Textruta:  
Installation av Service pack 1 för JAWS 8.03

Vad gör denna Service pack?


Efter installation av JAWS 8.03, har det inrapporterats vissa problem med att JAWS inte läser länkar i en Webbläsare. Vidare så läser JAWS inte upp någon grafik.
I vissa situationer, så säger JAWS "Button", och inte "Knapp".
För att lösa dessa problem, installerar man de delade komponenterna samt även Fs Video Intercept från Jaws 9.02.
Man installerar även en omarbetad version av filen FsComRes.sve.

Om man efter installering av JAWS 8.03, även installerar JAWS 9.02, (Engelsk eller Svensk),
kan man få problem med att JAWS inte ser några länkar i webbläsaren.
Detta beror på att filerna:
FSDomSrv.ini, och FSDomSrvsve.ini har fel datumstämpel.
Detta problem löser man genom att utföra stegen 4 och 5 i denna guide.

Notera: Om du har JAWS 8.03 installerad, skall du utföra samtliga steg i denna guide.
Om du har både JAWS 8.03, samt JAWS 9.02, skall du ENDAST utföra steg 4 till 6.

Efter att först ha slutfört installationen av JAWS 8.03, så utför man följande steg.
1. Ladda ner Freedom Scientific Video Intercept från följande adress:
ftp://ftp.freedomscientific.com/users/hj/private/WebFiles/Tools/FSVideoIntercept.exe
och spara den på en plats där du lätt kan hitta den.
2. Leta nu upp filen som du laddade ner, och installera den.
3. Efter slutförd installation, startar du om datorn.
4. Hämta Servicepack 1 för JAWS 8.03 på följande länk:
SP1 for JAWS803 
Packa upp filen efter hämtning.
5. Kopiera in följande 3 filer:
FSDomSrv.ini
fsDomSrv.sve
FSDomSrvsve.ini
till följande plats:
C:\Program\Freedom Scientific\Shared\FsDomSrv\10.12.
Eller i vissa fall:
C:\Program files\Freedom Scientific\Shared\FsDomSrv\10.12.
Du skall välja att skriva över de befintliga filerna.
6. Starta om JAWS.
Dessa ovanstående steg, kan utföras medan den aktuella Jaws 8.03 körs.

Åtgärda "Button".
7. Kopiera in filen FsComRes.Sve, till följande plats:
C:\Program\Freedom Scientific\JAWS\8.0.
Eller i vissa fall:
C:\Program files\Freedom Scientific\JAWS\8.0
Välj att skriva över den befintliga filen.
Du kan inte ha JAWS igång under den här inkopieringen.
 
 
 
Åter Startsida