Textruta:  
Viktig information om JAWS 10.

Innan du påbörjar installationen av JAWS 10.0.1157, bör följande iaktagas:

1. Alla tidigare versioner av JAWS 10, måste avinstalleras. Detta gäller såväl Engelska som Svenska versioner.
2. Man skall även avinstallera de delade komponenterna.
3. För att undvika problem med tidigare versioner av JAWS 10, bör även Egna inställningar avlägsnas.


Automatiskt formulärläge:

I tidigare versioner av JAWS, var man tvungen att på manuell väg gå in i Formulärläge genom att trycka på Enter.
I JAWS 10 har detta automatiserats.
För er som önskar att JAWS 10 skall uppföra sig som tidigare versioner gjorde, kan avaktivera denna nya funktion såhär:

1. Tryck på Insert+F2, och välj Inställningsprogrammet, och tryck på Enter.
2. Tryck sedan på Ctrl+Shift+D, för att öppna standardfilen.
3. Öppna menyn Inställningar, Formulärläge.
4. Ta bort krysset i kryssrutan, "Aktivera Auto formulärläge".
5. Tryck sedan på knappen OK.
6. Tryck sedan på Ctrl+S, och stäng sedan Inställningsprogrammet.

JAWS 10 fungerar nu på samma vis som tidigare versioner gjorde, då det gäller formulärläge.

  
 
Åter Startsida