JAWS® för Windows®
Snabbstart 

Välkommen till JAWS för Windows

Freedom Scientific har utvecklat en hel uppsättning av skärmläsare och förstoringsprogram, anteckningshjälpmedel, punktdisplayer och andra hjälpmedel för blinda och synskadade datoranvändare. Med våra produkter, kan användare få tillgång till en hel värld av information, utbildning och jobbrelaterade program för att söka på Internet, läsa och skriva e-postmeddelande, arbeta med kalkylark eller få tillgång till informationen i en databas. Vår programvara väljs av blinda och synskadade människor runt om i världen.
Freedom Scientific är bland annat ledande på program utvecklade av blinda för blinda användare. Många av våra utvecklare, personal för teknisk support och säljare använder själv våra produkter. Vi är fast beslutade om att förbli i frontlinjen för tillgänglighetsteknik, för både vår egen utveckling och utvecklingen av individerna med synskador.
JAWS erbjuder en mångsidig skärmläsarfunktion för Windows som ger en stor möjlighet till anpassning genom kraftfulla verktygsprogram.
 

 

Systemkrav

Installation av JAWS

Aktivera JAWS

JAWS Startguide

Installera RealSpeak Solo Direkt Talsynteser

Starta JAWS för första gången

Hjälp

Teknisk Support

Nybörjare börjar här

Läsa skärmbilder och dokument
Komma igång med Internet

Skärm-OCR

Sökaren

Internet explorer kommandon

Desktop Kommandon

Laptop Kommandon

Hjälp Kommandon

Windows Kommandon

Använd pekmarkör

Använda JAWS med pekskärm

 

Format
Om ett kommando kräver att du trycker på tangentbordet, skrivs tangenten som en stor bokstav i fetstil. Om kommandot kräver att du trycker flera tangenter, skrivs alla tangenter i kombinationen med ett plus (+) mellan. Till exempel, tangenten ALT+F kräver att du håller nere ALT och trycker på F. Det kan också förekomma sekvenser av tangenter. ALT+F O betyder att du ska trycka ALT och F samtidigt, släppa dem, och sedan trycka ett O.

Systemkrav
 

För att använda JAWS för Windows, behöver du en persondator med följande:

 

JAWS 64-bit Pro kan användas med alla 64-bitars versioner av Windows® 7, Windows Vista® och Windows Server® 2008.

JAWS 32-bitars Pro-licens kan användas med följande 32-bitars system: alla 32-bitarsversioner av Windows 7, Windows Vista, Windows XP Professional, Windows XP Home, Windows XP Media Center Edition, Windows Server 2008 och Windows Server 2003.

JAWS 64-bitars Standardlicens kan användas med 64-bitarsversioner av Windows 7 Home Premium, Windows Vista Home Premium och Windows Vista Home Basic.

JAWS 32-bitars Standardlicens kan användas med 32-bitarsversioner av Windows 7 Home Premium, Windows 7 Starter, Windows Vista Home Premium,  Windows Vista Home Basic och Windows XP Home.

OBS:   Även om JAWS stöder operativsystemet Windows XP Media Center Edition, är stödet för Media Center-program begränsat till de områden där Microsoft Active Accessibility® kan visa relevant information.

En processor som klarar kraven för operativsystemet och de andra program du vill använda tillsammans med JAWS.

Tillräckligt med minne för att köra operativsystemet och de program du vill använda med JAWS. Ytterligare minne kommer att förbättra prestandan när JAWS körs.

JAWS kräver mindre än 200 MB ledigt utrymme på hårddisken för program och inställningsfiler. Ytterligare plats krävs för JAWS utbildningsmaterial, operativsystem, andra program och Windows swap-fil.

Om du vill använda talsyntes eller använda utbildningsmaterial, behöver du ett ljudkort kompatibelt med den version av Windows som du använder.  Om du väljer att inte använda Eloquence för JAWS, behöver du en annan talsyntes som fungerar med JAWS och/eller en punktdisplay.
Obs: Om du inte har ett ljudkort, kommer JAWS inte att ge talstöd under installationen.

Ett bildskärmskort som klarar en skärmupplösning på minst 800x600 med 16 bitars färger (1024x768 upplösning med 32 bitars färger rekommenderas).


Installation av JAWS
 

Installationsguiden installerar JAWS på din dator. Installationsguiden ger dig talstöd under installationen, och om du har en Focus eller PAC Mate™ punktdisplay kan du även läsa skärmen i punktskrift.

Obs: Du måste ha loggat in till Windows på ett konto med administratörsrättigheter.

För att installera JAWS på din dator, gör så här:

1.              Sätt in din program DVD. När Freedom Scientifics dialogruta för installationen öppnas, tryck ENTER för att välja knappen JAWS skärmläsare. Tryck ENTER igen för att välja knappen Installera.

2.              Du hör ett antal klickande ljud under tiden det talande installationsprogrammet startar. Detta tar ett antal minuter, så ha tålamod. Om du får en uppmaning att starta om din dator, gör det.

3.              Efter Installationsguiden startats, får du en fråga om att acceptera licensavtalet för slutanvändare, och sedan att välja mellan en standard eller anpassad installation. Välj ”Anpassad” om du vill välja en annan programmapp, installera fjärrstyrningsklient eller lägga till en svensk talsyntes eller en punktdisplay.

4.              Efter val av typ av installation, följ instruktionerna för att slutföra installationen. Under installationen, får du en fråga om du vill lägga till drivrutiner för ytterligare talsynteser och punktdisplayer. Om du väljer ”Ja”, följ instruktionerna du får för att välja den enhet du vill använda.

5.              När installationen är klar, välj SLUTFÖR för att avsluta installationsguiden.

6.              Om detta är en ny JAWS-installation, är nästa steg att slutföra aktiveringsprocessen. Annars öppnas JAWS Startguide. Använd den till att installera utbildningsmaterial och ställa in grundläggande JAWS-inställningar.


Aktivera JAWS
”Internet Licens Manager”, ILM, låter din aktivera JAWS via en Internetanslutning. Aktiveringsprocessen startas automatiskt när du startar JAWS.
Obs: Om du inte har en Internetanslutning, kan du aktivera JAWS via telefon, fax eller med assistans från en person du litar på och som har tillgång till Internet. För mer information om dessa alternativ, välj Aktiveringshjälp när aktiveringsprocessen startar.
För att aktivera JAWS med hjälp av Internet, gör så här:
1. I dialogrutan Aktivering, välj Starta aktivering.
2. Läs meddelandet som visas och välj sedan Fortsätt. Sätt in Aktiverings CD:n i din CD-spelare och välj Aktivera med licens-CD. Du hittar din licens-CD i sidofickan till JAWS program-CD. Om du inte har en Licens-CD, välj Mata in licensnummer manuellt.
Obs: Om du redan matat in din licens-CD, frågas du inte om det igen. Fortsätt till steg 3 i aktiveringen.
3. Tryck TABB tills du kommer till knappen Aktivera, och tryck sedan på MELLANSLAG.
4. Använd piltangenterna för att välja Nu, använd Internet (rekommenderas) och tryck sedan ENTER.
5. Om du använde din Licens-CD, kommer din 20-siffriga licensnyckel att automatiskt fyllas i skrivfältet Licensnummer. Om din licensnyckel inte visas, skriv in den själv i skrivfältet. Du hittar ditt licensnummer i svart- och punktskrift på JAWS Cd-fodral.
6. Tryck ENTER för att fortsätta. Du ombeds ansluta till Internet om du inte redan gjort detta. Du måste ansluta till Internet innan du fortsätter med aktiveringen.
7. Om du inte har registrerat JAWS, får du en uppmaning att göra detta. Att registrera JAWS ger dig tillgång till teknisk support. Välj Registrera nu och fyll i registreringsformuläret efter instruktionerna. Du kan välja att registrera senare, men du måste registrera nästa gång du aktiverar JAWS.
8. Efter du gjort din registrering, försöker Internet License Manager att aktivera JAWS. Denna process kan ta några minuter. När aktiveringen är slutförd, välj Avsluta.
Obs: Om Internet License Manager inte kan aktivera JAWS, kan du behöva ändra inställningarna på din brandvägg. Läs i Aktiveringshjälpen för mer information.

Dongle Licens
En dongle är en hårdvara som du kan ansluta till en dators parallell- eller USB-port (beroende på typ av dongle). JAWS är licensierat till att köra på den datorn så länge donglen är ansluten. Detta är användbart om du frekvent behöver använda JAWS på många olika datorer och inte vill aktivera programmet på var och en av dem.
När JAWS startar, kontrolleras först om en dongle är ansluten till datorn. Om den är ansluten, använder JAWS informationen för den licensen som finns på donglen för att licensiera JAWS. Om ingen dongle är ansluten, söker JAWS efter licensinformation lagrad på datorn. Du kan använda ”Visa Dongleinformation” för att få information om licensen på en dongle som är ansluten till din dator. För att starta detta program, öppna Start menyn och välj Program, JAWS, Verktyg, Visa Dongleinformation.
Dongles säljs separat eller som ett tillägg till JAWS. Om du vill köpa en, kontakta en försäljare från Freedom Scientific.

Nätverkslicens för JAWS
Om du har en fleranvändar-nätverkslicens, måste systemadministratören använda Licens-CD:n för att skapa en licensserver på en Windows-dator tillgänglig från alla klienter som ska använda JAWS. Administratören aktiverar sedan nätverkslicensen från den dator där licensservern installerats. Network Authorization Quick Start Guide, som finns på licens-CD:n, innehåller enkla instruktioner för att installera och konfigurera en licensserver, samt aktivera licensen.
 

JAWS Startguide

JAWS startguide är ett användbart verktyg som låter dig ställa in vissa JAWS-inställningar för tal och punkt, användarnivå, uppstart och att installera utbildningsmaterial. Under en ny JAWS installation, dyker Startguiden upp efter du avslutat produktaktiveringen. Du kan även alltid starta den senare från JAWS Hjälpmeny genom att trycka ALT+H och välja Startguide.

Installera RealSpeak Solo Direkt Talsynteser

På program-DVD:n finns även talsynteserna RealSpeak Solo Direct. Den innehåller många röster på ett flertal språk. För att installera dessa röster, mata in DVD:n i datorns DVD-spelare. Följ sedan instruktionerna för att välja vilka röster du vill installera och slutför installationen.

