Freedom dokument för nerladdning:
 


Manualer JAWS

Manualer JAWS 2022

Snabbstart manual Jaws 2022 som PDF-dokument

Kortkommandon Jaws 2022 som PDF-dokument


Manual Fusion

Snabbstart Fusion 2022 som Pdf-dokument


Manual Zoomtext

Manual Zoomtext 2022

Zoomtext 2022 Manual som Pdf

Zoomtext Magnifier 2022 Bruksanvisning som Pdf

Zoomtext MagReader 2022 Bruksanvisning som Pdf

Zoomtext MagReader 2022 Kortkommandon som Pdf


 Stäng fönster