Installation av ett talsyntes språk som inte Matchar JAWS eller MAGic Användarfönster visar inte röstnamnet i dialogrutan Röstinställningar.

Lägg till färdiga röstprofiler, eller skapa egna.

Knarrande, distorderat ljud med Vocalizer Expressive Premium

Changes made to the All Caps option for any scheme in the Speech and Sounds Manager are not applied. 11/13/2008

JAWS does not speak the highlights as you press <b>UP</b> or <b>DOWN ARROW</b> to move through a combo box list in the Individual Voice dialog. (11/05/2007)

Hur ställer man om så att Infovox går som Sapi 5x?

JAWS 11 och 12, läser inte upp ordet "paragraf"

Installation av ett talsyntes språk som inte matchar JAWS eller MAGic användarspråk visar inte röstnamnet i dialogrutan röstinställningar.


Installation av ett talsyntes språk som inte Matchar JAWS eller MAGic Användarfönster visar inte röstnamnet i dialogrutan Röstinställningar.

Problem:
När jag installerar ett talsyntes språk som inte matchar språket för JAWS användarfönster, är namnet för personen vars röst jag installerar blank
i dialogrutan Röstinställningar. Emellertid, jag kan fortfarande använda talsyntesen.

Lösning:
För att säkerställa att kombinationsrutan Person i dialogrutan Röstinställningar fylls upp med namnet eller namnen på den personen eller dem personerna som är installerade, se till så att du installerar
det språk som matchar JAWS användarfönster liksom också det språk som du vill använda. Även om du aldrig kommer att använda den person vars språk som matchar JAWS
användarspråk, att ha det språket installerat fyller kombinationsrutan riktigt.

Exempel:
Du har en Spansk version av JAWS installerad. Du lägger till en Vocalizer Expressive röst för Franska - låt oss säga, Audrey. Detta är den enda Vocalizer Expressive rösten
du behöver använda.

1. Öppna dialogrutan Röstinställningar och välj Vocalizer Expressive Original.

2. Tabba till kombinationsrutan Person. Den är tom även om Audrey talar.

3. Spara röstprofilen med önskade förändringar av tonhöjd, osv, och med ett namn som du väljer (tillexempel, Franska).

4. Installera någon av dem Spanska Vocalizer Expressive rösterna. Det har ingen betydelse vilken.

5. Repetera steg 1 och 2. Den här gången, är kombinationsrutan Person uppfylld, och visar dig dem rösterna som är installerade för varje språk.

TSN: 87604
Postad datum: 2015-12-02
Gäller för: JAWS and MAGic


Knarrande, distorderat ljud med Vocalizer Expressive Premium

Datum: 2014-11-11.
Produkt: JAWS.
Version: 15.0.2010 till 15.0.11024.
Kategori: Talsyntes.

Problem:
När man använder Vocalizer Expressive premium, med rösterna Alva eller Oskar, kan det förekomma ett knarrande distorderat ljud precis när rösten påbörjar uppläsning av ett ord eller fras.

Oljudet, är helt oberoende av systemets volym. Man kan finna samma knarrande oljud i flera olika andra språk av Vocalizer Expressive premium.
Det är Vocalizer Expressive premium Oskar, som installeras som standard med JAWS 15.

Lösning:
Man kan lösa problemet genom att ladda ner Vocalizer Expressive premium High, med rösten Oskar, eller Alva, och installera den i sin dator.
I detta exempel använder jag rösten Oskar Premium High.
Gör såhär:


1. Hämta Vocalizer Expressive Premium High Oskar, och ladda ner den filen, välj att spara filen.
2. När hämtningen har slutförts, installerar du filen genom att trycka Enter på den.
Installationen är på Engelska, men är väldigt enkel. Först måste man godtjänna licensvilkoren, genom att sätta kryss i en kryssruta.
Därefter måste man välja typ av installation, Typical eller Customized. Välj Typical, och tryck Enter.
Nu startar installationen. Efter ett tag, visas fönstret som bekräftar att installationen har slutförts, och du ser en knapp med texten Finish. Tryck Enter på den.
Nu visas ett meddelande om att du måste starta om JAWS 15 för att du skall kunna använda den nya rösten.
I vissa fall, kräver installationen av rösten, även att datorn startas om.
3. Starta om JAWS. Tryck Insert+F4, och välj Ok, och tryck Enter.
Nu är JAWS tyst. Tryck nu Windowstangenten+R, och skriv JAWS15 och tryck på Enter, och din JAWS kommer att starta igen.

