Inställningar Firefox

Det är två inställningar vi rekommenderar att du gör för att konfigurera Mozilla® Firefox® att fungera bättre med träningslektioner i Surfa på Internet med JAWS och MAGic. Först, rekommenderar vi att du ändrar Firefox för att tillåta pop up-fönster, och sedan rekommenderar vi att du öppnar nya sidor i separata Webbläsarfönster i motsats till nya flikar. För att göra dessa förändringar gör följande:

  1. I Firefox, tryck ALT+V för att öppna verktygs-menyn.
  2. Tryck I för att välja Inställningar i menyn. Dialogen Inställningar öppnas.
  3. Tryck PIL HÖGER eller PIL VÄNSTER för att välja fliken Innehåll om den redan inte är markerad.
  4. Tryck TABB för att flytta till kryssrutan för Blockera popup-fönster.
  5. Avmarkera den här kryssrutan om den är markerad genom att trycka MELLANSLAG.
  6. Tryck SKIFT+TABB för att flytta tillbaka till fliken Innehåll.
  7. Tryck PIL VÄNSTER för att flytta till fliken Flikar.
  8. Tryck TABB för att flytta till kryssrutan för "Öppna nya flikar istället för nya fönster," och tryck MELLANSLAG för att avmarkera den här kryssrutan.
  9. Tryck ENTER för att stänga dialogrutan inställningar. Dialogrutan stängs och fokus återvänder till Webbsidan.

När du är klar, tryck ALT+PIL VÄNSTER för att återvända till Surfa på förstasida.