Vad skall jag göra om installationen misslyckas och avslutas när jag försöker installera JAWS 18 på Windows 7 eller 8.1?

What are the various command line switches I can use when installing JAWS? (08/07/2006)

While installing JAWS or MAGic, why does the program switch to 40 minute mode or lose speech? (01/05/2005)

JAWS 14 beta slutar tala vid uppdatering till JAWS 14.0.1101, eller senare version av JAWS 14


Vad skall jag göra om installationen misslyckas och avslutas när jag försöker installera JAWS 18 på Windows 7 eller 8.1?

Svar:
Om installationen av JAWS 18 misslyckas på versioner av Windows före Windows 10, kan det bero på att Universal C Runtime in Windows (KB2999226) inte kunde
installeras. Vänligen försök med följande steg för att försöka hjälpa till att lösa problemet:

1. Om det är möjligt, kontrollera om det finns systemuppdateringar och försäkra dig om att alla windows uppdateringar är installerade.

2. Om du inte kan installera alla uppdateringar, gå till "Installerade uppdateringar" och sök efter KB2999226 för att avgöra om den är installerad. Den här kontrollen är endast för diagnostik.

3. Om inte, starta om datorn, och gå sedan till:

https://support.microsoft.com/sv-SE/kb/2999226

och ladda ner lämplig installationsfil för ditt operativsystem. Installationsfilen är "Update for Universal C Runtime in Windows".

4. Kör installationsfilen. För att bekräfta lyckad installation av Universal C Runtime, välj "Installerade uppdateringar" igen och sök efter KB2999226.

5. Starta om installationen av JAWS. JAWS skall installeras korrekt.

TSN: 90845
Postad datum: 2017-01-06
Gäller för: JAWS


JAWS 14 beta slutar tala vid uppdatering till JAWS 14.0.1101, eller senare version av JAWS 14.

Datum: 2013-02-08
Produkt: JAWS
Version 14.0.918

Problem:
Du kör JAWS 14.0.918 Beta.
Då du samtidigt som du kör den versionen av JAWS, kör uppdateringen till JAWS 14.0.1101, eller möjligen eventuella senare versioner av JAWS 14, tystnar plötsligt talsyntesen.
Detta händer vid den sista dialogrutan, som säger att datorn måste startas om för att de nya inställningarna skall träda ikraft.
Om man har en ansluten punktdisplay från Freedom Scientific, så fungerar den fortfarande, och meddelandet kan läsas på den.
Problemet uppstår inte vid nyinstallation, eller om JAWS 14.0.918 avinstalleras, inklusive delade komponenter och egna inställningar.

Orsak:
Filen Voiceprofiles.ini, har helt skrivits om i senare versioner av JAWS 14, jämfört med de tidigare versionerna.
Felet orsakas av att om man i JAWS 14.0.918, körde med Ingmar som röst, hade den rösten en speciell inställning.
Då man så installerar JAWS 14.0.1101, har rösten Ingmar en helt annan inställning.
Den gamla inställningen skrivs inte över, så den kommer att peka på en röst som inte finns, när den nyinstallerade JAWS 14 startas.
Samma sak händer oavsett vilken röst du använder för din JAWS 14.0.918.

Lösning:
Efter slutförd installation, tryck Insert+Ctrl+S, och välj någon av följande röster:
Eloquence, Realspeak Direct, eller Vocalizer.
Nu talar JAWS igen.
Om du har Infovox 3 installerad, kan du välja någon röst som slutar på bokstäverna HQ, eller om du har Infovox 2.2 eller nyare, kan du välja Ingmar.

Ett annat sätt att åtgärda detta fenomen, är att gå till följande plats:
C:\Users\Användarnamn\AppData\Roaming\Freedom Scientific\JAWS\14.0\Settings
(Startmenyn, Alla program, JAWS 14, Utforska JAWS, Utforska Egna Inställningar).
Tryck sedan en gång på Backsteg, och du är på rätt plats.
Ta bort filerna:
LanguageIndependentSettings.ini och VoiceProfiles.INI.
 


What are the various command line switches I can use when installing JAWS? (08/07/2006)

Details of Selected Bulletin
Bulletin Type: FAQ
Date Posted: 08/07/2006
Product Name: JAWS

Version: 7.10 plus
Category: Installation

Question:
What are the various command line switches I can use when installing JAWS?

Answer:
There are a number of special installation commands that may be helpful to network administrators. To install JAWS using these options, do the following:
 

1. Press WINDOWS Key+R.

2. Choose the Browse button.

3. Navigate to the folder where the JAWS setup package is located.

4. Select the setup package file and press ENTER.

5. Press END and then press the SPACEBAR.

6. Type one of the following:

• /help - provides an explanation on how to extract the installation settings ini file. This can be useful with custom install settings needed when installing Network JAWS Client silently.

