Använda Platsmärken och Anpassad sidsummering

Platsmärken

Platsmärken låter dig navigera snabbt och enkelt till ofta använda delar av dina favoritsidor på Internet eller i HTML-dokument. Du kan använda Platsmärken för att hoppa mellan olika delar av en sida, markera viktiga avsnitt i ett HTML-dokument eller indikera de viktigaste formulärfälten. Till exempel, kan du använda Platsmärken för att flytta till önskade fält i ett komplicerat formulär eller speciella avsnitt i ett långt HTML-dokument. Tryck K för att flytta till nästa Platsmärke, eller tryck SKIFT+K för att flytta till föregående Platsmärke.

Ett slumpmässigt urval av påhittade aktiekurser för idag är listade på E-Aktiers exempelsida. Navigera till tabellen med aktiekurser på E-Aktiers exempelsida genom att använda följande steg:

 1. Tryck CTRL+HOME för att flytta till överst på sidan.
 2. Tryck T för att flytta till tabellen som innehåller aktiekurser.
 3. Tryck PIL NER tills du hör JAWS säga "Förändring" vilket är den tredje kolumnen. Den första kolunmen har aktiens symbol och den andra kolumnen har aktiens pris.
 4. Tryck sedan CTRL+ALT+PIL NER för att flytta ner till den andra raden då JAWS bör säga ATVI, vilket är den första kolumnen, följt av procentuell förändring vilket är den kolumn som du är i just nu. Som standard utgår JAWS från att den första kolumnen innehåller radrubriker och läser aktienamnet i den första kolumnen automatiskt.

Infoga Platsmärken

Sätt ett antal Platsmärken i denna tabell genom att genomföra följande steg:

 1. Tryck CTRL+SKIFT+K för att visa listan med Platsmärken.
 2. Tryck ENTER för att välja knappen Lägg till. En skrivruta dyker upp med följande text tagen från webbsidan: "+0.39 (2.11%)." Denna text är markerad, så skriv över den och ge detta platsmärke namnet "ATVI".
 3. Tryck CTRL+ALT+PIL NER två gånger till för att flytta till raden som innehåller aktien som heter LEA, i rad 4.
 4. Tryck CTRL+SKIFT+K för att visa listan med Platsmärken.
 5. Tryck ENTER för att skapa ett nytt Platsmärke. Texten "+0.64 (0.99%)" bör dyka upp i skrivrutan som visas. JAWS har åter tagit texten från den position som den virtuella markören har på sidan. Skriv in aktienamnet "LEA".
 6. Tryck ENTER för att stänga denna dialogruta.
 7. Tryck CTRL+ALT+PIL NER två gånger till för att flytta till raden som innehåller aktien som heter NT, i rad 6.
 8. Tryck CTRL+SKIFT+K för att visa listan med Platsmärken.
 9. Tryck ENTER för att skapa ett nytt Platsmärke. Skriv "NT" för att ersätta den föreslagna texten som kommer från webbsidan.
 10. Tryck ENTER för att stänga denna dialogruta.

Navigera med Platsmärken

Prova nu att flytta från ett platsmärke till nästa genom att trycka K för att flytta framåt och SKIFT+K för att flytta bakåt. Notera att JAWS noterar "Flyttar till början" eller "Flyttar till slutet" beroende på vilken riktning du går när JAWS når antingen slutet eller början på sidan.

 1. Tryck CTRL+SKIFT+K för att visa listan med Platsmärken.
 2. Tryck INSERT+E för att höra förvald knapp i denna dialogruta. Du bör då höra att JAWS berättar att knappen Lägg till är förvald.
 3. Tryck MELLANSLAG för att markera det första platsmärket i listan.
 4. Tryck nu INSERT+E för att läsa förvald knapp. Notera att den förvalda knappen nu är Flytta till. Det här är en smart dialogruta. I början när du först kommer till den, utgår JAWS från att du vill lägga till ett nytt platsmärke. Men när du valt ett existerande platsmärke i listan, utgår JAWS från att du vill flytta till en av dem.
 5. Tryck PIL NER för att markera det tredje platsmärket, "NT."
 6. Tryck ENTER för att flytta till detta platsmärke. Notera att JAWS börjar läsa texten i cellen som platsmärket står i. JAWS kommer ihåg exakt vilket tecken du satte platsmärket på.

Dela Platsmärken

Platsmärken stannar på den platsen även när du stänger ner JAWS och kommer tillbaka igen. Du kan även dela platsmärken med andra JAWS-användare. Platsmärken lagras i mappen Settings\Sve\PlaceMarkers för JAWS 5 och senare. Filnamnet kommer att vara namnet på URLen eller webbsidan följt av efternamnet .pmi.

Tips: Om du använder JAWS 5.1 eller senare, kan du använda Inställningspaketeraren för att dela med dig av dina platsmärken. För mer information om detta program, läs Inställningspaketeraren.

Tillfälliga platsmärken

Du kan skapa ett tillfälligt platsmärke per webbsida genom att trycka CTRL+K på den plats där du vill ha det. Det tillfälliga platsmärket sparas också i .pmi-filen. Du kan endast ha ett tillfälligt platsmärke per sida, men du kan lägga in olika platser genom att trycka CTRL+K igen på en ny plats på sidan.

Andra alternativ för Platsmärke

 1. Tryck CTRL+SKIFT+K för att visa listan med Platsmärken.
 2. Tryck MELLANSLAG för att markera det första objektet i listan, vilken är aktienamnet ATVI i andra raden.
 3. Tryck TABB för att flytta till knappen Lägg till.
 4. Fortsätt att trycka TABB för att utforska de andra knapparna. Du kan byta namn på ett platsmärke, ta bort ett platsmärke eller ta bort alla platsmärke.
 5. Men nu, tryck ESC för att stänga listan med Platsmärke.

Anpassad sidsummering

Du kan använda Anpassad sidsummering för att automatiskt läsa de aktier du vill kontrollera var gång du besöker denna sida. För att börja, gör så här:

 1. Gå till E-Aktier exempelsida och tryck INSERT+V för att visa dialogen Ändra JAWS Inställningar. Ändringar du gör här är endast tillfälliga för den tiden du är kvar i Internet Explorer. Om du flyttar till ett annat program, kommer dessa inställningarna att återgå till standard.
 2. Tryck A för att välja Anpassad sidsummering.
 3. Use the SPACEBAR to choose either Speak Only or Virtualize Information. Om du väljer Visa sidsummering, läser JAWS den anpassade sidsummeringen och visar informationen i den virtuella vyn.

OBS: För att välja inställningar för anpassad sidsummering som gäller för alla HTML-sidor, gå till Anpassad sidsummering steg för steg.

Efter du har aktiverat den anpassade sidsummeringen, tryck ALT+Q för att aktivera knappen Updateringsanmärkning längst ner på E-Aktiers exempelsida. När sidan uppdateras, läser JAWS en sammanställning av platsmärkena på denna sida. Du kommer att höra varje aktie du markerat, och ändringen i aktiekurs. Om du inte hör detta, tryck ALT+TABB för att flytta tillbaka till denna sida, och tryck sedan igen ALT+TABB för att flytta tillbaka till E-Aktiers sida och tryck ALT+Q igen. Detta är ett exempel på hur du kan använda platsmärken och anpassad sidsummering för att följa ändringar och uppdateringar på webbsidor som du besöker ofta.

<< Bakåt

Nästa >>