JAWS utgåvor är att du inte längre behöver någon produkt CD för att installera någon av DAISY böckerna. Du kan också använda kommandot Leta Efter Uppdateringar för att snabbt välja och ladda ner DAISY böcker. Från Hjälpmenyn i JAWS programfönstret, välj Leta Efter Uppdateringar, välj någon DAISY bok I listan, och välj sedan knappen Installera.

Notera! Kommandot Leta Efter Uppdateringar i JAWS Hjälpmeny, är inte tillgängligt i alla språk. Förutom att använda Leta efter Uppdateringar, kan du även besöka Freedom Scientific Training Downloads Webbsida på:

http://www.freedomscientific.com/Training/training.asp och direkt ladda ner DAISY böcker.

Basträning Uppdaterad för JAWS 10

JAWS 10 Basic Training har reviderats och innehåller den senaste informationen om nya JAWS 10 funktioner. Träningen är tillgänglig i text och ljud DAISY format och även som individuella MP3 moduler. För mer information om dessa och andra DAISY och MP3 träningsfiler, besök Freedom Scientific Training Headquarters, på: http://www.freedomscientific.com/Training/training.asp

 

Startguiden Ändrad för Löpande läsning

Kryssrutan Använd SAPI 5 för Löpande läsning har tagits bort från JAWS Startguide. Startguiden öppnas i slutet av installationen, eller kan öppnas från Hjälpmenyn i JAWS programfönster. För att välja en SAPI 5 eller RealSpeak Direkt Solo talsyntes och röst för Löpande Läsning, använd kontrollerna för Löpande Läsning i dialogrutorna Generell Röst eller Individuell Röst.

Stöd för ARIA Live Region

JAWS 10 kan annonsera uppdateringar till live regioner på Webbsidor när du använder Firefox 3 och senare.  Stöd för Live region är också tillgängligt i Internet Explorer 8. Den dynamiska sektionen på en Webbsida som konstant tar emot uppdateringar, som tillexempel nyhetsrubriker, affärsinformation, och väderrapporter, kallas för en live region. Som standard, annonserar JAWS uppdateringar för Webbsidor innehållande ARIA (Accessible Rich Internet Applications) Live Region markup. Skapare av Webbsidor, lägger till specifika ARIA taggar till sina sidor för att märka regioner som "live." För att stoppa JAWS att annonsera uppdateringar, använd alternativet annonsera Live Region Uppdateringar för att tillfälligt stänga av denna funktion. Tryck bara INSERT+V samtidigt som du kör din Webbläsare, navigera till detta alternativet, och tryck sedan MELLANSLAG.

Stöd för ARIA Landmärke

Tangentkombinationen för att välja ett Mus Över Element har ändrats från INSERT+CTRL+SEMIKOLON till INSERT+WINDOWSTANGENTEN+SEMIKOLON. Tangentkombinationen INSERT+CTRL+SEMIKOLON stödjer nu funktionen Välj ett Landmärke. Landmärken är Aria taggar som definierar strukturen på en Webbsida. Denna funktion, tillhandahåller användbar information till en JAWS användare när han eller hon, navigerar sidor som stödjer ARIA landmärke taggar. Skapare av Webbsidor lägger till dessa taggar till sina sidor. JAWS 10 och senare kan annonsera Webbsidor landmärken när man använder Firefox 3 och senare.  Stöd för Landmärke är också tillgängligt i Internet Explorer 8. Slutligen, tangentkombinationen SEMIKOLON och SHIFT+SEMIKOLON representerar inte nu längre Flytta till Nästa Mus Över Element och Flytta till Föregående Mus Över Element. Dessa tangentkombinationer står nu för Flytta till Nästa Landmärke och Flytta till föregående Landmärke.

Windows Media Player 11

JAWS 10 stödjer Windows Media Player 11. Som exempel, för att höra namnet på spåret som spelas, tryck INSERT+CTRL+T. Också, då du navigerar i en spelningslista, annonserar JAWS spåret som spelas. Använd automatisk spelningslista, en Windows Media Player funktion som är fullt fungerande med JAWS 10, för att skapa, redigera, och spara spelningslistor. Slutligen, med JAWS 10, är Windows Media Player användargränssnitt mycket mer intuitivt när du använder skjutreglage och växlingsknappar för att kontrollera alternativ som tillexempel volym, crossfading, Blandning, och repetition.

Microsoft Access 2007 

JAWS 10 stödjer Access 2007. Mycket arbete har gjorts för att se till att Access 2007 användare skall upptäcka att out-of-the-box upplevelsen fungerar mycket bra med både tal och punktutmatning. JAWS ger nu rätt information då du navigerar med F6, går in i och går ut ur tabeller, eller använder Access guider och dialogrutor.

Bättre Prestanda med Microsoft Outlook Kalender

Betydande prestandaförbättringar har gjorts för kalendern i Microsoft Outlook 2007 och Outlook 2003. Skapare av skript sätter stort värde på effektivisering av skript och intern kod. Detta leder till förbättrat gensvar, enklare skript översättning, och bättre hantering av datum och tidsannonsering.

Skript för AudibleManager

Skripten för AudibleManager, ett program som låter dig lyssna till ljudböcker köpta från Audible.com Har uppdaterats. Den föråldrade tangentkombinationen CTRL+1 har tagits bort; problem med att JAWS inte läste riktigt när du markerade eller avbröt markeringen av text då du var i Library listvy har korrigerats; terminologi som refererade till mobila enheter har uppdaterats; och ett problem som förhindrade dig från att flytta ut ur listvyn i dialogrutan Fil Import har fixats.

Kör JAWS Utan Tal

Man har lagt till kryssrutan Kör JAWS Utan Tal i Basinställningar. Den är placerad i dialogrutan Avancerade inställningar. Genom att välja Inställningar (ALT+I) från JAWS programfönster, välj Basinställningar (B), och välj sedan knappen Avancerat (C) i dialogrutan Basinställningar.

Ändrad Skripthantering

Skriptet SelectASynthesizer (INSERT+CTRL+S) har ändrats till skriptet SelectAVoiceProfile. Ändamålet med detta är att tillåta dig att byta från en röstprofil till någon annan. Med den här tangentkombinationen kunde du Tidigare, tillfälligt byta talsyntes under användning. Den låter dig nu välja en röstprofil från var som helst i Windows. När du har valt en profil från dialogrutan Välj en Röstprofil,  kommer JAWS att starta med denna röstprofil. Skriptet SelectALanguage (WINDOWSTANGENTEN+CTRL+L) har tagits bort.

Ny tangentkombination för att Läsa Innehållet på Klippbordet

Du kan nu läsa innehållet på klippbordet vid vilket tillfälle som helst genom att trycka WINDOWSTANGENTEN+INSERT+X. Denna funktion har införts från MAGic, där den först introducerades.

Nya Tangentkombinationer för HTML Tabeller 

När du är i en tabell på en Webbsida, kan du flytta mellan och läsa kolumner genom att trycka WINDOWSTANGENTEN+PIL VÄNSTER, vilket läser föregående kolumn, och genom att trycka WINDOWSTANGENTEN+PIL HÖGER, vilket läser innehållet  i nästa kolumn.

Påminnelse om JAWS Fjärråtkomst

Som en påminnelse, JAWS har också en funktion för Fjärråtkomst. Den låter dig ansluta dig till någon annan dator för att komma åt filer och köra program precis som om du satt framför och använde fjärrdatorns tangentbord. Detta är ingen ny JAWS funktion och skall inte förväxlas med JAWS Tandem. JAWS Tandem tillåter att du från kontrolldatorn, kör måldatorn medan också måldatorns användare är i datorn och lyssnar till all aktivitet. Med JAWS Fjärråtkomst, Kan ingen vid fjärrdatorn se eller höra din aktivitet. För mer information, hänvisas du till Fjärråtkomst bok och avsnitt i JAWS hjälpfil.

 

Nyheter i JAWS 9.0

De senaste produktförbättringarna i både JAWS och MAGic integrerar fler JAWS skärmläsnings funktioner in i MAGic skärmförstoringsprogram. Den här intensifieringen förbättrar också hur JAWS läser när MAGic körs samtidigt.

Följande lista belyser nya funktioner som är tillgängliga då de båda programmen körs samtidigt:

• Funktionen MAGic markering är synkroniserat med JAWS då JAWS läser Webbsidor. Genom att erhålla den här visuella inramningen, vet du alltid var du är på datorns bildskärm då JAWS läser.

• Addering av Snabbnavigeringstangenter är en annan förbättring. När du kör de båda programmen samtidigt, kan du använda dessa tangentkombinationer så att MAGic markerar varje objekt du hoppar till då du läser rubrik för rubrik, listobjekt, stycke, och så vidare.

• När du visar en Webbsida och kör endera eller båda programmen, kan du använda Windows tangentbordskommandon för att markera text och objekt. Då du gör detta, visar MAGic, JAWS, eller en kombination av MAGic och JAWS, visuellt dig objekten som har valts. Texten som har kopierats kan klistras in i ett HTML e-mail eller någon rich text ordbehandlare och bibehålla länkar och original formatering.

