Här följer också en lathund för Spotify blind, skripten för att bättre kunna köra Spotify i Windows.

Ladda ner, Installera, och köpa Spotify blind.

Inledning:

För att kunna använda Spotify i en Pc-dator, tillsammans med JAWS, rekommenderas att man laddar ner, installerar, och köper skripten Spotify blind.

Spotify blind, kan användas med JAWS 12 och senare. Skripten kan köras i Windows Xp, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, och Windows 8.1.

Före man installerar dessa skripten, krävs det att man laddar ner och installerar Spotify från:

www.spotify.com

Notera att versionsnumret på Spotify blind, kan ändras beroende på vilken version som är aktuell just för tillfället.

Jag skall här beskriva proceduren med att ladda ner, installera, och köpa licensen för Spotify blind.

Det låter måhända lite märkligt att jag tar det i den ordningen, men det kommer att få sin förklaring.

Ladda ner skripten:

Om du vill ha skriptfilen som ett installationsprogram, i form av en körbar Exe-fil, följer du dessa stegen:

1. Gå till:

http://www.spotifyblind.com/

2. När sidan har öppnats, trycker du på Insert+F6, och väljer Download instructions, och trycker Enter.

När du kommer så långt på sidan, kan du läsa om hur mycket licensen kostar, just i skrivande stund, 9,95 Dollar, (ca 60 - 70 Svenska kronor).

Likaså, berättas det om att det är frågan om en engångskostnad, och att licensen är knuten till serienumret som anges vid betalningen.

Detta innebär, att om man köper skripten för ett visst serienummer för JAWS, och man av ena eller andra orsaken blir tvungen att byta serienummer, då kommer Spotify blind skripten att sluta fungera.

3. Navigera till länken som heter:

download Spotify Blind 2.0.6

och tryck på Enter.

4. Nu hör man ett Windows-ljud, samt JAWS säga "Informationsfältet kräver din uppmärksamhet, tryck Alt+N för att gå till Informationsfältet".

Notera! Om JAWS säger detta eller inte, beror på hur man har JAWS inställt.

5. Nu trycker du Alt+N, och du ser en knapp som heter "Kör".

6. Tryck Tabb, så du ser en knapp som heter "Spara", och tryck på Mellanslag.

7. Filen laddas ner, och ett Windows-ljud hörs när nerladdningen har slutförts.

8. Nedladdningen är klar, och du kan stänga din Webbläsare.

 

Om du inte vill ha ett helt automatiserat installationsprogram som installerar skripten, kan du istället välja att ladda ner skriptfilerna som en *.Zip-fil.

Följ då nedanstående steg.

1. Gå till:

http://www.spotifyblind.com/

2. När sidan har öppnats, trycker du på Insert+F6, och väljer Download instructions, och trycker Enter.

När du kommer så långt på sidan, kan du läsa om hur mycket licensen kostar, just i skrivande stund, 9,95 Dollar, ( ca 60 - 70 Svenska kronor).

Likaså, berättas det om att det är frågan om en engångskostnad, och att licensen är knuten till serienumret som anges vid betalningen.

Detta innebär, att om man köper skripten för ett visst serienummer för JAWS, och man av ena eller andra orsaken blir tvungen att byta serienummer, då kommer Blindtunes skripten att sluta fungera.

3. Navigera till länken:

download Spotify Blind in Zip format

och tryck på Enter.

4. Nu hör man ett Windows-ljud, samt JAWS säga "Informationsfältet kräver din uppmärksamhet, tryck Alt+N för att gå till Informationsfältet".

Notera! Om JAWS säger detta eller inte, beror på hur man har JAWS inställt.

5. Nu trycker du Alt+N, och du ser en knapp som heter "Kör".

6. Tryck Tabb, så du ser en knapp som heter "Spara", och tryck på Mellanslag.

7. Filen laddas ner, och ett Windows-ljud hörs när nerladdningen har slutförts.

8. Nedladdningen är klar, och du kan stänga din Webbläsare.

9. Nu är det klart, och du kan stänga alla fönster.

 

Var hamnar dem nedladdade filerna?

