Windows 10

Varken JAWS eller MAGic kan läsa innehållet i Windows 10 UAC dialogrutor när UAC aviseringsnivån är satt till 33%.

JAWS misslyckas att läsa element i Startmenyn efter uppgradering till Windows 10 från Windows 7

Ta bort uppdateringen Skaffa Windows 10 (KB3035583)

Windows 10 Uppgradering

Freedom Scientific svarar på dina Windows 10 uppgraderingsfrågor

Microsoft Windows 10 frågor och svar


Varken JAWS eller MAGic kan läsa innehållet i Windows 10 UAC dialogrutor när UAC aviseringsnivån är satt till 33%.

Problem:
I Windows 10, om nivån för Kontroll av användarkonto är satt till 33%, kommer inte JAWS, eller MAGic, att läsa text eller knappar i dialogrutan UAC som visas när program försöker göra förändringar på din dator.

Detta beroende på sättet Microsoft implementerar dialogrutan avisering på den här säkerhetsnivån.

Lösning:
Ändra inställningen till 66%, vilket är standard aviseringsnivå. På den nivån, kan både JAWS och MAGic komma åt innehållet i dialogrutan UAC.
Om du förblir kvar på 33% och stöter på en UAC dialogruta, kan du använda ALT+J för att välja Ja eller ALT+N för att välja Nej.
 

TSN: 90561
Postad datum: 2016-09-08
Gäller för: JAWS och MAGic


JAWS misslyckas att läsa element i Startmenyn efter uppgradering till Windows 10 från Windows 7

Produkt:

JAWS 16.0.4350.
Datum:
2015-10-06.
 

Symptom:
JAWS misslyckas att läsa element i Startmenyn efter uppgradering till Windows 10 från Windows 7.
Detta problem visar sig när man går runt i Startmenyn med piltangenterna. Det visar sig också vid Läs rad och andra läsfunktioner. Användaren kan också uppleva förlust av tillgänglighet i andra moderna appar.
Problemen inträffar när man uppgraderar en Windows 7till Windows 10, och en redan befintlig version av JAWS är installerad på systemet.
En reparation av JAWS avhjälper inte problemet.


Orsak:

Med början i Windows 8, lades det till en ny säkerhetsgrupp, ALLA PROGRAMPAKET, och krävs för alla installationer. Viss funktionalitet som JAWS utför kräver att denna säkerhetsgrupp skall finnas och vara riktigt konfigurerad för mappen Freedom Scientific under Program Files. När JAWS installeras på Windows 7, läggs inte gruppen ALLA PROGRAMPAKET till. Uppgraderingsprocessen till Windows 10 uppdaterar inte heller tidigare installationer under uppgraderingen. Detta får till följd, att mappen Freedom Scientific programfiler förblir utan den väsentliga säkerhetsbeskrivningen i Windows 10. En reparation lägger heller inte till säkerhetsbeskrivningen.


Lösning:

Någon av följande lösningar kommer att lösa detta problem:
Avinstallera och installera JAWS på nytt
Det är inte nödvändigt att ta bort delade komponenter eller användardefinierade inställningar vid avinstallationen. Vid ominstallationen, pånyttskapas mappen Freedom Scientific programfiler med dem nödvändiga säkerhetsrättigheterna.

Notera att det aktiva användarkontot måste ha administrativa säkerhetsrättigheter för att kunna utföra dessa stegen.
1. Från Windows sökfält, skriv, “Program och funktioner” och tryck Enter.
2. Markera “Freedom Scientific JAWS [version]” i listan i dialogrutan Program och funktioner och tryck snabbmenytangenten och välj Avinstallera, och tryck på Enter.
3. När du tillfrågas att, “Avinstallera endast JAWS,” tryck Enter för att fortsätta utan att ta bort delade komponenter.
4. När du tillfrågas om du vill ta bort användarinställningar, tryck Enter för att fortsätta utan att ta bort användarinställningar.
5. Följ ledtexterna för att slutföra avinstallationen.
6. Leta upp ditt JAWS installationsmedia och följ ledtexterna för att installera JAWS igen.

