Det visas inte någon hjälptext för dem olika trädobjekten i Inställningscenter

How do I restore JAWS to its default configuration? (01/20/2005)

Ändra Jaws uppläsning

Vad är Delade inställningar och Egna inställningar?

Hur ställer jag in Jaws uppläsning av olika snabbtangenter och hjälpmeddelanden?

Personligt anpassade inställningar för webbsidor


Det visas inte någon hjälptext för dem olika trädobjekten i Inställningscenter

Problem:
Felet visar sig på så sätt, att när man öppnar Inställningscenter, och navigerar upp och ner i trädvyn, så visas det inte någon hjälp i hjälpfönstret, som då förblir helt blankt.

Datum:
2014-10-27.

Produkt:
JAWS.

Version:
JAWS 15.0.11024, med datum till och med: 2014-09-17.

Notera!
A. För att nedanstående åtgärd skall kunna utföras, krävs att man har administratörsrättigheter på datorn.
B. Det är samma sökväg oavsett om du kör 32 eller 64-bitars Windows.
C. Filen är endast avsedd för exakt denna versionen av JAWS.

Lösning:
Installera SettingsCenter.chm

1. Ladda ner filen, SettingsCenter.zip, och packa upp den.
2. Kopiera den uppackade filen, SettingsCenter.Chm, till följande plats:
C:\Program Files\Freedom Scientific\JAWS\15.0\HELP\sve
Eller Öppna Startmenyn, Alla Program, JAWS 15, Utforska JAWS, Utforska Programfiler, och gå sedan in i Help\Sve.
och välj att ersätta den befintliga filen.
3. Stäng alla fönster och starta om JAWS.


How do I restore JAWS to its default configuration? (01/20/2005)

Details of Selected Bulletin
Bulletin Type: FAQ
Date Posted: 01/20/2005
Product Name: JAWS

Version: 6.0 plus

Category: Settings
 

Question:
How do I restore JAWS to its default configuration?

Answer:
Do the following to undo all settings changes that you have made and restore JAWS to the default configuration:

1. Open the Start menu and choose Programs or All Program.

2. Select the JAWS program group and press RIGHT ARROW. Select Explore JAWS and press RIGHT ARROW, then choose Explore My Settings.

NOTE: If you have not made any setting changes, there will be no files within the folder.

3. Press CTRL+A and then press DELETE to delete all the files and folders in this folder. Choose Yes when Windows asks you to confirm the deletion.

After you delete your user settings, JAWS begins using the default settings stored in the shared settings folder. The files in the shared folder are not modified when you make changes to your JAWS configuration. These changes are saved in your user settings folder.


Ändra Jaws uppläsning

Du kan göra på det här sättet för att ändra Jaws uppläsning av det så kallade Tangentekot eller som det också kallas för Skriveko.

Först vill jag berätta lite enkelt om Jaws inställningar.

Jaws har olika inställningar för olika program som man använder, tillexempel Microsoft Word, Outlook Express osv.

Sedan har Jaws dessutom en grundinställning, som även kallas Standard, eller Default.

Så man kan således göra den här inställningen av skriveko på flera olika ställen.

Man kan ha uppläsning för varje bokstav i Word, medan man har uppläsning av både bokstav och ord i Outlook Express, samtidigt som standardinställningen är Läs ord.

Detta var bökigt!

Gör såhär:

Då windows och Jaws har startats på normalt vis, trycker du på Insert+F2, och väljer Inställningsprogrammet.
Då inställningsprogrammet har öppnats, trycker du på Shift+Kontroll+D, för att göra din inställning i standardfilen. Detta kommer att påverka inställningen för alla program som du kör.
Tryck på Alt för att öppna menyraden, och gå med pil höger till menyn Inställningar. Gå sedan med Pil ner till alternativet Användarinställningar, och tryck på Enter.
Tryck på Tabb upprepade gånger till du hör följande:
Skriveko Ord Radioknapp 3 av 4.

Tryck nu på Pil upp eller ner för att göra ditt val. Alternativen är följande:
Skriveko Av, Skriveko Tecken, Skriveko Ord, Skriveko Både tecken och ord.

Där skriveko Ord är standardinställningen.

Då du har valt det alternativ som du önskar, trycker du på Enter.
Nu är du tillbaka i själva inställningsprogrammet, och här trycker du på Kontroll+s, för att spara dina inställningar.
Nu är det hela klart, och du kan stänga inställningsprogrammet med Alt+F4.


Sedan kan man göra exakt samma sak för ett program där du vill ha uppläsningen lite annorlunda.

