Hur fungerar funktionen Komplettera automatiskt, i Ms Office Outlook 2016, tillsammans med JAWS 18 eller JAWS 2018?

Hur kan jag förhindra JAWS att läsa upp Outlook aviseringar?

How can I open attachments in Outlook 2007?   11/1/2010

JAWS läser inte eller visar i punkt, innehållet i inkorgen riktigt. Hur kan jag rätta till detta problem? 11/24/2009

Occasionally text is not spoken when searching message body in Outlook 2007. 9/13/2009

After signature is added to an Outlook 2007 message, pressing <b>ALT</b> and a <b>NUM ROW</b> key results in a ding.

Appointments are not identified in order when <b>TAB</b> is pressed on the selected calendar day. (11/30/2007)

Cannot read messages with complex tables in Outlook 2007 (10/31/2007

Hur kan jag förhindra att Word, Excel, och PowerPoint dokument bifogade i Outlook 2010 e-post meddelanden att öppnas i Skyddad Vy?

Kan jag ändra inställningar så att bifogade Excel-filer inte öppnas automatiskt när man bläddrar igenom listan med bifogade filer i ett Outlook meddelande?

Vad kan jag göra om Outlook 2010 kraschar när jag öppnar komplexa meddelanden?
 


Hur fungerar funktionen Komplettera automatiskt, i Ms Office Outlook 2016, tillsammans med JAWS 18 eller JAWS 2018?

Om du upplever att Komplettera automatiskt i Ms Office Outlook 2016, inte fungerar som det är tänkt, tänk på att Microsoft har infört vissa små förändringar i Outlook som ändrar hur du använder Komplettera automatiskt,

men för vilket JAWS fungerar riktigt. För klargörande, såhär fungerar den nya funktionen Komplettera automatiskt:


1. JAWS följer markeringsförändringar, vilket innebär att du hör inte markeringsförändringen för varje tecken du skriver. Du hör endast markeringsförändringen, en gång när du skriver tillräckligt många tecken.

Också ett tecken kan fylla ut markeringen. Det här innebär att du måste skriva tillräckligt långsamt för att höra markeringsförändringen.
2. Om du hör markeringsförändringen när du trycker på Pil Upp och Pil Ner, hände följande, då du skrev, skrev du tillräckligt många tecken för att JAWS skulle läsa Komplettera automatiskt men avbröts av något efterföljande tecken som du skrev.
3. Tidigare sätt var från någon av JAWS händelser när det fungerade, och det gav gensvar för varje enskild teckeninmatning. Det nya sättet följer nu Microsoft konventioner och följer deras händelser,

så JAWS får endast information då händelser ställs ut från UIA. Det här kan bli förvirrande tills något namn används. Tänk er följande exempel:

a) Om du börjar skriva ett namn, och sedan Backstegar bort namnet, och sedan börjar skriva samma namn igen, ställer Outlook inte ut den här händelsen till oss, eftersom samma objekt fortfarande är markerat.

Tekniskt är detta fel, och Microsoft skulle behöva ändra detta.
b) Så om Bob Smith är den första inmatningen i dina kontakter, och som börjar på bokstaven B, och om du skriver bokstaven B, kommer JAWS att säga, “Bob Smith”, såvida du inte fortsätter att skriva snabbt och rösten avbryts av efterföljande tangenttryckningar.
c) Men, om du fortsätter skriva o, sedan b, sedan ett mellanslag, och sedan W för Bob Wilson, kommer JAWS att läsa Bob Wilson, eftersom den automatiska markeringen ändras.
Igen, detta är funktionellt väldigt annorlunda jämfört med hur användare har använt den här funktionen tidigare, och en begränsning av den nya arkitekturen JAWS måste använda.

Källa: Freedom Scientific.
Datum: 2017-11-21.
Produkt: JAWS.
Version 18 och 2018.


Hur kan jag förhindra JAWS att läsa upp Outlook aviseringar?

Bulletin Typ: FAQ
Postad datum: 2016-11-26

Produktnamn: JAWS

Version: 18

Kategori: Outlook

Fråga:

Hur kan jag förhindra JAWS att läsa upp Outlook aviseringar?

