Den här sidan använder Javaskript. Din Webbläsare stödjer inte Javaskript eller så har du avaktiverat det. För att se den här sidan så som det är tänkt att den skall visas, vänligen använd en Webbläsare där Javaskript har aktiverats.

Använda HTML Hjälpsystem

Hjälpinformation för programvaror presenteras ofta i HTML-format. Du kan läsa och navigera i dessa hjälpsystem på samma sätt som webbsidor på Internet. En typ av hjälpsystem kallad HTML hjälp används i många olika typer av program, inklusive JAWS och MAGic. Utöver att presentera information som HTML-sidor, kan ett HTML system också ha en innehållsförteckning, möjlighet till textsökning, index, ordlista och andra finesser. I detta avsnitt, kommer du att lära dig hur du använder dessa omfattande sök- och navigeringsfunktioner i ett HTML Hjälpsystem.

Innehållsförteckning

Innehållsförteckningen är ett av de bästa sätten att bläddra genom de olika ämnesområden som finns i hjälpsystemet. En innehållsförteckning innehåller en eller flera böcker. Böcker innehåller flera relaterade avsnitt.

ÖVNING: I följande övning kommer du att använda JAWS hjälpsystem för att lära dig hur man navigerar i en innehållsförteckning.

 1. I JAWS och MAGics fönster, öppna Hjälpmenyn och välj Hjälp innehåll. Alternativt, tryck bara F1 när du är i antingen JAWS eller MAGics fönster.
 2. Håll CTRL och tryck TABB tills du hör "Innehåll sida". Notera att i JAWS och MAGic hjälp finns det tre flikar i denna ruta: Innehåll, Index, och Sök.
 3. Använd pil UPP och NER för att utforska innehållsförteckningen. När du flyttar genom innehållsförteckningen, flyttar du genom böckerna eller ämnena i trädvyn. Om en bok är stängd, så kan du inte se vilka avsnitt de innehåller.
 4. JAWS användare, välj boken Using the Internet with JAWS och tryck PIL HÖGER för att öppna den. MAGic användare, välj boken Navigating MAGic, och tryck sedan PIL HÖGER för att öppna den.
 5. Använd PIL NER för att utforska vilka ämnen som finns i den bok du just öppnat. Ibland kan böcker utöver att innehålla flera ämnen också innehålla andra böcker. När du trycker pil ner första gången säger JAWS eller MAGic "Nivå ett". Om du fortsätter att trycka PIL NER kommer du till slut att höra JAWS eller MAGic att säga "Nivå noll" och namnet på nästa bok i trädet, vilken är stängd. Nivå noll är den översta nivån. När du öppnar och stänger böcker och ämnen, noterar JAWS och MAGic när du byter nivå. Så länge nivån inte ändras när du flyttar upp eller ner, kommer du inte att höra den nivån upprepas.
 6. JAWS användare, välj boken Navigating Web Pages, och tryck PIL HÖGER för att öppna den. MAGic användare, välj boken Keyboard, och tryck PIL HÖGER för att öppna den.
 7. Tryck PIL NER för att flytta till nästa nivå. JAWS eller MAGic berättar för dig att du har flyttat till nivå två. Du kan tänka på dessa olika nivåer som en översikt över strukturen. Fortsätt att trycka PIL UPP eller PIL NER tills du markerat JAWS ämne Navigation Quick Keys eller MAGic ämne Using the Keyboard with MAGic.
 8. Tryck ENTER för att öppna detta avsnitt. Informationen det innehåller visas i textrutan till höger i fönstret.
 9. Tryck F6 för att flytta till textfönstret. JAWS börjar automatiskt läsa texten i avsnittet. Du kan använda JAWS vanliga läs- och navigeringskommandon för att läsa detta avsnitt. MAGic börjar inte automatiskt läsa som standard, men detta kan ändras i Tal-menyn, dialogrutan läsinställningar. Du kan använda alla kommandon och funktioner som du använder normalt med JAWS eller MAGic i Internet Explorer, såsom att trycka INSERT+F7 för att få en lista med länkar. När endast JAWS körs, eller JAWS och MAGic körs tillsammans, kan du trycka H för att flytta från rubrik till rubrik.
 10. När du slutat läsa kan du trycka F6 igen för att flytta tillbaka till trädvyn med böcker och avsnitt. F6 är ett kommando som byter mellan de två delfönstren i hjälpfönstret.

