Kort beskrivning
Avinstallera GEM 3.0 delade komponenter i GEM 3.0 system kommer att ta bort drivrutiner för PEARL kamera.

Problem
Avinstallera GEM och ta bort delade komponenter, på ett system med en TOPAZ XL och GEM och en PEARL med OpenBook kommer det också ta bort drivrutinerna för PEARL kameran.
Både TOPAZ XL och PEARL kameran använder samma drivrutiner.

Lösning
Om delade komponenter har tagits bort under avinstallationen av GEM, gör följande för att återinstallera drivrutinerna för PEARL kameran för OpenBook.


1. Kör installationsprogrammet för OpenBook från OpenBook-skivan, eller den nedladdade filen.

2. När du blir uppmanad, välj reparera för att återinstallera drivrutinerna för PEARL.

3. När reparationen har slutförts, koppla bort både PEARL kameran och TOPAZ XL från datorn.

4. Koppla åter igen in PEARL till datorn. när Windows har slutfört upptäckten och installationen av maskinvaran, starta om systemet.

TSN: 61420
Postad datum: 2011-05-20
Gäller för OpenBook


Stäng fönster