JAWS 9.0 Funktioner

• Uppdaterad JAWS Startguide

• Behåller HTML Formateringen då du markerar, Kopierar, och Klistrar in

• Stöd för HTML Komposition

• Bestäm läget på NUM LOCK tangenten när JAWS Startas

• Utför en Åtgärd Som Uppges i ett Ballongtips

• Nytt Utseende på dialogrutan Ändra JAWS Inställningar

• Tredjeparts Skript utvecklare

• Outlook 2007 och Outlook 2003 Kalender

• Stöd för Windows Mobilitetscenter

• Notering när en HTML frame uppdateras i Internet Explorer

• Upptäcker Främmande Språk i Formulärläge

• Ny WHIZWHEEL Spårning

• Bättre Prestanda med Microsoft Word

• Upptäcker Bokmärken då du använder Snabbnavigeringstangenter i Microsoft Word

• Kontrolläsning Indikeras i punktskrift i Microsoft Word

• Punkttyp Indikeras I punktskrift i Microsoft Word

• Tal och Ljudscheman i Microsoft Word

• Enhet för Mätning i Microsoft Word

• Visa en lista med Inbäddade Objekt kommandon i Microsoft Word

• Annonserar Delade knappar i Microsoft Office Program

• Förbättrad Gmail Support

• Uppdaterade Laptop Layout Tangentkombinationer

• Nya Kommandon för Yahoo! Instant Messenger 8.1

• Ny basträning för JAWS 9.0

• JAWS 9 och MAGIC 11 

Uppdaterad JAWS startguide

JAWS Startguide är ett användbart verktyg som innehåller en serie med dialogrutor. Det låter dig snabbt konfigurera några av de lite mer gemensamt använda JAWS parametrarna.

Detta kan spara tid då du inte behöver söka I flera menyer och hanterare för att anpassa din kopia av JAWS.

Startguiden körs automatiskt första gången du installerar en ny version av JAWS. Men, du kan när som helst köra den genom att välja Hjälp menyn i JAWSfönstret. De primära JAWS funktionerna är organiserade i följande grupper i Guiden:

• Träningsinställningar

• Tal inställningar

• Kör JAWS inställningar

• Tangentbord inställningar

• Användarnivå inställningar

• Punkt inställningar

Notera: Du måste välja knappen Slutför i Guidens sista dialogruta för att spara och aktivera någon förändring. Om du avbryter vid någon punkt i guiden kommer dina förändringar inte att sparas.

Behåller HTML Formateringen då du markerar, Kopierar, och Klistrar in

JAWS 9.0 kopierar nu innehållet från en Webbsida helt korrekt till virtuell buffer, och behåller all HTML formatering och markeringar när du klistrar in informationen i ett HTML formaterat e-mail eller Word dokument.  Detta genombrott i skärmläsning innebär att du nu kan kopiera och klistra in innehållet och bibehålla format, färger, och aktiva hyperlänkar, men utelämnar alla andra inkluderade JAWS meddelanden, som tillexempel antalet objekt i en lista, och så vidare. Det du klistrar in är i huvudsak samma saker som en seende användare kan se. Plus, du har dessutom den fördelen att kunna använda JAWS HTML kommandon för att läsa och navigera

Webbinnehållet när det har klistrats in i ett e-mail meddelande.

Dessutom, tillhandahåller JAWS fortfarande funktionen att markera, kopiera, och klistra in på det traditionella viset, genom att utelämna formateringen om du så önskar. Du kan ändra detta alternativ i den nya dialogrutan Ändra JAWS Inställningar (INSERT+V). Du kan även se hur du kan utnyttja alternativet personliga inställningar (INSERT+SHIFT+V) i JAWS för att ställa in ett visst antal uppföranden för specifika URLs då du lämnar standardinställningen, med den nya lösningen som inkluderar hela formateringen.

Stöd för HTML Komposition

JAWS 9.0 introducerar nytt stöd för att redigera i HTML komponerade miljöer.

Det här nya stödet tillhandahåller 100 procent noggrannhet då du läser text; förmågan att använda ljudscheman för att särskilja teckensnitt, attribut, och färg; förmågan att automatiskt byta språk när språket på texten är korrekt angiven; och förmågan att höra information när texten har markerats som en rubrik, länk, lista, tabell, och så vidare. Som exempel, när du skriver ett nytt HTML meddelande i Outlook Express eller Outlook 2003, kan du nu markera text och formatera den som en rubrik (nivå 1 till 6), och JAWS annonserar att denna text är en rubrik när du läser upp det skrivna meddelandet. När du använder online redigerare, som tillexempel provexemplaret på http://www.rnib.org.uk/edtest/editor.htm ,Om du går in I formulärläge i det redigerbara området, kan du nu använda piltangenterna för att gå in i tabellen och använda tabell navigeringskommandon för att navigera i tabellen och höra rad eller kolumn förändringar och rad och kolumn rubriker. (Notera att du måste trycka PIL HÖGER en gång, och sedan PIL NER för att navigera

över länkarna i denna redigerare.) Du kan även höra var rubriker finns och texten som tillhör en punktlista eller automatiskt numrerad lista.

JAWS stödjer nu Adobe Flash inmatningsfält. Du behöver emellertid den kommande Adobe Flash Player uppdateringen,

Som kan laddas ner från:

http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash&promoid=BIOW

Med den aktuella utgåvan, kan du navigera genom befintliga textinmatningsfält, men, om du skriver ny text, måste du flytta bort från inmatningsfältet och sedan återvända till fältet för att navigera genom den nya texten.

Bestäm läget på NUM LOCK tangenten när JAWS Startas

JAWS använder de numeriska tangenterna för att utföra omfattande talfunktioner som tillexempel löpande läsning (INSERT+PIL NER), Läs ord (INSERT+NUMMERISK 5), Läs rad (INSERT+PIL UPP), och så vidare.

NUM LOCK tangenten är frånslagen som standard, så att du enkelt kan använda dessa funktioner. Du kanske har ett arbete som kräver intensiv användning av de numeriska tangenterna, varvid, du alltid måste aktivera NUM LOCK tangenten efter JAWS har startats. 

Från och med JAWS 9.0 kan du kontrollera i vilket läge NUM LOCK tangenten skall befinna sig i då JAWS startas. Detta är endast möjligt i filen Default.jcf.

Det finns två sätt att konfigurera läget på NUM LOCK tangenten. Du finner detta valet i den nya Startguiden och kan modifiera det när som helst.  Alternativt, kan du göra denna justering direkt i Inställningsprogrammet genom att följa följande steg:

1. I JAWSfönstret, tryck ALT+E för att öppna menyn Verktyg.

2. Tryck I för att öppna Inställnings-programmet.

3. Tryck ALT+I för att öppna menyn Inställningar, och tryck T tills du kommer till alternativet Tangentbord, och tryck på Enter för att öppna dialogrutan Tangentbordsalternativ.

4. Tryck M för att direkt hoppa till det första Läget för NUM LOCK Tangent alternativ.

5. Använd PILTANGENTERNA för att markera ett av följande alternativ för de numeriska tangenterna:

• Stäng Av vid start:  Detta är standardvärdet.  När detta är valt, är NUM LOCK tangenten avstängd när JAWS startas.

• Sätt På vid start: NUM LOCK tangenten är påslagen när JAWS startas.

• Ändra Inte:  JAWS använder den aktuella NUM LOCK tangentens inställning.

Utför en Åtgärd som uppges i ett Ballongtips

Ett ballongtips i meddelandefältet är ett sätt för olika program att informera dig om att en händelse har inträffat eller en åtgärd erfordras. Ofta uppmanar dessa ballongtips att du behöver “klicka här” för att utföra en viss uppgift, som tillexempel att ladda ner uppdateringar för Windows. Med JAWS 9.0, kan du nu trycka JAWS vänster musknapp (NUMERISK SNEDSTRECK) när liknande meddelanden kommer fram, för att omedelbart agera på meddelandet innan ballongtipset stängs.

I JAWS 8.0 och tidigare, var du först tvungen att aktivera JAWS markören,och sedan navigera till ballongtipset, för att sedan klicka på det. Oftast hann meddelandet stängas innan du kunde hitta det. Som du kan se, är det mycket effektivare att använda JAWS vänster musknapp.

Nytt Utseende på dialogrutan Ändra JAWS Inställningar

Listan Ändra JAWS Inställningar har uppdaterats med den nydesignade Ändra JAWS Alternativ trädvy (INSERT+V). Istället för att visa alternativen i listformat, Använder nu den omorganiserade dialogrutan en logisk trädstruktur. Denna gruppering är tänkt att hjälpa nya och erfarna JAWS användare att förstå relationen mellan olika JAWS inställningar. Trädvyn består minst av följande expanderbara grupper som är gemensamma för alla program: Allmänt, Läsning, Löpande läsning, Redigering, och Punktdisplay. Notera att kommandot för talsyntesen, vilket temporärt stänger av eller på talet, också finns i nivån huvudgrupp.

Objekt som är specifika för ett program, kommer fram i sin egen grupp överst i trädvyn. Som exempel, om du trycker INSERT+V medan du är i Internet Explorer, Kommer gruppen Internet Explorer alternativ fram ovanför de andra grupperna.

Då du öppnar trädvyn, är den som standard expanderad, för att möjliggöra navigering via första bokstaven, på samma vis som du kunde i tidigare versioner av Ändra JAWS Inställningar med en listdesign. Om du hellre vill ha trädvyn stängd,, tryck TABB för att navigera till kryssrutan Expandera Trädvyn vid Öppnandet, och avmarkera den. Du kan även navigera genom trädvyn genom att använda PIL HÖGER och PIL VÄNSTER för att expandera och stänga grupper. Använd PIL UPP och PIL NER för att flytta upp och ner i trädet.

JAWS 9.0 innehåller nu också inbyggda hjälpmeddelanden för varje objekt som finns i trädvyn. Då du navigerar genom objekten i trädvyn, kan du när som helst trycka TABB för att flytta till det skrivskyddade fönstret och få en hjälpbeskrivning av det aktuella objektet.

