Servicepack 1 till Jaws 7.1

Hämta hem servicepacken på denna länk

Vad gör den här uppdateringen?

Några tangentkollisioner rättas till i följande program:
Microsoft Frontpage.
Microsoft Excell
Microsoft Outlook 2000.
Microsoft Outlook XP-2003.
MSOffice.
outlook express.

Ett problem med Strukturerat läge/Radläge på en ansluten punktdisplay rättas till i följande program:
Microsoft Excel, 97, 2000, 2003, och XP.

Smärre förändringar och förbättringar är införda i följande filer:
Infovox Desktop Pro.sbl
Infovox Desktop Standard.sbl
SAPI 5x.sbl
Klassisk.smf
msolfunc.jsb
OutlookBraille.jsb
OutlookCustomSettings.jsb
ph.jsb
msmsgs.ini.
MSN Messenger.jdf.

Installation av filerna

Gör såhär för att installera filerna.
1. Ladda först ner den här uppdateringsfilen, och spara den på en plats där du lätt kan hitta filen.
2. Öppna sedan Windows Utforskare, och leta upp filen som du nyss sparade.
3. Packa upp filen med något uppackningsprogram, tillexempel Winzip.
För enkelhetens skull, lägg de uppackade filerna i en egen mapp. Det skall bli 24 filer.
4. Markera nu alla dessa filer, genom att trycka CTRL+A. Tryck sedan på CTRL+C, för att kopiera dem.
Stäng sedan Utforskaren.
5. Öppna Startmenyn, Program, Jaws 7.10, Utforska Jaws, Utforska Delade Inställningar.
6. Klistra nu in filerna här, och välj att ersätta alla.
7. Klart. Stäng det här fönstret, och starta om Jaws.