Lägg manuellt till säkerhetsbeskrivningen ALLA PROGRAMPAKET till mappen Freedom Scientific programfiler:
Varning: Dessa instruktioner förutsätter avancerade kunskaper om Windows operativsystem. Om du misslyckas att följa dessa steg riktigt, kan det medföra förlust av väsentliga funktioner i operativsystemet. Administratörsrättigheter krävs för att utföra dessa steg.
Notera! Platser för olika fönster och knappar kan variera i olika versioner av operativsystemen.
1. Från Windows Filutforskaren (WindowsTangenten+E) leta upp mappen Freedom Scientific under Program Files. Öppna egenskaper från mappens snabbmeny (högerklicka eller snabbmenytangenten) och välj fliken "säkerhet".
2. Aktivera knappen "Avancerat" på sidan "säkerhet" iegenskaper för Freedom Scientific.
3. Aktivera knappen "Ändra behörigheter" på sidan "Behörigheter".
4. Aktivera knappen "Lägg till" på sidan "Behörigheter".
5. Aktivera "Ändra huvudkonto".
6. Tabba till knappen "Avancerat" och aktivera den.
7. Tabba sedan till knappen “Sök nu” och aktivera den.
Nu är du i en lista med alla dem värden du kan lägga till.
Leta i den här listan efter något i ditt språk som motsvarar “ALL APPLICATION PACKAGES”, på Svenska "Alla programpaket".
Tryck Enter på det objektet, och det kommer att läggas till.
8. Verifiera så att “Skriva” är satt till “Tillåt”.
9. Verifiera så att “Använd på” är satt till “Den här mappen, undermappar och filer”.
10. Verifiera så att kryssrutorna “Läsa och köra,” “Visa mappinnehåll”, och “Läsa” är markerade i gruppen behörighet.
11. Aktivera knappen OK på Avancerade säkerhetsinställningar för Freedom Scientific och efterföljande dialogrutor för att spara och verkställa förändringarna.

Källa:
Freedom Scientific.

Översättning:
Håkan Andersson 2015-10-06.


Ta bort uppdateringen Skaffa Windows 10 (KB3035583)

Det finns många människor som är väldigt exalterade över uppgraderingen till Windows 10 den 29 Juli.

Samtidigt är det andra användare av Windows 7 och 8.1 som inte vill ta del av någon del av uppgraderingen av olika anledningar.

Microsoft har bekräftat att det nya operativsystemet,
för närvarande i sitt slutskede av utveckling, kommer att bli tillgängligt för nedladdning/installation för berättigade system den 29 Juli 2015.

Som förberedelse för detta, släppte Microsoft update i April (KB3035583)
för Windows 7 (Valfri) och Windows 8.1 (Viktig) som heter Skaffa Windows 10. Den tillhandahåller ikonen som började visas på användares system
(Windows 7 och 8.1) igår och ger dig alternativet att bekräfta din kopia av Windows 10.

Men vad händer om du är en av dem som inte är intresserad av uppgraderingen till Windows 10?

Sedan KB3035583 släpptes som en valfri eller viktig uppdatering beroende på ditt operativsystem kan den inte installeras om du undviker dessa typer av uppdateringar. Om så är fallet
behöver du inte vidtaga några ytterligare åtgärder.

Emellertid, om du installerade den uppdateringen kan den avinstalleras genom Windows Update.

Ta bort KB3035583

Öppna Windows Update och tryck Enter på Visa uppdateringshistorik.

Tryck Enter på Installerade uppdateringar.

Skriv kb3035583 i sökfältet i det övre högra hörnet . Om uppdateringen finns i ditt system kommer den att visas i resultatet.

Tryck Mellanslag på posten KB3035583 i sökresultatet och tryck sedan på Snabbmenytangenten, och välj Avinstallera och tryck på Enter. Välj Ja för att avinstallera.

Systemet måste startas om för att slutföra avinstallationen.

Om du inte vill se den uppdateringen igen, måste du dölja den genom att gå in på Windows update, och under Viktiga uppdateringar, först ta bort krysset i kryssrutan bredvid KB3035583 i Windows Update och sedan trycka Snabbmenytangenten och välja Dölj uppdateringen.


Håkan Andersson 2015-08-14


Windows 10 Uppgradering

Vi kan nu stolt presentera att JAWS 16 och MAGic 13 är klara för Windows 10. Om du inte har uppdaterat till dem senaste versionerna av JAWS och MAGic än, vänligen gör det nu via länkarna i slutet av denna sida. Här nedanför, tillhandahåller vi nödvändiga steg att följa beroende på vilken version av Windows du uppgraderar från.
Vänligen läs och följ dessa steg för att säkerställa att äldre versioner av JAWS och MAGic först har tagits bort, före du utför en Windows 10 uppgradering. Ett verktyg finns tillgängligt för att hjälpa dig under denna process.

För en generell lista med frågor om Windows 10 och din Freedom Scientific programvara, se Windows 10 vanliga frågor.

 

Uppdatering från Windows 8.1

1. Installera JAWS 16.0.4350 eller senare, eller MAGic 13.0.1119 eller senare.
2. Ladda ner och kör FSPrepareWin10_sve.exe för att hjälpa till att ta bort äldre versioner av JAWS eller MAGic.
3. Utför uppdateringen till Windows 10 och JAWS 16 och MAGic 13 kommer att fortsätta att fungera som förväntat.


