Den här sidan använder Javaskript. Din Webbläsare stödjer inte Javaskript eller så har du avaktiverat det. För att se den här sidan så som det är tänkt att den skall visas, vänligen använd en Webbläsare där Javaskript har aktiverats.

ARIA (Accessible Rich Internet Applications) Live Regioner

En diskussion i Surfa på, i lektionen Navigera på Webbsidor, omfattade en komponent med ARIA regioner som gör det enklare att navigera på Webbsidor där dessa används. Ett annat användningsområde för ARIA är att annonsera text som ändras på skärmen för användare av skärmläsare. Detta görs med "live regioner."

ARIA live regioner används på sidor som uppdateras ofta, så som börsinformation och chattloggar. Om ARIA egenskaper värde inte är satt till "off," upptäcker JAWS automatiskt när innehållet ändras och läser hela innehållet i regionen, eller endast det som ändras, beroende på hur Webbsidan har utformats. Detta gör det möjligt för dig att höra objekt som ändras på sidan utan att du förlorar din placering och utan att behöva flytta dit.

Live region egenskaper värden kan ställas in till off, polite, eller assertive. Merparten av tiden, kommer utvecklare av Webbsidor att använda värdet polite. Detta beror så klart på prioriteten av vad som händer på den platsen på skärmen. Om värdet har satts till polite, skall din skärmläsare inte bli avbruten. Istället kommer du att höra förändringarna vid nästa tillfälle, så som när du har slutat läsa eller när du gör paus i skrivandet. Om värdet har satts till assertive, innebär det att den nya informationen har en hög prioritet, och din skärmläsare *skall* meddela dig omedelbart.

Sektionen nedanför detta stycke innehåller en kort text som förändras var tionde (10) sekund. Du behöver inte flytta till den area där texten ändras för att läsa den. JAWS kommer att läsa det för dig så fort du gör paus i vad du än gör.Texten precis ovanför detta stycke är den regionen som är satt till att ändras. I detta exempel, ersätts all text i den här delen av skärmen med ny text varje gång, och all den nya texten läses. Dock kan vissa ARIA live regioner ha text som förblir densamma samt lite text som förändras. Vill du höra all text i en region varje gång någon del av texten ändras? Inte alltid, men i vissa fall vill du det. Flytta vidare till nästa sida för att få en idé om hur detta fungerar.