Vanligen, hamnar alla filer man laddar ner från Internet i mappen Hämtade filer som ligger i sin egen användarprofil.

Hela sökvägen hit är:

C:\Users\Håkan\Downloads

Man kan komma hit på flera olika sätt.

Men ett som är gemensamt för både Windows Vista, Windows 7, och Windows 8, och 8.1 är:

1. Tryck Windowstangenten+R.

2. Skriv C:, och tryck på Enter.

3. Navigera till mappen "Användare", och tryck på Enter.

4. Navigera till mappen som har ditt namn, eller namnet på ditt användarkonto, och tryck på Enter.

5. Navigera till mappen "Hämtade filer", eller möjligen "Downloads", och tryck på Enter.

Här kan du finna dina filer.

Installationsprogrammet

När du har laddat ner Spotify blind installationsprogram, som just i skrivande stund heter:

Spotify Blind 2.0.6Setup.exe,

då markerar du den filen och trycker Enter på den för att köra den.

Oftas kommer du först att få fram en dialogruta som har namnet:

"Öppna fil säkerhetsvarning".

Denna dialogruta talar om för dig att utgivaren inte kunde verifieras, och du får välja om du vill köra filen eller avbryta, genom att välja någondera av dessa knappar.

Standardvalet är avbryt.

Tryck Skift+Tabb, för att komma till knappen "Kör", och tryck på Mellanslag.

Nu öppnas en ny dialogruta som har namnet "Setup - SpotifyBlind.

Här hälsas man välkommen till installationen av Spotify blind, och man har två knappar "Next", och "Cancel" att välja på.

Tryck Mellanslag på "Next".

Nästa dialogruta är License agreement.

Här måste du antingen acceptera eller inte acceptera licensavtalet, genom att välja en av två radioknappar.

Väljer du "I do not accept", så avslutas installationen.

Knappen "Next" blir inte tillgänglig, du kan bara välja "Back".

Förvald radioknapp är "I do not accept".

Man trycker Tabb till man kommer till den radioknappen, trycker Pil upp, och sedan Tabb till "Next".

I nästa dialogruta, får du välja vilken version av JAWS du vill installera Spotify blind.

JAWS läser upp:

"In which version of JAWS do you want to install the script"?

Du kommer till en listvy, där du kan se alla dina installerade versioner av JAWS.

(JAWS säger att det är en trädvy).

Välj önskad version med Pil Upp eller Pil Ner.

Tabba sedan till knappen "Next", och tryck på Mellanslag.

I nästa dialogruta, får du välja i vilken mapp skripten skall ligga.

JAWS säger:

"Select the language folder where you want to install the scripts".

Detta är en listvy, men, JAWS säger att det är en trädvy.

Välj önskad mapp med Pil Upp eller Pil Ner.

Vanligtvis så väljer man Sve här i Sverige, eftersom våra Svenska filer ligger där.

Välj nu Sve, och tabba till knappen "Next", och tryck på Mellanslag.

I nästa dialogruta, finns bara en knapp som heter "Finish".

Tryck Mellanslag på den knappen, och skripten har installerats klart.

Om man har flera olika versioner av JAWS på sin dator, kan man köra om detta installationsprogram, och välja nästa version av JAWS, och sedan slutföra installationen för skripten i den versionen av JAWS.

 

Packa upp SpotifyBlind.zip

När du har laddat ner Zip-versionen av Spotify blind, kommer den att ha namnet SpotifyBlind.zip.

Man behöver Winzip eller något liknande program för att packa upp filen.

Man kan packa upp på två sätt, antingen direkt i den mappen där man befinner sig, eller till en bestämd mapp.

Metod 1:

Skapa en ny mapp, och döp den till ett lämpligt namn, tillexempel SpotifyBlind.

Kopiera in filen SpotifyBlind.zip i denna tomma mapp.

Markera filen SpotifyBlind.zip, och tryck på Snabbmenytangenten.

Gå till menyposten Winzip, som har en undermeny.

