Installation av Java, Uppdatering av Java, Aktivering av Java Access Bridge, Verifiering av Java, och Avinstallering av Java.

Hur får jag tag på den senaste Oracle JAVA och JAVA Access Bridge?

Hur installerar jag JAVA AccessBridge 2.02 så det fungerar med JAWS, inklusive stöd för 64-bitar?

Hur ställer jag in JAVA 1.7 eller senare så det fungerar med JAWS?


Installation av Java, Uppdatering av Java, Aktivering av Java Access Bridge, Verifiering av Java, och Avinstallering av Java.  2013-09-17

Stöd för tillgängliga Java program

JAWS stödjer program skrivna med Oracles' Java Access API. När du flyttar till en kontroll i ett Java program, sätter JAWS automatiskt den kontrollen in i den virtuella bufferten, och gör programmet lika enkelt att använda som en Webbsida. JAWS läser varje tillgängligt objekt genom att använda Java Accessibility Bridge. Dessutom, kan du också använda en simulerad JAWS markör för att navigera Java program. JAWS kan också annonsera position och nivåinformation i Java trädvyer, listvyer, och grupper med radioknappar och tolka verktygstips.

För att använda Java program med JAWS, måste du ladda ner och installera både Java 2 Plattform och Java Accessibility Bridge. Du kan få tag på dessa filer från Oracle's Webbsida. I och med utgåvan av Oracle Java 1.7U6, är Java Access Bridge inkluderad i installationen av Java. Därför, om du redan har Java 1.7U6 eller senare installerad, är också Access Bridge installerad. I annat fall, rekommenderas det att du uppdaterar till den senaste versionen av Java 2 plattformen.

Notera:
• Oracle kan periodvis ändra utseendet på sin Webbsida och kan ge ut nyare versioner av sina programvaror.Installera Java och Java Access Bridge

För att ladda ner den senaste versionen av Java från Oracle's Webbsida, gör följande:
1. Gå till:
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html

2. Navigera till rubriken "Java SE downloads".
3. Tryck Pil Ner för att flytta till länken "Latest Release" och tryck ENTER.
4. Välj ett nedladdningsalternativ som motsvarar den versionen av Java som du vill ladda ner. Som exempel, 32-bitars Windows JRE JAVA har namnet jre-7u25-windows-i586.exe, och 64-bitars Windows JRE har namnet jre-7u25-windows-x64.exe.
Notera:
• Namnen på filerna varierar beroende på vilken version som ligger ute för nedladdning.
• Det rekommenderas att man väljer "Offline" alternativen, eftersom "Online" versionen, inte verkar ta hänsyn till om man kör 32 eller 64-bitar.

5. När en Java installation har valts, måste du godkänna licensavtalet. Tryck Snabbnavigeringstangenten R för att välja radioknappen Agree och tryck MELLANSLAG. Nedladdningen startar.
6. När nedladdningen är klar, kör installationsprogrammet och följ instruktionerna för att installera Java.

Notera:
• Om du använder en 64-bitars version av Windows, föreslår vi att du laddar ner och installerar både 32-bitars och 64-bitars Java Runtime installationsfilerna.
• Oracle kan periodvis ändra utseendet på sin Webbsida och kan ge ut nyare versioner av sina programvaror.


I Java 1.7U6 och senare, har Oracle inkluderat Java Access Bridge komponenterna med Java installationen för Windows 32- och 64-bitars operativsystemen. Emellertid, Access Bridge komponenterna är inte aktiverade som standard. När Java Access Bridge komponenterna har aktiverats, kan JAWS användas med Java program.
Du hänvisas till nästa sektion, Verifiera Java-version och aktivera Java Access Bridge så du kan använda JAWS med Java program.


Verifiera Java-version och aktivera Java Access Bridge

När installationen av Java har slutförts, kommer Webbläsaren att öppnas, och visa följande i namnlisten:

"Verifiera Java-version"

Men, för att det skall gå att läsa dialogrutan som kommer att visas för att verifiera, krävs det att Java Access-bridge aktiveras innan man fortsätter.
Det krävs att Java Access bridge aktiveras även efter en uppdatering, eftersom installationsprogrammet för Java avaktiverar Access Bridge.
Gör då såhär:

1. Tryck Windowstangenten+R, och skriv CMd och tryck på Enter.
2. I kommandoprompten, skriver du följande:

För Windows Xp:
CD\Program\Java\jre7\bin
Tryck sedan på Enter.
Skriv sedan följande:
Jabswitch /Enable
och tryck på Enter.
På nästa rad, visas ett meddelande om att Java Access-bridge är enabled.
Skriv nu Exit och tryck på Enter för att stänga kommandoprompten.