För andra exempel på det nya formatet, tryck SHIFT+INSERT+V för att öppna Anpassade Inställningar för en Webbsida. Detta låter dig snabbt komma åt inställningar som kontrollerar hur JAWS uppför sig på en specifik Webbsida. Tryck CTRL+INSERT+B, vilket låter dig öppna och snabbt kunna justera punktdisplay alternativ, för att se ett annat läge på trädvy formatet.

Tredjeparts Skriptutvecklare

I JAWS 9.0 eller senare, visar kommandot INSERT+V JAWS inställningar i en trädvy. Om du skapar och tillhandahåller JAWS skript för andra, måste du modifiera eller skapa ett nytt skript för att kunna utnyttja trädvyn.  För information om hur du uppdaterar skripten, välj JAWS Script Verbosity Options för att ladda ner ett självuppackande Word dokument.

Outlook 2007 and Outlook 2003 Kalender

Användargränssnittet för Outlook Kalender erbjuder en utmaning för Skärmläsningsprodukter. I JAWS 9.0, har vi antagit denna utmaning, och ger här direkt åtkomst till Outlook Kalender utan att behöva något speciellt användargränssnitt mellan Outlook och skärmläsaren.

• Du kan skapa en bokning för en specifik tidsintervall, genom att trycka ENTER på tidsintervallet.

• När du navigerar till en avtalad tid, annonserar JAWS bokningens titel, tiden, upptagen status, och plats.

• JAWS annonserar tidsintervaller då du använder PIL UPP och PIL NER för att flytta genom den aktuella dagen.

• Du kan använda TABB och SHIFT+TABB för att hoppa mellan bokningar.

• Använd PIL VÄNSTER och PIL HÖGER för att flytta mellan dagar.

• När du är I läget Dag vy, annonserar JAWS dag, datum, och antalet planerade bokningar.

• I läget Arbetsvecka, Vecka, och Månad vy, annonserar JAWS det totala antalet dagliga händelser och avtalade tider inom det området.

• Tryck INSERT+A för en summering av händelser och bokningar gällande för den aktuella dagen, arbetsveckan, veckan, eller månaden.

• Tryck INSERT+A två gånger för att placera en lista med alla händelser och bokningar för det området in i virtual viewer, där du kan få en överskådlig vy av möten och bokningar för den perioden. Du kan även kopiera denna information till klippbordet för senare bearbetning.

• Det nya stödet för Kalendern gör också delade kalendrar på exchange servrar åtkomliga.

• Kalendern stödjer regionala layouter för att hantera internationella datumformat.

Stöd för Windows Mobilitetscenter

I Windows Vista, har ActiveSync ersatts av den nya Windows Mobilitetscenter. JAWS 9.0 är den första skärmläsaren som erbjuder full åtkomst till Windows Mobilitetscenter som finns i Windows Vista. Genom att använda JAWS, kan du nu enkelt upprätta en förbindelse, installera nya programvaror, hantera vad som är synkroniserat, och hantera överföring av media, utan att manuellt behöva navigera dessa skärmar med JAWS markören.

Notering när en HTML frame uppdateras i Internet Explorer

JAWS kan nu ge dig en notering när en HTML frame uppdateras i Internet Explorer. Det nya alternativet Notera Frame Uppdatering låter dig konfigurera på vilket sätt JAWS skall hantera Notering av HTML frame på olika Webbsidor. Den är placerad I både dialogrutan Ändra JAWS Inställningar (INSERT+V) och Dialogrutan Personliga Inställningar (INSERT+SHIFT+V) då du är i Internet Explorer.

Tryck MELLANSLAG för att skifta till en av följande inställningar för alternativet Notera Frame Uppdatering:

• Av: När du valt Av, får du ingen notering då en frame uppdateras.

• Läs FrameNamn: JAWS läser namnet på de flesta senast uppdaterade Frames. Det här är standardinställningen.

• Flytta Till Frame: JAWS flyttar markören till början på den senast uppdaterade frame. JAWS kommer även ihåg din markörposition före flyttningen; du kan flytta tillbaka till din originalposition genom att trycka (SHIFT+M), tangentkombinationen för Flytta Till Föregående Frame. Om du är i Formulärläge då ramen uppdateras och du har satt alternativet Notera Frame Uppdatering till Flytta Till Frame, kommer JAWS istället att läsa namnet på den senast uppdaterade ramen.

Förändringar som har gjorts genom att använda Ändra JAWS Inställningar trädvy (INSERT+V) lägger till inställningen för alla Webbsidor. Om du vill att det här skall gälla endast för den aktuella Webbsidan som visas, och inte för alla andra sidor som du visar, I sådana fall, använder du istället dialogrutan Personligt anpassade Inställningar, (INSERT+SHIFT+V) för att ställa in alternativ för en individuell Webbsida.

Upptäcker främmande språk i formulärläge

Om det kommer fram text på ett annat språk, i ett formulärfält på en riktigt taggat HTML sida, har JAWS möjlighet att känna igen och byta till det språket när texten läses.   

Ny WHIZWHEEL Spårning

Funktionen för Freedom Scientific’s WHIZWHEELS® har utökats för att möjliggöra spårning av endast Punktmarkören.

• Om du samtidigt trycker ned båda hjulen växlar du från att Spåra Fokus läge till att Spåra Punktmarkör läge.

• Använd det vänstra hjulet för att flytta upp och ner, som man på traditionellt vis använder vänster handen för att följa radposition på en punktsida.  Använd höger hjul för att panorera till vänster och höger utan radbrytning till nästa rad – ingen mera oklarhet om var raden börjar och slutar.

Bättre Prestanda med Microsoft Word

Freedom Scientific har gjort betydande prestandaförbättringar med Microsoft Word 2007, Word 2003, och Word XP genom att omarbeta och uppdatera sättet som JAWS fungerar tillsammans med dessa program. Detta inkluderar effektivisering av skript och interna koder, vilket resulterar i ökad känslighet med total precision vid navigering och redigering av dokument. Både Windows XP användare och Windows Vista användare kommer att få glädje av dessa förbättringar i hastighet och precision utan att missa något i den mest kraftfulla skärmläsarlösningen i både tal och punkt.

Upptäcker Bokmärken då du använder Snabbnavigeringstangenter i Microsoft Word

Med Snabbnavigeringstangenter påslagna (INSERT+Z), kan du nu använda tangenten B för att flytta till nästa bokmärke och tangentkombinationen SHIFT+B för att flytta till föregående bokmärke i ett Word dokument. JAWS annonserar om det inte finns några bokmärken i dokumentet. Tangentkombinationen INSERT+ALT+B öppnar en lista med bokmärken.

Kontrolläsning Indikeras i punktskrift i Microsoft Word

Då du använder punktskrift för att läsa Microsoft Word filer, är nu alternativen för grammatikfel och stavfel tillgängliga i JAWS.

När du har aktiverat ett specifikt kontrolläsningsalternativ, kvarstår det aktivt tills du återställer det.

Notera: När du använder punktskrift, måste du först aktivera alternativet Aktiv Följer Punkten. Det är placerat i Ändra JAWS Inställningar trädvy under gruppen Marköralternativ

i gruppen Punktdisplay. Punkterna 7 och 8 är uppe under det felstavade ordet.

För att aktivera funktionen kontrolläsning, gör följande:

1. Öppna ett Word dokument.

2. Tryck INSERT+V för att öppna Ändra JAWS Inställningar trädvy.

3. Tryck bokstaven P tills du hör JAWS säga, "Punkt kontrolläsning indikera - Stavfel."

4. Tryck MELLANSLAG för att skifta mellan följande alternativ:

• Endast Stavfel

• Endast Grammatikfel

• Både Stavfel och Grammatikfel

• Inga Stavfel eller Grammatikfel (Standardinställning)

5. Stäng Ändra JAWS inställningar trädvy.

Punkttyp Indikeras i punktskrift i Microsoft Word

Funktionen med indikering av Punkttyp introducerades först i JAWS 8.0. Det låter JAWS annonsera olika stilar på punktmarkeringar som kommer fram i ett Word dokument. Samma funktion är nu även tillgänglig i punktskrift så att stilen på Punktmarkeringen nu kan identifieras antingen genom att använda Flercelliga symboler eller en asterisk (*). Som standard, är Punkttyp indikering avaktiverad

Och använder endast asterisk för att symbolisera stilen på punktmarkeringen.

Notera: När du använder punktskrift, måste du först aktivera alternativet Aktiv Följer Punkten. Det är placerat i Ändra JAWS Inställningar trädvy under gruppen Marköralternativ i gruppen Punktdisplay.

För att aktivera funktionen Punkttyp Noteras i Punktskrift, gör följande:

1. Öppna ett Word dokument.

2. Tryck INSERT+V för att öppna Ändra JAWS Inställningar trädvy.

3. Tryck bokstaven P tills du hör JAWS säga, "Punkttyp Notering i Punkt - Av."

4. Tryck MELLANSLAG för att Aktivera den här inställningen. JAWS använder nu Flercelliga symboler för att visa Punkttyper.

5. Stäng Ändra JAWS inställningar trädvy.

Upptäcker stavfel I Microsoft Word

I JAWS 9.0, är Stavningskontrollen en separat funktion som kontrollerar om JAWS träffar på och annonserar felstavade ord medan du läser igenom ett Word dokument.

I föregående utgåvor av JAWS, var stavningskontrollen kombinerad med Grammatikkontrollen. Stavningskontrollen är Avaktiverad som standard.  Om man använder punktskrift, Markeras stavfelen som standard i punkt.

Notera: När du använder punktskrift, måste du först aktivera alternativet Aktiv Följer Punkten. Det är placerat i Ändra JAWS Inställningar trädvy under gruppen Marköralternativ i gruppen Punktdisplay. Punkterna 7 och 8 är uppe under det felstavade ordet.