4. Skapa en röstprofil för den nya rösten.
För att du skall kunna använda den nya rösten, behöver du skapa en röstprofil, där alla röstinställningar sparas. Gör såhär för att skapa den röstprofilen.
a. Tryck Insert+Ctrl+S, för att få fram dialogrutan "Välj en röstprofil".
B. Välj röstprofilen Vocalizer Expressive, och tryck på Enter.
C. Tryck på Insert+J, för att öppna JAWS-fönstret.
D. Öppna menyn Inställningar, Röster, Röstinställningar, och tryck på Enter.
e. Du kommer först till en kombinationsruta som heter Profilnamn. Här skall det nu stå "Vocalizer Expressive".
F. Tryck på Tabb, till kombinationsrutan Talsyntes språk, och kontrollera så där står Svenska. Om det står något annat där, ändra det till Svenska med Piltangenterna.
G. Tryck på Tabb till kombinationsrutan, Röst Person:. Välj "Oskar Premium Hög" Sverige.
H. Tryck på Tabb eller Skift+Tabb, för att ändra följande inställningar:
Hastighet: skjutreglage, ändra med Pil Vänster eller Pil Höger.
Skiljetecken: kombinationsruta, ändra med Pil Upp eller Pil Ner.
Tonhöjd: skjutreglage, ändra med Pil Vänster eller Pil Höger.
Volym: skjutreglage, ändra med Pil Vänster eller Pil Höger.
Långsammare bokstavering: skrivläge, Skriv in ett värde.
Tonhöjning vid versal: skrivläge, Skriv in ett värde.

I. När dessa olika inställningar har ställts in korrekt och enligt önskemål, tryck på Tabb till, knappen Spara som, och tryck på Mellanslag.
Notera! Vanligtvis, är det inte nödvändigt att ändra någon av dessa inställningar, eftersom dessa har förvalda värden.
J. Nu öppnas ett inmatningsfält, där du skall skriva in namnet på den nya röstprofilen. Ett lämpligt namn på den här profilen kan vara: "Vocalizer Oskar Expressive Hög".
K. När du skrivit klart, trycker du på Enter.
L. Nu får du frågan om du vill använda den här röstprofilen som standard röstprofil. Du bör svara Ja på den frågan.

Nu kan du stänga alla öppna fönster.
Men, din röstprofil är inte riktigt klar än. Du bör gå igenom Röstalias för att förvissa dig om att inte någon del av den här röstprofilen använder den andra Oskar-rösten som låter illa.
Gör såhär för att kontrollera Röstalias.

1. Med Vocalizer Expressive Oskar Hög aktiv, tryck Insert+F2, och välj Inställningsprogrammet.

2. Tryck Ctrl+Skift+D, för att öppna standardfilen Default.jcf.
3. Tabba till trädvyn, och Pil Ner till Röstalias, och Pil Höger för att öppna den noden.
4. Tryck Pil Ner en gång, till Anpassa röstalias, och tryck Mellanslag.
5. En dialogruta öppnas, med en lång lista i fokus.
6. Gå igenom den här listan med Pil Ner eller Pil upp, och kontrollera så att rösten: "Aktuell röst" är aktiv, eller "Oskar Premium Hög" är aktiv, för samtliga alternativ i listan.
7. Om något alternativ i listan har rösten "Oskar Premium", så är det namnet på den illalåtande rösten, och bör i det fallet ändras.
8. När du då står på ett alternativ som använder rösten "Oskar premium" tabbar du till knappen "Ändra", och aktiverar den med "Mellanslag".
9. Först kommer du till ett skrivfält, där röstalias namnet kan ändras. Det bör du inte ändra på, tryck därför Tabb en gång till, och du kommer till "Röst alias Person", kombinationsruta.
10. Byt röst här med Pil Upp eller Pil Ner, och tabba sedan till Ok knapp, och aktivera med Mellanslag.
11. Upprepa nu dessa stegen för alla dem alternativen i listan som är felaktiga.
12. När du är klar, tryck på Tabb till knappen Ok, och aktivera med Mellanslag.
13. Tillbaka i Inställningscenter. Tryck på Tabb tills du kommer till knappen "Verkställ", och aktivera med Mellanslag. Tabba sedan till knappen Ok, och aktivera med Mellanslag.
Helt klart.