För Windows Vista och Windows 7 och Windows 8 i ren 32-bitars miljö:
CD\Program files\Java\jre7\bin
Tryck sedan på Enter.
Skriv sedan följande:
Jabswitch /Enable
och tryck på Enter.
På nästa rad, visas ett meddelande om att Java Access-bridge är enabled.
Skriv nu Exit och tryck på Enter för att stänga kommandoprompten.

För 64-bitars Java i Windows Vista och Windows 7 och Windows 8 i 64-bitars miljö:
CD\Program files\Java\jre7\bin
Tryck sedan på Enter.
Skriv sedan följande:
Jabswitch /Enable
och tryck på Enter.
På nästa rad, visas ett meddelande om att Java Access-bridge är enabled.
Skriv nu Exit och tryck på Enter för att stänga kommandoprompten.

För 32-bitars Java i Windows Vista och Windows 7 och Windows 8 i 64-bitars miljö:
CD\Program files (x86)\Java\jre7\bin
Tryck sedan på Enter.
Skriv sedan följande:
Jabswitch /Enable
och tryck på Enter.
På nästa rad, visas ett meddelande om att Java Access-bridge är enabled.
Skriv nu Exit och tryck på Enter för att stänga kommandoprompten.

3. Nu är du tillbaka i din Webbläsare där namnlisten är "Verifiera Java-version.
4. Tryck nu Pil Ner flera gånger så du hittar länken:
"Verifiera Java version".
5. Aktivera den länken med Mellanslag eller Enter.
6. Efter ett tag, visas en dialogruta, med några knappar.
Det är "Kör", "Avbryt", samt ett textfält där man kan läsa vad det är som skall verifieras, samt en kryssruta som anger att denna dialogruta inte skall visas flera gånger, den kryssrutan bör vara omarkerad.
7. Aktivera knappen "Kör", genom att trycka Mellanslag.
8. Efter ett tag, bör texten, "Du har den rekommenderade Java-versionen installerad (Version 7 Update 25)" visas.
Detta innebär att du är klar med installationen, och att den har lyckats.
9. Stäng nu alla öppna fönster.
10. Starta om datorn.

Tips: Kryssrutan Aktivera Java Access Bridge kan hittas under alternativet Använd datorn utan bildskärm, i dialogrutan Hjälpmedelscenter. Skriv "Hjälpmedelscenter" i Startmenyns sökfält i Windows Vista och senare.
Notera dock, att den kryssrutan kan inte användas för att avaktivera Access Bridge.Uppdatera Java
Med jämna mellanrum, släpper Oracle Java ut nya versioner eller uppdateringar för sina programvaror.
Man kommer då att få ett meddelande om detta i Windows systemfält.
Detta meddelande läses upp av JAWS.
Man kan direkt aktivera installationen för en Java uppdatering genom att i JAWS trycka tangenten Numeriskt Snedstreck (divisionstecken), inom 8 sekunder från det man hör meddelandet om en Java uppdatering.
Emellertid, så har Oracle Java infört vissa problem med sin Online uppdatering, eftersom det verkar som om denna inte tar hänsyn till om man kör 32 eller 64-bitars operativsystem eller Webbläsare.
Detta innebär, att om man kör 64-bitars Webbläsare, och aktiverar Online-installationen, ser den installationen inte att man kör 64-bitar, utan tror att man kör 32-bitar, och försöker då installera 32-bitars Java, vilket resulterar i olika former av felmeddelanden.
Om man däremot kör en ren 32-bitars maskin med 32-bitars Windows, då brukar vanligtvis Online-installationen fungera bra.
På grund av denna osäkerhet,så rekommenderas det att man inte använder Online-installationen för att installera Java, men däremot, är det ett aldeles utmärkt meddelande att få, eftersom man då vet att det finns en nyare Java att installera.
När man då får detta meddelandet, så rekommenderas det att man laddar ner den nyare Offline-versionen från:
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html.
och sedan gör en installation av den nyare versionen på helt vanligt sätt.
Vill man vara riktigt noga, så avinstallerar man den befintliga versionen av Java före man installerar en nyare, men detta är inte nödvändigt.