För att ändra inställningen för stavningskontrollen, gör följande:

1. Öppna ett Word dokument.

2. Tryck INSERT+V för att öppna Ändra JAWS Inställningar trädvy.

3. Tryck bokstaven S tills JAWS annonserar “Stavningskontroll – Av.”

4. Tryck MELLANSLAG för att skifta mellan följande inställningar:

• På: Stavningskontrollen är aktiv.

• På + Räkna: JAWS annonserar antalet stavfel per rad.

• Av: Stavningskontrollen är Avaktiverad (Standardinställning)

5. Stäng dialogrutan Ändra JAWS Inställningar.

Upptäcker grammatikfel i Microsoft Word

I JAWS 9.0, är Grammatikkontrollen en separat funktion som kontrollerar om JAWS träffar på och annonserar grammatikfel medan du läser igenom ett Word dokument. I föregående JAWS utgåvor, var grammatikkontrollen kombinerad med stavningskontrollen. Grammatikkontrollen är Avaktiverad som standard. Om du använder punktskrift, markeras inte grafikfelen som standard i punkt.

För att ändra inställningen för grammatikkontrollen, gör följande:

1. Öppna ett Word dokument.

2. Tryck INSERT+V för att öppna Ändra JAWS Inställningar trädvy.

3. Tryck bokstaven G tills JAWS annonserar “Grammatikkontroll – Av.”

4. Tryck MELLANSLAG för att skifta mellan följande alternativ:

• På: Grammatikkontrollen är Aktiverad.

• På + Räkna: JAWS annonserar antalet grammatikfel per rad.

• Av: Grammatikkontrollen är avaktiverad (standardinställning)

5. Stäng dialogrutan Ändra JAWS Inställningar.

Tal och Ljudscheman i Microsoft Word

Stora framsteg har gjorts i Word’s känslighet och precision när du använder Tal och Ljud Inställningar. Detta verktyg låter dig skapa regler för läsning, som tillexempel att använda olika röster och ljud för att indikera formatering och attribut, när du läser ett Word dokument. Du hänvisas till Speech and Sounds Scheme DAISY book tutorial Freedom Scientific Webbsida för mer information.

Enhet för Mätning i Microsoft Word

JAWS kan nu rapportera PC markörens position och andra relaterade mått genom att använda en enhet för mätning som du anger oberoende på Word dokumentets standard måttenhet. Funktionen Måttenhet låter dig konfigurera JAWS så att JAWS rapporterar markörens position, tabbstoppar, och indrag i den måttenhet som du föredrar. Standardvärdet för denna funktion är i tum.

För att ändra till den måttenhet du föredrar, gör följande:

1. Öppna ett Word dokument.

2. Tryck INSERT+V för att öppna Ändra JAWS Inställningar trädvy.

3. Tryck bokstaven M tills du hör JAWS säga, "Måttenheter - Inställt till Tum."

4. Tryck MELLANSLAG för att skifta mellan följande alternativ:

• Inställt till Tum (Standard)

• Inställt till Pixlar

• Inställt till Mellanslag

• Inställt till Punkter

• inställt till millimeter

• Inställt till Centimeter

5. Stäng Ändra JAWS Inställningar trädvy.

Visa en lista med Inbäddade Objekt kommandon i Microsoft Word

I Word, är nu tangentkombinationen för att Lista Inbäddade Objektkommandon CTRL+INSERT+SHIFT+G. I utgåvor före JAWS 9.0, var det här kommandot för, Välj en Bild att Klicka på.

Annonserar Delade knappar i Microsoft Office Program

JAWS identifierar nu Delade knappar, i både tal och punkt, som är tillgängliga under Microsoft Office Knappen. Office Knappen är placerad i det övre-vänstra hörnet i Microsoft Office 2007 program som tillexempel Word, Excel, Outlook, PowerPoint, och Access. För ett exempel på delade knappar då du använder JAWS, gör följande:

1. I ett Microsoft Office 2007 program, tryck ALT+A för att öppna Office knappen.

2. Tryck PIL NER för att navigera till knappen Skriv Ut. JAWS annonserar Skriv Ut, delad knapp.

3. Gör ett av följande:

Tryck ENTER för att skriva ut, eller tryck MELLANSLAG för att öppna panelen Förhandsgranska och Skriv ut.

Förbättrat stöd för Gmail

De som använder skärmläsare får för närvarande ett meddelande då de använder sidan Gmail, som säger, "Om du använder en skärmläsare, kan du behöva byta till basic HTML för bättre upplevelse". Du får fortfarande detta meddelande när du kör JAWS 9.0, men det är inte längre nödvändigt att följa dessa instruktioner eftersom JAWS nu fungerar med standard Gmail interface, vilket tillhandahåller många förbättringar jämfört med basic HTML sidan.

I JAWS versioner före 9.0, var det nödvändigt att skifta Gmail till sitt basic HTML interface eller använda JAWS markören för att klicka på objekten på sidan som inte har standard länkar. Detta inkluderar Inkorgen, Skickat, Skriva Mail, Skräp, Skapa ett Filter, och så vidare. Med vårt nya stöd för Gmail, visas dessa objekt i länklistan. Du kan även använda PILTANGENTERNA för att flytta till dessa objekt och antingen trycka ENTER för att aktivera dessa eller välja objekt med routing knapparna på din punktdisplay.

Dessutom, Före JAWS 9.0, hade du inte något sätt att se några skrivattribut i skriv meddelandefönstret. Som exempel, du hade inget sätt att se om text var en rubrik eller inte ens om det var en tabell då du var i Formulärläge. Med vårt nya stöd för Webb-baserade rich edit kontroller, kan du lägga till attribut till dina meddelanden som tillexempel fet, kursiv, och understruken genom att använda standard JAWS kommandon i den här editorn. Kommandon för liknande Webb-baserade editorer kan vara annorlunda. Just för tillfället läser JAWS inte status på dessa kontroller när de aktiveras, men du kan använda kommandot för att få teckensnitt information för att se attributet. Det är också möjligt att se formatering som tillexempel listobjekt, både punkt och nummerlistor, rubrik och nivå, och tabell information, även i Formulärläge med både tal och punkt.

Uppdaterade Laptop Layout Tangentkombinationer

Tangentkombinationerna för Håll ned vänster musknapp (CTRL+8) och håll ned höger musknapp (CTRL+9), vilka är tillgängliga när man har valt Laptop tangentbordslayout, har ändrats.

Den nya tangentkombinationen för Håll ned vänster musknapp är CTRL+WINDOWSTANGENTEN+8.

Den nya tangentkombinationen för Håll ned höger musknapp är CTRL+WINDOWSTANGENTEN+9.

Nya Kommandon för Yahoo! Instant Messenger 8.1

Följande JAWS kommandon har lagts till för Yahoo! Instant Messenger 8.1:

ALT+X, där X är 1, 2, 3,...,0, vilket låter dig visa de senaste 10 Yahoo! IM meddelandena. Notera att ALT+1 öppnar det senaste meddelandet, och ALT+0 öppnar det tionde meddelandet.

ALT+NUMERISK 5 snabbt två gånger öppnar en Webblänk som finns i ett Yahoo! IM meddelande.

• När du har en IM konversation, kan du med TABB byta mellan skrivfönstret och panelen där meddelandet visas, och som finns i dialogrutan Instant Message.

Ny Basträning för JAWS 9.0

Basträningen för JAWS 9.0 har helt skrivits om och vid inspelningarna har Windows Vista och Microsoft Office 2007 använts. Den här nya Basträningen, i text och DAISY format med ljudskildringar, är inkluderad på alla program och demo JAWS CD-skivor med början från JAWS 9.0. Den nya Basträningen finns även tillgänglig som en gratis nedladdningsbar fil, i antingen MP3 eller DAISY format från Freedom Scientific JAWS Training Headquarters sida, när den slutliga utgåvan avJAWS 9.0 har publicerats.

Basträningen innehåller 9 timmar med instruktioner, inklusive steg för steg instruktioner och exempel på praktiska dokument, som skall hjälpa dig att få ut det mesta och det bästa av din upplevelse då du använder JAWS 9.0.

JAWS 9 och MAGIC 11

Följande punkter är nya funktioner som laggts till i JAWS, för att förbättra funktionen då du samtidigt kör MAGic.

JAWS Snabbnavigeringstangenter och MAGic Följning har Nu synkroniserats!

Då du kör MAGic 11.0 skärmförstoringsprogram, med JAWS 9.0.552 eller senare, finns det nu en visuell indikering på Webbsidor då du läser eller navigerar med JAWS. Snabbnavigeringstangenter låter dig snabbt och enkelt flytta runt i Webbsidor, Outlook och Outlook Express e-post, Adobe Acrobat PDF filer, JAWS eller MAGic hjälp filer, och varhelst den Virtuella markören är aktiv.  

Följande exempel belyser den här nya funktionen:

• När du läser en Webbsida i Internet Explorer med JAWS och MAGic, och du trycker bokstaven H flyttar du inte bara till nästa rubrik och läser den högt, du får dessutom

en visuell indikering om var på webbsidan du befinner dig.

• Snabbnavigeringstangenten P flyttar dig till nästa stycke och börjar läsa och använder en synkroniserad läsruta för att göra det lättare att veta var JAWS läser. Då du navigerar runt på olika webbsidor, visas en visuell ram runt varje rad som läses.

Seende lärare och synsvaga användare kommer att älska den här nya kombinationen av JAWS och MAGic. Om det inte finns något behov att förstora bilden, ställ då bara MAGic förstoring till 1x, så att en seende användare enkelt kan hitta din plats i ett dokument.

Följande Snabbnavigeringstangenter tillhandahåller visuell följning när JAWS och MAGic körs samtidigt.