Changes made to the All Caps option for any scheme in the Speech and Sounds Manager are not applied. 11/13/2008

Bulletin Type: TSN
Bulletin Number: 45446
Date Posted: 11/13/2008
Product Name: JAWS

Version: 9.0 plus
Category: Speech

Short Description:
Changes made to the All Caps option for any scheme in the Speech and Sounds Manager are not applied.

Problem:
JAWS will not identify the words or lines that appear in all caps in Word files or Web pages when using speak or sound options available in the Speech and Sounds Manager. This is because the Indicate Capitalization option, which is located in the Text Processing dialog box of the Set Options menu in Configuration Manager, is set to Read By Char, Spell.

Solution:
Change the Indicate Capitalization option to either Read by Word or Read by Line as follows:

1. Press INSERT+6, while in the appropriate application, to open Configuration Manager.
2. Press ALT+S, and then T to open the Text Processing dialog box.
3. Move to the Indicate Capitalization combo box, and then select either the Read By Word, Char, Spell item to distinguish words that are all caps, or the Read by Line, Word, Char, Spell item to distinguish lines that are in all caps.
4. After changing the Indicate Capitalization option, you can now open the Speech and Sounds Manager; select or create any scheme; open the Misc page; and
select the All Caps option, and set it to speak the words or lines, use a specific voice to speak the words or lines, or play a sound to identify the words or lines.


JAWS does not speak the highlights as you press <b>UP</b> or <b>DOWN ARROW</b> to move through a combo box list in the Individual Voice dialog. (11/05/2007)

Details of Selected Bulletin
Bulletin Type: TSN Number: 32851
Date Posted: 11/05/2007
Product Name: JAWS

Version: 9.0
Category: Speech

Short Description:
JAWS does not speak the highlights as you press UP or DOWN ARROW to move through a combo box list in the Individual Voice dialog.

Problem:
When using JAWS 9.0 on a Windows 2000 computer, highlighted items in combo boxes are not announced as you TAB through the Individual Voice dialog. To open the Individual Voice dialog, press INSERT+J to bring the JAWS window to the foreground or to open the JAWS context menu if JAWS is running in the system tray. Next, press ALT+O to open the Options menu and then press V to choose Voices. Press I to open the Individual Voice dialog. It contains several combo boxes. When you press UP or DOWN ARROW to move through these combo boxes, JAWS does not automatically announce the highlighted item.

Solution:
Use Say Line (INSERT+UP ARROW) to announce the highlighted item.


Hur ställer man om så att Infovox går som Sapi 5x?

Datum:
2008-11-21.

Produkt:
JAWS.
Version:
8.02, 8.03, 9.02.
Kategori:
Tal och Talsyntes.

Fråga:
Hur ställer man in JAWS så att Infovox Desktop 2.2 används som Sapi 5x talsyntes?

Svar:
Då man använder Infovox Desktop 2.2, sker det ganska ofta som en MsSapi4 talsyntes.
Det sker tillexempel, då man i JAWS väljer att installera Infovox Desktop, med hjälp av JAWS Tal och Punkthanterare.
Då väljer man slutligen att använda Infovox Desktop standard, som sin standard talsyntes, varvid den drivs som MsSapi4.
JAWS har i den Svenska utgåvan förinställda värden för alla de vanligaste Infovox versionerna, och med rösterna Ingmar och Erik.
Så oftast fungerar det direkt efter en slutförd installation.

Hur gör man då för att få detta att fungera med Sapi 5x?
Det rekommenderas att man använder Infovox Desktop version 2.2.
Denna version går att installera både i Windows XP och i Windows Vista.

