Ändra en befintlig röstprofil

INLEDNING
Om man vill ändra en redan existerande röstprofil, eller om man har installerat filen VoiceProfiles.ini, och märker att den röstprofil man vill använda, inte finns med där. Då kan man välja en existerande röstprofil, och sedan ändra den, och spara den som en röstprofil med ett nytt namn.
Detta gör att stegen man måste gå igenom, blir något färre, än om man skall skapa en helt ny röst.

ÄNDRA RÖSTPROFIL
Gör såhär för att ändra en röstprofil:
Tryck Insert+J, för att öppna JAWS-fönstret.
Öppna menyn Inställningar, Röster, Röstinställningar.
Du kommer in i dialogrutan för röstinställningar, där du direkt kommer till:
Profilnamn: kombinationsruta.
Den förnärvarande aktiva rösten visas här.
Om du tillexempel kör med röstprofilen "Sapi 5x Elin HQ", så visas den nu här.
Låt oss nu använda den röstprofilen som grund, för att skapa en helt ny röstprofil, för rösten "Emma22k-Sverige".
Notera: Du kan även använda någon annan Sapi 5x röstprofil som grund för den nya röstprofilen.

Tryck på Tabb, till du kommer till Röst Person : kombinationsruta.
Tryck Pil Ner eller Pil Upp, för att välja:
"Emma22K_HQ-Sverige".
Nu skall Emma börja tala.
Tryck på Shift+Tabb, för att komma till "Hastighet Skjutreglage", och välj talets hastighet med Pil Vänster eller Pil Höger.
Tryck på Tabb en gång för att komma till "Röst Skiljetecken kombinationsruta", och välj hur många skiljetecken som skall läsas upp.
Standardvärdet är "De flesta".
Tryck på Tabb tre gånger för att komma till "Röst Volym Skjutreglage".
Justera volymen på talet med hjälp av Pil Vänster eller Pil höger.
Standardvärdet är 100%.
Tryck på Tabb tre gånger, för att komma till "Spara Som knapp", och tryck på Mellanslag.
Nu öppnas en liten dialogruta, med ett inmatningsfält, där du kan skriva in ett nytt namn på din profil, eller välja en redan existerande profil, och skriva över den med de nya inställningarna.
Skriv nu Sapi 5X Emma HQ, och tryck på Enter.
Nu får du en fråga om du vill sätta "Sapi 5X Emma HQ" som din standard röstprofil. Du har två knappar, "Ja", och "Nej", att välja på.
Välj knappen Ja, och tryck på Mellanslag.

Nu kommer du tillbaka till kombinationsrutan för "Profilnamn". Profilen "Sapi 5X Emma HQ" är nu markerad här.
Du kan nu fortsätta med övriga röster på samma sätt, och spara de med andra namn.

Det finns flera kontroller i den här dialogrutan, som jag inte tagit upp här, men dessa kontroller kan du utforska på egen hand.

Jag vill dock nämna två av dessa kontroller ändå.

Den första av dessa kontroller är "Profil Ta Bort knapp".
Om du trycker Mellanslag då du står på den knappen, så tar du bort den aktuella röstprofilen.
Notera:
Du kan endast ta bort röstprofiler som du själv har skapat.
Du kan se skillnad på röstprofiler som du själv har skapat, och de röstprofilerna som följer med i JAWS, genom att då du trycker Insert+Ctrl+S, så står ordet Original, efter de röstprofilerna som följer med i JAWS.

Nästa kontroll jag vill nämna är "Röst Ändra kombinationsruta".
Här kan du bestämma för vilken markör din röst skall gälla.
Du kan välja på följande:
Generell Röst.
Röst för PC Markör.
Röst för JAWS Markör.
Röst för Tangentbordet.
Röst för Hjälp och Meddelanden.
Röst för Menyer och Dialoger.

Detta innebär, att du kan välja en Svensk röst för tangentbordet, medan du har en Engelsk röst för PC Markören.
Sedan kan du spara detta som en profil med ett förklarande namn.

RÖST PÅ ANNAT SPRÅK
Du kan också använda en redan existerande röstprofil, som grund då du vill skapa en ny röstprofil för ett annat språk.
Du gör då såhär:
I kombinationsrutanRöstprofil, väljer du en Sapi 5x röstprofil, som du vet att du har installerad på din dator.
Låt oss välja "Sapi 5x Emma HQ".
Tryck på Tabb en gång, så du kommer till, "Talsyntes Språk".
Här står det nu Svenska, och JAWS säger också hur många olika språk som är tillgängliga.
Välj språk med Pil Upp eller Pil Ner.
I det här fallet, väljer vi Engelska.
Nu kan en annan röst börja tala, och det kan låta lite egendomligt.
Detta är dock inget onormalt.
Tryck sedan på Tabb fem gånger, och du kommer till:
"Röst Person: kombinationsruta".
Välj önskad röst med hjälp av Pil Upp eller Pil Ner, tillexempel Heather22k HQ.
Tryck Shift+Tabb två gånger, för att komma till "Röst Hastighet: skjutreglage".
Ändra röstens talhastighet, med hjälp av Pil Vänster eller Pil Höger.
Tryck sedan på Tabb en gång, och du kommer till "Röst Skiljetecken: kombinationsruta".
Välj hur många skiljetecken som skall läsas upp, genom att trycka Pil Upp eller Pil Ner.
Tryck sedan Tabb tre gånger, och du kommer till "Röst Volym: skjutreglage".
Välj önskad volym på talet med Pil Vänster eller Pil Höger.
Standardvärdet är 100%.
Tryck på Tabb tre gånger, och du kommer till "Spara Som knapp".
Tryck på Mellanslag, för att aktivera knappen.
Nu öppnas en liten dialogruta, med ett inmatningsfält, där du kan skriva in ett nytt namn på din profil, eller välja en redan existerande profil, och skriva över den med de nya inställningarna.
Skriv nu Sapi 5X Heather HQ, och tryck på Enter.
Nu får du en fråga om du vill sätta "Sapi 5X Heather HQ" som din standard röstprofil. Du har två knappar, "Ja", och "Nej", att välja på.
Välj knappen Ja, och tryck på Mellanslag.