Den här tabellen innehåller en lista med Snabbnavigeringstangenter som du kan använda med JAWS 9.0 eller senare och MAGic 11.0 eller senare då de körs samtidigt.

Snabbnavigeringstangent                Beskrivning  

A                                                               Nästa ankare  

B                                                               Nästa knapp   

C                                                              Nästa kombinationsruta 

D                                                              Nästa annorlunda Element

E                                                               Nästa skrivfält

F                                                               Nästa Formulärkontroll

G                                                              Nästa Grafik   

H                                                               Nästa rubrik

(Tryck 1–6 i sifferraden för att gå till nästa rubrik på den nivån).

I                                                                 Nästa objekt i en lista

K                                                               Nästa Platsmärke  

L                                                               Nästa Lista

M                                                              Nästa Frame

N                                                               Hoppa över länkar

O                                                              Nästa Objekt

P                                                               Nästa stycke 

Q                                                              Nästa Citat block

R                                                               Nästa Radioknapp

S                                                               Nästa Element av samma sort

T                                                               Nästa Tabell

U                                                               Nästa obesökta Länk

V                                                               Nästa besökta Länk  

X                                                               Nästa kryssruta

Z                                                               Nästa Avsnitt   

> (Större än)                                            Hoppa över aktuellt Element

< (Mindre än)                                          Hoppa Bakåt till aktuellt Element

Dokumentpresentationsläge Uppdaterat för Användning med MAGic

Funktionen JAWS Dokumentpresentation har uppdaterats så att som standard  använda Förbättrad Visuell Layout läge när både MAGic 11.0 och JAWS 9.0 körs samtidigt. Det innebär att layouten på Webbsidor, tabeller, länkar, och grafiska element är samma i den virtuella bufferten som dessa objekt kommer fram på bildskärmen. Om ett stycke på en Webbsida endast har fyra eller fem ord på varje rad, då är det exakt vad JAWS användare hör då man flyttar upp och ner genom sidan då JAWS och MAGic körs. Om MAGic inte körs, hör JAWS användare längre rader med text som inte alltid är synkroniserade med textlayouten på bildskärmen, vilket är exakt vad JAWS användare har upplevt.

Standardinställningen för att Markera och Kopiera HTML dokument har ändrats. Den är nu Hela Innehållet Använd Onscreen Markeringar istället för Hela Innehållet.

Standardinställningen låter dig markera och kopiera HTML text och element och behålla formateringen precis som den var i HTML dokumentet. Detta innebär att du kan använda tangentkombinationerna SHIFT+PIL UPP eller SHIFT+PIL NER, CTRL+SHIFT+PIL HÖGER eller CTRL+SHIFT+PIL VÄNSTER, och SHIFT+PIL VÄNSTER eller SHIFT+PIL HÖGER för att markera HTML e-post och Internet Explorer objekt som kommer fram på bildskärmen. 

För att öppna alternativet Markera och Kopiera och välja en inställning, tryck INSERT+V då du är i ett HTML dokument. Tryck sedan M  för att navigera till Markera och Kopiera alternativ, och tryck sedan MELLANSLAG för att bläddra igenom inställningarna. Tryck ENTER för att spara förändringarna.

 


Nyheter i JAWS 8.0

JAWS 8.0 Professional stöder följande 32-bitars versioner av Microsoft Windows:

• Windows Vista Ultimate

• Windows Vista Enterprise

• Windows Vista Business

• Windows Vista Home Premium

• Windows Vista Home Basic

• Windows 2000

• Windows XP Pro

• Windows XP Home

• Windows Media Center

• Windows 2003 Server

JAWS 8.0 Standard stöder följande 32-bitars versioner av Microsoft Windows:

• Windows Vista Home Premium

• Windows Vista Home Basic

• Windows XP Home

OBS! Vid installation på Vista dator, kontrollera att ILM status är 8.0V eller högre.

Automatisk Start av JAWS i Windows Vista

För Windows Vista användare, visas nu funktionen Starta JAWS Automatiskt som en knapp i dialogrutan Basinställningar under menyn Inställningar. Använd den här knappen och dess alternativ för att konfigurera JAWS att starta före eller efter du startat Windows Vista.

Dessa alternativ kan även användas för att bestämma om JAWS körs om flera personer använder samma dator. Som exempel, föreställ dig att ett par som delar en dator: han använder JAWS och hon gör det inte. I Windows Vista, kan de skapa separata användarkonton så att hans användarkonto alltid kör JAWS före och efter han loggar in, och hennes användarkonto aldrig startar JAWS efter hon loggat in.

Ett annat exempel är när JAWS används i ett klassrum eller nätverk. Om flera studenter använder JAWS, kan nätverksadministratören ställa in deras användarkonton så att JAWS körs före och efter inloggningen. Nätverksadministratören kan även konfigurera hans användarkonto så att JAWS aldrig startas.

För mer information om hur du använder denna funktion, använd INSERT+F1 vägledande hjälp, eller hänvisas du till Starta JAWS och andra Program i JAWS hjälpsystem.

Tangentkombinationer för Windows Vista Gadgets

I Windows Vista, är gadgets skrivbordsprogram och verktyg som tillhandahåller snabb visuell uppdatering av alternativ som datorprestanda, väder, tid, och nyhetsfeeds. JAWS läser konstant gadget uppdateringar för att tillhandahålla dig med real tids information. Som exempel, när du övervakar gadget CPU mätare, kommer JAWS omedelbart att rapportera CPU prestanda före andra förväntade uppgifter.

Gadgets visas i ett område av skrivbordet och kallas för Sidpanelen. För att öppna Sidpanelen, gör följande:

1. Tryck WINDOWSTANGENTEN.

2. Skriv Sidebar i Påbörja Sökning skrivfältet och tryck ENTER.

För att få Sidpanelen och alla gadgets i förgrunden, tryck WINDOWSTANGENTEN+MELLANSLAG.

För att gå framåt genom Sidpanelens gadgets, tryck WINDOWSTANGENTEN+G.

För att gå bakåt genom Sidpanelens gadgets, tryck WINDOWSTANGENTEN+SHIFT+G.

Tal och Punkt Tillgängliga när du använder startmenyn

När du använder och navigerar I Startmenyn, ger JAWS tal och punktstöd för Windows Vista funktioner. Detta innebär att då du skriver i Påbörja

Sökning skrivfältet, läser JAWS upp de inskrivna bokstäverna och annonserar det alternativ i Startmenyn, som motsvarar ordet du skrev.  Som exempel, om du skriver bokstäverna k o n i sökfältet, assosierar Windows Vista denna inmatning med Kontrollpanelen i Programgruppen och flyttar fokus till det alternativet i Startmenyn. JAWS håller Jämna steg med Windows Vista och annonserar vad som händer då operativsystemet uppdaterar Startmenyn. Även, om du navigerar upp eller ner i Startmenyn, Annonserar JAWS inte bara det markerade alternativen med tal och punkt, JAWS annonserar även då du skriver in en ny grupp.

Kommando för Löpande läsning och SAPI 5 Röster

JAWS kan omedelbart byta från sin aktuella Eloquence talsyntes eller en annan MsSapi4 talsyntes, till en SAPI 5, RealSpeak Solo talsyntes, då du använder kommandot för Löpande läsning (INSERT+PIL NER). Medan JAWS standard Eloquence eller MsSapi4 talsyntesen, kan vara användbar för att läsa och navigera korta texter som tillexempel Föregående eller Nästa rad, mening, eller stycke.

Det är inte säkert att du föredrar denna rösten för längre passager med text. SAPI 5 rösten ger en högre ljudkvalitet, vilket gör läsningen då du använder kommandot för Löpande läsning (INSERT+PIL NER) till en mera behaglig upplevelse.

När du använder den här nya funktionen, förblir SAPI 5 rösten fortfarande aktiv under loppet av Löpande läsning även då du snabbspolar framåt, bakåt, Höjer, sänker eller flyttar genom att använda navigeringstangenterna för snabbhopp framåt eller bakåt.

Men, när du stoppar den Löpande läsningen och använder någon annan navigeringsfunktion som tillexempel Läs Tecken, Ord, Rad,

eller Stycke, använder JAWS alltid Eloquence rösten eller en MsSapi4 röst.

För att välja en SAPI 5 talsyntes som skall användas vid löpande läsning, gör följande:

1. Välj Inställnings-programmet, I Verktygsmenyn, I JAWSfönstret.

2. Välj Löpande läsning, I menyn Inställningar.

3. I dialogrutan Löpande läsning, markera kryssrutan Använd Sapi 5 för löpande läsning.

4. Välj en SAPI 5 röst I kombinationsrutan Sapi 5 Löpande läsning röst.

5. Justera SAPI 5 talhastighet med hjälp av Sapi 5 talhastighet skjutreglaget.

6. Välj hur många skiljetecken som JAWS skall läsa upp med hjälp av kombinationsrutan SAPI 5 Löpande läsning skiljetecken.

7. Välj OK, och tryck CTRL+S för att spara dina förändringar.

8. Tryck ALT+F4 för att stänga JAWS Inställnings-program.

 Kommando för Alternativ Löpande läsning.

Om du har kommandot för SAPI 5 Löpande läsning aktiverat, låter den här funktionen dig utföra Löpande läsning, utan att engagera SAPI 5, RealSpeak Solo rösten. Detta kan Vara användbart om du inte vill höra en särskild del uppläst av SAPI 5 rösten.

Tangentkombinationen för Alternativ Löpande läsning är ALT+INSERT+PIL NER.