Svar:

JAWS 18 har förbättrad läsning av Windows 10 och Outlook aviseringar. om du föredrar att inte höra några Outlook 2010, 2013 eller 2016 aviseringar,
kan du ändra detta i Outlook alternativ som följer:

1. Tryck ALT+A, följt av bokstaven E.
2. Tryck Pil Ner eller Pil Upp för att flytta till alternativet E-post, i listan med kategorier.
3. Tryck ALT+B. Detta kommer att avmarkera Visa en skrivbordsavisering.
4. Tryck ENTER för att godtjänna valet och avsluta Alternativen.


Vad kan jag göra om Outlook 2010 kraschar när jag öppnar komplexa meddelanden?   2012-11-07
Bulletin Typ: FAQ
Postad datum: 2012-11-07

Produktnamn: JAWS

Version: 14.0 plus

Kategori: Outlook

Fråga:
Vad kan jag göra om Outlook 2010 kraschar när jag öppnar komplexa meddelanden?

Svar:
När du öppnar ett meddelande i Microsoft Outlook 2010 och använder det nya stödet för Virtuell markör i JAWS 14.0, kommer JAWS att sluta tala och Outlook kommer att krascha och starta om, om meddelandet har komplicerad formatering så som tabeller eller grafik. Sedan Ms Office 2010 släpptes, har det kommit flera uppdateringar inklusive Service Pack 1 för Office. För att förhindra att Outlook kraschar när man öppnar komplexa meddelanden, besök webbsidan Microsoft Update och installera alla uppdateringar inklusive Service Pack.

För att göra detta:


Välj Arkiv i Outlook.

Välj sedan Hjälp, och sedan Sök efter uppdateringar.

Följ instruktionerna på webbsidan.

Efter uppdatering av Outlook, kommer versionen att vara Microsoft Outlook 2010 (14.0.6117.5001) SP1 MSO (14.0.6123.5001) eller senare. Detta kommer att åtgärda problemet.
 


Kan jag ändra inställningar så att bifogade Excel-filer inte öppnas automatiskt när man bläddrar igenom listan med bifogade filer i ett Outlook meddelande?   2012-04-24
Bulletin Typ: FAQ
Bulletin Nummer: 65891

Postad datum: 2012-04-24

Produktnamn: JAWS

Version: Any

Kategori: Outlook

Fråga:
Kan jag ändra inställningar så att bifogade Excel-filer inte öppnas automatiskt när man bläddrar igenom listan med bifogade filer i ett Outlook meddelande?

Svar:
När du öppnar ett E-post meddelande som innehåller en bifogad Excel-fil, och sedan flyttar till listan med bifogade filer med JAWSTangenten+A, och försöker att pila genom listan med bifogade filer, öppnas Excel-filen av sig självt och låter inte dig välja om du vill spara filen först. Detta är inte något fel på JAWS; detta är bara en funktion i Microsoft produkten, vilket kan förorsaka vissa obekvämligheter för JAWS användare.

Detta kan ändras genom att göra följande från Outlook meddelandelistan:

Anropa dialogrutan Alternativ - ALT+a, följt av E.

PIL NER till Säkerhetscenter.

TABB till knappen Inställningar för Säkerhetscenter och tryck ENTER för att öppna den här underdialogen.

PIL UPP en gång till Hantera bilagor.

TABB till Förhandsgranskare för bifogade filer och dokument och tryck ENTER på den här underdialogen.

PIL NER genom listan med objekt för vilka förhandsgranskning kan inaktiveras. Ett av objekten är Excel. De är alla kryssade som standard.

Avmarkera de listobjekt, så som Excel, som du inte vill skall öppnas automatiskt, i en förhandsgranskare genom att trycka MELLANSLAG på varje objekt.

TABB till knappen OK och tryck ENTER.

Fortsätt med TABB till nästa OK knapp, och sedan den sista OK knappen, varje gång trycker du på ENTER för att stänga dialogrutan.

För bästa resultat, stäng Outlook och öppna det igen. Varje meddelande som innehåller bifogade Excel-filer skall nu låta dig se namnet på den bifogade filen och trycka ENTER för att öppna den,eller ta fram snabbmenyn där du kan välja att öppna eller spara filen som du normalt brukar göra.
 