Nu kommer du tillbaka till kombinationsrutan för "Profilnamn". Profilen "Sapi 5X Heather HQ" är nu markerad här.
Du kan nu fortsätta med övriga röster på samma sätt, och spara de med andra namn.

RÖST ALIAS
Vad är då en Röst Alias?
En röst alias, är en ersättningsröst som skall användas i något sammanhang.
Du kan som exempel välja att använda rösten Emma för alla attribut utom för stor bokstav, där du istället väljer rösten Erik.
På samma vis, kan du ha olika röster för ett 30 tal olika attribut.
Detta ställer man in i Inställningsprogrammet, Röst Alias.
Efter man har skapat en ny röstprofil, är det en väldigt god ide att gå igenom alla attributen i Röst Alias, och se så de rätta rösterna används där man vill att de skall användas.
Det kan i annat fall, hända att en oväntad röst talar då något visst attribut dyker upp, så som en rubrik på nivå 3.
Detta kan man förhindra om man går igenom dessa attribut i Röstalias.

GÖR INSTÄLLNINGEN I RÖST ALIAS
Börja med att sätta önskad röstprofil som standard, genom att trycka Insert+Ctrl+S, och i just vårt fall, välja Sapi 5X Emma HQ, och trycka på Enter.
Tryck sedan Insert+F2 för att öppna dialogrutan JAWS Hjälpprogram.
Välj Inställningsprogrammet, och tryck på Enter.
Tryck på Ctrl+Shift+S, för att öppna standardfilen Default.jcf.
Öppna menyn Inställningar, Röstalias.

Den första kontrollen du kommer till, och som har fokus, är en lista med alla olika attribut som du kan välja på.
Tryck Pil Ner eller Pil Upp, för att läsa listan.

Om du nu börjar längst upp, så är det första attributet "Alla Bokstäver Stora Röst, aktuell röst".
Det innebär att den aktuella rösten kommer att tala då alla bokstäver är versaler. I vårt fall, kommer sålunda Emma att tala.
Om du nu flyttar dig till nästa attribut, som är "Bokstaverings röst, aktuell röst".
Även här, kommer Emma att tala, i vårt exempel.
Men, om jag nu flyttar vidare i listan, så kommer jag till "Citat Röst, Erik22k".
Här kommer som du ser, Erik att tala.
Detta skall vi nu ändra på.
Tryck på Tabb två gånger, så du kommer till knappen "Ändra", och tryck på Mellanslag.
Nu öppnas en dialogruta, där första kontrollen är Röstalias Namn: skrivläge.
Här visas namnet på just det attribut vi skall ändra. du kan om du så vill byta namn på detta attribut, men det rekommenderas inte.
Så du trycker nu på Tabb, och kommer till, "Röstalias Person: kombinationsruta".
Här ser du nu namnet Erik22k. Du hör också att JAWS säger antalet tillgängliga röster.
Tryck nu Pil Upp, eller Pil Ner, för att välja "Emma22k_HQ".
Tryck sedan på Tabb, och du kommer till "Röstalias Tonhöjd: skjutreglage".
Då vi här använder Sapi 5x för våra röster, så har detta skjutreglage ingen inverkan på rösten. Du kan trycka på Tabb igen.
Nu kommer du till "Röstalias Hastighet: skjutreglage".
Här kan du ändra hastigheten för talet för just det valda attributet.
DVS! Om du tycker att talet läser tillexempel Citat med för hög hastighet, så kan du sänka hastigheten för just det valda attributet här.
Tryck på Tabb en gång till, och du kommer till "Ok" knappen. Tryck på Mellanslag för att aktivera den.

Nu kommer du tillbaka till föregående dialogruta, där knappen "Ändra" har fokus.
Tryck nu på Shift+Tabb, två gånger för att återvända till listan med de olika attributen.
Det attribut, som är markerat, är "Citat Röst, Emma22k".
Som du kanske märker, så har namnet för den som talar, ändrats från Erik till Emma.
Det var precis det vi ville.
Fortsätt nu igenom hela listan på samma vis, och ändra rösterna för de attribut som du vill ändra.

Tips:
Om du tycker att det är besvärligt att hålla ordning på när du skriver versaler, så kan du lätt ändra på det.
Välj Stor bokstav röst i listan, och välj sedan knappen "Ändra", och välj någon annan installerad Sapi 5x röst för detta attribut.
När du sedan skriver en stor bokstav, så kommer den att uttalas med den nya rösten som du valde här.
Notera:
Du kan inte ha en röst att tala för ett visst attribut, om inte själva rösten är installerad i datorn. JAWS kommer då att bli tyst vid dessa tillfällen.

Tryck nu upprepade gånger på Tabb, tills dess du kommer till "Ok", och tryck på Mellanslag.
Nu stängs den dialogrutan, och du är tillbaka i Inställningsprogrammet.
Om du nu inte har ångrat vad du har gjort, så trycker du på Ctrl+S för att spara dina inställningar, och sedan Alt+F4 för att stänga Inställningsprogrammet.
 


Stäng fönster