Min PEARL kamera kan inte hämta in bilder.

Kan jag avinstallera OpenBook på Windows 10 om jag har uppgraderat från ett tidigare Windows operativsystem?

Med OpenBook, börjar inte sidor bearbetas förrän alla sidor har blivit skannade med arbetsflödet Flera sidor automatiskt


Min PEARL kamera kan inte hämta in bilder.

 

Kort beskrivning

Min PEARL kamera kan inte hämta in bilder.  

Lösning

PEARL kameran fungerar inte korrekt med vissa Intel chipsets i nyare bärbara datorer. Som ett resultat av detta, kommer kameran inte att hämta in dokument.

För att lösa det här problemet, måste du uppdatera kamerans firmware (som beskrivs här nedanför) och installera den senaste versionen av OpenBook 9 programvaran.

  1. Avsluta OpenBook om det körs.
  2. Anslut din PEARL kamera till din dator.
  3. Ladda ner och kör  PEARL Firmware Update app.


VIKTIGT: Koppla inte bort kameran eller stäng inte av din dator under uppdateringen av firmware.

  1. När uppdateringen är slutförd, koppla bort kameran från din dator.
  2. Ladda ner och installera OpenBook 9.0.1757 eller senare på din dator.
  3. När installationen har slutförts, anslut kameran till din dator, och starta OpenBook.

    PEARL och OpenBook kommer nu att hämta in och läsa dokument.

TSN: 91293

Postat datum: 2016-11-28
Gäller för: OpenBook och PEARL


Kan jag avinstallera OpenBook på Windows 10 om jag har uppgraderat från ett tidigare Windows operativsystem?


Fråga
Kan jag avinstallera OpenBook på Windows 10 om jag har uppgraderat från ett tidigare Windows operativsystem?

Svar
Ja, du kan avinstallera OpenBook på normalt vis. Notera att om du väljer att avinstallera OpenBook efter uppgradering till Windows 10, kommer ett felmeddelande att visas som hänvisar till kompatibilitet med JAWS. Detta meddelande påverkar inte OpenBook avinstallationen eller JAWS. Det är säkert att helt enkelt ignorera varningen.

Postad datum: 2015-08-05
Gäller för: OpenBook


Med OpenBook, börjar inte sidor bearbetas förrän alla sidor har blivit skannade med arbetsflödet Flera sidor automatiskt


Kort beskrivning
Med OpenBook, börjar inte sidor bearbetas förrän alla sidor har blivit skannade med arbetsflödet Flera sidor automatiskt

Problem
Om Flera sidor automatiskt har valts som ditt aktuella arbetsflöde, skall bearbetning av sidor börja omedelbart efter skanning. Emellertid, om alla sidor måste
skannas före bearbetning startar, ändra din skanners drivrutin från TWAIN till WIA.

Lösning

1. Öppna menyn Avancerat och välj "Välj enhet".

2. Välj den Skanner du kommer att använda för att skanna flera sidor, - försäkra dig om att drivrutinen är satt till WIA och inte TWAIN.


TSN: 61279
Postad datum: 2011-06-10
Gäller för: OpenBook
 


Stäng fönster