Uppdatering från Windows 7

Vänligen notera: När du kör FSPrepareWin10_sve.exe i Windows 7, kan du inte köra dina Freedom Scientific produkter före du har installerat om dem senaste versionerna av JAWS
16, MAGic 13, eller OpenBook 9. Vi föreslår att du inte kör FSPrepareWin10_sve.exe före du är redo att starta Windows 10 uppgraderingen.

1. Installera JAWS 16.0.4350 eller senare.
2. Ladda ner och kör FSPrepareWin10_sve.exe för att hjälpa till att ta bort äldre versioner av JAWS och MAGic.

• MAGic måste avinstalleras på Windows 7 före uppgradering. Efter uppgradering, kan en ren installation av MAGic göras på Windows 10.
• OpenBook måste avinstalleras på Windows 7 före uppgradering. Efter uppgradering, kan en ren installation av OpenBook göras på Windows 10.

3. Utför uppgraderingen till Windows 10.

4. Efter uppgradering till Windows 10:
• JAWS användare skall nu köra installationen av JAWS 16.0.4350 eller senare ovanpå den aktuella JAWS installationen.
• MAGic användare kan nu installera MAGic 13.0.1119 eller senare för att MAGic skall fungera i Windows 10.
• OpenBook användare kan nu installera OpenBook 9 eller senare för att OpenBook skall fungera i Windows 10.
 

Ytterligare rekommendationer från Microsoft

För Webbläsning, rekommenderar Microsoft att användare av skärmläsare och hjälpmedel undviker den nya standard Webbläsaren Edge, just för tillfället, och byter till Internet Explorer
eller någon annan Webbläsare du kanske har använt i Windows 8.1 eller Windows 7. För att ändra standard Webbläsare, gör följande:

1. Öppna Inställningar genom att skriva "inställningar" i Windows 10 sökfält, eller tryck WINDOWS Tangenten+I.
2. Skriv "standard" i sökfältet.
3. Välj Standardappar inställningar.
4. Aktivera knappen Webbläsare.
5. Välj den Webbläsare du vill använda. Tillgängliga val kommer att vara alla Webbläsare som är installerade på din dator.

För E-post, rekommenderar Microsoft användare av skärmläsare och hjälpmedel att inte använda den inbyggda e-post klienten just för tillfället. Vi föreslår att du fortsätter använda e-post klienter
så som Outlook eller Thunderbird.

För PDF dokument, rekommenderar Microsoft användare att installera en tredjepartsläsare så som Adobe Acrobat Reader 11 eller Adobe Acrobat DC.

Källa:
Freedom Scientific.

Översättning:
Håkan Andersson 2015-08-06.


Freedom Scientific svarar på dina Windows 10 uppgraderingsfrågor

Eftersom vi närmar oss Microsoft’s mycket förutsedda lansering av Windows 10, vet vi att du har många frågor om huruvida våra produkter kommer att fungera i den miljön,
om du skall uppgradera, och vad du kan förvänta dig om du gör det. Nedanför är våra svar på dessa och flera frågor.  E-post: jaws@freedomscientific.se


Kommer JAWS och MAGic fungera med Windows 10?

Ja. Dem senaste versionerna av JAWS 16 och MAGic 13 som är tillgängliga på vår Webbsida är kompatibla med Windows 10. Dessa uppgraderingar är gratis för alla som kör tidigare
versioner av JAWS 16 och MAGic 13. Se nedan för ytterligare detaljer.

Vilka versioner av JAWS och MAGic behöver jag ha för Windows 10?

Du måste köra den senaste versionen av dessa produkter: JAWS 16 och MAGic 13. Eventuella tidigare versioner utom dem senaste kompatibla versionerna måste avinstalleras före du kan uppgradera till Windows 10, även om du endast kör den senaste kompatibla versionen.

För att kontrollera vilken specifik build du kör, placera fokus på JAWS eller MAGic användarfönster, och använd följande tangentkombinationer. För JAWS, tryck INSERT+NUMERISK 8. För MAGic, tryck INSERT+NUMERISK 3

Viktigt att notera:
När du uppgraderar från Windows 7, kommer du att behöva installera den senaste versionen av JAWS 16 över den tidigare JAWS installationen (som fanns på ditt Windows 7 system) innan det fungerar riktigt.
 

Är detta en SMA uppgradering för JAWS 16 eller MAGic 13?

Nej. Detta är en gratis uppdatering tillgänglig för alla som kör JAWS 16 eller MAGic 13. Om du har slagit på leta efter uppdateringar i JAWS eller MAGic, kan du redan ha laddat ner och installerat den senaste programvaran.
 

Skall jag uppgradera till Windows 10?

