Den här sidan använder Javaskript. Din Webbläsare stödjer inte Javaskript eller så har du avaktiverat det. För att se den här sidan så som det är tänkt att den skall visas, vänligen använd en Webbläsare där Javaskript har aktiverats.

Använda Anpassade etiketter

Funktionen Anpassade etiketter är ett extremt flexibelt och mångsidigt verktyg för att anpassa websidor efter individuella behov. JAWS låter dig koppla en egen textetikett till nästan alla HTML-element som du kan komma till genom att trycka på TABB. Dessa element innefattar textlänkar, grafiska länkar, formulärfält och knappar. Du kan även namnge bilder på en webbsida. JAWS läser dessa anpassade etiketter istället för identifieringstexten som är kopplad till elementet av webbsidans konstruktör. JAWS använder också de anpassade etiketterna för att namnge element när de visas i en lista, såsom listan med formulärfält som visas när du trycker INSERT+F5.

Du kan använda denna funktion till att anpassa elementen på vilken webbsida som helst för att underlätta navigering, minska onödigt prat, kompensera för ofullständigt eller dåligt namngivna element och liknande funktioner. Omdefiniera etiketten för hela webb-formulär eller program så att namnen är mera användbara och meningsfulla för användaren. Anpassa webbsidor så att länkar och grafik ger mer information och får hjälp att hitta rätt direkt. Funktionen Anpassade etiketter ger dig en oöverträffad flexibilitet för läsning av webbsidor.

OBS:JAWS sparar etiketterna du skapar till webbsidan så att de är tillgängliga varje gång du använder den sidan. Dessutom gäller etiketter för identiska element alla gånger de används inom sidans domän. Domänen är normalt den första delen i sidans webbadress. Till exempel, om du sätter en etikett till en knapp, läser JAWS den etiketten varje gång du kommer till den knappen på vilken sida som helst inom den domänen. Anpassade etiketter sparas i JSI filer i mappen Settings\Sve\PersonalizedSettings.

Följande övningar visar hur du kan använda anpassade etiketter för att göra webbsidor enklare att använda och mera informativa.

Sätta etikett på en Image Map

Bilden överst på formuläret för kundundersökning visar tre flikar som man kan klicka på för att navigera till andra avsnitt på sajten. När JAWS läser denna bild säger den, "Grafik navigeringsflikar". Denna grafik är en speciell typ som kallas image map. Image maps har en eller flera områden i sig som fungerar som länkar. Musanvändare kan klicka i dessa områden, och JAWS användare kan trycka ENTER för att aktivera dessa länkar.

ÖVNING: Image-mappen som finns på exemplet Formulär för kundundersökning är inte speciellt gjord för att fungera bra med JAWS. I denna övning, kommer du att använda anpassade etiketter för att göra image mapen enklare att använda:

 1. Öppna webbsidan med exemplet Formulär för kundundersökning.
 2. Tryck CTRL+HOME för att flytta överst på sidan.
 3. Tryck PIL NER tills du hör JAWS säga "image map länk flik2." Informationen som lämnas av sidans upphovsman är inte särskilt användbar för att avgöra vad denna länk verkligen gör.
 4. Tryck ENTER för att aktivera länken. Meddelandet som visas berättar för dig vad denna länk gör. På en verklig webbsida, skulle länken tagit dig till en annan sida utan att visa ett meddelande. Du får då utforska sidan för att upptäcka vad länken verkligen gör.
 5. Efter att du läst meddelandet, tryck ENTER för att stänga denna dialogruta.

TIPS:Normalt, om du följer en länk för att se vad den gör, kan du återgå till originalsidan genom att trycka ALT+PIL VÄNSTER.

 1. Tryck INSERT+F2. Välj "Anpassade etiketter" och tryck ENTER för att koppla en anpassad etikett till denna image map länk.
 2. Eftersom denna länk tar dig till Produktsidan, skriv "Produkter" och tryck ENTER.
 3. Tryck PIL NER för att läsa nästa länk i image mappen. Denna länk har inte heller någon bra beskrivning. Tryck ENTER för att få reda på vad denna länk gör.
 4. Efter att du läst meddelandet, tryck ENTER för att stänga denna dialogruta.
 5. Tryck sedan INSERT+CTRL+TABB. Denna tangentkombination är ett kortkommando för att sätta etikett på ett HTML-element.
 6. Eftersom denna länk tar dig till Butiken, skriv "Butiken" och tryck ENTER.
 7. Tryck CTRL+HOME och börja sedan läsa sidan igen. Notera att JAWS nu läser etiketterna du definierat till Image map-länkarna istället för "tab2" och "tab3".

JAWS Tips: JAWS kommer även att använda din etikett då elementet visas i en HTML-lista. Tryck INSERT+F7. Notera att etiketten du skapade används för att indikera länkarna i Image mapen istället för "tab2" och "tab3".

Sätta etikett på en textlänk

Många gånger är texten i en länk inte särskilt beskrivande. Du kan använda anpassade etiketter för att ändra texten för en länk. Använd denna finess för att förkorta långa länknamn och lägga till mer beskrivning till korta länkar.

ÖVNING: Gör så här för att testa hur du kan använda JAWS för att sätta etikett för textlänkar.

