Skapa röstprofil för Infovox 3.

INLEDNING
Jag skall här försöka reda ut hur man går tillväga för att först installera en Infovox 3, och sedan skapa en röstprofil i JAWS.
Under de inledande stegen då man installerar Infovox 3, så rekommenderas det att man stänger av funktionen UAK, (User Account Control) Kontroll av användarkonto i Windows.
Detta gör du i Kontrollpanelen, under Användarkonton.
För att få en mera utförlig och detaljerad beskrivning om hur Infovox 3 fungerar och hur man använder den, rekommenderas att man först läser manualen för Infovox 3.

INSTALLERA INFOVOX 3
Börja med att sätta in din Infovox 3, i en ledig USB-port.
Om man inte tidigare har haft en Infovox 3 insatt i någon USB-port, behöver Windows installera drivrutiner för enheten.
Detta gör Windows helt automatiskt. Man kan ibland höra "Installerar enhetsdrivrutiner".
Efter ett tag, kan man sedan höra "Enheten är nu klar att använda".
Sedan måste man oftast starta om sin dator.
Följ sedan anvisningarna för att få igång Infovox egen skärmläsare.
Dialogrutan Spela upp automatiskt kommer nu fram.
I den dialogrutan väljer du alternativet, "Infovox 3 Control panel", och trycker sedan på Enter.
Nu öppnar sig Infovox 3 kontrollpanel.
Det är en flersidig dialogruta, som består av sex flikar.

För att JAWS skall hitta Infovox 3 rösterna, krävs det att du gör något av följande:
1. Leta upp knappen "Aktivera Sapi röster i Infovox 3, (ingen installation krävs)".
Med detta alternativ, så görs rösterna på Infovox 3 tillgängliga på den lokala datorn, och hittas av JAWS, då man skapar en röstprofil.
Med detta alternativ, måste Infovox 3, sitta i USB-porten varje gång någon Infovox 3 röst skall användas.

Eller:
2. Leta upp knappen "Installera Infovox 3 lokalt på datorn".
Med detta alternativ, så kommer samtliga röster som finns på Infovox 3 att installeras på din dator.
Detta alternativ, rekommenderas, eftersom du får en snabbare reaktionstid på ditt tal, och du behöver inte ha din Infovox sittande i USB-porten under användning.
Notera:
Under installationen, så får du möjlighet att överföra en licensfil från Infovox 3 till datorn.
Licensen för Infovox 3 heter Pli, vilket betyder Permanent license installer.
Om du väljer att inte överföra en pli, måste Infovox 3 sitta i USB-porten under användning, som en licens-dongle.

Efter dessa båda installationsalternativ, måste du starta om din JAWS för att de nya rösterna skall upptäckas.
Då din JAWS har startat, följer du nedanstående steg för att skapa en röstprofil.

VAD ÄR DÅ EN RÖSTPROFIL?
En röstprofil är en samling inställningar för en viss röst.
Det kan röra sig om uppläsning av alla skiljetecken, uppläsning av endast några få skiljetecken, eller en röstinställning med snabbare uppläsning, eller en röst med ett annat språk.
Alla dessa inställningar, sparas som profiler.
Man kan således ha en röstprofil som lämpar sig för läsning av skönliteratur, och en röstprofil för kontrolläsning, där alla skiljetecken läses upp.
Dessa profiler, kan sedan enkelt väljas med tangentkombinationen Insert+Ctrl+S.

SKAPA EN RÖSTPROFIL
Tryck Insert+J, för att få fram JAWS-fönstret.
Tryck på Alt för att öppna menyn Inställningar.
Gå med Pil Ner till Röster, och med Pil Höger till Röstinställningar, och tryck på Enter.

Du är nu i dialogrutan för röstinställningar.
Vi skall i detta exempel, skapa en röstprofil för Infovox 3 Elin HQ.

Den första kontrollen som du kommer till är, Profilnamn.
Detta är en kombinationsruta, där du kan välja en redan existerande profil.
Välj nu någon Sapi 5x-profil, med Pil Ner eller Pil Upp.

Notera: JAWS kan nu börja tala med en främmande, och inte alltid Svensk röst.
Oftast, börjar Microsofts egen röst tala.
Men, detta har ingen betydelse.

Tryck nu på Tabb, till du kommer till "Talsyntes Språk kombinationsruta".
Tryck Pil Upp eller Pil Ner, så att Svenska-Finland blir synligt.

Notera:
Om du inte har någon Svensk Sapi 5x talsyntes installerad tidigare, kommer du inte att hitta Svenska i den här rutan.
Du kommer i stället att se:
Svenska-Finland.
Om du däremot redan har en Svensk Sapi 5x talsyntes installerad, så kommer du att hitta Svenska i den här rutan.
Du kan då välja Svenska istället för Svenska-Finland.
Men, detta har ingen betydelse för det slutgiltiga resultatet.