Du kan även använda RealSpeak Solo Direkt sida för exempel och nedladdning på http://www.freedomscientific.com/downloads/RealSpeak-Solo-Direct-Voices/RealSpeak-Solo-Direct-Downloads.asp  . På denna sida kan du lyssna på röstexempel, och om du vill ladda ner och installera rösten direkt från webbsidan.

 

Starta JAWS för första gången

 

Efter att du installerat JAWS, kan du ställa in den till att starta manuellt, eller att automatiskt starta när din dator startas. Att ställa in JAWS på att starta automatiskt när du startar Windows är användbar för de som har behov av tal- och/eller punktstöd direkt.

Starta JAWS manuellt

För att starta JAWS genom att använda dialogen Kör, gör så här:

1.              Tryck WINDOWS-tangenten+R för att öppna dialogrutan Kör.

2.              Skriv ”JAWSX” (där X är versionsnumret som 11 eller 10) och tryck ENTER.

Obs:    Efter att du installerat JAWS, läggs genvägar på ditt skrivbord och din startmeny. Dessa genvägar ger dig alternativa sätt att starta JAWS.

För att starta JAWS från skrivbordet, välj genvägen på skrivbordet och tryck ENTER.

För att starta JAWS via Startmenyn, tryck WINDOWS-tangenten, välj Program eller Alla program, öppna JAWS programgrupp, och välj JAWS genväg.

Starta JAWS automatiskt

OBS:   Denna procedur gäller för Windows Vista eller senare. Om du använder Windows XP, läs Starta JAWS automatiskt med Windows XP.

När du installerat JAWS, startar JAWS startguide. Sidan Kör JAWS Inställningar I guiden ger dig flera alternativ för att starta JAWS. Använd standardinställningarna på denna sida eftersom dessa innebär att JAWS alltid startas och körs innan och efter att Windows startas. Om dessa inställningar ändras och du senare vill återställa standardvärdet, gör så här för att JAWS ska starta automatiskt:

1.              Starta JAWS manuellt som vi beskrivit tidigare, och tryck INSERT+J för att komma till JAWS programfönster.

2.              Tryck ALT+H för att välja Hjälpmenyn, och sedan G för att starta JAWS StartGuide.

3.              Välj Nästa tills sidan Kör JAWS Inställningar öppnas.

Obs:      Om du har administratörsrättigheter finns fyra alternativ i guiden. Om du har ett normalt användarkonto finns bara valet Starta JAWS efter inloggning för denna användare i kombinationsrutan.

4.              Gör något av följande:

För ett administratörskonto:

·       Tryck S för att komma till kryssrutan Starta JAWS före inloggning och se till att det är kryssad. För att kryssa i kryssrutan, tryck MELLANSLAG.

·       Tryck TABB och kontrollera att kryssrutan Starta JAWS efter inloggning för alla användare inte är kryssad.

·       Tryck TABB och kontrollera att kryssrutan Starta JAWS efter inloggning för denna användare inte är kryssad.

·       Tryck TABB och kontrollera att kryssrutan Kör JAWS från systemfältet inte är kryssad.

För ett normalt användarkonto:

·       Kontrollera att kombinationsrutan Starta JAWS efter inloggning för denna användare är inställd till Alltid.

5.              Välj ENTER för att fortsätta till nästa sida.

6.              På den sista sidan av JAWS Startguide, välj Slutför för att acceptera ändringarna och stänga guiden.

Nästa gång du startar Windows, startar JAWS automatiskt och är ett av de program som blir klara först.

Automatiskt starta JAWS i Windows XP

När du installerat JAWS, startar JAWS startguide och på sidan Kör JAWS Inställningar, är kryssrutan Starta JAWS Automatiskt är kryssad. Använd standardinställningarna för att försäkra dig om att JAWS alltid startas och körs före och efter att Windows XP startas. Om du kryssar ur denna kryssruta och du senare vill återställa standardvärdet, gör så här för att JAWS ska starta automatiskt i Windows XP:

1.              Starta JAWS manuellt som vi beskrivit tidigare, och tryck INSERT+J för att komma till JAWS programfönster.

2.              Tryck ALT+H för att välja Hjälpmenyn, och sedan G för att starta JAWS StartGuide.

3.              Välj Nästa tills sidan Kör JAWS Inställningar öppnas. Fokuset är på kryssrutan Starta JAWS automatiskt.

4.              Tryck MELLANSLAG om kryssrutan inte är kryssad.

5.              Välj ENTER för att fortsätta till nästa sida.

6.              På den sista sidan av JAWS Startguide, välj Slutför för att acceptera ändringarna och stänga guiden.

Nästa gång du startar Windows XP, startar JAWS automatiskt och är ett av de program som blir klara först.


Hjälp
Freedom Scientific erbjuder flera vägar till hjälp med att använda JAWS. Alla är tillgängliga i den svenska versionen, men en del är på engelska. Med så många alternativ ska du inte ha några problem att hitta den metod som passar dig.
Snabbstart
Denna skrift finns för att hjälpa dig att komma igång med JAWS. Här finns information om programmet och installationen. Här finns även hjälp med inlärningen av grundläggande Windowskommandon samt JAWS kommandon både för desktop- och för laptoplayout av tangentbordet. Det finns även en lista med viktiga kommandon som du kan använda i Internet Explorer när du använder Internet. Mappen för manualer (som finns i mappen du installerade JAWS i) innehåller snabbmanualen i elektroniskt format.

Kommandon
En förteckning av kommandon i svartskrift finns i din JAWS-låda. Det är papper som kan vara bra att ha i närheten av datorn. Punktversionen av dessa blad kan beställas gratis från din återförsäljare.
Tangenter som ger hjälp anpassad till var du är
JAWS miljökänsliga hjälp ger dig information om hur du använder olika dialogrutors val, knappar och andra kontroller. För att aktivera denna funktion, flytta till den kontroll du vill ha hjälp med och tryck NUM 0+F1. Detta är ett snabbt sätt att få specifik hjälp för det program du använder.
Hjälp med snabbtangenter ger dig en snabb tillgång till tillgängliga JAWS tangenter som kan vara användbara. Den utgår från det program du använder så den ger dig rätt hjälp utifrån vad du gör för stunden. För att aktivera hjälpen med snabbtangenter, tryck NUM 0+H.
En annan tangentkombination som ger hjälp är NUM 0+W som ger hjälp med en del ofta använda Windowskommandon.
Många vanliga program har en ytterligare hjälpfunktion. Tryck NUM 0+F1 två gånger i snabb följd så öppnas en engelsk JAWS-hjälp för det program du just nu använder. Denna innehåller normalt en introduktion till programmet, JAWS kommandon, starttips och användbara tips.
När du lär dig kommandon, kan JAWS tangentbordshjälp användbart. Det ger dig information på engelska om tangentkombinationer oavsett vilket program du arbetar i. För att aktivera JAWS tangentbordshjälp, tryck NUM 0+1. JAWS säger ”Tangentbordshjälp på”. Tryck sedan vilken tangentkombination du vill, för att få beskrivningen av det kommandot. För att få ännu utförligare beskrivning av kommandot håller du ner den första tangenten i kombinationen och trycker den sista två gånger i snabb följd. Om kommandot endast innehåller en tangent, tryck denna två gånger i snabb följd. Till exempel för att få hjälp om kommandot Löpande läsning, håll inne NUM 0 och tryck två gånger på PIL NER. När tangentbordshjälpen är aktiverad, har tangenttryckningarna ingen direkt funktion. Tryck NUM 0+1 en gång till för att slå av tangentbordshjälpen.

JAWS Direkthjälp
För att starta JAWS engelska hjälp, tryck NUM 0+J för att komma till JAWS fönster, öppna Hjälpmenyn och välj JAWS Hjälp.
När du först öppnar JAWS Hjälp, kommer du till innehållsförteckningen i vänster sida av det delade fönstret. Innehållsförteckningen består av ett antal böcker och sidor. Böcker är kategorier som innehåller sidor. Sidor är avsnitt med information. Använd PIL UPP och NER för att flytta genom innehållsförteckningen. Använd PIL HÖGER för att öppna en bok och PIL VÄNSTER för att stänga en bok. Tryck ENTER på en sida för att visa texten i högra delen av fönstret, och tryck sedan F6 för att flytta till texten. Tryck F6 igen för att återgår till Innehållsförteckningen, eller tryck ALT+C för att komma till Innehållsförteckningen från var du än är i hjälpsystemet.
Använd CTRL+TABB för att komma till de andra flikarna i hjälpsystemet: Index, Sök och Ordlista.
Du kan trycka F1 i nästan alla Windows-program för att öppna hjälpen för det programmet. Detta gäller även i JAWS fönster och i JAWS hjälpprogram som Inställningsprogrammet och Tangentbordsprogrammet.

JAWS Utbildningsmaterial
JAWS grundutbildning och annat utbildningsmaterial på engelska finns i DAISY-format på din JAWS program CD. Du kan lyssna på och läsa utbildningsmodulerna genom att använda FSReader Demoläsare för DAISY som följer med JAWS. För att starta FSReader Demo, gå till Hjälpmenyn och välj Träning. För mer information om att använda FSReader, välj DAISY-boken ”FSReaderGettingStarted” och tryck ENTER.

Teknisk Support
Du kan skicka e-post till teknisk support på jaws@freedomscientific.se. När du kontaktar supporten, bör du ha ditt serienummer för JAWS tillgängligt. För att läsa ditt serienummer för JAWS, gå till JAWS fönster och tryck NUM 0+PAGE DOWN för att läsa statusraden. Du kan även läsa ditt licensnummer i svart- och punktskrift på JAWS Cd-fodral.
Webbsida
Freedom Scientific har en Internetsida som är en ytterligare källa till support och information. Denna är i första hand avsedd för amerikanska kunder, så all information är på engelska. Du kan ladda ner program, teknisk information med mera, men tänk på att de program du laddar ner kanske inte fungerar med svenska versioner av program som Windows, Word och så vidare. Freedom Scientifics hemsida hittar du på
http://www.freedomscientific.com.

 

Nybörjare börjar här

Om du inte känner JAWS sedan tidigare finns det flera vägar att få användbar information så du kan bekanta dig med JAWS och dess många funktioner. Använd följande för att komma till önskad information. 