RealSpeak Solo Talsyntes

CD-skivan RealSpeak Solo, SAPI 5 talsyntes levereras tillsammans med din JAWS förpackning. Den innehåller flera olika röster i flera språk. För att installera dessa röster, Mata in CD-skivan I din dators CD-enhet. Följ sedan anvisningarna för att välja vilka röster du vill installera, och slutföra installationen.

 Följande röster är tillgängliga på den Dutch/Scandinavian CD:

RealSpeak Solo röster på Dutch/Scandinavian CD

Språk

RealSpeak Solo röst

British English 

Daniel

Norwegian

Nora

Swedish

Ingrid

Danish

Nanna

Belgian Dutch 

Ellen

Dutch

Claire , Laura 

French

Sebastien

German

Steffi 

Castilian Spanish 

Isabel 

Russian

Katerina 

 Notera: Ytterligare språk finns tillgängliga från din närmaste återförsäljare.

Notera: Talsyntesen RealSpeak Solo kan inte laddas ner från Freedom Scientific. Du erhåller din RealSpeak CD då du köper en uppgradering eller SMA.

Gör aktuellt fönster eller kontroll virtuell

Virtuellt fönster

Gör aktuellt fönster virtuellt, (CTRL+INSERT+W), är en funktion som länge har varit tillgängligt i JAWS sedan version 4.51, funktionen fångar in allting i det aktuella programfönstret. Detta inkluderar även statisk text som kommer fram i fönstret, så att du inte behöver komma ihåg något påfrestande att skriva i ett meddelande för att kunna vidarebefordra det till andra som tillexempel i supportärenden. Detta är till stor fördel då man vill samla in felkoder och dialogmeddelanden i och med att text enkelt kan kopieras in i ett e-mail meddelande.

Som ett snabbt exempel för att se hur detta fungerar, försök med följande:

1. Tryck INSERT+F4. Dialogrutan Avsluta JAWS kommer fram.

2. Tryck sedan, CTRL+INSERT+W. Dialogrutans title, meddelande, och kommandoknappar kommer fram i virtual viewer, som exempel:

"Avsluta JAWS

Är du säker på att du vill avsluta JAWS? Tryck Enter för att avsluta nu, eller Escape för att återgå.

OK Avbryt"

3. För att markera och kopiera innehållet i virtual viewer, tryck CTRL+A, sedan CTRL+C.

4. Du kan nu öppna ditt e-mail program och klistra in (CTRL+V) innehållet från virtual viewer in i ditt e-mail meddelande.

Freedom Scientific har på förfrågan från användare, gått ett steg längre, genom att göra innehållet i en specifik lista, kontroll, kombinationsruta, eller skärmdel virtuell. Detta kallas för Gör aktuell Kontroll virtuell.

Gör aktuell kontroll virtuell

I vissa fall, som tillexempel I listor, vill du kanske endast göra den aktuella kontrollen virtuell, och inte hela fönstret. Med början I JAWS 8.0, lägg bara till SHIFT Tangenten till kommandot för Gör aktuellt fönster virtuellt. Då du trycker CTRL+SHIFT+INSERT+W resulterar detta således att du endast får den text som finns inom den aktuella kontrollen virtuell.

Som ett snabbt exempel för att se hur detta fungerar, försök med följande:

1. Öppna Windows Utforskaren (WINDOWSTANGENTEN+E).

2. Tryck på TABB för att navigera till listan med filer.

3. Tryck CTRL+SHIFT+INSERT+W. Nu ser du endast fillistan komma fram i virtual viewer.

4. För att markera och kopiera innehållet i virtual viewer, tryck CTRL+A, sedan CTRL+C.

5. Du kan nu öppna ditt e-mail program och klistra in (CTRL+V) innehållet från virtual viewer in i ditt e-mail meddelande.

Internet Explorer 7 och Navigering i flikar

JAWS 8.0 fortsätter att hålla jämna steg med de senaste framstegen hos Microsoft. Internet Explorer 7 introducerade navigering I flikar, vilket tillåter dig att köra flera Webbsidor innom ett enda webbläsarfönster. Detta sätt att bläddra en webbsida, är likartad den i Mozilla Firefox.

Den följande tabellen beskriver nya tangentbordskommandon för att navigera och bläddra i flikar.

Notera: För en detaljerad lista med JAWS tangentkombinationer, hänvisas du till

Sidan, JAWS Keystrokes, på Freedom Scientific Training Headquarters.

På adressen:

http://www.freedomscientific.com/Training/training.asp

Internet Explorer 7 Kommandon

Flikbläddring Navigeringskommandon

Beskrivning

CTRL+T

Öppnar en Ny Flik  

ALT+ENTER (När adressfältet har fokus) 

Öppna en Ny Flik från adressfältet  

ALT+ENTER (När Sökfältet i Verktygsraden har fokus) 

Öppna en Ny Flik från Sökfältet i Verktygsraden  

ALT+ENTER(När varken Adressfältet eller Sökfältet har focus)  

Växla mellan Fullskärmsläge och Normalt visningsläge på den aktuella Webbsidan

CTRL+ENTER

Öppnar Länkar i en Ny Flik i bakgrunden  

CTRL+SHIFT+ENTER

Öppnar Länkar i en Ny Flik i Förgrunden

CTRL+SHIFT+Q

Visar en Lista med Öppna Flikar  

CTRL+Q

Växlar Snabbflikar (Thumbnail View)

CTRL+TAB

Byter till Nästa Flik

CTRL+SHIFT+TAB

Byter till föregående Flik  

CTRL+n, Där n är en siffra mellan 1 till 8 

Byter till en Flik med Specifikt nummer 

CTRL+9

Byter till den Sista Fliken

CTRL+W eller CTRL+F4

Stänger Aktuell Flik

ALT+F4

Stänger Alla Flikar

CTRL+ALT+F4

Stänger Andra Flikar

CTRL+J

Öppnar och placerar fokus på Feeds trädvy 

Nya Tangentbordsfunktioner i Internet Explorer

Freedom Scientific har gjort en betydelsefull modifiering av Tangentbordsfunktionen i Internet Explorer. I föregående JAWS utgåvor, placerade alltid tabbordningen i Internet Explorer adressfältet och verktygsraden först, före någon Webbsida och länkar. Om du med JAWS 8.0, trycker TABB hamnar du nu på den första länken eller kontrollen, på sidan, och du hoppar över adressfältet och verktygsraden. Ur användarsynpunkt, är detta mycket effektivare än föregående JAWS utgåvor.

Om du trycker SHIFT+TABB flyttar du dig fortfarande bakåt till verktygsfältet och adressfältet. Även, om du tabbar genom hela sidan, flyttar JAWS till adressfältet från det sista elementet på sidan som förväntat. Denna funktion är en del av designen iInternet Explorer och har inte förändrats av JAWS.

Nya och Modifierade Tangentkommandon

Kommandot Flytta till Cell, CTRL+J, vilket kommer fram i Hjälpavsnittet för Snabbnavigeringstangenter och JAWS Kommandon för HTML hjälpavsnittet, har ändrats. Det nya kommandot är CTRL+WINDOWSTANGENTEN+J.

Kommandot CTRL+J används nu till att visa Feeds listan i Internet Explorer 7.

Kommandot ALT+J öppnar Feeds menyn i Internet Explorer 7.

Kommandot CTRL+E flyttar fokus till Sökfältet i Internet Explorer 7 

Utökad JAWS Sök Dialog

Nytt I dialogrutan Jaws Sök, är Kryssrutan Behåll historiken av tidigare sökningar. När denna är markerad, bibehåller Kombinationsrutan Sökord i dialogen JAWS Sök, dina 20 senaste sökningar. Om du vill ta bort det aktuella sökordet i kombinationsrutan Sökord, välj knappen Ta Bort, vilken också är ny i den här dialogrutan.

Om du vill rensa bort alla de inskrivna sökorden i kombinationsrutan Sökord, välj knappen Töm Sökhistoriken.

Skumläsning genom Textfärg eller Textattribut

Skumläsning genom textfärg eller textattribut är en ny funktion i JAWS 8.0. Det fungerar som en avancerad Sökfunktion som söker efter text baserat på den valda färgen eller attributet. När sökningen är slutförd, kan du välja alternativet att höra sökresultatet, genom att använda knappen Starta Skumläsning, eller få resultatet som en länklista i Virtual buffer, genom att använda knappen skapa Summering.

Skapa en Skumläsningsregel Genom att använda Färg och Attribut regler

Följande exempel beskriver hur du skapar och sparar en skumläsningsregel genom att använda textfärg och attribut. Denna procedur antar att du använder Skumläsning för första gången.

1. Öppna ett dokument eller en Webbsida.

2. Tryck CTRL+SHIFT+INSERT+PIL NER för att öppna dialogrutan Skumläsning.

Den första gången du öppnar dialogrutan Skumläsning, är fokus på, radioknappen Läs Första Raden i Varje Stycke i gruppen Använd Regeltyp. Då du senare öppnar dialogrutan, placeras fokus på kombinationsrutan Regler historik.

3. Tryck PIL NER tre gånger, för att markera Radioknappen Använd regler för attribut och färg för läsning, vilken finns i gruppen Använd Regeltyp. Denna aktion aktiverar kombinationsrutorna och kryssrutorna för Färg och Attribut Regler.

4. Tryck TABB. Fokus flyttas till kombinationsrutan Regler historik. Standardvärdet är <Ny> då du öppnar dialogrutan Skumläsning för första gången. Notera: När du vill skapa en ny regel, välj alltid <Ny> i kombinationsrutan Regler historik.

5. Tryck TABB igen. Fokus flyttas till kombinationsrutan Textfärg i gruppen Färg och Attribut Regler.

6. I gruppen Färg och Attribut Regler, välj textfärg och attribut parametrar, dessa kommer att vara en del av din skumläsningssökning.