Tryck på Tabb, till du kommer till Röst Person : kombinationsruta.
Tryck Pil Ner eller Pil Upp, för att välja:
"Elin22K_HQ-Sverige".
Nu skall Elin börja tala.
Tryck på Shift+Tabb, för att komma till "Hastighet Skjutreglage", och välj talets hastighet med Pil Vänster eller Pil Höger.
Tryck på Tabb en gång för att komma till "Röst Skiljetecken kombinationsruta", och välj hur många skiljetecken som skall läsas upp.
Standardvärdet är "De flesta".
Tryck på Tabb tre gånger för att komma till "Röst Volym Skjutreglage".
Justera volymen på talet med hjälp av Pil Vänster eller Pil höger.
Standardvärdet är 100%.
Tryck på Tabb tre gånger, för att komma till "Spara Som knapp", och tryck på Mellanslag.
Nu öppnas en liten dialogruta, med ett inmatningsfält, där du kan skriva in ett nytt namn på din profil, eller välja en redan existerande profil, och skriva över den med de nya inställningarna.
Skriv nu Sapi 5X Elin HQ, och tryck på Enter.
Nu får du en fråga om du vill sätta "Sapi 5X Elin HQ" som din standard röstprofil. Du har två knappar, "Ja", och "Nej", att välja på.
Välj knappen Ja, och tryck på Mellanslag.

Nu kommer du tillbaka till kombinationsrutan för "Profilnamn". Profilen "Sapi 5X Elin HQ" är nu markerad här.
Du kan nu fortsätta med de andra rösterna på samma sätt, och spara de med andra namn.

Det finns flera kontroller i den här dialogrutan, som jag inte tagit upp här, men dessa kontroller kan du utforska på egen hand.

Jag vill dock nämna två av dessa kontroller ändå.

Den första av dessa kontroller är "Profil Ta Bort knapp".
Om du trycker Mellanslag då du står på den knappen, så tar du bort den aktuella röstprofilen.
Notera:
Du kan endast ta bort röstprofiler som du själv har skapat.
Du kan se skillnad på röstprofiler som du själv har skapat, och de röstprofilerna som följer med i JAWS, genom att då du trycker Insert+Ctrl+S, så står ordet Original, efter de röstprofilerna som följer med i JAWS.

Nästa kontroll jag vill nämna är "Röst Ändra kombinationsruta".
Här kan du bestämma för vilken markör din röst skall gälla.
Du kan välja på följande:
Generell Röst.
Röst för PC Markör.
Röst för JAWS Markör.
Röst för Tangentbordet.
Röst för Hjälp och Meddelanden.
Röst för Menyer och Dialoger.

Detta innebär, att du kan välja en Svensk röst för tangentbordet, medan du har en Engelsk röst för PC Markören.
Sedan kan du spara detta som en profil med ett förklarande namn.

RÖST ALIAS
Vad är då en Röst Alias?
En röst alias, är en ersättningsröst som skall användas i något sammanhang.
Du kan som exempel välja att använda rösten Elin för alla attribut utom för stor bokstav, där du istället väljer rösten Erik.
På samma vis, kan du ha olika röster för ett 30 tal olika attribut.
Detta ställer man in i Inställningsprogrammet, Röst Alias.
Efter man har skapat en ny röstprofil, är det en väldigt god ide att gå igenom alla attributen i Röst Alias, och se så de rätta rösterna används där man vill att de skall användas.
Det kan i annat fall, hända att en oväntad röst talar då något visst attribut dyker upp, så som en rubrik på nivå 3.
Detta kan man förhindra om man går igenom dessa attribut i Röstalias.

GÖR INSTÄLLNINGEN I RÖST ALIAS
Börja med att sätta önskad röstprofil som standard, genom att trycka Insert+Ctrl+S, och i just vårt fall, välja Sapi 5X Elin HQ, och trycka på Enter.
Tryck sedan Insert+F2 för att öppna dialogrutan JAWS Hjälpprogram.
Välj Inställningsprogrammet, och tryck på Enter.
Tryck på Ctrl+Shift+S, för att öppna standardfilen Default.jcf.
Öppna menyn Inställningar, Röstalias.

Den första kontrollen du kommer till, och som har fokus, är en lista med alla olika attribut som du kan välja på.
Tryck Pil Ner eller Pil Upp, för att läsa listan.