·       JAWS Hjälpfil. För en snabb överblick av JAWS, starta med avsnittet Om JAWS för Windows i Introduktionsboken i JAWS Hjälpfil. Efter att ha öppnat Hjälp, använd PIL NER och ENTER för att navigera till och välja detta avsnitt. Tryck sedan F6 för att flytta till textfönstret och börja läsa. Läs de återstående avsnitten i denna bok för att börja använda JAWS på bara ett fåtal minuter. För med information om att öppna och använda Hjälp.

·       Grundläggande träningsmaterial. För en djupare introduktion till JAWS, installera och lyssna på DAISYfilen Grundläggande träning, vilken finns på din JAWS program-DVD. För instruktioner som beskriver hur du installerar och lokaliserar dessa filer.

·       Läsa och navigera med JAWS. Läs påminnelsen i detta kapitel för en sammanfattning av användbara läs- och navigeringskommandon.

Läsa skärmbilder och dokument

Du kan komma åt många läsfunktioner i JAWS genom att använda det numeriska tangentbordet (NUM) som finns längst till höger på de flesta tangentbord. JAWS använder INSERT tangenten nederst till vänster på det numeriska tangentbordet i kombination med de andra tangenterna i denna del för att styra vad JAWS kommer att läsa.

För att starta JAWS läsning av fönstret, tryck kombinationen INSERT+PIL NER. Detta är kommandot för löpande läsning. Under tiden löpande läsning pågår, kan du tryck VÄNSTER eller HÖGER PIL för att hoppa bakåt eller framåt genom texten. Du kan även trycka PAGE UP eller PAGE DOWN för att öka eller minska talhastigheten. För att stoppa uppläsningen, tryck på CTRL.

Tips:   JAWS kan automatiskt byta till en mera naturtrogen röst vid läsning med kommandot för löpande läsning. För att välja vilken talsyntes du vill använda, öppna Inställningsmenyn och välj Röster och sedan RöstInställning.

I dialogrutan Röster, tryck TABB för att flytta till gruppen Löpande läsning. Välj sedan en talsyntes från kombinationsrutan med Talsynteser, och sedan en röst från kombinationsrutan Röst. När du är klar, välj knappen OK för att spara och stänga dialogrutan.

Här kommer fler kommandon som använder det numeriska tangentbordet:

·       NUM 5 – Läs tecken

·       INSERT+NUM 5 – Läs ord

·       INSERT+NUM 5 dubbeltryck - Bokstavera ord

·       INSERT+PIL VÄNSTER (NUM 4) – Läs föregående ord

·       INSERT+PIL HÖGER (NUM 6) – Läs nästa ord

·       INSERT+PIL UPP (NUM 8) – Läs rad

·       INSERT+HOME (NUM 7) – Läs till markör

·       INSERT+PAGE UP (NUM 9) – Läs från markör

·       INSERT+PAGE DOWN (NUM 3) – Läs nedersta raden I fönstret

·       INSERT+END (NUM 1) – Läs översta raden I fönstret

Fler läskommandon

Det finns fler kommandon än de vi nyss listade. Du kan använda PIL VÄNSTER och HÖGER för att flytta till och läsa föregående eller nästa tecken. PIL UPP och NER flyttar till och läser föregående och nästa rad. Håll inne ALT och tryck PIL UPP eller NER för att flytta genom ett dokument mening för mening. På samma sätt, håll CTRL inne och använd PIL UPP och NER för att flytta genom dokumentet stycke för stycke.

Arbeta med dialogrutor

Dialogrutor visar information och låter dig påverka Windows program. För att flytta genom olika alternativ i en dialogruta, tryck TABB eller SKIFT+TABB. Om dialogrutan är indelad i flikar, kan du använda CTRL+TABB för att flytta mellan flikarna. Tryck INSERT+TABB för att höra beskrivningen för det aktuella alternativet.

Komma igång med Internet

Vi rekommenderar att du använder Microsoft Internet Explorer 7 eller senare med JAWS. JAWS använder tekniska funktioner som endast är tillgängliga i denna webbläsare.

Internet Explorer låter dig visa sidor på Internet och kommunicera med andra människor på många olika sätt. JAWS använder den Virtuella markören på Internetsidor, vilket låter dig läsa som om du var i ett dokument i en ordbehandlare. Den virtuella markören är också tillgänglig i andra program, som HTML-baserade hjälpsystem, PDF-filer och e-post i HTML-format. Många av finesserna vi diskuterar i detta avsnitt är även tillgängliga på andra ställen där den Virtuella markören används. För specifik information om vilka funktioner som är tillgängliga, läs JAWS hjälpavsnitt för det program du använder.

Läsa och flytta genom webbsidor

När du öppnar Internet Explorer kommer du till din startsida. Om du inte har angett en startsida, kan du välja att öppna en webbsida i menyerna Favoriter och Bokmärke, eller tryck CTRL+O för att välja Öppna och skriv in adressen till sidan du vill till. När du valt en sida, laddas sidan hem och JAWS berättar hur många frames, länkar, rubriker och formulärfält det finns och börjar sedan läsa texten på sidan. För att flytta genom sidan, använd JAWS vanliga läskommandon.

OBS:   Om du börjar läsa innan sidan är helt nerladdad, kommer en del av sidan inte att finnas tillgänglig.

JAWS säger ”länk” när de kommer en länk till ett annat dokument eller annan plats på sidan. För att följa en länk, tryck ENTER när du är på länken. För att gå tillbaka till föregående sida, tryck ALT+PIL VÄNSTER eller BACKSTEG. För att flytta framåt en sida efter du har flyttat bakåt, tryck ALT+PIL HÖGER.

JAWS berättar när ett HTML-element (som en text eller en bild) har ett ”Vid mus över” attribut. Detta attribut gör att något händer när muspekaren flyttas över elementet. När du flyttar till ett element med detta attribut, tryck CTRL+INSERT+ENTER för att simulera effekten av att flytta muspekaren över det. JAWS kommer att berätta om någon del av skärmen förändras.

Snabb och enkel navigering

JAWS har kommandon som är enkla att både använda och komma ihåg för att flytta genom webbsidor. Du kan trycka på ett enda tecken på ditt tangentbord för att flytta till ett objekt. Till exempel kan du trycka T för tabell, F för formulärfält, V för besökt (visited) länk, H för rubrik (heading) och så vidare. Om du kombinerar med SKIFT flyttar du till föregående element av den typen.

Visa listor med information

JAWS kan skapa listor med frames, länkar, rubriker eller formulärfält på en webbsida så att du snabbt kan hitta det du söker. Tryck INSERT+F9 för att visa en lista med frames på aktuell sida. Tryck INSERT+F7 för att visa en lista med länkar på den aktuella sidan. Tryck INSERT+F6 för att visa en lista med rubriker på aktuell sida. Tryck INSERT+F5 för att visa en lista med formulärfält på den aktuella sidan. Använd piltangenterna för att välja ett objekt i listan och tryck ENTER för att flytta till det.

Du kan även hålla inne CTRL+INSERT och trycka någon av navigeringstangenterna för att visa en lista med dessa element på aktuell sida. Du kan sedan använda piltangenterna för att välja ett objekt i listan och trycka ENTER för att flytta till det. Till exempel, för att få en lista med kryssrutor på aktuell sida, tryck CTRL+INSERT+X.

Tips: Tryck INSERT+F3 så kan du välja att visa valfri lista med information som är tillgängliga för webbsidor.

Fylla i formulär

JAWS låter dig enkelt arbeta med formulär på Internet. När du flyttar in i en formulärkontroll, kan du direkt skriva i skrivfält eller välja objekt i kombinationsrutor och kryssrutor. Detta kallas Auto formulärläge och är på som standard. Om du vill ha mer kontroll över ett formulär, kan du slå av Auto formulärläge genom att trycka INSERT+V och sedan slå av valet Auto formulärläge.

För att manuellt hantera ett formulär, tryck F för att flytta till nästa formulärkontroll på sidan. Tryck ENTER för att aktivera formulärläget. Tryck TABB-tangenten för att flytta mellan formulärfälten när du är i formulärläge. Skriv i skrivfält, kryssa i kryssrutor och välj objekt i listor och kombinationsrutor. Tryck NUM PAD PLUS för att lämna formulärläget.

Om du vill, kan du ställa Auto formulärläge på eller av beroende på vilken webbsida du är på. Använd Personliga inställningar (INSERT+SKIFT+V) och ändra denna inställning på eller av för en specifik sida.

Platsmärken

Ett platsmärke är ett bokmärke som du enkelt kan lägga till på webbplatser, HTML-dokument eller formulär för att markera en plats. Detta är användbart när du vill återvända till områden du använder ofta på en webbsida, viktiga delar eller stycken på ett HTML-dokument eller speciella delar såsom ett speciellt fält på ett komplicerat formulär. Platsmärken kan definieras som tillfälliga eller permanenta och kan kopplas till text eller element på den aktuella webbsidan eller dess domän.

Följande är en lista med användbara platsmärkes-kommandon. För mer information, läs mer under ämnet Platsmärke i JAWS hjälpfil.

·       Tryck CTRL+WINDOWS+K för att sätta ett tillfälligt Platsmärke.

·       Tryck CTRL+SKIFT+K för att öppna dialogrutan Platsmärkeslistan för att lägga till nya platsmärken, döpa om eller ändra befintliga platsmärken, hoppa till platsmärken eller radera platsmärken.

·       Tryck K för att flytta till nästa Platsmärke.

·       Tryck SKIFT+K för att flytta till föregående Platsmärke.

·       Tryck på sifferraden på knapparna 7 till 0 för att höra innehållet i platsmärke 1 till 4.

·       Tryck SKIFT+ sifferradsknapparna 7 till 0 för att hoppa till platsmärke 1 till 4. 

 

Skärm-OCR

Ofta, kommer du att träffa på bilder som innehåller textinformation. Det kan omfatta en PDF fil, installationsprogrammet för ett program, eller menyn för val i en DVD film. Medan dessa bilder innehåller text som är läsbar för en seende person, har JAWS inte möjlighet att läsa texten eftersom den är en del av bilden.

Den nya Skärm-OCR funktionen gör att du får åtkomst till varje bild på skärmen som innefattar text. Med bara några få enkla tangentkombinationer, kommer JAWS tolka bilden inom bara några få sekunder och aktivera JAWS markören så du kan navigera den tolkade texten. Den tolkade texten kommer att få samma placering som den verkliga bilden på skärmen. För att kunna skilja den tolkade texten från övrig text som kan finnas i fönstret, kommer JAWS att använda en annan röst när den träffar på den tolkade texten. När du aktiverar PC markören, eller byter till något annat program eller dialogruta, tas texten bort och du kommer att behöva utföra OCR igen.