1. Börja med att kontrollera så att Infovox är installerad och fungerar.
2. Starta JAWS.
3. Tryck på Insert+F2, och välj Inställningsprogrammet, och tryck på Enter.
4. Tryck på Ctrl+shift+D, för att öppna standardfilen.
5. Öppna menyn Inställningar, Talsyntes.
6. I Kombinationsrutan Standard talsyntes, väljer du Sapi 5x, och väljer sedan Ok och trycker Enter.
7. Tryck sedan på Ctrl+S, för att spara din inställning.
8. Stäng inställningsprogrammet med Alt+F4.
9. Tryck på Insert+Ctrl+S, och välj Sapi 5x, och tryck på Enter.
10. Nu bör JAWS börja tala med någon annan röst, eller åtminstone med andra röstinställningar.
Om Realspeak finns på hårddisken, så börjar Ingrid tala.
I de Svenska utgåvorna av JAWS finns fördefinierade inställningar för Realspeak Ingrid.
11. Öppna nu JAWS-fönstret genom att trycka på Insert+J.
12. Öppna menyn Inställningar, Röstinställningar, Generell röstinställning.
13. Gå först till kombinationsrutan Person, och välj den önskade Infovox rösten, tillexempel Ingmar.
14. Tryck på Tabb, och gör dina egna inställningar för talhastighet, Volym, bokstaveringshastighet, och så vidare.
15. Tryck slutligen på Ok.

Notera följande:
För Sapi 5x röster, går det inte att ändra tonhöjden.
Detta gäller dock inte rösten Ann-Marie och Ingmar, som stödjer förändring av tonhöjden.
16. Starta nu om JAWS.
JAWS skall nu starta med Sapi 5x, där den valda rösten skall tala.
17. Öppna JAWS-fönstret igen, och gå till menyn Inställningar, Röstinställningar, Individuell röstinställning.
18. Gör önskade inställningar för de olika markörerna.
Notera:
Om du har fler än en Sapi 5x röst, kan alla dessa röster användas här.
Man kan således ha Elin att läsa JAWS-markören, medan Ingmar läser Pc-markören.
Men, man kan ju även ha samma röst för alla sina markörer.
Om man inte gör några inställningar i denna dialogruta, används inställningarna från generell röstinställning.

19. Efter slutförda röstinställningar, stänger du den här dialogrutan, och öppnar JAWS Inställningsprogram.
20. Tryck på Ctrl+shift+d, för att öppna Standardfilen.
21. Öppna Menyn Inställningar, RöstAlias.

Här har du nu möjlighet att göra röstinställningar för väldigt många olika alternativ.
Man kan välja mellan alla de tillgängliga Sapi 5x rösterna.
Man kan ändra talhastighet, och tonhöjd, för varje enskillt objekt.
Men, det är fortfarande bara Ingmar, och Ann-marie som stödjer förändring av tonhöjden.
Vidare, så kan man tillexempel låta Elin läsa upp Alla Versaler med talhastigheten 12, om man vill det.
Sedan kan man låta Ingmar läsa allt det övriga.
Det gäller att gå igenom denna dialogruta någon gång innan man lär sig alla finesser här.
När man har gjort alla önskade inställningar, trycker man på Ok.
22. Tryck sedan på Ctrl+S, för att spara inställningarna.
23. Stäng sedan inställningsprogrammet.
Klart.

Alla dessa inställningar sparas i filen Default.jcf, i mappen egna inställningar.

Om man öppnar den filen med Anteckningar, så kan det se ut såhär:
Här följer texten från min egen Default.jcf-fil.
Jag använder Ingmar för alla markörer och objekt, samt Elin för att läsa upp Enskilda versaler.
Det går att kopiera från den här texten direkt in i din egen Default.jcf, men det rekommenderas inte.