Det valet är upp till dig. Emellertid, om du bestämmer dig för att uppgradera din dator till det nyaste Windows operativsystemet, kom ihåg att Freedom Scientific
har haft nära samarbete med Microsoft för att säkerställa att den senaste versionen av JAWS och MAGic kommer att kunna köras från dag ett på Windows 10 utgåvan.
 

Kommer uppgraderingen till Windows 10 orsaka att jag utnyttjar någon av mina licensnycklar?

Nej. Uppgradering till Windows 10 kommer att bevara din existerande licens och inte utnyttja någon av dina licensnycklar.
 

Är det bättre att uppgradera JAWS eller MAGic före eller efter uppgradering till Windows 10?

Windows 8.1
När du uppgraderar från Windows 8.1 till Windows 10, är det bäst att installera den senaste JAWS 16 och MAGic 13 utgåvan före du påbörjar Windows uppgraderingen. När
uppgraderingen har slutförts, kan du starta och fortsätta använda dina programvaror precis som vanligt.

Windows 7
När du uppgraderar från Windows 7 till Windows 10, ladda först ner och installera den senaste JAWS 16 utgåvan före uppgraderingen, och installera sedan om JAWS igen efter uppgradering
till Windows 10.

För MAGic, installera den senaste MAGic 13 utgåvan efter du har installerat Windows 10.
 

Vad kan jag förvänta när jag uppgraderar till Windows 10?

Om du har hjälpmedelsprogram installerade på din dator som är äldre än de senaste versionerna av JAWS 16 och MAGic 13, kommer Windows 10 att upptäcka
dessa och stoppa uppgraderingen. I det läget, måste du kontakta din hjälpmedelsleverantör för ytterligare information.

Vi har skapat ett gratis uppgraderingsverktyg som kommer att skanna igenom din dator efter tidigare versioner av Freedom Scientific programvaror och rensa bort dessa komponenter från
ditt system. Du kan sedan starta Windows 10 uppgraderingen, och när den är slutförd, kör antingen JAWS eller MAGic, eller installera om din programvara (om du uppgraderar från Windows
7) och fortsätt sedan använda det på samma sätt som före uppgraderingen.
 

Vad kan jag förvänta mig är annorlunda i Windows 10?

Se nedanför för detaljer.
 

Kommer alla mina aktuella program att fungera på samma sätt i Windows 10?

För allra största delen, skall du förvänta dig en likartad upplevelse med dina program i Windows 10 som du gjorde med Windows 7 eller Windows 8.1. Vi kan inte
tala för andra leverantörer, men Freedom Scientific ingenjörer har arbetat hårt för att säkerställa att du får en positiv upplevelse med Windows 10.

Det finns några kända begränsningar i tillgänglighet som beskrivs av Microsoft. Dom rekommenderar följande:

• Sätt din standard Webbläsare till Internet Explorer (eller Firefox) för en mera tillgänglig upplevelse av Webbläsningen (se instruktioner nedanför)
• Installera en tredjeparts PDF läsare som tillexempel Adobe Reader, för en tillgänglig PDF läsupplevelse.
• Använd Outlook och Office skrivbordsprogramm för en mera tillgänglig e-post och produktivitetsupplevelse.
• Om du har en andra dator, överväg att uppgradera den maskinen först, för att bekanta dig med upplevelsen av Windows 10.

För att ändra din standard Webbläsare, gör följande:

1. Öppna Inställningar genom att skriva "inställningar" i Windows 10 Sökfält, eller tryck WINDOWSTangenten+I.
2. Skriv "standard" i Sökfältet.
3. Välj Standardappar inställningar.
4. Aktivera knappen Webbläsare.
5. Välj den Webbläsare du vill använda. Tillgängliga val kommer att vara alla Webbläsare som är installerade på din dator.
 

Kommer OpenBook att fungera med Windows 10?

Ja. När du uppgraderar från Windows 8.1 till Windows 10, kommer du fortfarande ha möjlighet att köra OpenBook 9 precis som tidigare. Installera bara Windows 10 uppdateringen, och,
när det är slutfört, ladda och kör OpenBook.

Om du uppdaterar från Windows 7, måste du först avinstallera OpenBook före du kan uppgradera till Windows 10. Efter uppgradering från Windows 7 till Windows 10, måste du installera om OpenBook.


Källa:
Freedom Scientific.

Översättning:
Håkan Andersson 2015-08-08.


Microsoft Windows 10 frågor och svar


När kommer min kostnadsfria uppgradering?

Du har redan reserverat din uppgradering, så den är på väg. Det här är den största uppgraderingen någonsin så vi hanterar det så att alla får en bra upplevelse.