 

För att använda Skärm-OCR, har följande tangentkombinationer i skikt lagts till:

 

INSERT+MELLANSLAG, O, W. Tolkar aktuellt programfönster som har fokus.

INSERT+MELLANSLAG, O, S. Tolkar hela skärmen.

INSERT+MELLANSLAG, O, C. Tolkar den för närvarande markerade kontrollen, så som en grafisk knapp.

INSERT+MELLANSLAG, O, Q. Avbryter tolkningen när den pågår.

INSERT+MELLANSLAG, O, H. Läser ett kort hjälpmeddelande som beskriver kommandon i OCR skiktet.

OBS: Med tangentbordskombinationer i skikt menas att man t.ex. först trycker INSERT+MELLANSLAG sedan trycker O och sen W

Följande exempel illustrerar bara några användningsområden för den här nya funktionen.

· Du sätter in en DVD film i din dator, vilken visar en meny som låter dig välja olika DVD funktioner. Du trycker INSERT+MELLANSLAG, O, W och efter några sekunder, kommer JAWS att uppmärksamma dig på att OCR är slutförd. Vid den här tidpunkten, kommer JAWS markören att aktiveras och du kan navigera runt på skärmen genom att använda PILTANGENTERNA och läsa texten i menyn. När du hör det alternativ du vill, tryck NUMERISKT SNEDSTRECK för att utföra ett vänster musklick, eller INSERT+NUMERISK PLUS för att dra PC till JAWS för att aktivera alternativet.

 Notera: Beroende på den typ av skärm som DVD visar och kvaliteten på texten, fungerar kanske inte alltid Praktisk OCR. Vissa DVD skärmar kommer att tolkas bättre än andra.

 

· Du öppnar en PDF i Adobe Reader som ser ut att vara otillgänglig. Tryck INSERT+MELLANSLAG, O, W för att JAWS skall tolka texten som för närvarande syns på skärmen, och som du sedan kan navigera med JAWS markören. Före du utför OCR i Acrobat Reader, tryck CTRL+1 för att sätta zoom nivå till Aktuell storlek. Medan detta kommer att visa mindre del av bilden på skärmen, kommer detta att resultera i högre noggrannhet vid tolkningen.

 

Sökaren

Det har gjorts tester som har mätt ögonrörelser på en webbsida. Kameror och infraröda mottagare används för att se vilka delar av webbsidorna som de flesta tittar på när de skannar av dem visuellt. Denna forskning visar hur mycket tid användare lägger på olika delar av en webbsida. De flesta hoppas snabbt över reklam och annat ovidkommande på webbsidor och fokuserar direkt på den information de behöver. Ofta tittar de på bilder istället för på textlänkar. Därför har tillexempel en vädersida ofta en prognos som visas i bilder på sol, moln, regnmoln och så vidare. Denna information visas mitt på sidan för att seende användare snabbt ska kunna fokusera på den information de söker. Men hur är det då om du inte kan se sidan? Användare av skärmläsare måste ofta läsa genom text, menylänkar, reklam och mycket mer innan de hittar den information de letar efter. Det är här som Sökaren från Freedom Scientific kommer in!

Sökaren, som kommer med JAWS® skärmläsningsprogram, är ett användbart verktyg för att få snabb tillgång till information och sedan snabbt kunna återgå till det den aktuella arbetsuppgiften. Om du har JAWS 11 eller senare (oavsett om du använder en full version eller en demoversion) och en Internetanslutning, kan du direkt börja använda Sökaren. Den använder en söktjänst för att hitta information och visar den sedan i den virtuella vyn. Några exempel på vad du kan snabbt kan slå upp med Sökaren:

 

· Uppslagsord i svenska Wiktionary.

· Uppslagsord i engelska Wiktionary

· Svenska ord i Wikipedia

· Engelska ord i Wikipedia

· Sportresultat från NHL, NBA och NFL

· Väderprognoser för alla större städer i världen

· De senaste nyheterna från BBC, CNN och Reuters (på engelska)

· De senaste tekniknyheterna från CNet (på engelska)

 

Med hjälp av bara några få tangenttryckningar kan du starta Sökaren från vilket program som helst i din dator. Dessutom kan du enkelt ställa in vilken sökmodul du vill använda som standard för alla program. I detta kapitel kommer vi att utforska några av de grundläggande sökningarna som finns i JAWS. Vi kommer även att beskriva olika sätt att anropa och använda Sökaren.

 OBS: Vissa av Sökarens moduler är anpassade endast för nordamerikanska användare, och finns därför inte med i svenska versionen av JAWS. Sökaren är dock utvecklad på ett sådan sätt att andra, inte bara FreedomScientific, kan utveckla sina egna sökmoduler. Läs mer om detta i avsnittet Guide för att utveckla moduler till Sökaren.

 Starta Sökaren

Du kan starta Sökaren med vilken du vill av följande metoder:

1. Tryck INSERT+MELLANSLAG följt av bokstaven R. Detta öppnar dialogrutan för Sökaren. När den är öppen kan du skriva ett ord, fras eller datum för något du vill söka efter och sedan trycka TABB för att flytta till en lista med olika sökmoduler som du kan använda att söka med. När du använder denna tryckning, börja med att trycka och släppa INSERT+MELLANSLAG, och tryck sedan R.

 

2. Tryck INSERT+WINDOWS+R för att starta Sökaren och söka ordet du står på med den primära sökmodulen. Som standard är svenska Wiktionary den primära sökmodulen. Detta betyder att när markören är på ett ord i ett dokument eller på en webbsida, kan du trycka denna tangentkombination för att snabbt söka upp Wiktionarys definition av detta ord.

 

3. Tryck INSERT+F2 för att öppna listan med JAWS hjälpprogram, och välj Sökaren i listan.

 

 

Sökarens dialogruta

Sökarens dialogruta ändrades i JAWS 11 uppdatering 1 för att bli lättare att använda. Utforska den genom att trycka TABB.

 

1. Tryck först INSERT+MELLANSLAG följt av bokstaven R för att öppna Sökarens dialogruta om du inte redan har den öppen. Fokuset ligger i skrivfältet där du kan skriva in ett sökord eller fras. Om du tidigare skrivit in något här kommer du att märka att det senaste du sökte på fortfarande är här. Detta är en kombinationsruta, och JAWS behåller de senaste 20 sökningarna du gjort.

2. Tryck TABB för att flytta till nästa kontroll. Detta är listan med sökmoduler och den kommer att förändras efterhand så det är inte säkert att du har samma lista som jag har på min dator. Listan är i alfabetisk ordning med ett undantag. Den primära sökmodulen du valt kommer alltid att vara överst i listan. Denna är som standard den svenska Wiktionary.

3. Tryck HOME för att komma överst i listan om du vill kontrollera så att Wiktionary är där.

4. Tryck TABB för att flytta till nästa kontroll. Detta är en skrivskyddad text som innehåller en beskrivning av vald sökmodul. Läs genom denna med piltangenterna.

5. Tryck TABB för att flytta till nästa kontroll. Detta är OK-knappen. En TABB till. Avbryt-knappen.

 

 

6. Tryck TABB för att flytta till nästa kontroll. Här är en kryssruta för att spara sökningar. Om du inte vill att JAWS ska spara vad du söker på, kryssa ur denna kryssruta genom att trycka MELLANSLAG.

 

Om du aldrig skrivit in någon sökning, eller du har tömt sökminnet, kommer de följande två knapparna inte att vara tillgängliga. Efter nästa TABB kommer du till knappen Ta bort historikpost som raderar senaste sökningen. Efter ytterligare en TABB kommer du till knappen Ta bort alla historikposter. Du aktiverar dessa knappar med mellanslag eller Enter för att utföra det som står på dem. Efter ytterligare en TABB kommer du till knappen Inställningar…

 

7. Du aktiverar denna knapp när du vill ändra den primära sökmodulen. Du kan även använda Inställnings-knappen om du vill att några sökmoduler inte ska visas i listan. Till exempel kan jag vilja ha uppslagsverket Wikipedia som primär sökmodul och ta bort de sökmoduler som jag personligen aldrig använder. Detta beskrivs senare med detaljerat under avsnittet Ändra primär sökmodul.

 

Tar du en TABB till kommer du tillbaka till skrivfältet för sökord eller fras.

Skriv in någon text här. Tryck ENTER för att slå upp det ord du skrev i din primära sökmodul som troligen är Wiktionary på svenska. Du kommer direkt till resultatet! Tryck ESC. så stängs dialogrutan för Sökaren. Nu ska vi öppna den igen för att titta mer på knapparna för att ta bort historik. INSERT+MELLANSLAG, och bokstaven R. Tryck SKIFT+TABB för att flytta baklänges.

Du kommer till Inställnings-knappen. Notera att kortkommandot är N, så du kan trycka ALT+N för att komma åt den snabbare.

Tryck SKIFT+TABB igen. Och igen. Här hittar du knappen Ta bort historikpost.

 

8. Trycker du MELLANSLAG på denna knapp tas aktuellt ord eller fras bort från kombinationsrutan ovanför. Trycker du nu TABB går du framåt igen.

9. Nästa knapp är Ta bort alla historikposter. Trycker du MELLANSLAG på denna knapp tas alla ord och fraser bort från kombinationsrutan ovanför.

 

Trycker du ESC stänger du Sökarens dialogruta.

 

 

Ändra primär sökmodul

För att sätta en annan sökmodul till primär gör du så här:

 

1. Tryck INSERT+MELLANSLAG och sedan R för att öppna Sökarens dialogruta.

2. Tryck ALT+N för att aktivera knappen Inställningar. Dialogen Inställningar Sökaren öppnas. Den består av följande delar:

 

· Fokus hamnar i en lista med de tillgängliga sökmodulerna, vilka alla har en kryssruta framför sig. Kryssa ur kryssrutan vid en sökmodul i listan som du inte vill ska finnas med i listan med sökmoduler i Sökarens vanliga lista. Detta tar inte bort sökmodulen, utan du kan alltid kryssa i den igen senare om du bestämmer dig för att du vill ha tillbaka den sökmodulen i listan. Tryck TABB genom dialogen så kommer du till:

· Det skrivskyddade textfältet med beskrivning av den aktuella sökmodulen. Läs med dina vanliga lästangenter. Sedan kommer knappen Sätt primär. Aktivera den för att sätta den aktuella sökmodulen i listan till primär sökning.