Index

Index i ett HTML hjälpsystem låter dig söka med nyckelord. Index är användbara för att hitta specifik information om ett visst ämne.

ÖVNING:I följande övning kommer du att använda JAWS eller MAGics hjälpsystem för att lära dig hur man hittar information i ett index.

 1. I JAWS eller MAGic, öppna Hjälpmenyn och välj Hjälp Innehåll. Alternativt, tryck bara F1 när du är i antingen JAWS eller MAGics fönster.
 2. Om du fortsätter från föregående övning, se först till att fokuset är tillbaka i trädvyn med böcker och ämnen. Om du inte är säker, tryck F6 tills du hör JAWS eller MAGic säga Trädvy.
 3. Håll CTRL och tryck TABB tills du kommer till fliken Index.
 4. JAWS användare, låt oss anta att du vill leta upp information om hur du arbetar med grafik. Skriv in ordet graphic. MAGic-användare, skriv in ordet punctuation.
 5. Både JAWS och MAGic-användare, tryck TABB för att flytta till listan med indexerade nyckelord. JAWS hjälpsystemet väljer det som bäst motsvarar nyckelordet, vilket är "Graphic Label". Det är inte det nyckelord du letar efter. JAWS-användare kommer att höra "graphic label" och MAGic-användare kommer att höra "punctuation".
 6. För både JAWS- och MAGic användare, använd piltangenterna för att utforska ämnena ovan och under det nyckelord du fann. Sätt fokuset på nyckelordet "graphics labeler" för JAWS och "punctuation" för MAGic.
 7. JAWS-användare, tryck ENTER på graphics labeler. MAGic-användare, tryck ENTER på "punctuation". Det finns mer än ett hjälpavsnitt kopplat till dessa nyckelord. Tryck på PILTANGENTERNA för att utforska ämnet.
 8. JAWS användare välj Overview of the JAWS Utilities. MAGic användare välj Global Voice Adjustment, och tryck sedan ENTER.
 9. Tryck sedan F6 för att flytta till ämnesfönstret, och läs information om varje ämne.
 10. Tryck F6 för att flytta tillbaka till skrivfältet för nyckelord. Ta bort all text som står där. JAWS-användare skriver cursors, och MAGic-användare skriver colors.
 11. Tryck sedan TABB för att flytta till det ordet i listan med nyckelord.
 12. Tryck PIL NER för att markera nästa nyckelord, vilket är "JAWS cursor" för JAWS-användare och "borders" för MAGic-användare.
 13. Fortsätt att trycka PIL NER för att utforska dem. Det finns under-nyckelord till termerna "cursors" och "colors". Till exempel, JAWS hjälp undernyckelord för cursors är JAWS cursor, PC cursor och Virtual PC cursor. MAGic hjälp undernyckelord för colors innehåller borders, cursor enhancements, inverting, monochrome med mera. Undernyckelord används för att ge mer specifik information om breda eller allmänna ämnen. Till exempel, kan ett index ha termen "Hund" följd av undernyckelorden "Schäfer", "Golden retriever", "Labrador

Söka i hjälpsystemet

Du kan använda fri textsökning för att hitta information om nyckelord som inte finns i indexet eller för att hitta alla avsnitt som innehåller ett visst ord eller fras.

ÖVNING: Nu ska du lära dig hur du kan använda JAWS eller MAGic hjälpsystems textsökningsfunktion.