Du kommer få ett meddelande om när du kan uppgradera inom de kommande dagarna eller veckorna och under tiden kan du alltid kontrollera din uppgraderingsstatus i appen "Skaffa Windows 10". Du hittar appen i det nedre högra hörnet i Aktivitetsfältet.

Här är några vanliga frågor kring uppgraderingsprocessen.


När får jag min kostnadsfria uppgradering?

Om du har reserverat din kostnadsfria uppgradering, är den på väg. Du är en del av världens största programvaru-uppgradering någonsin och vi hanterar den
så att alla ska ha en bra upplevelse. Ditt uppgraderingsmeddelande kommer inom några dagar eller veckor. Och du kan alltid kontrollera din uppgraderingsstatus
via appen Skaffa Windows 10. Eller, om du är en tekniskt kunnig person, kan du använda programmet
Media Creation Tool:
http://click.email.microsoftemail.com/?qs=0444bb55d4c2c7b4ba142329891f0e9b785faaadb2d408d0783ae759416a431837921ab60bd7e75c85ff2af0594d5d7b

för att omedelbart installera Windows 10 på en eller flera enheter.
 

Vilka är de grundläggande villkoren för den kostnadsfria Windows 10-uppgraderingen?

Microsoft gör Windows 10 tillgängligt som en kostnadsfri uppgradering1 för berättigade och äkta Windows 7- och Windows 8/8.1-enheter. Den kostnadsfria uppgraderingen för utvalda Windows Phone 8.1-enheter kommer att bli tillgänglig senare
i år. Om du har reserverat uppgraderingen meddelar vi dig när den finns tillgänglig. Erbjudandet om den kostnadsfria uppgraderingen till Windows 10 gäller fram till 29 juli 2016. När du uppgraderar din enhet får du Windows 10 kostnadsfritt på den

Är verkligen uppgraderingen kostnadsfri?

Ja, den är kostnadsfri. Det är en fullständig version av Windows, inte någon utvärderingsversion eller förhandsversion. Den är tillgänglig under en begränsad
tid. Du kan utnyttja erbjudandet fram till 29 juli 2016. När du uppgraderar din enhet får du Windows 10 kostnadsfritt på den.
 

Hur får jag min kostnadsfria uppgradering?

Du kan göra något av följande två saker:

1. Köpa en ny enhet som redan har Windows 10 installerat eller köpa en ny Windows 8.1-enhet och uppgradera den kostnadsfritt1 till Windows 10 eller

2. Uppgradera din befintliga Windows 7- eller Windows 8/8.1-dator kostnadsfritt1

Det är inte alla enheter som har alla funktioner i Windows 10. Fråga enhetens tillverkare eller återförsäljaren innan du köper en enhet. Mer information
om uppgraderingskrav finns nedan och på sidan med specifikationer för Windows 10.


Kan jag skaffa Windows 10 om jag har en enhet som kör Windows XP eller Windows Vista?

Du kan köpa Windows 10 från windows Microsoft Store eller en återförsäljare och installera det på din nuvarande enhet som kör Windows XP eller Windows Vista om enheten uppfyller alla
specifikationer och systemkrav för Windows 10. Du måste säkerhetskopiera alla befintliga filer innan du installerar Windows 10. Det blir en ”ren” installation.
Vi rekommenderar dock att du upplever Windows 10 på en nyare enhet. Vi tror att du skulle bli nöjdare med någon av de prisvärda, kraftfulla datorer som
finns idag. Windows XP släpptes 2001 och Windows Vista 2006 och datorerna har utvecklats enormt sedan dess.

 

Hur uppgraderar jag min befintliga enhet?

Det är lätt att uppgradera.

1. Reservera den kostnadsfria Windows 10-uppgraderingen i appen
Skaffa Windows 10 nu.

2. Uppgradera när du får ett meddelande om att Windows 10 har laddats ned och kan installeras på din enhet. 2

3. Upplev Windows 10 till en kostnad av ingenting!  1
 

Hur gör jag om jag vill uppgradera?


1. Gör en reservation via appen Skaffa Windows 10.
(Du kan avboka den när som helst)

Klicka på Windows-ikonen längst till höger i Aktivitetsfältet.

Klicka på ”Reservera din gratisuppgradering” i appfönstret.

Ange din e-postadress om du vill få en bekräftelse på bokningen.


2. När du har gjort reservationen kan du börja titta efter uppgraderingsmeddelandet.

När Windows 10 finns redo för just din enhet laddar vi ned det i bakgrunden så att uppgraderingen blir enklare.

Du får ett meddelande från oss när nedladdningen är klar. Du kan då välja att installera uppgraderingen direkt eller göra det vid en annan tid som passar
dig.