 1. Öppna webbsidan med exemplet Formulär för kundundersökning.
 2. Tryck INSERT+F7 för att visa en lista med länkar på denna sida. Leta upp länken med namnet "Klicka här". Detta namn är inte särskilt beskrivande. Välj länken "Klicka här" och välj Flytta till länk för att gå till länkens plats på sidan så att du kan ta reda på mer om den.
 3. Tryck ALT+NUM 5 för att läsa meningen som denna länk finns i. Från innehållet i meningen kan du komma fram till att länken låter dig sända e-post till webbmastern.
 4. Tryck INSERT+CTRL+TABB för att sätta etikett på denna länk.
 5. Skriv "Skicka e-post till Webbmastern" utan citat-tecknen, och tryck sedan ENTER.
 6. Tryck ALT+NUM 5 för att läsa meningen igen. Notera att JAWS läser din etikett istället för ordet "Klicka här".
 7. Tryck INSERT+F7 igen. Länken "Klicka här" som var i listan tidigare har ersatts av "Skicka e-post till webbmastern". Var gång du skapar en anpassad etikett, visar JAWS den etiketten när elementet visas i HTML-listor.
 8. Tryck ESC för att stänga listan med länkar när du är klar.

Sätta etikett på formulärfält

Du kan även sätta anpassade etiketter till formulärfält och kontroller som skrivfält, radioknappar, kombinationsrutor, kryssrutor och knappar.

ÖVNING: I denna övning, kommer du att koppla etiketter till en del fält utan etiketter.

 1. Öppna webbsidan med exemplet Formulär för kundundersökning.
 2. Tryck F för att flytta till det första fältet på sidan. Detta formulär är dåligt gjort. De flesta fälten har fel etiketter eller inga etiketter alls. Tryck INSERT+F5 för att visa en lista med formulärfält. Du kan se att de flesta fält i listan saknar etikett.
 3. Tryck S ett antal gånger för att flytta genom de första tre skrivfälten på sidan. JAWS säger etiketten för det första fältet som "hela namnet" men nästa två skrivfält har ingen etikett. Egentligen borde första fältet ha etiketten "förnamn", andra fältet borde ha etiketten "initial mellannamn" och det tredje fältet borde ha etiketten "efternamn".
 4. Tryck SKIFT+E två gånger för att återgå till det första skrivfältet och tryck sedan INSERT+CTRL+TABB.
 5. Skriv "Förnamn" och tryck ENTER för att sätta etikett på detta fält. Koppla meningsfulla etiketter till de andra två skrivfälten med hjälp av kommandot för Anpassa etikett (INSERT+CTRL+TABB).
 6. Tryck F tills du hör "Adress." Tryck sedan TABB fyra gånger för att lyssna på hur JAWS noterar de adressrelaterade fälten. Se om du kan avgöra funktionen för varje fält och koppla sedan en meningsfull etikett till dem.
 7. När du är färdig, tryck X. Detta kommando flyttar dig till den första av tre kryssrutor som du kan använda för att markera din nivå av kundnöjdhet. Varje kryssruta har en bild bredvid som en ledtext (ett glatt ansikte, ett liknöjt ansikte och ett argt ansikte). Även om beskrivningarna du hör för kryssrutorna är långa är de relevanta och rätt kodade. Dessa beskrivningar kommer från bildernas ALT-text. I detta fall har skaparen av webbsidan primärt velat använda ALT-texten för att ge ytterligare information till seende användare som flyttar muspekaren över bilden.
 8. Använd anpassade etiketter för att förkorta dessa mångordiga etiketter. Tryck INSERT+CTRL+TABB, skriv "Bra" och tryck ENTER.
 9. Tryck X för att flytta till nästa kryssruta och ge den etiketten "Ok". Tryck sedan X igen och ge den sista kryssrutan etiketten "Dålig".
 10. Tryck E för att flytta till en flerradig skrivruta utan ledtext. Från introduktionsstycket och den inledande texten, kan du komma fram till att denna area är till för dina kommentarer. Tryck INSERT+CTRL+TABB, skriv "Kommentarer" och tryck ENTER.
 11. Tryck INSERT+F5 för att visa alla formulärfält på sidan. JAWS visar alla fält med de anpassade etiketter du har gett dem. Detta formulär är nu mycket enklare att fylla i. Fyll nu i formuläret och se hur du har använt anpassade etiketter för att radikalt förbättra användarvänligheten.

Dela anpassade etiketter med andra

När du kopplat en del anpassade etiketter till denna sida, kan du dela med dig av dessa etiketter med andra användare. Anpassade etiketter sparas i JSI-filer, precis som anpassade webbinställningar. Du kan använda Inställningspaketeraren för att exportera dina etiketter till andra JAWS användare eller importera andra användares anpassade etiketter. För mer information, läs lektionen om Inställningspaketeraren längre fram i Surfa på.

Ta bort anpassade etiketter

Du kan ta bort enstaka anpassade etiketter när som helst, eller kan du ta bort alla anpassade etiketter på en sida. För att ta bort ett elements etikett, flytta till det med JAWS läskommandon som TABB , en snabb-navigeringstangent, eller en JAWS-lista. Tryck sedan INSERT+F2, välj "Ta bort anpassad etikett" och tryck ENTER. JAWS kommer nu att läsa den ursprungligt identifierade texten istället för den anpassade etiketten.

För att ta bort alla anpassade etiketter på aktuell sida, tryck INSERT+F2, välj "Ta bort alla anpassade etiketter" och tryck ENTER.