Hur kan jag förhindra att Word, Excel, och PowerPoint dokument bifogade i Outlook 2010 e-post meddelanden att öppnas i Skyddad Vy?   2012-12-19
Bulletin Typ: FAQ
Postad datum: 2012-12-19

Produktnamn: JAWS

Version: Any

Kategori: Outlook

Fråga:
Hur kan jag förhindra att Word, Excel, och PowerPoint dokument bifogade i Outlook 2010 e-post meddelanden att öppnas i Skyddad Vy?

Svar:
Microsoft Office 2010 har introducerat en valmöjlighet som gör att bifogade filer öppnas i något som kallas för "Skyddad Vy". Den vyn är utformad så en användare kan se på ett dokument utan att redigera det. Det är nödvändigt för en användare att klicka på en knapp för att aktivera redigering, men denna knappen är besvärlig att komma åt med JAWS.

Den skyddade vyn kan inaktiveras, men det måste inaktiveras för varje Office program. Som exempel, du kommer att behöva öppna Word och Excel och göra denna förändring i båda för att få Outlook 2010 att öppna bifogade filer i ett format som JAWS kan läsa. för att göra detta, följ dessa steg.

Öppna det program där du vill stänga av skyddad vy, som tillexempel Microsoft Word.

Tryck ALT+A för att öppna Arkivmenyn och navigera till Alternativ och tryck ENTER.

Tryck tangenten END för att flytta till Säkerhetscenter, som är det sista alternativet, och tryck TABB för att flytta till knappen Inställningar för säkerhetscenter och tryck ENTER.

Använd Pil Upp eller Pil Ner för att navigera till fliken Skyddad vy och tryck sedan TABB för att flytta till kryssrutan Aktivera Skyddad Vy för bifogade filer i Outlook. Använd MELLANSLAG för att avmarkera kryssrutan.

Tryck TABB för att flytta till knappen OK och tryck ENTER. Välj knappen OK en gång till för att stänga dialogrutan.
Från och med nu och framåt, när du öppnar en Word-fil bifogad i Outlook 2010, kommer den att öppnas i normalt redigeringsfönster. Repetera ovanstående steg för Excel eller PowerPoint om det är nödvändigt.

Notera: Du skall endast öppna bifogade filer i e-post från pålitliga källor.
 


How can I open attachments in Outlook 2007?   11/1/2010

Bulletin Type: FAQ
Date Posted: 11/1/2010
Product Name: JAWS
Version: Any

Category: Outlook

Question:
How can I open attachments in Outlook 2007?

Answer:
If you find you cannot open an attachment in Outlook 2007 using SHIFT+TAB, ARROWING to an attachment and pressing ENTER, you may need to enable the Attachment Previewer in Outlook 2007. To do so:

1. From the Tools Menu, choose Trust Center…

2. In the Trust Center dialog, list pane, ARROW UP once to Attachment Handling.

3. TAB to the Turn off Attachment Preview and ensure it is unchecked. If it is checked, press SPACEBAR to uncheck it.
NOTE: If you wish to customize which file types are affected, press the Attachment and Document Previewers button.

4. Press OK to save your changes.


JAWS läser inte eller visar i punkt, innehållet i inkorgen riktigt. Hur kan jag rätta till detta problem? 11/24/2009

Bulletin Typ: FAQ
Datum: 11/24/2009
Produktnamn: JAWS
Version: 11.0 plus

Kategori: Outlook

Fråga:
JAWS läser inte eller visar i punkt, innehållet i inkorgen riktigt. Hur kan jag rätta till detta problem

Svar:
Om kolumnerna i Outlook har flyttats om, kan inte JAWS få rätt information från MSAA (Microsoft Active Accessibility). Eftersom JAWS inte längre får sin information från bildskärmen, är det väldigt viktigt att kolumnerna är riktigt formaterade. För att fixa till detta problem, gör följande:

1. Stäng Outlook.
2. Tryck WINDOWStangenten+R för dialogrutan Kör och skriv "Outlook.exe /cleanviews" utan citattecknen. Tryck ENTER.
3. När Outlook öppnas, kommer vyerna att återställas till sin standard. Det kommer att vara nödvändigt att stänga av Läsfönstret och göra om anpassade vyinställningar eftersom allt har återställts till standard.