3. Mycket nöje! Efter uppgraderingen har du Windows 10 gratis på enheten.


Vad är appen Skaffa Windows 10?

Skaffa Windows 10 är en app som utformats för att underlätta uppgraderingen. Den kontrollerar att din enhet är kompatibel, och du reserverar din uppgradering med den. Den
innehåller även information så att du kan lära dig mer om funktionerna i Windows 10 och hjälper dig att starta din kostnadsfria uppgradering1 till Windows10.

Appen visas automatiskt som en Windows-ikon i systemfältet längst ned till höger på skärmen på enheter med Windows 7 och Windows 8/8.1 Update som har Windows
Update aktiverat.
 

Varför har jag inte appen Skaffa Windows 10?

Din enhet kanske saknar en uppdatering. Om du kör Windows Update och installerar tillgängliga uppdateringar kan det lösa problemet. Behöver du mer hjälp?
Om du inte kan se appen Skaffa Windows 10 på din dator kan du få hjälp i den här artikeln: https://support.microsoft.com/sv-se/kb/3081048 som innehåller information om felsökning.

Om din enhet ingår i ett skolnätverk eller företagsnätverk kan du fråga din IT-administratör om uppgraderingen till Windows 10.
 

När får jag meddelandet om uppgradering?

Du får meddelandet om uppgradering när vi kan bekräfta att din enhet kan uppgraderas. Innan vi avgör om en enhet är redo att uppgraderas kontrollerar vi
att enheten är kompatibel och att alla krav för Windows 10 uppfylls.

Innan vi meddelar dig laddar vi ned nödvändiga installationsfiler i bakgrunden. Sedan får du ett meddelande på datorn. Där står det att du kan uppgradera
direkt eller välja en tid som passar dig. Vi gör det här i omgångar för att klara av den höga efterfrågan, det gäller särskilt de första veckorna efter
att Windows 10 presenteras.
 

Hur lång tid tar det att göra uppgraderingen när jag har fått meddelandet?

Uppgraderingstiden beror på hur gammal din enhet är och hur den är konfigurerad. För de flesta enheter kommer uppgraderingen att ta ungefär en timme när
nedladdningen 2 är klar. För äldre enheter kan det ta längre tid och för nyare, kraftfulla enheter kan det gå fortare.
 

Varför har jag inte fått ett meddelande om uppgradering än?

Vi levererar uppgraderingarna i omgångar för att klara av den stora efterfrågan. Vi måste också se till att din uppgradering är rätt för din enhet. Du
har kanske inte fått något meddelande än eftersom vi jobbar med en särskild kompatibilitetsåtgärd för din enhet. Det kan också bero på den stora mängden
enheter som ska uppgraderas till Windows 10. Du får ditt uppgraderingsmeddelande när din enhet är redo att uppgraderas. Du kan när som helst kontrollera
din uppgraderingsstatus via appen Skaffa Windows 10.
 

Om jag köper en ny dator i dag, kan jag uppgradera den till Windows 10?

Ja, du kan köpa en ny enhet och vara säker på att den kan köra Windows 10. På många nya enheter finns Windows 10 redan installerat. Vi har dessutom utformat
Windows 10 så att det är kompatibelt med nya enheter som kör Windows 8.1 och du kan få Windows 10 via den kostnadsfria uppgraderingen. Vissa funktioner
i Windows 10 är kanske inte tillgängliga på alla enheter. Du kan få mer information från enhetens tillverkare.
 

Kan jag få den kostnadsfria Windows 10-uppgraderingen även om jag inte reserverar den?

Ja, du kan ändå få den kostnadsfria uppgraderingen. Att göra en reservation är det första steget.
 

Vad händer om jag har flera Windows-enheter? Kan jag uppgradera alla?

Ja, du kan få den kostnadsfria uppgraderingen1 till alla dina berättigade Windows-enheter. Allt du behöver göra är att öppna appen
Skaffa Windows 10 och klicka på Boka på var och en av dina enheter.

Du kan även använda ett USB-minne för att uppgradera flera enheter. Detta är praktiskt om du bara vill ladda ned installationsfilerna en enda gång och
inte har något emot att starta uppgraderingen manuellt på varje enhet.

Vilken utgåva av Windows får jag i den här kostnadsfria uppgraderingen?

Uppgraderingen utgår från vilken typ av utgåva du har. Om du till exempel uppgraderar Windows 7 Home Premium får du Windows 10 Home efter uppgraderingen.