Om du nu börjar längst upp, så är det första attributet "Alla Bokstäver Stora Röst, aktuell röst".
Det innebär att den aktuella rösten kommer att tala då alla bokstäver är versaler. I vårt fall, kommer sålunda Elin att tala.
Om du nu flyttar dig till nästa attribut, som är "Bokstaverings röst, aktuell röst".
Även här, kommer Elin att tala, i vårt exempel.
Men, om jag nu flyttar vidare i listan, så kommer jag till "Citat Röst, Erik22k".
Här kommer som du ser, Erik att tala.
Detta skall vi nu ändra på.
Tryck på Tabb två gånger, så du kommer till knappen "Ändra", och tryck på Mellanslag.
Nu öppnas en dialogruta, där första kontrollen är Röstalias Namn: skrivläge.
Här visas namnet på just det attribut vi skall ändra. du kan om du så vill byta namn på detta attribut, men det rekommenderas inte.
Så du trycker nu på Tabb, och kommer till, "Röstalias Person: kombinationsruta".
Här ser du nu namnet Erik22k. Du hör också att JAWS säger antalet tillgängliga röster.
Tryck nu Pil Upp, eller Pil Ner, för att välja "Elin22k_HQ".
Tryck sedan på Tabb, och du kommer till "Röstalias Tonhöjd: skjutreglage".
Då vi här använder Sapi 5x för våra röster, så har detta skjutreglage ingen inverkan på rösten. Du kan trycka på Tabb igen.
Nu kommer du till "Röstalias Hastighet: skjutreglage".
Här kan du ändra hastigheten för talet för just det valda attributet.
DVS! Om du tycker att talet läser tillexempel Citat med för hög hastighet, så kan du sänka hastigheten för just det valda attributet här.
Tryck på Tabb en gång till, och du kommer till "Ok" knappen. Tryck på Mellanslag för att aktivera den.

Nu kommer du tillbaka till föregående dialogruta, där knappen "Ändra" har fokus.
Tryck nu på Shift+Tabb, två gånger för att återvända till listan med de olika attributen.
Det attribut, som är markerat, är "Citat Röst, Elin22k".
Som du kanske märker, så har namnet för den som talar, ändrats från Erik till Elin.
Det var precis det vi ville.
Fortsätt nu igenom hela listan på samma vis, och ändra rösterna för de attribut som du vill ändra.

Tips:
Om du tycker att det är besvärligt att hålla ordning på när du skriver versaler, så kan du lätt ändra på det.
Välj Stor bokstav röst i listan, och välj sedan knappen "Ändra", och välj någon annan installerad Sapi 5x röst för detta attribut.
När du sedan skriver en stor bokstav, så kommer den att uttalas med den nya rösten som du valde här.
Notera:
Du kan inte ha en röst att tala för ett visst attribut, om inte själva rösten är installerad i datorn. JAWS kommer då att bli tyst vid dessa tillfällen.

Tryck nu upprepade gånger på Tabb, tills dess du kommer till "Ok", och tryck på Mellanslag.
Nu stängs den dialogrutan, och du är tillbaka i Inställningsprogrammet.
Om du nu inte har ångrat vad du har gjort, så trycker du på Ctrl+S för att spara dina inställningar, och sedan Alt+F4 för att stänga Inställningsprogrammet.

Om du nu har skapat flera nya röstprofiler, så aktiverar du nästa nya röstprofil, genom att trycka Insert+Ctrl+S, och väljer röstprofil, och trycker på Enter.
Gör sedan om inställningen för Röstalias för även den rösten enligt stegen här ovanför.
Du måste sålunda göra dessa inställningar för röstalias för varje röstprofil som du skapar.

Detta medför nästan oändliga möjligheter till anpassning, och det kan löna sig att laborera en smula med de olika kontrollerna för att få fram ett bra och användbart resultat.

VÄLJA EN RÖSTPROFIL
För att välja en viss röstprofil, så trycker du Insert+Ctrl+S.
Du kommer då till en lista, där alla definierade röstprofiler finns.
De röstprofiler som följer med JAWS, är betecknade med ordet "Original".
De röstprofilerna kan du inte ta bort.
De röstprofilerna som du själv skapar, har ingen liknande beteckning, och dessa kan du ta bort om du vill.

Om du nu väljer en röstprofil i den här listan, och trycker på Enter, så kommer den röstprofilen att vara satt som standard, DVS! då JAWS startas nästa gång, så kommer den rösten att vara aktiv.

Men, det finns ytterligare en finess i den här listan.

SPECIFIK RÖSTPROFIL FÖR ETT SPECIFIKT PROGRAM
Vad är då detta?

Det innebär, att du kan sätta JAWS att använda en speciell röstprofil i just ett särskillt program, medan JAWS använder en annan röstprofil för något annat program.

Låt oss ta ett exempel:
Du trycker på Insert+Ctrl+S, för att få fram listan med röstprofiler.
Du väljer Sapi 5x Elin HQ och trycker på Enter.
Detta blir nu din standardröst.
Öppna nu det program som du vill att en annan röst skall tala i, låt oss säga Anteckningar.
Tryck Insert+Ctrl+S en gång till, och du kommer åter igen in i listan med röster.
Tryck en gång på Tabb, och du hör: "För Notepad: kombinationsruta".
Med hjälp av Pil Upp eller Pil Ner, väljer du någon annan röst, låt oss säga Realspeak direct Alva - (Original).
Tryck sedan på Enter.
Nu kommer Sapi 5x Elin HQ att vara din standardröst, men så fort som du öppnar Anteckningar, så kommer JAWS att börja använda Realspeak Direct Alva.

Detta ger dig möjlighet att automatiskt låta JAWS byta till en Engelsk röst då du kör ett Engelskt program, för att sedan byta tillbaka till en Svensk röst då Svenska program används.

Som jag tidigare skrivit, detta ger dig nästan oändliga möjligheter till anpassning.
 


Stäng fönster