· Du kommer sedan till knapparna Ok och Avbryt. Sedan är du tillbaka igen i listan med sökmoduler.

 

3. Nu ska vi prova att ställa om primär sökmodul till Wikipedia (uppslagsverk) istället för Wiktionary (ordbok). Flytta i listan med piltangenterna eller första bokstaven till Wikipedia svenska.

4. För att sätta denna till den primära sökmodulen, tryck ALT+S för att aktivera knappen Sätt primär. Du hör att Wikipedia nu är din primära sökmodul. Vill du läsa det igen, tryck INSERT+PIL UPP för att läsa om raden.

5. Den förvalda knappen är Ok. Detta kan du ta reda på genom att trycka kommandot INSERT+E. Detta betyder att du nu kan trycka ENTER för att stänga dialogrutan Inställningar Sökaren. Prova nu att ställa dig på ordet stjärna i denna mening. Tryck sedan INSERT+WINDOWS+R. Denna tangentkombination utför som du nu vet en sökning av ordet vid markören i primär sökmodul. Du kan läsa resultatet med piltangenterna. Sedan trycker du ESC för att stänga den virtuella vyn. Fortsätt att prova olika sökningar på egen hand!

 

 

Kommandon

Följande är en utförlig lista med användbara tangentkommandon. Den första sektionen innehåller JAWS kommandon för Internet Explorer 7 eller senare. Den andra och tredje sektionen listar JAWS kommandon för tangentbordslayouterna desktop och laptop. Det sista avsnittet innehåller några av de mest använda Windowskommandona.

Internet Explorer Kommandon

OBS:   JAWS Hjälpsystem innehåller detaljerad information om att använda Internet Explorer. När du är i webbläsaren, håll INSERT inne och tryck F1 två gånger i snabb följd. När JAWS hjälp är öppen, tryck F6 för att flytta till fönstret med hjälpavsnitt.

Allmänna

Bakåt en sida

ALT+PIL VÄNSTER eller BACKSTEG

Framåt en sida

ALT+PIL HÖGER

Gå till startsidan

ALT+HOME

Läs adressfältet

INSERT+A

Nästa länk

TABB

Föregående länk

SKIFT+TABB

Öppna/Följ länk

ENTER

Lista med frames

INSERT+F9

Lista med länkar

INSERT+F7

Lista med rubriker

INSERT+F6

Rubrik på nivå

1 till 6

Individuella Webbinställningar

SKIFT+INSERT+V

Virtuella HTML-funktioner

INSERT+F3

Aktivera ”Mus över”

CTRL+INSERT+ENTER

Flytta till nästa klickbara element

STRECK

Flytta till föregående klickbara element

SKIFT+STRECK

Välj ett klickbart element

INSERT+CTRL+STRECK

Välj ett VidMusÖver-element

INSERT+WINDOWS +Ö

JAWS Sök nästa och föregående

F3 och SKIFT+F3
(Endast Internet Explorer)

Lägg till Anpassad etikett

INSERT+CTRL+TABB

Flytta till nästa Landmärke

Ö

Flytta till föregående Landmärke

SKIFT+Ö

Välj ett Landmärke

INSERT+CTRL+Ö

ARIA Dra-och-släpp

WINDOWS+CTRL+´ (apostrof till vänster om backsteg)

ARIA-område textfilter

WINDOWS+CTRL+- (streck till vänster om höger skift)

Flikhantering snabbkommandon

Öppna en ny flik

CTRL+T

Öppna en ny flik från adressfältet

ALT+ENTER (i adressfältet)

Öppna en ny flik från sökfältet

ALT+ENTER (i adressfältet)

Visa en lista med öppna flikar

CTRL+SKIFT+Q

Skifta till snabbflikar (miniatyrer vy)

CTRL+Q

Hoppa till nästa flik

CTRL+TABB

Hoppa till föregående flik

CTRL+SKIFT+TABB

Hoppa till ett speciellt fliknummer

CTRL+n, där n är en siffra från 1 till 8

Hoppa till sista flik

CTRL+9

Stäng aktuell flik

CTRL+W eller CTRL+F4

Stäng alla flikar

ALT+F4

Stäng alla andra flikar

CTRL+ALT+F4

Öppna länkar i en ny flik i bakgrunden

CTRL+ENTER

Öppna länkar i en ny flik i förgrunden

CTRL+SKIFT+ENTER

Öppnar och sätter fokus på trädvyn för Feeds

CTRL+J

Prenumerera på Feeds eller WebSlices

ALT+J (Internet Explorer 8 eller senare för WebSlices)

NAVIGERINGSTANGENTER

Tips: Om du håller SKIFT inne innan du trycker någon av följande Navigeringstangenter, kan du hoppa till föregående förekomst av det elementet. Till exempel, tryck A för att flytta till nästa ankare, tryck SKIFT+A för att hoppa till föregående ankare. Om du håller CTRL+INSERT inne när du trycker på tangenter med en asterisk (*), visar JAWS en lista med dessa element på sidan.

Nästa Ankare

A*

Nästa Knapp (Button)

B*

Nästa Kombinationsruta (Combo Box)

C*

Nästa annorlunda element (Different)

D

Nästa Skrivfält (Edit box)

E*

Nästa Formulärkontroll

F

Nästa Grafik

G*

Nästa Rubrik (Heading)

H

Nästa objekt i en lista (Item)

I

Hoppa till rad (Jump)

J*

Nästa Platsmärke

K*

Nästa Lista

L*

Nästa Frame

M

Hoppa över länkar

N

Nästa Objekt-etikett

O

Nästa Stycke (Paragraph)

P*

Nästa Citat (Quote)

Q*

Nästa Radioknapp

R*

Nästa Element av Samma sort

S

Nästa Tabell

T*

Nästa Obesökta Länk (Unvisited)

U

Nästa besökta länk (Visited)

V

Nästa Kryssruta

X*

Nästa Avsnitt

Z*

Nästa Element

SKIFT+PUNKT

Föregående Element

SKIFT+KOMMA

Formulär

Aktivera Formulärläge

ENTER

Lämna Formulärläge

NUM PLUS

Lista Formulärfält

INSERT+F5

Första Formulärfält

INSERT+CTRL+HOME

Nästa Formulärfält

F

Föregående Formulärfält

SKIFT+F

Sista Formulärfält

INSERT+CTRL+END

Nästa Knapp (Button)

B

Föregående Knapp

SKIFT+B

Lista Knappar

CTRL+INSERT+B

Nästa Kombinationsruta (Combo Box)

C

Föregående Kombinationsruta

SKIFT+C

Lista Kombinationsrutor

CTRL+INSERT+C

Nästa Skrivfält (Edit box)

E

Föregående Skrivfält

SKIFT+E

Lista Skrivfält

CTRL+INSERT+E

Nästa Radioknapp

R

Föregående Radioknapp

SKIFT+R

Lista Radioknappar

CTRL+INSERT+R

Nästa Kryssruta

X

Föregående Kryssruta

SKIFT+X

Lista Kryssrutor

CTRL+INSERT+X

Tabeller

Nästa Tabell

T

Föregående Tabell

SKIFT+T

Välj Tabell

F8

Nästa rad

WINDOWS+ALT+PIL NER

Föregående rad

WINDOWS+ALT+PIL UPP

Läs rad

WINDOWS+KOMMA eller WINDOWS+NUM 5

Nästa Kolumn

WINDOWS+ALT+PIL HÖGER

Föregående Kolumn

WINDOWS+ALT+PIL VÄNSTER

Läs kolumn

WINDOWS+PUNKT

Nästa cell i raden

ALT+CTRL+PIL HÖGER

Föregående cell i raden

ALT+CTRL+PIL VÄNSTER

Cell under i kolumnen

ALT+CTRL+PIL NER

Cell över i kolumnen

ALT+CTRL+PIL UPP

Flytta till tabellcell

CTRL+WINDOWS+J

Återgå till föregående cell

CTRL+WINDOWS+SKIFT+J

Platsmärken

Infoga tillfälligt platsmärke

CTRL+WINDOWS+K

Lägg till, ta bort, ändra eller byt namn på permanenta platsmärken

CTRL+SKIFT+K

Flytta till nästa eller föregående Platsmärke

K eller SKIFT+K

Läs text vid platsmärke 1 till 4

7 till 0 på sifferraden

Flytta till Platsmärke 1 till 4

SKIFT+ 7 till 0 på sifferraden

Frames

Nästa Frame

M

Föregående Frame

SKIFT+M

Lista med frames

INSERT+F9

Element

Nästa Element av Samma sort

S

Föregående Element av Samma sort

SKIFT+S

Nästa annorlunda element (Different)

D

Föregående annorlunda Element

SKIFT+D

Nästa Element

SKIFT+PUNKT

Föregående Element

SKIFT+KOMMA

Markera hela Elementet

F8

Visa hela Elementet

SKIFT+INSERT+F1

Visa detaljerad information om Elementet

CTRL+SKIFT+INSERT+F1

Aktivera ”Mus över”

INSERT+CTRL+ENTER

Desktop Kommandon

För att läsa text

Läs Tecken

NUM 5

Läs Tecken Fonetiskt

NUM 5 två gånger i snabb följd

Säg Föregående Tecken

PIL VÄNSTER

Läs Nästa Tecken

PIL HÖGER

Läs Ord

INSERT+NUM 5

Bokstavera Ord

INSERT+NUM 5 två gånger i snabb följd

Läs Föregående Ord

INSERT+PIL VÄNSTER

Läs Nästa Ord

INSERT+PIL HÖGER

Läs Rad

INSERT+PIL UPP (NUM 8)

Bokstavera Rad

INSERT+PIL UPP två gånger i snabb följd

Läs Föregående Rad

PIL UPP

Läs Nästa Rad

PIL NER

Läs Mening

ALT+NUM 5

Läs Föregående Mening

ALT+PIL UPP (NUM 8)

Läs Nästa Mening

ALT+PIL NER (NUM 2)

Läs Stycke

CTRL+NUM 5

Läs Föregående Stycke

CTRL+PIL UPP

Läs Nästa Stycke

CTRL+PIL NER

Läs till Markör

INSERT+HOME

Läs från Markör

INSERT+PAGE UP

Läs löpande

INSERT+PIL NER (NUM 2)

