Använda JAWS med en pekskärm

Om du har en dator med Windows 8 eller senare och som har en pekskärm, som tillexempel Surface™ Pro tablet från Microsoft, kan du kontrollera JAWS direkt från pekskärmen. För att använda en pekskärm, måste du använda ett eller flera fingrar för att utföra olika gester direkt på ytan på enhetens skärm för att kontrollera JAWS och pekskärmsdatorn. För att dra full nytta av denna funktion, behöver du en pekskärm som kan hantera fem eller flera pekpunkter. Det här avsnittet beskriver hur du kan använda en pekskärm för att kontrollera JAWS.

Utforska skärmen

När du placerar ett finger på skärmen, kommer JAWS att annonsera objektet under ditt finger. Du kan sedan flytta ditt finger runt på skärmen och JAWS kommer att annonsera varje objekt du träffar på. Detta är ett bra sätt att utforska och se vilka alternativ som är tillgängliga och var dessa är placerade. När du lyfter ditt finger och sedan knackar på skärmen igen, markeras och läses det aktuella objektet på den punkten upp. Om du utför en dubbelknackning på den aktuella punkten, aktiveras det aktuella objektet. När du lär dig känna till dem olika objektens placering, kan du knacka på den delen av skärmen som innehåller objektet istället för att utforska och leta upp det. Som exempel, i Windows 8 E-post appen, finns förhandsgranskningsfönstret till höger på skärmen, där brödtexten i ett meddelande visas för användaren. Så om du har flyttat igenom inkorgen, och sedan vill flytta ditt fokus till meddelandet du är på, då knackar du på höger sida av skärmen och det kommer att snabbt ta dig till meddelandet.

Gester

Utförandet av JAWS kommandon från en pekskärm sker med olika pekgester med ett eller flera fingrar. Gester omfattar knacka, snärt, och dra. Följande sektioner beskriver dessa gester.

Knackningar

knacka snabbt på skärmen med ett eller flera fingrar. Knacka med ett finger kallas en knackning, använd 2 fingrar är en 2-finger knackning, och så vidare.

Knacka snabbt mer än en gång utför en flerknacknings-gest. Knacka två gånger är en dubbelknackning, och tre gånger är en trippelknackning. Du kan också använda fler än ett finger i flerknacknings-gester. Som exempel, du kan göra en 2-finger dubbelknackning eller tre-finger trippelknackning.

Snärt och dra

Snärta och dra är dem primära navigeringsgesterna och används hela tiden. För att snärta, flytta ett eller flera fingrar väldigt snabbt över skärmen i riktningen för snärten . Du kan snärta upp, ner, vänster, eller höger. Som exempel, snärta upp, eller snärta höger med två-fingrar.

För att dra, flytta två eller flera fingrar i en långsam rörelse över skärmen i en särskild riktning. Du kan dra upp, ner, vänster, eller höger. Som exempel, dra upp med två fingrar, eller dra med tre fingrar åt höger. Du kan också dra i en riktning och sedan snabbt dra i motsatt riktning. Som exempel, dra med två fingrar upp-ner.

Rotera

Placera två fingrar på skärmen och vrid sedan dessa i en cirkulär rörelse antingen moturs eller medurs som om du vrider på en ratt.

Nypa

För att nypa ihop, placera din tumme och pekfinger på skärmen och nyp ihop dessa. För att nypa isär, placera din tumme och pekfinger ihop på skärmen och sära på fingrarna.

Peklägen

Rotorgesten låter dig bläddra mellan tre lägen med gester; Peknavigering, Textläsning, och Talinställningar. Vissa pekgester kommer att fungera olika beroende på vilket läge som är aktivt. Följande sektioner beskriver varje läge.

Peknavigering

I Peknavigering, vilket alltid är standardläge, flyttar gester dig till olika objekt på skärmen.

För att flytta till nästa eller föregående objekt, snärta höger eller snärta vänster.

För att flytta efter en specifik objekttyp, snärta ner eller snärta upp. För att ändra vilken objekttyp dessa gester skall flytta efter, utför en snärt med två fingrar åt vänster eller höger för att bläddra igenom dem tillgängliga typerna som navigeringsrotorn skall använda.

Som exempel, om du vill att gesterna snärta ner och snärta upp skall flytta efter rubriker, snärta vänster eller höger med två fingrar tills du hör "rubriker. Om du nu, snärtar ner eller upp kommer du att flyttas till nästa eller föregående rubrik.

Dubbelknacka på det aktuella objektet, kommer att flytta fokus till det objektet och utföra lämplig åtgärd. Som exempel, öppna en meny, markera en kryssruta, eller aktivera en knapp eller länk.

Textläsning

Textläsning låter dig använda gester för att navigera tecken för tecken, ord för ord, rad för rad, och stycke för stycke. Du kan aktivera detta läget om du är på ett objekt som innehåller text, så som brödtexten i en nyhetsartikel. Textläsning kommer också att aktiveras automatiskt om ett textfönster öppnas, som exempel, Resultatvisaren.

För att flytta till nästa eller föregående tecken, snärta höger eller snärta vänster.

För att flytta till nästa eller föregående ord, snärta höger eller snärta vänster med två fingrar.

För att flytta till nästa eller föregående rad, snärta ner eller snärta upp.

För att flytta till nästa eller föregående stycke, snärta ner eller snärta upp med två fingrar.

Talinställningar

Talinställningar ger dig en snabb väg att ändra vanligt förekommande inställningar som det normalt krävs flera steg för att komma åt. För närvarande, kan du justera talhastigheten och ändra systemets huvudvolym.

För att öka eller minska talhastigheten, utför en snärt höger eller snärt vänster.

För att öka eller minska huvudvolymen, utför en snärt upp eller snärt ner.

JAWS Specifika Pek-gester

Följande listor visar tillgängliga JAWS kommandon som kan utföras med pek-gester:

Se även:

Använd Pekmarkör


 Stäng fönster