• /morehelp - lists the the pre-defined installation switches such as /type serverwithspeech, and /type silentremote, etc.

• /ExtractSettings - Outputs the contents of Settings.ini to the output file specified. The installation process is not performed. If the output file already exists, it is overwritten. If there are spaces in the path to the file, the path must be enclosed in quotes (for example: C:\Package.exe /ExtractSettings "C:\FS setup\OldSettings.ini" ).

• /ReplaceSettings - Specifies an initialization file for the setup package engine to use instead of the Settings.ini file stored in the resources. This flag can be used if any of the contents in Settings.ini must be overridden. If there are spaces in the path to the file, the path must be enclosed in quotes (for example: C:\Package.exe /ReplaceSettings "C:\FS setup\NewSettings.ini" ).

• /Log - Outputs the setup package process to the log file FS_Setup_Package.txt. The log file is created in the same folder as the setup executable file.

• /Type Silent - Silently installs a typical installation of JAWS without displaying any installation dialog boxes or prompts.

• /Type Repair - Repairs a typical installation of JAWS. Once the repair begins, you will not be able to cancel the operation. During the repair, progress dialogs are displayed and a clicking tone is played. At the end, you will be prompted to restart your computer

• /Type Safe - JAWS is installed without making system changes. System changes include installing video hooks in Windows NT, 2000, and XP, and installing Microsoft Active Accessibility (MSAA).

• /Type SilentSafe - JAWS is installed silently and without making system changes.

• /Type Client - Installs only those components necessary to run JAWS from a local area network server. This setup type will not create a JAWS folder, but will install video hooks and MSAA as needed.

• /Type SilentClient - JAWS is silently installed as a Client setup.

• /Type Server - Server setup includes the same restrictions as Safe setup. In addition, it creates only selected icons in the Start menu and makes limited changes to the registry. Its intended use is for those who want to install JAWS on a server, but do not intend to actually run JAWS on the server.

• /Type SilentServer - Performs a silent Server installation.

• /Type ServerWithSpeech - ServerWithSpeech setup installs JAWS on a server. Speech and braille access is provided for local users on the server.

• /Type SilentServerWithSpeech - Performs a silent ServerWithSpeech installation.

• /Type Remote - Use this setup type when installing JAWS on a computer that will be accessed through a terminal session by JAWS users. Special video hooks for terminal services are installed and the virtual speech and braille drivers are set up. If you are running the installation from a remote location during a terminal session, this setup type is automatically detected.

• /Type SilentRemote - JAWS is silently installed as a Remote setup.

• /Type Roam - Allows you to use JAWS on a network with roaming profiles. No separate folders are created for user and shared settings. All settings are stored in the folder where you installed JAWS.

• /Type SilentRoam - Performs a silent Roam installation.

7. Press ENTER.
 


While installing JAWS or MAGic, why does the program switch to 40 minute mode or lose speech? (01/05/2005)

Details of Selected Bulletin
Bulletin Type: FAQ Number: 16596
Date Posted: 01/05/2005
Product Name: JAWS

Version: Any
Category: Install and Uninstall

Question:
While installing JAWS or MAGic, why does the program switch to 40 minute mode or lose speech?

Answer:
JAWS and MAGic are designed to run in 40 minute mode during certain processes. Therefore, if you intend to uninstall, update, or perform JAWS installation maintenance, it is suggested that you restart your computer before attempting these actions so that you have speech during the process. The following information provides more detail on circumstances that might cause JAWS or MAGic to lose speech and enter 40 minute mode.

If JAWS or MAGic runs in 40 minute mode on a computer at any time (such as during installation), and then you start a demo of either product over 40 minutes later (such as during an uninstall), speech is lost and the program reverts to 40 minute mode. After the 40 minute mode expires, you receive a message that tells you the demo time has expired and JAWS closes. This may cause problems when attempting to uninstall, update, or perform JAWS or MAGic installation maintenance.

After JAWS or MAGic starts in 40 minute mode, the 40 minute clock starts. This clock does not stop until you restart your computer. This is the case even if you start a different version of JAWS or MAGic. There is only one clock per session shared by all versions of JAWS that are installed on the computer.

The timer affects all installed versions until you restart your computer to reset the timer.

This is the case for all of the following conditions:

• You run Installation Maintenance from any installed version of JAWS. This starts the 40 minute timer for that session until you restart your computer.
• You uninstall an older version of JAWS. This action starts the 40 minute timer for that session until you restart.
• You install a new version of JAWS. The runtime version of JAWS starts to give you speech and braille during installation. This starts the 40 minute mode timer for that session until you restart.
• You have initiated 40 minute mode manually by holding down CTRL+INSERT while JAWS starts up. This starts the 40 minute timer for that session until you restart JAWS 5.10 (ILM) or later.

Please be aware that the 40-minute countdown is shared between JAWS and MAGic.


Stäng fönster