[Options]
BrailleDisplay=Alva Satellite
DisplayStartupWizard=0
Synthesizer=SAPI 5X
UseSAPI5DuringSayAll=0
LanguageDetection=0
SimultaneousSynthAndWave=1
[eloq-MessageContext]
Punctuation=2
Synthesizer=eloq
[eloq-GlobalContext]
Synthesizer=eloq
[eloq-KeyboardContext]
Synthesizer=eloq
[eloq-MenuAndDialogContext]
Synthesizer=eloq
[eloq-PCCursorContext]
Synthesizer=eloq
[eloq-JawsCursorContext]
Synthesizer=eloq
[OutputModes]
ACCESS_KEY=0|0|0|Access Key
TUTOR=2|2|2|Tutor
NO_DISABLE=1|2|2|Kan inte inaktiveras
HELP=1|2|2|Hjälp meddelande
APP_START=1|0|0|Programmets startmeddelande
JAWS_MESSAGE=1|2|0|JAWS meddelande
SCREEN_MESSAGE=1|2|2|Skärmmeddelande
CONTROL_NAME=1|2|2|Kontrollens namn
CONTROL_TYPE=1|2|2|Kontrollens typ
DIALOG_NAME=1|2|2|Dialogens namn
DIALOG_TEXT=1|2|2|Dialogens text
DOCUMENT_NAME=1|2|2|Dokumentets namn
SELECTED_ITEM=1|2|2|Valt objekt
ITEM_STATE=1|2|2|Objektets status
POSITION=1|2|0|Positionsinformation
ERROR=1|2|2|Felmeddelande
ITEM_NUMBER=1|2|0|Objekt nummer
TOOL_TIP=0|0|0|Verktygstips
STATUS=1|2|2|Status information
CONTROL_GROUP_NAME=1|2|0|Kontroll grupp namn
SMART_HELP=1|0|0|Smarta hjälpmeddelande
SELECT=1|2|0|Välj
Help_Balloon=1|1|1|HjälpBallong
DEBUG=0|0|0|Debug Meddelande
[SAPI 5X-GlobalContext]
VoiceName=Ingmar22k
Language=0x41D
Synthesizer=SAPI 5X
Speed=14
Pitch=8
[SAPI 5X-MessageContext]
VoiceName=Ingmar22k
Language=0x41D
Synthesizer=SAPI 5X
Speed=14
Pitch=8
[SAPI 5X-KeyboardContext]
VoiceName=Ingmar22k
Language=0x41D
Synthesizer=SAPI 5X
Speed=14
Pitch=8
[SAPI 5X-MenuAndDialogContext]
VoiceName=Ingmar22k
Language=0x41D
Synthesizer=SAPI 5X
Speed=14
Pitch=8
[SAPI 5X-PCCursorContext]
VoiceName=Ingmar22k
Language=0x41D
Synthesizer=SAPI 5X
Speed=14
Pitch=8
[SAPI 5X-JawsCursorContext]
VoiceName=Ingmar22k
Language=0x41D
Synthesizer=SAPI 5X
Speed=14
Pitch=8
[SAPI 5X voice Aliases]
PCCursorVoice=*|0|0
MessageVoice=*|0|0
HeaderVoice=*|0|0
JAWSCursorVoice=*|0|0
NormalVoice=*|0|0
BoldVoice=*|0|0
UnderlineVoice=*|0|0
ItalicVoice=*|0|0
StrikeoutVoice=*|0|0
GraphicVoice=*|0|0
HighlightVoice=*|0|0
HugeTextVoice=*|0|0
LargeTextVoice=*|0|0
SmallTextVoice=*|0|0
TinyTextVoice=*|0|0
SuperscriptVoice=*|0|0
SubscriptVoice=*|0|0
ShadowVoice=*|0|0
EmbossVoice=*|0|0
EngraveVoice=*|0|0
OutlineVoice=*|0|0
HeadingLevel1Voice=*|0|0
HeadingLevel2Voice=*|0|0
HeadingLevel3Voice=*|0|0
HeadingLevel4Voice=*|0|0
HeadingLevel5Voice=*|0|0
HeadingLevel6Voice=*|0|0
LinkVoice=*|0|0
SpellingVoice=*|0|-5%
QuotationVoice=*|0|0
SingleCapVoice=elin22k|0|0
AllCapsVoice=*|0|0
SmallCapsVoice=*|0|0
[Infovox Desktop Standard voice Aliases]
PCCursorVoice=*|0|0
MessageVoice=Ingmar|6%|0
HeaderVoice=*|-10%|0
JAWSCursorVoice=Ingmar|-25%|0
NormalVoice=*|0|0
BoldVoice=*|0|0
UnderlineVoice=*|0|0
ItalicVoice=*|0|0
StrikeoutVoice=*|0|0
DoubleStrikeoutVoice=*|0|0
GraphicVoice=*|0|0
HighlightVoice=*|0|0
HugeTextVoice=*|-20%|0
LargeTextVoice=*|-10%|0
SmallTextVoice=*|10%|0
TinyTextVoice=*|20%|0
SuperscriptVoice=*|0|0
SubscriptVoice=*|0|0
ShadowVoice=*|0|0
EmbossVoice=*|0|0
EngraveVoice=*|0|0
OutlineVoice=*|0|0
HeadingLevel1Voice=*|5%|0
HeadingLevel2Voice=*|10%|0
HeadingLevel3Voice=*|15%|0
HeadingLevel4Voice=*|20%|0
HeadingLevel5Voice=*|25%|0
HeadingLevel6Voice=*|30%|0
LinkVoice=*|0|0
SpellingVoice=*|0|-20%
QuotationVoice=*|10%|0
SingleCapVoice=*|20%|0
AllCapsVoice=*|20%|0
SmallCapsVoice=*|20%|0
[Braille]
BrailleMessages=0
MessagePrefixes=0
BraillePanIncrement=40
UseHowManyTextCells=40
[OSM]
IncludeGraphics=1