Som exempel, om du vill söka efter all röd, fet text i ett Word dokument, skriv först bokstaven R i kombinationsrutan Textfärg. Kombinationsrutan rullar automatiskt fram till ordet röd. Tryck sedan TABB två gånger för att flytta till kryssrutan Fet.

Tryck MELLANSLAG för att markera kryssrutan Fet.

7. Tryck TABB till focus är på kombinationsrutan Läs objekt. Välj sedan hur Skumläsningsfunktionen skall söka efter textfärgen och attribut parametrarna. Som exempel, bestäm om du vill att skumläsningen, skall söka efter Rader, Meningar, eller Stycke som innehåller textregel.

8. Tryck TABB två gånger för att flytta till och välja knappen Starta Skumläsning. JAWS söker igenom dokumentet efter de valda parametrarna, och när dessa påträffas, läses texten upp.

Nästa gång du öppnar dialogrutan Skumläsning, finns den regel som du just skapade i kombinationsrutan Regler historik.

Hantera Programinställningar

Denna dialogruta är idealisk för teknisk support personal vilka skall assistera användare med sin installerade version av JAWS. Dialogrutan Hantera Programinställningar innehåller en lista med applikationer som har modifierats av användaren. Användaren kan ha gjort förändringar genom Inställningsprogrammet, eller genom att anpassa skript.

Denna dialogrutan låter dig temporärt avaktivera dessa applikation-specifika inställningar snabbt, för att kunna lösa ett problem, genom att koppla ur förändringar som användaren kan ha gjorts i sin JAWS 8.0.

När du är I dialogrutan, använd MELLANSLAG för att markera eller avmarkera kryssrutan intill ett alternativ i listan.

För att öppna dialogrutan Hantera Programinställningar, gör följande:

1. I JAWSfönstret, tryck ALT+I för att öppna menyn Inställningar.

2. Välj Hantera Programinställningar.

SAPI 5 Talsyntes Röst Alias

En röst alias låter dig associera en annan röst, tonhöjd, eller hastighet med olika läsfunktioner. Som exempel, JAWS kan läsa länkar på en Webbsida

med en annan röst än standardrösten. JAWS 8.0 introducerade Löpande Läsning röst alias. Detta låter dig bestämma SAPI 5 röster för olika dialogrutor, fönster, HTML sidor eller dokument.

För att välja en SAPI 5 talsyntes som skall användas vid Löpande Läsning, gör följande:

1. I Verktygsmenyn, välj Inställnings-programmet.

2. I menyn Inställningar, välj Löpande Läsning Röst.

3. I dialogrutan Röst Alias, välj knappen Ändra.

4. Skriv ett namn på röst alias, välj en SAPI 5 röst, och justera tonhöjd och hastighet.

5. Välj OK, och tryck CTRL+S för att spara förändringarna.

6. OBS! För att detta skall fungera, måste du först aktivera: Använd Sapi 5 för Löpande Läsning, genom att markera kryssrutan i Dialogrutan Löpande Läsning.

Talsyntesen byter Dialekt

JAWS 8.0 introducerade en ny Textbearbetningsfunktion som kallas för Generalisera Dialekt. Det är en kryssruta som bestämmer om JAWS skall byta till ett annat språk

Om detta anses som en dialekt inom samma grundspråk. Denna funktionen är aktiverad som standard.

Som exempel, Om denna funktionen är markerad, och JAWS läser, på Engelska, en Webbsida som stödjer Amerikansk Engelska, Brittisk Engelska, och Australiensk Engelska, byter JAWS inte mellan språken så länge som grundspråket är Engelska. Men, om JAWS träffar på ett annat språk, som tillexempel Tyska eller Svenska, byter JAWStill det språket.

För att avaktivera eller aktivera funktionen Generalisera Dialekt, gör följande:

1. I Verktygsmenyn, välj Inställnings-programmet.

2. I menyn Inställningar, välj Uppläsning.

3. Tryck TABB tills markören står på kryssrutan Generalisera Dialekt. (Den här kryssrutan är markerad som standard.)

4. Tryck MELLANSLAG för att avaktivera funktionen. Tryck MELLANSLAG igen för att aktivera funktionen igen.

5. Välj OK, och tryck CTRL+S för att spara förändringarna.

Bokstavera Alfanumeriska Data

Kombinationsrutan Bokstavera Alfanumeriska Data låter dig konfigurera hur JAWS läser alfanumerisk information. Den här funktionen är avaktiverad som standard.

För att ändra värdet på Bokstavera Alfanumeriska Data, gör följande:

1. I Verktygsmenyn, välj Inställnings-programmet.

2. I menyn Inställningar, välj Uppläsning.

3. Tryck ALT+A för att markera kombinationsrutan Bokstavera Alfanumeriska Data. (Av är standardinställning.)

4. Tryck PIL UPP eller NER för att välja ett alternativ.

5. Välj OK, och tryck CTRL+S för att spara förändringarna.

Följande tabell beskriver alternativen som finns tillgängliga i denna kombinationsruta:

Bokstavera Alfanumeriska Data Alternativ

 

Alternativ 

Beskrivning

Av

Detta är standardinställningen. När detta alternativet är markerat, läser JAWS text som den kommer fram. Som exempel, JAWS läser registreringsnumret 123RON som ett hundra tjugo tre Ron. 

Bokstavera  

JAWS bokstaverar alfanumeriska data. Som exempel, JAWS läser 123RON som 1 2 3 R O N. 

Bokstavera Fonetiskt 

JAWS använder det fonetiska alfabetet för att bokstavera alfanumeriska data. Som exempel, JAWS läser 123RON som 1 2 3 Rudolf Olof Niklas. 

Smart Ordläsning

När du tryckte kommandot för Läs Ord i föregående utgåvor, läste JAWS endast det aktuella ordet, eller bokstaven när markören befann sig på en textenhet, som tillexempel ett sammansatt ord, telefonnummer, datum, tid, eller matte ekvation. Med Smart Ordläsning aktiverad i version 8.0, läser JAWS nu hela textenheten när man trycker kommandot för Läs Ord.

Notera: funktionen Smart Ordläsning är programberoende. Så, om Microsoft Word normalt läser hela textenheten som ett ord eller nummer, gör JAWS på samma vis. Likaså, om ett program, som tillexempel WordPad, läser varje komponent i textenheten, gör JAWS på samma vis.

Som exempel, i meningen, "Hon är min syster-in-law," om markören placerats någonstans på ordet "syster," säger JAWS "syster." Men, i JAWS

8.0 med Smart Ordläsning, säger JAWS hela sammansatta ordet, "syster-in-law."

Likaså, i meningen, "Mötet var vid 14:00," säger JAWS "kolon" om markören placerats mellan siffran 4 och kolon. I JAWS

8.0 Smart Ordläsning, säger JAWS hela textenheten som fjorton & noll noll.

Som ett slutligt exempel, låt oss se hur JAWS läser ett telefonnummer. Om markören placerats mellan streck och 0470 i telefonnummret +46-(0)470-764545, säger föregående JAWS versioner, "470." I JAWS 8.0 med Smart Ordläsning, säger JAWS hela telefonnummret som, "+46-(0)470-764545."

För att avaktivera eller aktivera funktionen Smart Ordläsning, gör följande:

1. I Verktygsmenyn, välj Inställnings-programmet.

2. I menyn Inställningar, välj Uppläsning.

3. Tryck TABB tills markören kommer till kryssrutan Smart Ordläsning. (Denna kryssrutan är markerad som standard.)

4. Tryck MELLANSLAG för att avaktivera funktionen. Tryck MELLANSLAG igen för att aktivera funktionen igen.

5. Välj OK, och tryck CTRL+S för att spara förändringarna.

Stäng av Anpassade Etiketter

Du kan nu stänga Av eller På, alternativet Anpassade Etiketter genom att använda dialogrutan Ändra JAWS Inställningar (INSERT+V). Anpassade Etiketter, vilka är på, som standard, låter dig anvisa textetiketter till de flesta Word formulär och HTML element, som tillexempel knappar, grafiska länkar, textlänkar, och formulärfält. Det här alternativet är tillgängligt för flera program och din aktuella Internet Explorer session.

Använd detta alternativ för att tillfälligt dölja anpassade etiketter som du har skapat för Webbsidor och formulär. Som exempel, det låter personer, som tillexempel support personal, utvecklare, och testare, att undertrycka de anpassade etiketterna, utan att permanent ta bort dessa, medan de arbetar med ett dokument eller Webbsida. När du stänger av, anpassade etiketter, håller JAWS kvar detta läge tills fokus flyttas från det aktuella programmet, till ett annat program. Sedan återgår detta alternativet till sin standardinställning, På.

För att temporärt dölja dina anpassade etiketter, gör följande:

1. Tryck INSERT+V.

2. Använd PILTANGENTERNA för att välja Anpassade Etiketter.

3. Tryck MELLANSLAG för att välja Av.

Ladda Version specifika uppsättningar med konfigurerings och Skriptfiler

Nu existerar arkitekturen för att ladda en uppsättning med konfigureringsfiler (skript och inställningar) filversioner baserade för JAWS 8.0. JAWS har redan funktionen med specificering av fil alias. Om filnamnet inte är ett önskvärt konfigureringsnamn, skapas ett alias i ConfigNames.ini. När programmets fokus ändras, läser JAWS den exekverbara filens namn och kontrollerar det mot denna fil. Om ett matchande namn hittas, då använder JAWS detta. I annat fall, använder JAWS helt enkelt EXE filens namn. Den nya förändringen utökar denna funktionen så att alias kan bli version-specifik. Detta påverkar endast JAWS program (inklusive MagUtil).