Backa under Löpande Läsning

PIL VÄNSTER

Framåt under Löpande Läsning

PIL HÖGER

Säg Färg

INSERT+5 på sifferraden

Öka talhastighet under löpande läsning

PAGE UP

Minska talhastighet under löpande läsning

PAGE DOWN

Öka talhastigheten när löpande läsning inte är igång

ALT+CTRL+PAGE UP (NUM 9)

Minska talhastigheten när löpande läsning inte är igång

ALT+CTRL+PAGE DOWN (NUM 3)

Uppdatera skärmen

INSERT+ESC

Starta Skumläsning

CTRL+INSERT+PIL NER (NUM 2)

Ändra Inställning för Skumläsning

CTRL+SKIFT+INSERT+PIL NER (NUM 2)

Visa Skumläsning Sammanfattning

INSERT+WINDOWS+PIL NER (NUM 2)

Slå tal på och av

INSERT+MELLANSLAG följt av S

Informativa

Avbryt Läsning

CTRL

Säg Typsnitt (Font)

INSERT+F

Läs Fönstertitel

INSERT+T

Läs Fönstrets Namn och Text

INSERT+TABB

JAWS Sök (Find)

CTRL+INSERT+F

JAWS Sök Nästa

INSERT+F3

JAWS Sök Föregående

INSERT+SKIFT+F3

Läs översta raden i fönstret

INSERT+END

Läs Nedersta Raden i Fönstret

INSERT+PAGE DOWN

Läs Markerad Text

INSERT+SKIFT+PIL NER (NUM 2)

Programmets Version

CTRL+INSERT+V

För markörer och mus

PC Markör

NUM PLUS

JAWS Markör

NUM MINUS

Dra PC Markör till JAWS Markör

INSERT+NUM PLUS

Dra JAWS Markör till PC Markör

INSERT+NUM MINUS

Vänster Musklick

NUM /

Höger Musknapp

NUM *

Dra och Släpp

CTRL+INSERT+NUM /

Begränsa JAWS Markör (Restrict)

INSERT+R

I Dialogrutor

Läs Förvald knapp i Dialogrutan

INSERT+E

Läs Fönstret från Början till Slut

INSERT+B

Läs Ord i Sammanhang (Context)

INSERT+C

Läs Aktuell Kontrolls Snabbtangent

SKIFT+NUM 5

Öppna Kombinationsruta

ALT+PIL NER (NUM 2)

Stäng Kombinationsruta

ALT+PIL UPP (NUM 8)

Notera Förloppsindikators Status

INSERT+TABB

För Hjälp

Aktuell Hjälp

INSERT+F1

Tangentbordshjälp

INSERT+1

JAWS Hjälp för Programmet

Dubbeltryckning INSERT+F1

Hjälp med Snabbtangenter

INSERT+H

Hjälp med Windowstangenter

INSERT+W

Diverse

JAWS Fönster

INSERT+J

Uppdatera skärm

INSERT+ESC

Ändra JAWS inställningar

INSERT+V

Kör JAWS Hjälpprogram

INSERT+F2

Avsluta JAWS

INSERT+F4

Fönsterlista

INSERT+F10

Välj en Ikon i Systemfältet

INSERT+F11

Säg Systemtiden

INSERT+F12

Namnge Grafik

INSERT+G

Automatisk Grafik Namngivning

CTRL+INSERT+G

Släpp Igenom Nästa

INSERT+3 på sifferraden

Virtuellt Fönster (Window)

ALT+INSERT+W

Välj Schema

ALT+INSERT+S

 

 

Välj Talsyntes

CTRL+INSERT+S

Läs Kolumn 1 till 10 i en Listvy

CTRL+INSERT+n, där n är ett värde från 1, 2, 3 till 0

Kopiera Markerad Text till FS Klippbok (Copy)

WINDOWS+C

För Frames

Sätt övre vänster hörn

CTRL+SKIFT+Å

Sätt nedre höger hörn

CTRL+SKIFT+¨ (höger om Å)

Skapa Frame efter fönstret

Dubbeltryckning CTRL+SKIFT+Å

För JAWS Tandem

Avsluta JAWS Tandemsession

INSERT+ALT+T

Skifta mellan måldator och kontrolldator (endast från kontrolldatorn)

INSERT+ALT+TAB

Skifta Bild På eller Av på kontrolldatorn (endast på kontrolldatorn)

INSERT+CTRL+SKIFT+V

 

För Sökaren

Starta Sökaren

INSERT+MELLANSLAG följt av R

Starta Sökaren med dess primära uppslagskälla

INSERT+WINDOWS+R

 

För Skärm-OCR

Tolka aktuellt programfönster

INSERT+MELLANSLAG, följt av O och sedan W

Tolka hela skärmen INSERT+MELLANSLAG, följt av O och sedan S
Tolka aktuell markerad kontroll INSERT+MELLANSLAG, följt av O och sedan C
Avbryt pågående tolkning INSERT+MELLANSLAG, följt av O och sedan Q

Ge hjälpmeddelande för OCR– kommandon

INSERT+MELLANSLAG, följt av O och sedan H

 

Laptop Kommandon

För att läsa text

Läs Tecken

CAPS LOCK+KOMMA

Läs Tecken Fonetiskt

Dubbeltryckning CAPS LOCK+KOMMA

Säg Föregående Tecken

CAPS LOCK+M

Läs Nästa Tecken

CAPS LOCK+PUNKT

Läs Ord

CAPS LOCK+K

Bokstavera Ord

Dubbeltryckning CAPS LOCK+K

Läs Föregående Ord

CAPS LOCK+J

Läs Nästa Ord

CAPS LOCK+L

Läs Rad

CAPS LOCK+I

Bokstavera Rad

Dubbeltryckning CAPS LOCK+I

Läs Föregående Rad

CAPS LOCK+U

Läs Nästa Rad

CAPS LOCK+O

Läs Mening

CAPS LOCK+H

Läs Föregående Mening

CAPS LOCK+Y

Läs Nästa Mening

CAPS LOCK+N

Läs Stycke

CAPS LOCK+CTRL+I

Läs Föregående Stycke

CAPS LOCK+CTRL+U

Läs Nästa Stycke

CAPS LOCK+CTRL+O

Läs till Markör

CAPS LOCK+SKIFT+J

Läs från Markör

CAPS LOCK+SKIFT+L

Läs löpande

CAPS LOCK+A

Backa under Löpande Läsning

PIL VÄNSTER

Framåt under Löpande Läsning

PIL HÖGER

Säg Färg

CAPS LOCK+5

Öka talhastighet under löpande läsning

PAGE UP

Minska talhastighet under löpande läsning

PAGE DOWN

Öka talhastigheten när löpande läsning inte är igång

ALT+CTRL+PAGE UP (NUM 9)

Minska talhastigheten när löpande läsning inte är igång

ALT+CTRL+PAGE DOWN (NUM 3)

Uppdatera skärmen

CAPS LOCK+ESC

Starta Skumläsning

CAPS LOCK+CTRL+PIL NER

Ändra Inställning för Skumläsning

CAPS LOCK+CTRL+SKIFT+

PIL NER

Visa Skumläsning Sammanfattning

CAPS LOCK+WINDOWS+PIL NER

Slå tal på och av

INSERT+MELLANSLAG följt av S

Informativa

Avbryt Läsning

CTRL

Säg Typsnitt (Font)

CAPS LOCK+F

Läs Fönstertitel

CAPS LOCK+T

Läs Fönstrets Namn och Text

CAPS LOCK+TABB

JAWS Sök (Find)

CAPS LOCK+ CTRL+F

JAWS Sök Nästa

CAPS LOCK+F3

JAWS Sök Föregående

CAPS LOCK+SKIFT+F3

Läs översta raden i fönstret

CAPS LOCK+SKIFT+Y

Läs Nedersta Raden i Fönstret

CAPS LOCK+SKIFT+N

Läs Markerad Text

CAPS LOCK+SKIFT+A

Programmets Version

CAPS LOCK+CTRL+V

För markörer och mus

PC Markör

CAPS LOCK+Ö

JAWS Markör

CAPS LOCK+P

Dra PC Markör till JAWS Markör

CAPS LOCK+Ä

Dra JAWS Markör till PC Markör

CAPS LOCK+Å

Vänster Musklick

CAPS LOCK+8

Höger Musknapp

CAPS LOCK+9

Vänster Musknapp Lås

CTRL+WINDOWS+8

Höger Musknapp Lås

CTRL+WINDOWS+9

Dra och Släpp

CAPS LOCK+CTRL+8

Begränsa JAWS Markör (Restrict)

CAPS LOCK+R

I Dialogrutor

Läs Förvald knapp i Dialogrutan

CAPS LOCK+E

Läs Fönster i Tabbordning

CAPS LOCK+B

Läs Ord i Sammanhang (Context)

CAPS LOCK+C

Läs Aktuell Kontrolls Snabbtangent

CAPS LOCK+SKIFT+KOMMA

Öppna Kombinationsruta

ALT+PIL NER (NUM 2)

Stäng Kombinationsruta

ALT+PIL UPP (NUM 8)

Notera Förloppsindikators Status

CAPS LOCK+TABB

För Hjälp

Aktuell Hjälp

CAPS LOCK+F1

Tangentbordshjälp

CAPS LOCK+1

JAWS Hjälp för Programmet

Dubbeltryckning CAPS LOCK+F1

Hjälp med Snabbtangenter

INSERT+H

Hjälp med Windowstangenter

CAPS LOCK+W

Diverse

JAWS Fönster

INSERT+J

Uppdatera skärm

CAPS LOCK+ESC

Ändra JAWS inställningar

CAPS LOCK+V

Kör JAWS Hjälpprogram

CAPS LOCK+F2

Avsluta JAWS

CAPS LOCK+F4

Fönsterlista

CAPS LOCK+F10

Välj en Ikon i Systemfältet

CAPS LOCK+F11

Säg Systemtiden

CAPS LOCK+F12

Namnge Grafik

CAPS LOCK+G

Automatisk Grafik Namngivning

CAPS LOCK+CTRL+G

Släpp Igenom Nästa

CAPS LOCK+3

Läs Kolumn 1 till 10 i en Listvy

CTRL+INSERT+n, där n är ett värde från 1, 2, 3 till 0

Kopiera Markerad Text till FS Klippbok (Copy)