JAWS 11 och 12, läser inte upp ordet "paragraf" när detta tecken skrivs eller träffas på, när tillexempel Realspeak Direct Alva används.

Problem:
JAWS 11 och 12, läser inte upp ordet "paragraf" när detta tecken skrivs eller träffas på, när tillexempel Realspeak Direct Alva används.
Produkt: JAWS 11 och JAWS 12.
Datum: 2012-05-09.

Orsak:
Det saknas en teckensträng i följande filer:
Default.sbl.
MSSAPI.sbl.
msspeech.sbl.
RealSpeak.sbl.
SAPI 5x.sbl.

Strängen är följande:
I default.sbl:
symbol131=§ 11111101 paragraf

I MSSAPI.sbl, och i MsSpeech.sbl:
symbol88=§ 11111101 paragraf

I RealSpeak.sbl, och i SAPI 5x.sbl:
symbol101=§ 11111101 paragraf
 

Lösning:
Ladda ner och kopiera in filerna och ersätt de befintliga filerna i mappen för delade inställningar.
Gör så här:
Ladda ner filen JAWS 11 och 12 Sp1 2012-05-09.zip till en lättåtkomlig och tom mapp i din dator.
Packa upp filen.
Kopiera dem fem filerna, och klistra in de på följande platser:
 

För JAWS 11:
C:\ProgramData\Freedom Scientific\JAWS\11.0\Settings\sve, eller motsvarande i Windows Xp.
Eller via startmenyn:
Startmeny, alla program, JAWS 11, Utforska JAWS, Utforska Delade inställningar.

För JAWS 12:
C:\ProgramData\Freedom Scientific\JAWS\12.0\Settings\sve, eller motsvarande i Windows Xp.
Eller via startmenyn:
Startmeny, alla program, JAWS 12, Utforska JAWS, Utforska Delade inställningar.


Installation av ett talsyntes språk som inte matchar JAWS eller MAGic användarspråk visar inte röstnamnet i dialogrutan röstinställningar.

Problem
När jag installerar ett talsyntes språk som inte matchar språket på JAWS användarfönster, visas inte namnet på rösten i kombinationsrutan för person i dialogrutan Röstinställningar.
Emellertid, jag kan fortfarande använda talsyntesen.


Lösning
För att säkerställa att kombinationsrutan Person i dialogrutan Röstinställningar visar namnen på dem personer som är installerade, försäkra dig om att du installerar
det språk som matchar JAWS användarfönster liksom också det språk som du vill använda. Även om du aldrig väljer att använda den personen vars språk som matchar JAWS
användarfönster, gör det så att om du har det språket installerat befolkar det kombinationsrutan Person riktigt.

Exempel:
Du har en helt engelsk version av JAWS installerat. Du lägger till en Vocalizer Expressive röst för Svenska - tillexempel, Alva. Detta är den enda Vocalizer Expressive rösten du vill använda.


1. Öppna dialogrutan Röstinställningar och välj Vocalizer Expressive Original.

2. TABBA till kombinationsrutan Person. Den är tom, även om Alva talar.

3. Spara profilen med önskade förändringar av tonhöjd, osv, och med ett namn som du väljer (som tillexempel Svenska Alva).

4. Installera någon av dem Engelska Vocalizer Expressive rösterna. Det har inte någon betydelse vilken du väljer.

5. Repetera steg 1 och 2. Den här gången, visar kombinationsrutan Person namnen på dem röster som är installerade för varje språk.

TSN: 87604
Postad datum: 2015-12-02
Gäller för: JAWS och MAGic

 


Stäng fönster