Hur kan jag ändra tiden JAWS väntar före automatisk omstart i program som inte svarar?

Hur kan jag förse Teknisk support med detaljerad felrapport om överföring av inställningar från JAWS 17 till JAWS 18, eller om importering eller exportering av inställningar till eller från
JAWS 18, visar ett fel?

Sök efter JAWS kommandon ger inget resultat.

 


Hur kan jag ändra tiden JAWS väntar före automatisk omstart i program som inte svarar?

Svar:

Som standard, och om JAWS inte svarar beroende på något problem med något annat program, kommer det automatiskt att avslutas och startas om efter ca 30
sekunder. I dem flesta fall, har programmet som orsakade problemet i sig själv slutat svara då och måste stängas. Emellertid, det finns instanser
där program behöver ytterligare tid för att slutföra en uppgift. Som exempel:

• När du försöker ladda ett delat dokument från en specifik domän, kan det uppstå fall där det kan ta längre tid än 30 sekunder. eller,
• När du försöker kompilera kod i ett programmeringsprogram, kan det uppstå fall där det tar längre tid beroende på storleken på programmet som kompileras.

I båda dessa exempel, vill du inte att JAWS skall starta om alls, eller du kanske vill ha en eller flera varningar före det startar om.

Med början i JAWS 18 uppdateringen utsläppt i Januari 2017, har vi lagt till alternativ, som kan konfigureras genom att manuellt redigera filen Default.jcf, för att
erbjuda mera kontroll för användare i vissa situationer där standard JAWS omstartsinställningar inte är tillräckliga. Du kan nu välja att aktivera eller inaktivera JAWS
automatiska omstart efter avslutande, om crash dump files skall skapas eller inte, ange tiden före JAWS avslutar sig själv, och antalet
varningar och ljud som spelas när JAWS stöter på det här läget. JAWS lägger också till möjligheten att utöka tiden för inaktivt system före JAWS kommer
att avslutas för specifika program eller domäner.

För att ändra inställningarna för JAWS omstart, navigera till mappen JAWS Delade inställningar och använd en textredigerare så som Anteckningar för att öppna Default.jcf.

Leta upp sektionen [AutoRestart] och ändra följande rader om det behövs.

Enable=1 (ändra detta till 0 om du inte vill att JAWS skall starta om automatiskt)

CreateDumps=0 (ändra detta till 1 för att få dump filer skapade i C:\Users\Username\AppData\Roaming\Freedom Scientific\Reports när JAWS startar om)

Delay=30 (skriv in ett värde mellan 10 och 900 för att ange hur lång tid i sekunder som JAWS väntar före omstart)

Warnings=1 (ange antalet varningar upp till 100 före en omstart)

Sound1= (inget ljud är angivet som standard, för att lägga till ett ljud, inkludera hela sökvägen till ljudfilen, Sound1 spelas efter 15 sekunder av inaktivitet och använder
standardinställningar)

Sound2= (inget ljud är angivet som standard, för att lägga till ett ljud, inkludera hela sökvägen till ljudfilen, Sound2 spelas efter 30 sekunders av inaktivitet före
JAWS startas om och använder standardinställningar)

Om du vill ändra längden på tiden före JAWS startar om för specifika program eller domäner, leta upp sektionen [AutoRestartAppSettings] och lägg till
varje program eller domän och dess tidsfördröjning på en separat rad. Som exempel:

outlook=infinite

notepad=60

www.domain.com=90

Notera: Om du sätter programfördröjningen till infinite, kommer JAWS aldrig att avslutas och startas om i det angivna programmet eller domänen.

Dessutom, måste fördröjningsinställningen för ett program eller domän vara större än inställningen för delay i sektionen [AutoRestart].

Postad datum: 2017-01-09
Gäller för: JAWS


Hur kan jag förse Teknisk support med detaljerad felrapport om överföring av inställningar från JAWS 17 till JAWS 18, eller om importering eller exportering av inställningar till eller från
JAWS 18, visar ett fel?

Svar:

1. Öppna mappen Rapporter genom att göra något av följande beroende på ditt operativsystem:

• I Windows 10 och Windows 8.1, tryck ALT+V från JAWS programfönster för att öppna menyn verktyg och välj "Utforska mappen Verktyg".
När mappen Verktyg har öppnats, välj "Utforska felrapporter".

• I Windows 7, öppna Startmenyn och navigera till Alla Program, JAWS 18, Utforska JAWS, och välj Utforska felrapporter.

2. Packa ihop mappen som har namnet ImportExportLogs med Winzip och skicka den packade Zip-filen till teknisk support.

Postad datum: 2016-09-08
Gäller för: JAWS


Sök efter JAWS kommandon ger inget resultat.

Kort beskrivning
Sök efter JAWS kommandon ger inget resultat.

Problem
När du söker efter ett JAWS 17 kommando med dialogrutan Sök JAWS kommandon (INSERT+MELLANSLAG, J), får du inga resultat.

Lösning
Ta bort mappen CommandsSearch från C:\Users\användarnamn\AppData\Roaming\FreedomScientific\JAWS\17.0\Settings\Sve\. Enklaste sättet att gå till den här mappen är
med genvägen Utforska Egna inställningar.


• I Windows 8 och Windows 10, tryck WINDOWSTangenten och skriv JAWS 17 tills du hör Verktyg "JAWS 17" och tryck ENTER. Välj sedan Utforska
Egna inställningar från listan och tryck ENTER.
• I Windows 7, tryck WINDOWSTangenten, välj Alla Program, välj JAWS 17, välj Utforska JAWS, och välj sedan Utforska Egna inställningar.


När du är i den här mappen, leta upp och ta bort mappen CommandsSearch.

Postad datum: 2016-01-19
Gäller för: JAWS 

Stäng fönster