Windows 7 3
Från utgåva Till utgåva
Windows 7 Starter Windows 10 Home
Windows 7 Home Basic Windows 10 Home
Windows 7 Home Premium Windows 10 Home
Windows 7 Professional Windows 10 Pro
Windows 7 Ultimate

Windows 8 4
Från utgåva Till utgåva
Windows Phone 8.15 Windows 10 Mobile
Windows 8.1 6 Windows 10 Home
Windows 8.1 Pro Windows 10 Pro
Windows 8.1 Pro för studenter

 N- och KN-utgåvorna följer uppgraderingsmönstret för den överordnade versionen (Windows 7 Pro N uppgraderas t.ex. till Windows 10 Pro N).

Vissa utgåvor omfattas inte: Windows 7 Enterprise, Windows 8/8.1 Enterprise och Windows RT/RT 8.1. Kunder med aktiv SA-volymlicens (Software Assurance)
har möjlighet att uppgradera till andra företagserbjudanden för Windows 10 som inte ingår i det här erbjudandet.
 

Är Windows Phone-enheter berättigade till den här kostnadsfria uppgraderingen?

Ja. Vi arbetar tillsammans med våra Windows Phone 8.1-partner för att göra Windows 10-uppgraderingen tillgänglig för de flesta telefoner senare i år. 5
 

Vad gäller för Windows RT?

Om du använder Windows RT uppgraderas inte din enhet till Windows 10. Under september 2015 kommer en uppdatering som förbättrar Start-menyn och låsskärmen.
Kontrollera i Windows Update att din enhet med Windows RT är redo att ladda ned uppdateringen när den blir tillgänglig.
 

Kan Enterprise-kunder få den kostnadsfria Windows 10-uppgraderingen?

Enterprise-kunder med aktiv SA-prenumeration (Software Assurance) har möjlighet att uppgradera till andra företagserbjudanden för Windows 10 som inte ingår
i det här erbjudandet.
 

Hur mycket kostar Windows 10?

Det enklaste sättet att skaffa Windows 10 är att göra en kostnadsfri uppgradering. Klicka bara på appen Skaffa Windows 10 för att komma igång.

Du kan även köpa ett exemplar av Windows 10 om du bestämmer dig för att inte uppgradera eller om du behöver köpa ett exemplar av andra skäl, till exempel
om du vill installera Windows 10 på en dator du har byggt själv.
Kontakta din lokala återförsäljare för prisinformation.
 

Får jag alla funktioner i Windows 10 när jag uppgraderar?

För vissa Windows 10-funktioner krävs avancerad maskinvara och det är inte alla funktioner och tjänster som är tillgängliga på alla enheter, eller alla
marknader. Cortana är till exempel inte tillgänglig på alla marknader.

Mer information finns på
specifikationssidan: https://www.microsoft.com/sv-se/windows/Windows-10-specifications

och i listan över funktionerna: https://www.microsoft.com/sv-se/windows/windows-10-editions

i de olika utgåvorna av Windows 10.
 

Kan jag få tillbaka min tidigare Windows-version om jag inte gillar Windows 10?

Ja, fast vi tror att du kommer att älska alla funktioner i Windows 10! Du kommer att kunna återställa din enhet till den tidigare Windows-versionen inom
en månad efter att du installerade uppgraderingen.
 

Kan jag installera om Windows 10 på min dator efter uppgraderingen?

Ja. När du har uppgraderat till Windows 10 via uppgraderingserbjudandet kan du installera om, och göra en ren installation, på samma enhet. Du behöver
ingen produktnyckel för att återaktivera på samma maskinvara. Om du gör större förändringar i maskinvaran kan du behöva kontakta kundsupport och få hjälp
med aktiveringen. Du kan också skapa ett eget installationsmedium, till exempel en USB-enhet eller DVD, och använda det för att uppgradera enheten eller
installera om efter att du har uppgraderat.
 

Kommer mina enheter och appar att fungera tillsammans med Windows 10?

Windows 10 är den mest testade versionen någonsin och miljontals användare har gett oss feedback. Vi kan inte garantera att alla konfigurationer av alla
enheter fungerar, men Windows 10 har utformats för att vara kompatibel med de flesta enheter.

Om du vill se om din enhet och dina appar är kompatibla kan du använda appen Skaffa Windows 10 och göra en kompatibilitetskontroll. Klicka på menyn överst till vänster och välj Kontrollera datorn.

Då visas eventuella kompatibilitetsproblem och lösningar som rekommenderas. Efter att du fått meddelandet om att Windows 10 är tillgängligt för din enhet kan det vara bra om du planerar uppgraderingen. Då blir
den så smidig som möjligt.
 

Är Windows Media Center tillgängligt på Windows 10?

Windows Media Center ingår inte i Windows 10 men vi erbjuder en kostnadsfri app för DVD-uppspelning 7 i Windows 10. Den heter Windows DVD-spelaren och
installeras efter den första gången Windows Update körs.

När kommer nya Windows 10-enheter till butikerna?