WINDOWS+C

För Frames

Sätt övre vänster hörn

CTRL+SKIFT+Å

Sätt nedre höger hörn

CTRL+SKIFT+¨ (höger om Å)

Skapa Frame efter fönstret

CTRL+SKIFT+Å dubbeltryckning

För JAWS Tandem

Avsluta JAWS Tandemsession

INSERT+ALT+T

Skifta mellan måldator och kontrolldator (endast från kontrolldatorn)

INSERT+ALT+TAB

Skifta Bild På eller Av på kontrolldatorn (endast på kontrolldatorn)

INSERT+CTRL+SKIFT+V

För Sökaren

Starta Sökaren

CAPS LOCK+MELLANSLAG följt av R

Starta Sökaren med dess primära uppslagskälla

CAPS LOCK+WINDOWS+R

För Skärm-OCR

Tolka aktuellt programfönster CAPS LOCK+MELLANSLAG, följt av O och sedan W
Tolka hela skärmen CAPS LOCK+MELLANSLAG, följt av O och sedan S
Tolka aktuell markerad kontroll CAPS LOCK+MELLANSLAG, följt av O och sedan C
Avbryt pågående tolkning CAPS LOCK+MELLANSLAG, följt av O och sedan Q
Ge hjälpmeddelande för OCR– kommandot CAPS LOCK+MELLANSLAG, följt av O och sedan H

 

Windows Kommandon

Allmänna

Hjälp

F1

Öppna Startmenyn

WINDOWS eller CTRL+ESC

Starta Utforskaren

WINDOWS+E

Öppna Dialogen Kör

WINDOWS+R

Sök Fil eller Mapp från Skrivbordet

F3

Minimera Alla Program

WINDOWS+M

Skifta mellan öppna program

ALT+TABB

Stäng aktuellt program

ALT+F4

För Windows och Menyer

Öppna menyn för programkontroll

ALT+MELLANSLAG

Flytta till aktuellt programs menyrad

ALT

Välj ett menyalternativ

ENTER

Flytta mellan menyer

ALT, PILTANGENTER

Avbryt eller stäng en meny

ESC

Avbryt eller stäng en meny

ALT

Öppna menyn för fönsterkontroll

ALT+STRECK (-)

Stäng ett underfönster

CTRL+F4

Öppna Snabbmenyn

SNABBMENY eller SKIFT+F10

I Dialogrutor

Flytta mellan dialogens kontroller

TABB

Flytta bakåt mellan dialogens kontroller

SKIFT+TABB

Flytta till annan flik

CTRL+TABB

Flytta andra hållet mellan flikar

CTRL+SKIFT+TABB

Markera eller avmarkera i lista

MELLANSLAG eller CTRL+MELLANSLAG

Kryssa i och ur kryssruta

MELLANSLAG

För att läsa text

Flytta ett tecken vänster

PIL VÄNSTER

Flytta ett tecken höger

PIL HÖGER

Flytta ett ord vänster

CTRL+PIL VÄNSTER

Flytta ett ord höger

CTRL+PIL HÖGER

Flytta till början av raden

HOME

Flytta till slutet av raden

END

Flytta ett stycke upp

CTRL+PIL UPP

Flytta ett stycke ner

CTRL+PIL NER

Rulla upp en skärm

PAGE UP

Rulla ner en skärm

PAGE DOWN

Flytta till början

CTRL+HOME

Flytta till slutet

CTRL+END

För redigering av text

Kopiera

CTRL+C

Klipp ut

CTRL+X

Klistra in

CTRL+V

Läs innehållet i klippbordet (Desktop eller Laptop Layout)

WINDOWS+INSERT+X eller WINDOWS+CAPS LOCK+X

Ångra

CTRL+Z

Radera aktuellt tecken

DELETE

Ta bort föregående tecken

BACKSTEG

Markera ett tecken vänster

SKIFT+PIL VÄNSTER

Markera ett tecken höger

SKIFT+PIL HÖGER

Markera ett ord vänster

CTRL+SKIFT+PIL VÄNSTER

Markera ett ord höger

CTRL+SKIFT+PIL HÖGER

Markera till början av raden

SKIFT+HOME

Markera till slutet av raden

SKIFT+END

Markera till början

CTRL+SKIFT+HOME

Markera till slutet

CTRL+SKIFT+END

Markera allt

CTRL+A

För Windows Utforskaren

Ta bort filer

DELETE

Byt namn på fil eller mapp

F2

Öppna Egenskaper för vald fil eller mapp

ALT+ENTER

Uppdatera fönstret

F5

Byt mellan delfönster

TABB och SKIFT+TABB

Upp en nivå

BACKSTEG

 

Använd Pekmarkör

Vissa applikationer, speciellt många av apparna i så kallad modern stil som finns i Windows 8, fungerar inte alltid som förväntat med JAWS när man navigerar med standard markörerna så som PC och Virtuell PC markörerna. Genom att aktivera den nya Pekmarkören gör det det möjligt för dig att använda PILTANGENTERNA på din dators tangentbord, eller kontrollerna på din punktdisplay, för att navigera igenom dem aktuella objekten i en applikation liknande att använda gester på pekskärmen på en pekskärmsdator. Applikationsobjekt omfattar allting från menyrader, verktygsfält, och förloppsindikatorer, till formulärkontroller, regioner, länkar, osv. Tryck SKIFT+NUMERISKT PLUS, eller SKIFT+CAPS LOCK+Ö om du använder laptop tangentbordslayout, för att aktivera Pekmarkören. För att slå av den, aktivera någon av de andra markörerna, tillexempel JAWS eller PC markören. Om du trycker kommandot för PC markören (NUMERISKT PLUS) kommer detta att medföra att JAWS säger "Pekmarkör" och pekmarkören kommer att förbli aktiv. Om Hjälpmeddelanden är aktiverade, kommer JAWS också att läsa meddelandet "Dubbelknacka för att aktivera PC markören". Tryck kommandot för PC markören snabbt två gånger för att slå av pekmarkören och aktivera PC markören.

Pekmarkören är aktiv som standard i vissa Windows 8 applikationer för att förbättra navigering. Dessa appar omfattar Nyheter, Väder, och Store. Närhelst du flyttar fokus till någon av dessa appar, är pekmarkören automatiskt aktiverad. För att automatiskt slå på pekmarkören i någon annan applikation, tryck INSERT+V för att öppna Snabbinställningar medan fokus är i applikationen där du vill använda pekmarkören, expandera gruppen Pekskärmsinställningar, och välj sedan Automatisk Aktivering. Du måste göra detta för varje applikation där du vill att JAWS automatiskt skall slå på pekmarkören.

Navigering med Pekmarkören

För att flytta till nästa eller föregående objekt på skärmen, tryck PIL HÖGER eller PIL VÄNSTER. Du kan också använda TABB eller SKIFT+TABB.

För att flytta efter en specifik objekttyp, tryck PIL UPP eller PIL NER. Som standard, flyttar PIL UPP och PIL NER efter regioner, eller efter grupper om du är på Windows 8 Startskärm. För att ändra vilken objekttyp dessa kommandon flyttar efter, tryck PAGE UP eller PAGE DOWN för att bläddra igenom dem tillgängliga typerna som används av navigeringsrotorn.

Som exempel, om du vill att PIL UPP eller PIL NER tangenterna skall flytta efter rubrik, tryck PAGE UP eller PAGE DOWN tills du hör "rubriker". Om du nu trycker PIL UPP eller PIL NER kommer det att flytta till nästa eller föregående rubrik.

Tryck CTRL+HOME för att flytta till det första objektet och tryck CTRL+END för att flytta till det sista objektet. För att annonsera det aktuella objektet, tryck INSERT+PIL UPP. För att utföra en löpande läsning, vilket kommer få pekmarkören att flytta igenom applikationen och läsa varje objekt, tryck INSERT+PIL NER.

Då du navigerar med hjälp av PILTANGENTERNA, följer inte systemets fokus pekmarkören. Detta låter dig fritt navigera över objekten utan att ändra positionen på PC markören eller muspekaren. Om du trycker MELLANSLAG eller ENTER på det aktuella objektet kommer det att flytta fokus till det objektet och utföra lämplig åtgärd. Som exempel, öppna en meny, markera en kryssruta, eller aktivera en knapp eller länk. Dessutom, kommer en rektangel att visas runt det för närvarande markerade objektet för att visuellt indikera platsen för pekmarkören för seende användare.

För att snabbt flytta pekmarkören till objektet som för närvarande har fokus, tryck INSERT+NUMERISKT PLUS, eller CAPS LOCK+Ä om du använder laptop tangentbordslayout. JAWS kommer att dra pekmarkören till det för närvarande markerade objektet och annonsera det. Pekmarkören kommer att förbli aktiv efter du utfört detta kommando.

För att bestämma vilka objekttyper som skall annonseras när du navigerar med Pekmarkören, tryck INSERT+V för att öppna Snabbinställningar, expandera gruppen inställningar för Pekmarkör, flytta sedan till Konfigurera typer. Denna gruppen listar alla tillgängliga typer som man kan navigera till med Pekmarkören. Använd MELLANSLAG för att markera eller avmarkera en typ. Typer som är markerade annonseras medan typer som är avmarkerade ignoreras.

Notera: Inställningen Konfigurera typer visas endast i Snabbinställningar om Pekmarkören är aktiv när Snabbinställningar öppnas.

Navigera Windows 8 Startskärm

Tidigare, var navigering av brickor på den nya Windows 8 Startskärmen svår att förstå. Som på traditionella skrivbord, täcks inte kolumnerna, och beroende på att brickor kan ha olika storlek, var det väldigt svårt att orientera sig när man flyttade sig med Pc fokus. Vi föreslår att du överväger att använda läget Pekmarkör för att erbjuda ett mera förutsägbart sätt att lära sig brickorna och var dessa är placerade.

För att börja, flytta fokus till Windows 8 Startskärm genom att trycka WINDOWSTangenten tills du hör "Startskärm." Nu kan du aktivera Pekmarkören genom att trycka SKIFT+NUM PLUS på ett Desktop tangentbord eller SKIFT+CAPS LOCK++Ö på ett Laptop tangentbord. Med Pekmarkören på, kan du använda gesten snärt med ett finger upp och ner för att flytta mellan grupperna, eller använda PIL UPP och PIL NER för att efterlikna gesterna, även om du inte har en pekskärm. Notera att grupper är generellt inte namngivna som standard, så JAWS kommer referera till gruppnamnet baserat på vadhelst den första brickan är i gruppen som får fokus. Du kan när som helst använda antingen snärt med ett finger åt höger eller vänster på en Pekskärm eller använda PIL HÖGER och PIL VÄNSTER för att utforska alla brickorna från din aktuella placering. Om du hittar en bricka för ett program som du vill starta, dubbelknacka på pekskärmen med ett finger, eller tryck bara ENTER för att starta den brickan du är på.