Förbättrad läsning av Webbsidor vars innehåll förändras

Många Webbsidor lägger till eller uppdaterar innehållet automatiskt då du läser eller navigerar. I föregående versioner av JAWS, förlorade du ofta din placering när dylika sidor uppdaterades. I JAWS 8.0, bibehåller den Virtuella Markören positionen när sidan uppdateras, så att du inte längre behöver flytta tillbaka till texten som du läste. Den här användbara funktionen innebär att Webbsidor vars innehåll uppdateras ofta, är mera lättåtkomliga för JAWS användare och mindre frustrerande att läsa.

Följande är en bra demonstration av denna funktion:

1. Skriv www.bbc.co.uk/news i din Webbläsares adressfält.

2. Tryck INSERT+F9 och välj front page ticker frame. Detta kan vara den enda tillgängliga ramen.

3. Tryck PIL NER. Markören kommer till ticker tape.

(Punktanvändare kan se ticker tape då de skrivs till punktdisplayen. Använd kommandot för Läs Rad och du kan höra ticker tape tala då det förändras.)

4. Tryck PIL NER för att flytta nedanför ticker tape. Informationen på resten av sidan är följdriktig. Innehållet och positionen på elementen har inte

ändrats. Detta innebär att du inte längre behöver stänga av funktionen alternativet Uppdatera Sidan automatiskt i din personliga Inställning för den sidan.

Nu kan JAWS inte bara läsa ticker tape på skärmen då den uppdateras, vilket introducerades i JAWS 7.1, men kan nu även läsa resten av innehållet nedanförticker tape.

Specialtecken i Microsoft Word

JAWS känner nu igen följande specialtecken i Microsoft Word:

• Mjukt bindestreck – Tryck CTRL+BINDESTRECK för att infoga ett mjukt bindestreck.

• Icke Radbrytande bindestreck – Tryck CTRL+SHIFT+BINDESTRECK för att infoga ett Icke Radbrytande bindestreck.

• Icke Radbrytande mellanslag – Tryck CTRL+SHIFT+MELLANSLAG för att infoga ett Icke Radbrytande mellanslag.

Tabellbeskrivning i Microsoft Word

JAWS 8.0 kan upptäcka färgmönster och skuggning av tabellceller i Microsoft Word. Som exempel, om en cell är 50 procent skuggad med en klar bakgrund, annonserar JAWS, "Grå 50 procent skuggad på klar mönster bakgrund." Tabellbeskrivning är aktiverat som standard. Notera: Denna funktion är förnärvarande inte tillgänglig i Word 2007.

Tryck INSERT+TABB om du vill att JAWS skall repetera cellbeskrivningen.

För att Avaktivera tabellbeskrivning, gör följande:

1. Öppna ett Word dokument.

2. Tryck INSERT+V för att öppna dialogrutan Ändra JAWS Inställningar.

3. Använd PILTANGENTERNA för att välja Tabellbeskrivning, och tryck MELLANSLAG för att stänga av detta alternativ.

4. Stäng dialogrutan Ändra JAWS Inställningar.

Läser Tabeller i Microsoft Word

De följande JAWS tangentkombinationerna, som används för HTML tabeller på Webbsidor, kan nu även användas i Word tabeller:

• Läs Nästa Rad – WINDOWSTANGENTEN+PIL NER.

• Läs Föregående Rad – WINDOWSTANGENTEN+PIL UPP.

• Läs Aktuell Rad – WINDOWSSTANGENTEN+5.

• Läs Aktuell Rad – WINDOWSSTANGENTEN+KOMMA.

• Läs Aktuell Kolumn – WINDOWSSTANGENTEN+PUNKT.

• Läs Nästa Kolumn – WINDOWSSTANGENTEN+PIL HÖGER.

• Läs Föregående Kolumn – WINDOWSSTANGENTEN+PIL VÄNSTER.

Ett Felmeddelande läses upp, om du trycker en tangentkombination, och du inte är i en tabell.

JAWS annonserar alltid om tangentkombinationen har tryckts medan du stod i den första eller sista raden i tabellen.

Punkt Typ Indikering i Microsoft Word

JAWS kan nu läsa en punktlista som innehåller Punkter istället för siffror. Som exempel, Om ett Word dokument innehåller en Punktlista som använder olika former på punkterna, JAWS annonserar dessa former som fylld-rund punkt, ihålig-rund punkt, stjärnpunkt, och så vidare.

För att Avaktivera Punkt typ Indikering, gör följande:

1. Öppna ett Word dokument.

2. Tryck INSERT+V för att öppna dialogrutan Ändra JAWS Inställningar.

3. Använd PILTANGENTERNA för att välja Punkttyp indikering, och tryck MELLANSLAG för att stänga av detta alternativ.

4. Stäng dialogrutan Ändra JAWS Inställningar.

Läser Fotnoter, Slutnoter, och Kommentarer i Microsoft Word

När du Aktiverar inställningen för "Kommentarer, Fotnot, & Slutnot", upptäcker JAWS nu närvaron av fotnoter, slutnoter, och kommentarer även när du utför kommandot för Löpande läsning.

Om du vill att JAWS skall annonsera innehållet i en fotnot eller slutnot i ett Word dokument, gör följande:

1. Öppna ett Word dokument.

2. Placera markören på fotnot eller slutnot referensen.

3. Tryck ALT+SHIFT+E. JAWS läser fotnoten eller slutnoten.

Om du vill att JAWS skall annonsera innehållet i en kommentar, gör följande:

1. Öppna ett Word dokument.

2. Placera markören på kommentar referensen.

3. Tryck CTRL+ALT+APOSTROF. JAWS läser kommentaren.

 Förbättrad Visning av Hyperlänkar i Microsoft Excel

Nu listar JAWS hyperlänkar i Microsoft Excel mer intuitivt. När du trycker INSERT+F7 för att visa listan med länkar, visas texten i varje cell som innehålleren hyperlänk, istället för att endast visa cell adressen.

Visar Cellkommentarer i ett Microsoft Excel Arbetsblad

I Microsoft Excel, kan du infoga en notering i en cell I ett arbetsblad genom att lägga till en kommentar. JAWS 8.0 kan läsa dessa kommentarer och visa dem i virtualviewer.

Använd följande kommandon för att läsa och visa cellkommentarer som dyker upp i ett Excel arbetsblad.

JAWS kommandon som låter dig visa noteringar som finns i Excel celler

Kommando 

Beskrivning

CTRL+SHIFT+Ä

Detta kommando visar alla cellkommentarer som finns i ett Excel arbetsblad.  

ALT+SHIFT+Ä

Detta kommando läser kommentaren för den för närvarande markerade cellen i ett Excel arbetsblad.  

ALT+SHIFT+Ä Snabbt två gånger 

Detta kommando placerar cellkommentaren in i virtual viewer för läsning. 

Upptäcker Typsnitt färg och Attribut i Microsoft Excel

JAWS 8.0 kan upptäcka och rapportera formateringen som associerats med ett teckensnitt, som tillexempel typsnittets namn, punktstorlek, textfärg, bakgrund textfärg, och attribut till exempel fet, kursiv, understruken, och genomstruken. Denna funktion är användbar i Excel arbetsblad dokument där en mängd olika färger kan ha använts för att poängtera ett visst antal detaljer i arbetsbladets celler.

Gör följande för att aktivera funktionen upptäck teckensnitt attribut:

1. Öppna ett Excel arbetsblad.

2. Tryck INSERT+V för att öppna dialogrutan Ändra JAWS Inställningar.

3. Använd PILTANGENTERNA för att välja Typsnitt Färg och Attributförändringar, och tryck MELLANSLAG för att aktivera den här funktionen. Denna funktionen är Aktiv för just denna JAWS sessionen, eller tills du avaktiverar den.

4. Navigera genom arbetsbladet. När du flyttar från en cell till en annan, annonserar JAWS, celletikett och cellens teckensnitt attribut när teckensnitt

eller attribut ändras.

Notera: Förväxla inte funktionen upptäck teckensnitt attribut med funktionen upptäck cell skuggning som introducerades i JAWS 7.10. Den tidigare funktionen upptäckte en cell’s skuggning och färgmönster. Den nya funktionen upptäcker en cells teckensnitt och attribut.

Kommando för JAWS Minnesdumpning

Om det inträffar att du totalt förlorar allt tal, är det svårt att få igång JAWS utan att först starta om datorn. Emellertid, en omstart lämnar ingen diagnostisk information för att assistera Freedom Scientific för att söka efter det underliggande problemet.

INSERT+WINDOWSTANGENTEN+F4 är en ny JAWS tangentkombination för kritisk återskapande. Den nya tangentkombinationen stänger JAWS, avslutar alla relaterade processer, och skapar en minnesdump fil. Den diagnostiska informationen kan sedan användas för att assistera Teknisk Support. (Notera: Tangentkombinationen fungerar inte i Windows inloggningsskärm.) Efter du har tryckt detta kommandot, kan du starta om JAWS för att få tillbaka talet.

Filen minnesdump sparas I inställningsmappen. För att hitta filen, gör följande:

1. Tryck WINDOWSTANGENTEN för att öppna Startmenyn.

2. Välj Program.

3. Välj JAWS 8.0, Utforska JAWS, och sedan Utforska Egna Inställningar. Detta öppnar följande mapp: C:\Documents and Settings\<Ditt Användarnamn>\Application

Data\Freedom Scientific\JAWS\8.0\Settings\Sve.

4. Tryck BACKSTEG för att navigera till mappen Settings.

5. markera mappen JAWSMemDmp och tryck ENTER. Filerna i denna mappen är namngivna med JAWS version och build nummer.

 

Åter till startsida