Installera VoiceProfiles.ini-filen

INSTALLERA RÖSTPROFIL-FILEN För Infovox 3.
Den röstprofil-filen som ligger med här, innehåller röstprofiler för följande röster:
Elin HQ.
Erik HQ.
Heather HQ.
Rachel HQ.
Samuel HQ.

Då den här filen har installerats, läggs dessa profilerna till i den redan befintliga listan med röstprofiler.

Länk till filen Voiceprofile.ini

Filen skall du kopiera in på följande plats:

Öppna Startmenyn, Alla Program, JAWS 11, Utforska JAWS, Utforska Egna Inställningar.
Tryck sedan på BACKSTEG en gång.
Klistra sedan in filen här.

Du bör minst se följande mappar och filer här:
Enu.
Sve.
VoiceProfiles.ini.

Den fullständiga sökvägen hit är:

I Windows Vista och Windows 7:
C:\Users\Användarnamn\AppData\Roaming\Freedom Scientific\JAWS\11.0\Settings

I Windows XP:
C:\Documents and Settings\Användarnamn\Application Data\Freedom Scientific\JAWS\11.0\Settings

Notera:
Om du redan har skapat egna röstprofiler, så kommer dessa att skrivas över då du kopierar in den här nya filen.

 


Stäng fönster