Inställningar Internet Explorer

Du kan behöva ställa om Internet Explorer för att det skall fungera smidigt ihop med Surfa på Internet med JAWS och MAGic. Dessa steg förhindrar Internet Explorer från att visa Informationsfältet och blockera innehåll på vissa av dessa sidor.

För att omkonfigurera Internet Explorer för användning med Surfa på - Surfa på Internet med JAWS och MAGic, gör så här:

 1. Öppna Verktygsmenyn, välj Blockering av popup-fönster, och tryck PIL HÖGER.
 2. Välj Inaktivera blockering av popup-fönster och tryck ENTER.
 3. Från Verktygsmenyn, välj Internet-alternativ.
 4. Tryck CTRL+SKIFT+TAB för att flytta till fliken Avancerat.
 5. Tryck T tills du kommer till Tillåt att aktivt innehåll körs på den här datorn.
 6. Tryck MELLANSLAG för att markera kryssrutan för detta val.
 7. Tryck ENTER för att stänga dialogrutan och spara dina inställningar.

OBS: En annan förändring vi rekommenderar för personer som använder Internet Explorer version 9 eller senare, är att ha popup-fönster att öppnas i separata fönster, i motsats till nya flikar. Att öppna övningssidor i ett separat fönster gör det lättare att skifta fram och tillbaka mellan en uppsättning instruktioner på en sida och övningssidan i sig själv. Webbsökning med flikar behandlas senare i Surfa på. Men under tiden, såhär ställer du in Internet Explorer 9 så att dem praktiska övningarna kommer att öppnas i nya Webbläsarfönster:

 1. Tryck ALT+V för att öppna menyn Verktyg.
 2. Tryck PIL UPP för att flytta till Internetalternativ, och tryck sedan ENTER. Den flersidiga dialogrutan Internetalternativ öppnas. Fokus är på fliksidan Allmänt.
 3. Tryck ALT+F för att aktivera knappen Flikar. Dialogrutan Inställningar för flikar öppnas.
 4. Tryck TABB för att flytta till gruppen med radioknappar med namnet, Gör följande när ett popup-fönster skall visas: Låt Internet Explorer avgöra hur popup-fönster skall öppnas.
 5. Tryck PIL NER för att ändra markeringen till Öppna alltid popup-fönster i nya fönster.
 6. Tryck ENTER för att stänga dialogrutan inställningar för flikar. Fokus återvänder till dialogrutan Internetalternativ.
 7. Tryck TABB flera gånger för att flytta fokus till knappen OK, och aktivera den sedan med MELLANSLAG. Dialogrutan Internetalternativ stängs och fokus återvänder till Webbsidan.

När du är klar, tryck ALT+PIL VÄNSTER för att återvända till Surfa på förstasida.