Skärm-OCR

Ofta, kommer du att träffa på bilder som innehåller textinformation. Det kan  omfatta en PDF fil, installationsprogrammet för ett program, eller menyn för val  i en DVD film. Medan dessa bilder innehåller text som är läsbar för en seende person, har JAWS inte möjlighet att läsa texten eftersom den är en del av bilden.

Den nya Skärm-OCR funktionen gör att du får åtkomst till varje bild på skärmen som innefattar text. Med bara några få enkla tangentkombinationer, kommer JAWS tolka bilden inom bara några få sekunder och aktivera JAWS markören så du kan navigera den tolkade texten. Den tolkade texten kommer att få    samma placering som den verkliga bilden på skärmen. För att kunna skilja den tolkade texten från övrig text som kan finnas i fönstret, kommer JAWS att      använda en annan röst när den träffar på den tolkade texten. När du aktiverar PC markören, eller byter till något annat program eller dialogruta, tas texten bort och du kommer att behöva utföra OCR igen.

 

För att använda Skärm-OCR, har följande tangentkombinationer i skikt lagts till:

INSERT+MELLANSLAG, O, W. Tolkar aktuellt programfönster som har fokus.

INSERT+MELLANSLAG, O, S. Tolkar hela skärmen.

INSERT+MELLANSLAG, O, C. Tolkar den för närvarande markerade kontrollen, så som en grafisk knapp.

INSERT+MELLANSLAG, O, Q. Avbryter tolkningen när den pågår.

INSERT+MELLANSLAG, O, H. Läser ett kort hjälpmeddelande som beskriver kommandon i OCR skiktet.

 

OBS: Med tangentbordskombinationer i skikt menas att man t.ex. först trycker INSERT+MELLANSLAG sedan trycker O och sen W.

 

Följande exempel illustrerar bara några användningsområden för den här nya funktionen.

· Du sätter in en DVD film i din dator, vilken visar en meny som låter dig  välja olika DVD funktioner. Du trycker INSERT+MELLANSLAG, O,W och efter några sekunder, kommer JAWS att uppmärksamma dig på att OCR är slutförd. Vid den här tidpunkten, kommer JAWS markören att aktiveras och du kan navigera runt på skärmen genom att använda PILTANGENTERNA och läsa texten i menyn. När du hör det alternativ du vill, tryck NUMERISKT SNEDSTRECK för att utföra ett vänster musklick, eller INSERT+NUMERISK PLUS för att dra PC till JAWS för att aktivera alternativet.

Notera: Beroende på den typ av skärm som DVD visar och kvaliteten på texten, fungerar kanske inte alltid Praktisk OCR. Vissa DVD skärmar kommer att tolkas bättre än andra.

· Du öppnar en PDF i Adobe Reader som ser ut att vara otillgänglig. Tryck INSERT+MELLANSLAG, O, W för att JAWS skall tolka texten som för närvarande syns på skärmen, och som du sedan kan navigera med JAWS markören. Före du utför OCR i Acrobat Reader, tryck CTRL+1 för att sätta zoom nivå till Aktuell storlek. Medan detta kommer att visa mindre del av bilden på skärmen, kommer detta att resultera i högre noggrannhet vid tolkningen.

 


 Stäng fönster