Nya datorer med Windows 10 är tillgängliga nu och kommer snart att finnas tillgängliga på fler marknader. Det exakta antalet enheter varierar på olika
marknader.

Kommer alla mina saker att finnas i molnet?

Dina filer sparas som standard på hårddisken på din enhet. Windows 10 ger dig integrerad åtkomst till OneDrive som tillhandahåller ett kostnadsfritt lagringsutrymme
i molnet. Detta är valfritt att använda, men ger dig möjlighet att komma åt dina personliga filer var du än är.


Hänvisningar som texten här ovanför pekar på.
 

1 Information om Windows-erbjudande

Ja, kostnadsfritt. Det här erbjudandet innehåller en fullständig version av Windows 10, inte en utvärderingsversion. 3 GB nedladdning krävs. Avgifter för
Internetåtkomst kan tillkomma. För att utnyttja detta kostnadsfria erbjudande måste du uppgradera till Windows 10 inom ett år från att det blir tillgängligt.
När du har uppgraderat har du Windows 10 kostnadsfritt på enheten.

Uppgraderingserbjudandet för Windows 10 är giltigt för berättigade enheter med Windows 7 och Windows 8.1 (även de enheter du redan äger). Det finns vissa
maskin- och programvarukrav och tillgängligheten för funktioner kan variera mellan olika enheter och marknader. Möjligheten att uppgradera Windows Phone
8.1-enheter till Windows 10 kan variera beroende på tillverkaren eller mobiloperatören. Enheterna måste vara anslutna till Internet och ha Windows Update
aktiverat. Windows 7 SP1 eller Windows 8.1 Update krävs. Vissa utgåvor omfattas inte: Windows 7 Enterprise, Windows 8/8.1 Enterprise och Windows RT/RT
8.1. Kunder med aktiv SA-volymlicens (Software Assurance) har möjlighet att uppgradera till andra företagserbjudanden för Windows 10 som inte ingår i det
här erbjudandet. Information om kompatibilitet och annan viktig installationsinformation finns på enhetstillverkarens webbplats och
sidan med specifikationer för Windows 10.
Windows 10 uppdateras automatiskt. Ytterligare krav för uppdateringar tillkommer senare. Se sidan om hur du uppgraderar till Windows 10
om du vill ha mer information.

2 3 GB nedladdning. Avgifter för Internetåtkomst kan tillkomma. En Internetanslutning med datapriser innebär att tjänstleverantören tar betalt för den
faktiska datamängd som skickas till och från din dator. Windows 10 är en stor fil – cirka 3 GB. Du bör göra följande innan du startar nedladdningen via
en Internetanslutning med datapriser: (1) Kontrollera din aktuella användning och fundera över om den här nedladdningen kan ge upphov till ytterligare
kostnader. (2) Se till att ha tillräckligt med tid för att kunna slutföra nedladdningen. Nedladdningen tar oftast en eller två timmar via en bredbandsanslutning
men nedladdningstiden varierar beroende på anslutningshastigheten och andra faktorer.

3 Måste köra den senaste versionen av Windows 7 (Service Pack 1) för att få den kostnadsfria uppgraderingen till Windows 10 via Windows Update.

4 Måste köra den senaste versionen av Windows 8 (Windows 8.1 Update) för att få den kostnadsfria uppgraderingen till Windows 10 via Windows Update.

5 Möjligheten att uppgradera Windows Phone 8.1-enheter till Windows 10 kan variera beroende på OEM-tillverkaren eller mobiloperatören.

6 Gäller även för landsspecifika Windows 8.1-versioner, Windows 8.1 Single Language, Windows 8.1 med Bing.

7 Om du har Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows 8 Pro med Media Center eller Windows 8.1 Pro med Media Center och
installerar Windows 10 tas Windows Media Center bort. Under en begränsad tid (den ”berättigande perioden”) installeras en app för uppspelning av DVD-skivor
(Windows DVD-spelaren) på system som uppgraderas till Windows 10 från någon av dessa äldre versioner av Windows (ett ”berättigat system”). Obs! Windows
DVD-spelaren installeras kanske inte direkt utan först efter den första lyckade uppdateringen via Windows Update. Windows DVD-spelaren kommer att finnas
till försäljning i Windows Store för system som (i) är berättigade men där den berättigande perioden har löpt ut, (ii) system som inte är berättigade eller
(iii) system som var berättigade men där en ren installation av Windows 10 har gjorts vid ett senare tillfälle (i det här fallet kan inte Windows Update
identifiera att systemet tidigare har varit kvalificerat).


Källa:
https://www.microsoft.com/sv-SE/windows/windows-10-faq?OCID=reserve_r_PostReserve_header
Redigerat av:
Håkan Andersson 2015-08-07.


Stäng fönster