Pekmarkör Snabbnavigeringstangenter

Medan Pekmarkören är aktiv, kan du använda Snabbnavigeringstangenter för att snabbt hoppa till olika typer av objekt, så som regioner, rubriker, länkar, formulärkontroller, och så vidare. Dessa kommandon liknar dem snabbnavigeringstangenter som används när man navigerar HTML och PDF dokument med den virtuella PC-markören.

Som standard, är inte Pekmarkör snabbnavigeringstangenter aktiva när Pekmarkören är aktiverad. Detta låter dig helt och fullt ut använda program som stödjer skrivning i huvudfönstret. Som exempel, appen Windows 8 Nyheter låter dig skriva så du snabbt kan hitta specifika artiklar.

Om du vill att Pekmarkör snabbnavigeringstangenter skall aktiveras automatiskt när Pekmarkören är aktiverad i en specifik applikation, tryck INSERT+V för att öppna Snabbinställningar då fokus är i applikationen, navigera till gruppen Inställningar för Pekmarkör, och markera Peksnabbtangenter. Du kan också trycka INSERT+Z medan pekmarkören är aktiv för att tillfälligt slå på eller av Pekmarkör snabbnavigeringstangenter.

Följande Snabbnavigeringstangenter är tillgängliga:

Notera: Du kan addera SKIFT till vilken som helst av dessa kommandon för att flytta till föregående förekomst av det elementet.

Textvisning

Textvisning låter dig läsa text som finns inuti ett element med standard läskommandon. Om elementet vid den aktuella Pekmarkörens position har text, så som en nyhetsartikel, kommer ett tryck på NUM SNEDSTRECK eller INSERT+ENTER att aktivera Textvisning. Du kan sedan använda PILTANGENTERNA för att läsa texten som om du läser ett vanligt dokument. Om du trycker ESC kommer textvisning att avslutas, och du återvänder till navigering via pekmarkören.

Som exempel, i appen Nyheter, där pekmarkören är aktiverad som standard, kan du trycka PIL UPP eller PIL NER för att flytta till regionen med dem senaste nyhetsrubrikerna och sedan trycka PIL HÖGER för att flytta till en särskild artikel. När du har hittat den artikel du vill läsa, kan du trycka INSERT+ENTER eller NUMERISKT SNEDSTRECK för att byta till textvisning så du kan använda PILTANGENTERNA eller punktdisplayen för att läsa artikeln. När du är klar, tryck ESC för att stänga textvisning och använd sedan PIL HÖGER eller PIL VÄNSTER för att välja någon annan artikel från den aktuella regionen, eller PIL UPP eller PIL NER för att flytta till en annan region.

Som standard, kommer JAWS att spela ett ljud när du går in i eller ut ur Textvisningsläge. Om du hellre vill att JAWS skall läsa ett meddelande, tryck INSERT+V för att öppna Snabbinställningar, expandera gruppen Inställningar Pekmarkör, och avmarkera inställningen Använd ljud.

Avancerad Navigering

För avancerade användare, särskilt dem som kanske är involverade i att utveckla applikationer, Tillhandahåller Avancerad navigering mera detaljer om alla objekten i UIA (User Interface UAutomation) strukturen.

Med standard Pekmarkören, kan du endast navigera objekt som är synliga på skärmen i det aktuella programmet. I Avancerad navigering, passerar Pekmarkören alla UIA objekten på ett hierarkiskt sätt. Alla Objekt, synliga eller inte, kan passeras i Avancerad navigering.

För att aktivera Avancerad navigering, tryck NNUMERISK STJÄRNA, eller CAPS LOCK+A om du använder laptop tangentbordslayout, medan pekmarkören är aktiv. När aktiv, använd PIL VÄNSTER och PIL HÖGER för att flytta till föregående eller nästa syskonobjekt och PIL UPP och PIL NER för att flytta till föräldrarobjektet eller det första barnobjektet. För att visa ytterligare kommandon för Avancerad navigering, tryck INSERT+H medan detta läget är aktivt. Tryck NUMERISK STJÄRNA en gång till för att slå av Avancerad navigering och återvända till standard Pekmarkör.

 

Använda JAWS med en pekskärm

Om du har en dator med Windows 8 eller senare och som har en pekskärm, som tillexempel Surface™ Pro tablet från Microsoft, kan du kontrollera JAWS direkt från pekskärmen. För att använda en pekskärm, måste du använda ett eller flera fingrar för att utföra olika gester direkt på ytan på enhetens skärm för att kontrollera JAWS och pekskärmsdatorn. För att dra full nytta av denna funktion, behöver du en pekskärm som kan hantera fem eller flera pekpunkter. Det här avsnittet beskriver hur du kan använda en pekskärm för att kontrollera JAWS.

Utforska skärmen

När du placerar ett finger på skärmen, kommer JAWS att annonsera objektet under ditt finger. Du kan sedan flytta ditt finger runt på skärmen och JAWS kommer att annonsera varje objekt du träffar på. Detta är ett bra sätt att utforska och se vilka alternativ som är tillgängliga och var dessa är placerade. När du lyfter ditt finger och sedan knackar på skärmen igen, markeras och läses det aktuella objektet på den punkten upp. Om du utför en dubbelknackning på den aktuella punkten, aktiveras det aktuella objektet. När du lär dig känna till dem olika objektens placering, kan du knacka på den delen av skärmen som innehåller objektet istället för att utforska och leta upp det. Som exempel, i Windows 8 E-post appen, finns förhandsgranskningsfönstret till höger på skärmen, där brödtexten i ett meddelande visas för användaren. Så om du har flyttat igenom inkorgen, och sedan vill flytta ditt fokus till meddelandet du är på, då knackar du på höger sida av skärmen och det kommer att snabbt ta dig till meddelandet.

Gester

Utförandet av JAWS kommandon från en pekskärm sker med olika pekgester med ett eller flera fingrar. Gester omfattar knacka, snärt, och dra. Följande sektioner beskriver dessa gester.

Knackningar

knacka snabbt på skärmen med ett eller flera fingrar. Knacka med ett finger kallas en knackning, använd 2 fingrar är en 2-finger knackning, och så vidare.

Knacka snabbt mer än en gång utför en flerknacknings-gest. Knacka två gånger är en dubbelknackning, och tre gånger är en trippelknackning. Du kan också använda fler än ett finger i flerknacknings-gester. Som exempel, du kan göra en 2-finger dubbelknackning eller tre-finger trippelknackning.

Snärt och dra

Snärta och dra är dem primära navigeringsgesterna och används hela tiden. För att snärta, flytta ett eller flera fingrar väldigt snabbt över skärmen i riktningen för snärten . Du kan snärta upp, ner, vänster, eller höger. Som exempel, snärta upp, eller snärta höger med två-fingrar.

För att dra, flytta två eller flera fingrar i en långsam rörelse över skärmen i en särskild riktning. Du kan dra upp, ner, vänster, eller höger. Som exempel, dra upp med två fingrar, eller dra med tre fingrar åt höger. Du kan också dra i en riktning och sedan snabbt dra i motsatt riktning. Som exempel, dra med två fingrar upp-ner.

Rotera

Placera två fingrar på skärmen och vrid sedan dessa i en cirkulär rörelse antingen moturs eller medurs som om du vrider på en ratt.

Nypa

För att nypa ihop, placera din tumme och pekfinger på skärmen och nyp ihop dessa. För att nypa isär, placera din tumme och pekfinger ihop på skärmen och sära på fingrarna.

Peklägen

Rotorgesten låter dig bläddra mellan tre lägen med gester; Peknavigering, Textläsning, och Talinställningar. Vissa pekgester kommer att fungera olika beroende på vilket läge som är aktivt. Följande sektioner beskriver varje läge.

Peknavigering

I Peknavigering, vilket alltid är standardläge, flyttar gester dig till olika objekt på skärmen.

För att flytta till nästa eller föregående objekt, snärta höger eller snärta vänster.

För att flytta efter en specifik objekttyp, snärta ner eller snärta upp. För att ändra vilken objekttyp dessa gester skall flytta efter, utför en snärt med två fingrar åt vänster eller höger för att bläddra igenom dem tillgängliga typerna som navigeringsrotorn skall använda.

Som exempel, om du vill att gesterna snärta ner och snärta upp skall flytta efter rubriker, snärta vänster eller höger med två fingrar tills du hör "rubriker. Om du nu, snärtar ner eller upp kommer du att flyttas till nästa eller föregående rubrik.

Dubbelknacka på det aktuella objektet, kommer att flytta fokus till det objektet och utföra lämplig åtgärd. Som exempel, öppna en meny, markera en kryssruta, eller aktivera en knapp eller länk.

Textläsning

Textläsning låter dig använda gester för att navigera tecken för tecken, ord för ord, rad för rad, och stycke för stycke. Du kan aktivera detta läget om du är på ett objekt som innehåller text, så som brödtexten i en nyhetsartikel. Textläsning kommer också att aktiveras automatiskt om ett textfönster öppnas, som exempel, Resultatvisaren.

För att flytta till nästa eller föregående tecken, snärta höger eller snärta vänster.

För att flytta till nästa eller föregående ord, snärta höger eller snärta vänster med två fingrar.

För att flytta till nästa eller föregående rad, snärta ner eller snärta upp.

För att flytta till nästa eller föregående stycke, snärta ner eller snärta upp med två fingrar.

Talinställningar

Talinställningar ger dig en snabb väg att ändra vanligt förekommande inställningar som det normalt krävs flera steg för att komma åt. För närvarande, kan du justera talhastigheten och ändra systemets huvudvolym.

För att öka eller minska talhastigheten, utför en snärt höger eller snärt vänster.

För att öka eller minska huvudvolymen, utför en snärt upp eller snärt ner.

JAWS Specifika Pek-gester

Följande listor visar tillgängliga JAWS kommandon som kan utföras med pek-gester:

 


 Stäng fönster