Skillnaden ligger ENDAST i det att du först öppnar det program som du vill göra inställningen för.

Gör såhär om du tillexempel vill ändra inställningen för Microsoft Word, till att läsa både tecken och ord.

Starta Microsoft Word.
Tryck på Insert+F2, och välj inställningsprogrammet, och tryck på Enter.
Nu kommer det en liten men mycket viktig skillnad! Du trycker INTE på kontroll+shift+d här. För om du gör det, då kommer din inställning att göras i standardfilen, och inte i Wordfilen.
Tryck på Alt för att öppna menyraden, och gå med pil höger till menyn Inställningar. Gå sedan med Pil ner till alternativet Användarinställningar, och tryck på Enter.
Tryck på Tabb upprepade gånger till du hör följande:
Skriveko Ord Radioknapp 3 av 4.

Tryck nu på Pil upp eller ner för att göra ditt val. Alternativen är följande:
Skriveko Av, Skriveko Tecken, Skriveko Ord, Skriveko Både tecken och ord.

Välj alternativet Skriveko Både tecken och ord.

Då du har valt det alternativ som du önskar, trycker du på Enter.
Nu är du tillbaka i själva inställningsprogrammet, och här trycker du på Kontroll+s, för att spara dina inställningar.
Nu är det hela klart, och du kan stänga inställningsprogrammet med Alt+F4.


Vad är Delade inställningar och Egna inställningar?

Produkt: Jaws 6.20 och senare.

Fråga:
Vad är delade inställningar och Egna inställningar?

Svar:
Delade inställningar är inställningar som gäller för samtliga användarkonton på den dator där Jaws är installerad.

Dessa inställningar kan hittas på följande plats:

C:\Documents and settings\All users\Application data\Freedom Scientific\Jaws\7.10\Settings\Sve\.

Eller om du föredrar att använda menysystemet.

Öppna då följande:

Startmenyn, Program, Jaws 7.10, Utforska Jaws, Utforska Delade inställningar.

Det är exakt samma plats.


Egna inställningar är inställningar som bara gäller för ditt eget användarkonto.

Dessa inställningar kan du hitta på följande plats:

C:\Documents and settings\Användarnamn\Application data\Freedom Scientific\Jaws\7.10\Settings\Sve\.

Eller om du föredrar att använda menysystemet.

Öppna då följande:

Startmenyn, Program, Jaws 7.10, Utforska Jaws, Utforska Egna inställningar.

Det är exakt samma plats.

Om det finns flera användare av samma dator, och var och en av dessa användare har sitt eget användarkonto som de loggar in till, då har var och en sin egen inställningsmapp för Jaws.


Hur ställer jag in Jaws uppläsning av olika snabbtangenter och hjälpmeddelanden?

Produkt: Jaws 5.10 och senare.

Fråga:
Hur ställer jag in Jaws uppläsning av olika snabbtangenter och hjälpmeddelanden?

Svar:

Öppna Jawsfönstret med Insert+J.

Gå in i menyn Inställningar, och välj menyposten Basinställningar, och tryck på Enter.

Den första gruppen man kommer till heter: Hjälpmeddelande. I den gruppen finns det tre radioknappar.

Dessa tre knappar är följande:

1. Säg inte hjälp för menyer och kontroller.
2. Säg hjälp för menyer och kontroller.
3. Säg endast valda meddelanden.

Nästa grupp heter:Snabbtangenter. I den gruppen finns det fyra radioknappar.

Dessa är följande:

1. Av.
2. Säg alla.
3. Säg endast i menyer.
4. Säg endast i dialogrutor.


Personligt anpassade inställningar för webbsidor

Produkt: Jaws 6.20 och senare.
 

Fråga:
Hur anpassar jag inställningarna för en speciell webbsida?

Svar:
Gå först till den webbsidan som du vill göra en anpassning för.

Tryck sedan på Insert+Shift+V.

Nu får du fram en dialogruta, med en lång lista. Det första alternativet är Allt nollställ. Det använder du för att återställa eventuella inställningar till noll igen.

Gå nu med pil ner till önskat alternativ, och tryck sedan upprepade gånger på mellanslag för att ändra valet för just det markerade alternativet.

Då du är nöjd med det här alternativet, går du vidare med pil ner eller upp till nästa alternativ, där du åter trycker på mellanslag för att ändra valet för just det här alternativet.

Då du är nöjd med alla förändringar, trycker du bara på Enter, och det hela är klart.

Om du senare vill ändra, eller ta bort dina inställningar, trycker du på Insert+Shift+V och väljer Allt nollställ och trycker på Enter.


Stäng fönster