Occasionally text is not spoken when searching message body in Outlook 2007. 9/13/2009

Bulletin Type: TSN
Bulletin Number: 50668
Date Posted: 9/13/2009
Product Name: JAWS

Version: 10.0 plus
Category: Outlook

Short Description:
Occasionally text is not spoken when searching message body in Outlook 2007.

Problem:
In Outlook 2007, you can press F4 from the body of a message to open the Search dialog box, type the text you want to find, and press ENTER to begin the
search. JAWS will normally speak and show in braille "Find Next." However, you may sometimes find that the edit field and braille will not display text.

Solution:
There is currently no known fix for this problem. A workaround can be used as follows:

After you press ENTER to start the search and you find that JAWS does not speak or display the edit field in braille, press INSERT+ESC to refresh the screen.
As this takes you out of the Find dialog box, press F4 to open it again and since the text you searched for is remembered, press ENTER. The "Find Next" message is shown on the braille display and spoken by JAWS.


After signature is added to an Outlook 2007 message, pressing <b>ALT</b> and a <b>NUM ROW</b> key results in a ding. 12/2/2008

Bulletin Type: TSN
Bulletin Number: 46807
Date Posted: 12/2/2008
Product Name: JAWS

Version: 10.0
Category: Outlook

Short Description:

After signature is added to an Outlook 2007 message, pressing ALT and a NUM ROW key results in a ding.

Problem:

While composing an Outlook 2007 e-mail message, you can use the ALT key and NUM ROW keys 1 through 0 to read various message headers. For example, if you press ALT+NUM ROW 5, JAWS announces the text in the Subject edit box. However, when you use these keystrokes after inserting a signature or performing some other Ribbon function, you may hear a ding sound. This is a timing issue.

Solution:

Press the keystroke again. If this does not solve the problem, press INSERT+UP ARROW to have JAWS speak the current line, and then try the keystroke again.


Appointments are not identified in order when <b>TAB</b> is pressed on the selected calendar day. (11/30/2007)

Details of Selected Bulletin
Bulletin Type: TSN Number: 34546
Date Posted: 11/30/2007
Product Name: JAWS

Version: 9.0 plus
Category: Outlook

Short Description:
Appointments are not identified in order when TAB is pressed on the selected calendar day.

Problem:
If the selected day contains multiple appointments in the Outlook 2003 and Outlook 2007 calendars, pressing TAB does not always result in focus moving to the first appointment for that day as expected. Instead, focus may go to the third or fourth appointment.

Solution:
The tab order does not start at the top of the day. Therefore, you first need to press HOME on the selected day to have appointments read in their scheduled order when TAB is pressed.


Cannot read messages with complex tables in Outlook 2007 (10/31/2007)

Details of Selected Bulletin
Bulletin Type: TSN Number: 31103
Date Posted: 10/31/2007
Product Name: JAWS

Version: 9.0 plus
Category: Outlook

Short Description:

Cannot read messages with complex tables in Outlook 2007

Problem:
Some messages with complex tables or other formatting are difficult or impossible to read with JAWS when opened in Office 2007. This is because in Outlook 2007, Word 2007 is used to render the HTML content, which makes it difficult for the screen reader to display the message. If you have a message, such as a newsletter or e-mail invoice, there are ways to allow the message to read more like it would in earlier versions of Outlook.
 

Solution:
If you encounter a message that is difficult to read in Outlook 2007, either because of complex graphics or nested tables, follow the steps below to open the message in your Web browser.

1. Press ENTER to open the message as usual.

2. Press ALT then H then X then V, followed by ENTER. These are shortcuts to quickly navigate the ribbon to the View in Browser submenu item.

3. When you press ENTER, a dialog opens giving you a security warning about opening messages in the browser. Select OK. Note, you can press TAB to navigate to the Please Do Not Show this Dialog Again checkbox, and press SPACEBAR to select it. This will prevent the dialog box from displaying in the future.

It is necessary to do this for each message, as there is no way to make this the default behavior. Also if you wish to reply to or forward the message, you must close your browser with ALT+F4 in order to return to the message in Outlook.


Stäng fönster