Freedom Scientific

Fotomontage av människor med synskador och fysiska funktionshinder som lyssnar med hörlurar, använder en dator och promenerar med en vän.

Freedom Scientific är världsledande på teknikbaserade lösningar för människor med synnedsättningar. Våra produkter för synsvaga är designade för att förbättra livet för alla vars syn är nedsatt oavsett hur mycket eller av vilken anledning, inklusive: diabetes, makuladegeneration, glaukom, katarakt och retinitis pigmentosa. Freedom Scientific har även utvecklat spjutspets-produkter för att ge blinda total tillgång till information och datorhantering. Dessutom är Freedom Scientific en ledande utvecklare av produkter som är speciellt designade för att hjälpa personer med läsrelaterade inlärningsproblem. Freedom Scientifics produkter hjälper människor att förbli aktiva och oberoende samt få ett bättre liv.

Freedom Scientific är ett privatägt företag. Det har kontor i Florida, Kalifornien och Schweiz och distributörer i 56 länder. Ungefär en fjärdedel av Freedom Scientifics anställda har en synskada. Dessa anställda arbetar inom i princip alla av företagets delar - teknisk support, produkttestning, utveckling, försäljning (både internt och externt), kundservice, kvalitetskontroll och produkthantering.