Skapa ett skript för att starta skannern

Why does JAWS 9.0 display a warning upon startup stating that a default script file from a previous version of JAWS was loaded? (11/30/2007)


Skapa ett skript för att starta skannern

Datum: 2009-02-23
Produkt: JAWS
Version: Alla
Programvaror: Microsoft Word 2000, och 2003,

Omnipage från version 12, och senare.

Kategori: Skript

Problem:
Normalt, så startar man skannerprogrammet Omnipage, genom att välja menyposten ”Generera Text” (Omnipage16), som finns i Arkivmenyn, fjärde menyposten nerifrån, i Microsoft Word 2000, 2003, och Word XP.

I Microsoft Word 2007, är menystrukturen helt annorlunda, så där fungerar inte dessa instruktioner.

Med hjälp av ett JAWS-skript, går detta att koppla till en snabbtangent, (i det här fallet väljer vi F9),för att underlätta arbetet, och minska antalet knapptryckningar.

Lösning:
Jag skall nu steg för steg gå igenom hur man i JAWS skapar ett skript för detta ändamål.
Man kan använda vilken version av JAWS man än har.
Men, om man kör med flera olika JAWS versioner, så måste denna procedur upprepas för varje JAWS version.
Likaså måste den här proceduren upprepas för varje användarkonto som finns på datorn.

1. Börja med att öppna Microsoft Word.

Kontrollera så att fjärde menyposten nerifrån i Arkivmenyn verkligen är ”Generera Text”.

2. Tryck Insert+F2, och välj Skript-programmet, och tryck på Enter.

Nu öppnar sig JAWS Skriptprogram, där filen Microsoft Word.jss har öppnats.

3. Tryck Ctrl+End, för att flytta längst ner i filen.

Kontrollera så att du står på en helt tom rad, och gör två Enter.

4. Tryck sedan Ctrl+E.

Nu öppnar sig en dialogruta ”Nytt Skript”.

Markören är placerad i det första inmatningsfältet som heter Skriptnamn.

Skriv in ett beskrivande namn på ditt skript här.

Notera: Du får bara använda bokstäverna A – z, samt siffrorna 1 - 0.

Du får inte heller använda något mellanslag.

Ett bra namn för just detta skript kan vara:

StartaSkanner

Lägg märke till att första bokstaven i varje stavelse är en stor bokstav, Samt att det inte finns något mellanslag.

5. Tryck på Tabb en gång.

Nu kommer du till en kryssruta, ” Kan kopplas till tangent”. Sätt ett kryss i den kryssrutan.

6. Tryck på Tabb.

Nu kommer du till nästa inmatningsfält, som heter ”Sammanfattning”.

Här skriver du in en kort sammanfattning över vad ditt skript gör.

Du kan använda samtliga bokstäver och siffror, och skiljetecken och mellanslag.

Det är denna text som läses upp i Tangenthjälpen (Insert+1).

7. Då du har skrivit klart, trycker du på Tabb, till du kommer till:

”Koppla till”.

8. Då du står i detta fält, trycker du på den tangent, eller den tangentkombination som du vill använda för att starta din skanner. I just detta fallet trycker vi på F9.

Notera: F9 är en av de få tangenter som är ledig i Ms Word.

9. Tryck därefter på Tabb en gång, för att komma till Ok, där du trycker på Enter.

Nu stängs den här dialogrutan, och du är tillbaka i själva skriptfilen, där markören är placerad mellan följande två rader:

Script StartaSkanner ()

EndScript

10. Kopiera nu in följande text mellan dessa båda rader:

;Startar scanner.

SpeechOff ()

{Alt}

{UpArrow}

{UpArrow}

{UpArrow}

{UpArrow}

SpeechOn ()

SayString ("Startar skanner")

{Enter}

11. Om du nu har kopierat riktigt, så skall hela skriptet se ut såhär:

Script StartaSkanner ()

;Startar skanner.

SpeechOff ()

{Alt}

{UpArrow}

{UpArrow}

{UpArrow}

{UpArrow}

SpeechOn ()

SayString ("Startar skanner")

{Enter}

EndScript

Nu är vi klara, och kan spara.

12. Tryck på Ctrl+S.

13. Om du har gjort allt riktigt, så kommer du att höra ordet ”kompilerad” följt av ett litet pling.

Om du har skrivit något fel, kommer du att höra ”Kompileringsfel” följt av orsaken till felet, samt en låg mörk ton.

Om detta är fallet, så får du gå tillbaka i skriptet, och kontrollera så att allt ser riktigt ut.

Notera: Man får inte ta bort, eller sätta dit något utöver det som jag skrivit här ovanför.

Om tillexempel ett Semikolon saknas, så kommer det att bli fel.

14. Då kompileringen är klar, kan du stänga skriptprogrammet med Alt+F4, och direkt provköra ditt nya skript.

15. Lägg ett papper i skannern, och tryck på F9, och skanningen skall starta.


Why does JAWS 9.0 display a warning upon startup stating that a default script file from a previous version of JAWS was loaded? (11/30/2007)

Details of Selected Bulletin
Bulletin Type: FAQ Number: 34362
Date Posted: 11/30/2007
Product Name: JAWS

Version: 9.0 plus
Category: Scripts
 

Question:
Why does JAWS 9.0 display a warning upon startup stating that a default script file from a previous version of JAWS was loaded?

Answer:
JAWS 9.0 has built-in messaging to help guide you if there is a mismatch in scripts. If you try to launch JAWS 9.0 with an old set of default scripts which have been copied into your User or Shared folder, JAWS will launch and present you with appropriate messaging to alert you.

Pressing OK on the alert dialog will not delete the older default scripts. You need to manually delete your default scripts and create new settings using the shipping JAWS 9.0 default.jss as the basis upon which to make your script modifications, rather than using an earlier default.jss from an earlier version of JAWS.


Stäng fönster