Gå in i den undermenyn med Pil Höger, och sedan Pil Ner till menyposten, Extract to here, och tryck på Enter.

Nu packas filerna upp i den mappen där du befinner dig.

Metod 2:

Markera filen SpotifyBlind.zip.

Tryck på Snabbmenytangenten, och välj menyposten Winzip, som har en undermeny.

Gå in i den undermenyn med Pil Höger, och sedan Pil Ner till Extract to C:\Users\Håkan\Downloads\SpotifyBlind, och tryck på Enter.

Nu skapas en ny tom mapp som får namnet SpotifyBlind, och sedan packas filerna upp i den mappen.

Kopiera in filerna i JAWS

När filerna har packats upp, måste man kopiera in dessa i mappen för Egna JAWS Inställningar.

Börja med att i Windows Vista och Windows 7, öppna Startmenyn, Alla Program, JAWS 14, Utforska JAWS, Utforska Egna Inställningar.

I Windows 8, och 8.1, kan du göra såhär:

Tryck på Windowstangenten, och därefter på Ctrl+Tabb.

Navigera med Pil Ner till du ser JAWS 14.

Under den finns ett val som heter "Verktyg", tryck Enter på det alternativet.

Ett utforskarfönster öppnas, där du navigerar till "Utforska Egna Inställningar", där du trycker Enter.

I båda dessa fallen befinner du dig på samma plats, JAWS Egna Inställningar.

Hela sökvägen hit är i båda fallen:

C:\Users\Håkan\AppData\Roaming\Freedom Scientific\JAWS\14.0\Settings\sve

Öppna nu den mappen där du tidigare packade upp dina Spotify blind filer.

Markera samtliga dessa filer, genom att trycka Ctrl+A, och kopiera sedan filerna med Ctrl+C.

Tryck Alt+Tabb för att komma till Egna Inställningar, och tryck Ctrl+V för att klistra in filerna här.

Om du har några tidigare filer för SpotifyBlind, så bör du välja att skriva över alla dessa filer.

Nu är det klart, och du kan stänga alla fönster.

 

Köpa licens för Spotify blind:

När Spotify blind är installerad, och man har Spotify klienten installerad och klar, är det dags att starta det hela och antingen ange en redan befintlig licenskod, eller köpa en ny licenskod.

Båda dessa alternativ, kommer man åt genom att starta Spotify, så JAWS startar skripten.

Starta Spotify och ange licenskod:

1. Börja nu med att starta Spotify.

2. När Spotify startar, kommer du till en dialogruta, Choose language.

Det är en listruta, med några språk.

3. Tryck Pil Ner, så du kommer till Svenska, och tryck på Enter.

4. Nästa dialogruta som kommer fram i Spotify blind, efter du valt språk, är "SpotifyBlind is not registered".

Denna dialogruta, finns endast på Engelska.

Här finns två val:

Purchase Spotify blind, och "Enter serial code".

5. Välj "Enter serial code", och tryck på Enter.

6. I nästa dialogruta, som innehåller ett skrivfält, skall du klistra in, eller skriva in den licenskoden du har fått för Spotify blind.

7. Tryck på Enter, och du är ute i själva Spotify, och kan logga in.

Starta Spotify blind och köpa licenskod:

1. Börja nu med att starta Spotify.

2. När Spotify startar, kommer du till en dialogruta, Choose language.

Det är en listruta, med några språk.

3. Tryck Pil Ner, så du kommer till Svenska, och tryck på Enter.

4. Nästa dialogruta som kommer fram i Spotify blind, efter du valt språk, är "SpotifyBlind is not registered".

Denna dialogruta, finns endast på Engelska.

Här finns två val:

Purchase Spotify blind, och "Enter serial code".

5. Välj "Purchase license code", och tryck på Enter.

6. Din Webbläsare kommer att öppnas, och du kommer att dirigeras till en Webbsida som heter:

Welcome to the payment Processing Page

7. Läs noga igenom denna sida, och fyll i formuläret och välj sedan knappen "Pay now".

8. En licenskod kommer att skickas till dig, som du sedan klistrar in i Spotify blind.Stäng fönster