 1. I JAWS eller MAGic, öppna Hjälpmenyn och välj Hjälp Innehåll. Alternativt, tryck bara F1 när du är i antingen JAWS eller MAGics fönster.
 2. Håll CTRL och tryck TABB tills du flyttat till fliken Sök.

OBS: Om du fortsätter från övningen ovan kan du behöva trycka F6 för att flytta tillbaka till vänster sida av fönstret först.

 1. JAWS-användare, skriv in frasen JAWS Cursor, och tryck sedan ENTER. MAGic-användare, skriv in frasen mouse pointer, och tryck sedan ENTER.
 2. Både JAWS och MAGic-användare, tryck TABB för att flytta till listan med ämnen som innehåller orden du sökte efter. Notera hur många ämnen som hittas. Använd PIL UPP och NER för att utforska listan. Notera att det är alldeles för många avsnitt som hittas av denna sökning. Detta beror på att HTML Hjälpsystem letade efter alla ämnen som innehåller båda de två ord som vi sökte efter. Det sökte dock inte efter orden direkt efter varandra i texten, eller ens efter om de var i samma mening. Det letade bara efter alla ämnen som innehöll bägge orden åtminstone en gång inom samma avsnitt.

OBS: Denna sökning kan även ha hittat längre ord som innehåller det ord du sökte efter. Till exempel, ordet "cursor" kan hittas som en del av pluralformen "cursors".

 1. Tryck ALT+E för att flytta tillbaka till skrivfältet för sökord. Skriv citationstecken före och efter frasen "JAWS Cursor" eller frasen "mouse pointer" och tryck ENTER för att söka igen.
 2. Tryck TABB för att flytta till sökningens resultatlista för att se resultaten. Notera att endast ett fåtal avsnitt hittades denna gång. Välj något av ämnena som hittade och tryck ENTER.
 3. Tryck sedan F6 för att flytta till textfönstret så du kan läsa informationen.
 4. För att hitta mer exakt var frasen dyker upp i detta avsnitt, tryck CTRL+F. Skriv in frasen i JAWS eller MAGic sökdialogruta och tryck ENTER. Fokus flyttas till en rad med text som innehåller den angivna sökfrasen. Du kan verifiera detta genom att läsa aktuell rad med INSERT+PIL UPP. Tryck F3 för att flytta till varje förekomst av denna fras och upprepa kommandot för att läs raden för att höra texten som hittas. För mer information om JAWS sökfunktion, läs den tidigare Surfa på-lektionen om att använda JAWS sökkommando.

Skriva ut HTML Hjälpavsnitt

För att skriva ut valfritt avsnitt i ett HTML hjälpsystem, gör så här:

 1. Välj det avsnitt du vill skriva ut i innehållsförteckningen, eller leta upp avsnittet med hjälp av index eller sökfunktionen. Se till att trycka F6 för att flytta till ämnesfönstret innan du fortsätter.
 2. Tryck CTRL+P för att öppna dialogrutan Skriv ut.
 3. Välj den skrivare du vill använda, och ändra om du vill även de andra tillgängliga alternativen. Tryck sedan ALT+U eller ENTER för att aktivera knappen Skriv ut.

Flytta tillbaka till föregående avsnitt

När du surfar genom ett HTML hjälpsystem, kan du göra så här för att återgå till föregående avsnitt:

 1. Tryck ALT+L för att öppna menyn Alternativ.
 2. Tryck B för att välja Bakåt.

TIPS: I både JAWS och MAGic Hjälp, kan du trycka ALT+B för att flytta till länken "Back" längst ner på varje sida. Tryck ENTER för att aktivera denna länk och återgå till föregående sida. Du kan även trycka ALT+X för att flytta till länken "Next" längst ner på varje sida. Du kan dessutom också trycka ALT+PIL VÄNSTER för att flytta till en föregående HTML hjälpsida eller ALT+PIL HÖGER för att flytta framåt.