Fel startordning orsakar krasch i Windows Vista: Om Zoomtext laddas då JAWS redan körs orsakar detta en system krasch. 9/13/2009

Narrator startar alltid när jag loggar in iVista. Hur kan jag ändra detta? (04/23/2008)

Varför talar en Engelsk röst vid inloggningen i Windows Vista?


Fel startordning orsakar krasch i Windows Vista: Om Zoomtext laddas då JAWS redan körs orsakar detta en system krasch. 9/13/2009

Bulletin Typ: TSN
Bulletin Nummer: 50770
Date: 9/13/2009
Produktnamn: JAWS

Version: 10.0 plus
Kategori: Windows Vista

Short Description:

Fel startordning orsakar krasch i Windows Vista: Om Zoomtext laddas då JAWS redan körs orsakar detta en system krasch.

Problem:
Om du har JAWS 10 eller senare installerad i samma Windows Vista system som ZoomText 9.18, finns det en konflikt med laddningsordningen. Om du startar Zoomtext då JAWS redan körs, kommer detta att orsaka en system krasch.

Lösning:
Om du måste köra både JAWS och ZoomText samtidigt, kan du undvika denna krasch genom att ändra laddningsordningen:

1. Stäng JAWS.
2. Ladda ZoomText 9.x.
3. Ladda JAWS.

Du kan behöva ladda Zoomtext eller båda programmen manuellt, för att säkerställa att någon 'kör först' inställning har avaktiverats.


Narrator startar alltid när jag loggar in iVista. Hur kan jag ändra detta? (04/23/2008)

Detaljer för vald Bulletin

Bulletin Typ: FAQ

Datum: 04/23/2008

 Produktnamn: JAWS

 Version: Alla

 Kategori: Windows Vista

Fråga:

Narrator startar alltid när jag loggar in iVista. Hur kan jag ändra detta?

Svar:

Om du upplever problem med att Narrator startar varje gång du startar din Vista dator, är det möjligt att en kryssruta i "Hjälpmedelscenter" av misstag har kryssats i. Följ punkterna här nedanför för att ta bort krysset och detta kommer att lösa problemet med att Narrator startar.

Du kan fortfarande starta Narratorn manuellt om du behöver den, detta stoppar endast den automatiska laddningen. Punkterna här nedanför förutsätter att din Kontrollpanel visas i Klassisk vy.

1. Öppna Startmenyn och navigera till Kontrollpanelen.

2. Tryck bokstaven "H" tills du hör "Hjälpmedelscenter," och tryck ENTER för att aktivera det.

3. Tryck TABB cirka sju gånger tills du kommer till länken "Använd datorn utan bildskärm," och tryck ENTER.

4. Den första kryssrutan som får fokus är den som du behöver och heter, "Aktivera skärmläsaren." Om denna kryssruta är markerad, tryck MELLANSLAG för att ta bort krysset.

5. Tryck TABB tills du kommer till "Spara" knapp och tryck ENTER för att aktivera den. Du kommer sedan att återvända till huvudfönstret i Hjälpmedelscenter.

6. Tryck ALT+F4 för att stänga Hjälpmedelscenter, och starta sedan om din dator.  

När din dator startar, är det endast JAWS som skall starta, om det är inställt till att göra så. Narrator kommer inte längre starta automatiskt.


Varför talar en Engelsk röst vid inloggningen i Windows Vista?

Datum: 2009-09-15.
Produkt: JAWS.
Version: 10.0 och senare.
Kategori: Windows Vista.

Fråga:
Varför talar en Engelsk röst vid inloggningen i Windows Vista?

Förutsättning:
Du har en Windows Vista-dator, där inte någon Svensk Sapi 5x talsyntes är installerad.
Du installerar JAWS 10.0.1157.

Svar:
Om inte någon Svensk Sapi 5x talsyntes är installerad,
används Microsoft Anna som standard talsyntes för inloggningen till Windows Vista.

Lösning:
1. Installera någon Svensk Sapi 5x talsyntes.
2. Gå in i Kontrollpanelen, Text till Tal.
3. Tabba till Kombinationsrutan Röstval, och välj den talsyntes du installerade.
4. Välj sedan Verkställ, och sedan Ok.
5. Starta om din dator.


Stäng fönster