Avinstallation av Java

För att kunna avinstallera Java från datorn, samtidigt som JAWS används, krävs det att Java Access Bridge först avaktiveras.
För att avaktivera Access Bridge, gör såhär:
1. Tryck Windowstangenten+R, och skriv CMd och tryck på Enter.
2. I kommandoprompten, skriver du följande:

För Windows Xp:
CD\Program\Java\jre7\bin
Tryck sedan på Enter.
Skriv sedan följande:
Jabswitch /Disable
och tryck på Enter.
På nästa rad, visas ett meddelande om att Java Access-bridge är disabled.
Skriv nu Exit och tryck på Enter för att stänga kommandoprompten.

För Windows Vista och Windows 7 och Windows 8 i ren 32-bitars miljö:
CD\Program files\Java\jre7\bin
Tryck sedan på Enter.
Skriv sedan följande:
Jabswitch /Disable
och tryck på Enter.
På nästa rad, visas ett meddelande om att Java Access-bridge är disabled.
Skriv nu Exit och tryck på Enter för att stänga kommandoprompten.

För 64-bitars Java i Windows Vista och Windows 7 och Windows 8 i 64-bitars miljö:
CD\Program files\Java\jre7\bin
Tryck sedan på Enter.
Skriv sedan följande:
Jabswitch /Disable
och tryck på Enter.
På nästa rad, visas ett meddelande om att Java Access-bridge är disabled.
Skriv nu Exit och tryck på Enter för att stänga kommandoprompten.

För 32-bitars Java i Windows Vista och Windows 7 och Windows 8 i 64-bitars miljö:
CD\Program files (x86)\Java\jre7\bin
Tryck sedan på Enter.
Skriv sedan följande:
Jabswitch /Disable
och tryck på Enter.
På nästa rad, visas ett meddelande om att Java Access-bridge är disable.
Skriv nu Exit och tryck på Enter för att stänga kommandoprompten.

Öppna nu Kontrollpanelen, Program och funktioner, (Windows Xp, Kontrollpanelen, Lägg till och Ta bort program).
Leta upp posterna för Java. Tillexempel om du har Java version 7.25 installerad för 32-bitar, så heter den posten:
Java 7 Update 25 Oracle.
Tryck på snabbmenytangenten, och välj Avinstallera och tryck på Enter.
(Kör man Windows Xp, tabbar man till knappen Avinstallera).
Följ sedan instruktionerna på bildskärmen.
Upprepa sedan samma förfarande för Java 64-bitar.


Delar av den här texten är hämtade från hjälpen i JAWS 14 från Freedom Scientific, och andra delar är författade av Håkan Andersson 2013-08-03.


Hur ställer jag in JAVA 1.7 eller senare så det fungerar med JAWS?   2012-09-24

Bulletin Typ: FAQ
Postad datum: 9/24/2012

Produktnamn: JAWS

Version: 12.0 plus

Kategori: JAVA

Fråga:
Hur ställer jag in JAVA 1.7 eller senare så det fungerar med JAWS?

Svar:
Som en del av JAVA 1.7U6 och senare, har Oracle inkluderat JAVA Access Bridge komponenterna i JAVA installationsprogrammet för Windows 32 och 64-bitars operativsystemen. Emellertid, Access Bridge komponenterna är inte aktiverade som standard.

När JAVA Access Bridge komponenterna är aktiverade, kan JAWS användas med JAVA applikationer.

För att aktivera JAVA Access Bridge på Windows XP, Windows Vista, Windows 7, och Windows 8, gör följande:
Notera: Dessa steg förutsätter att du redan har laddat ner och installerat JAVA. För instruktioner om hur du laddar ner JAVA, hänvisas du till FAQ om
Hur får jag tag på den senaste Oracle JAVA och JAVA Access Bridge?

Tryck WINDOWSTangenten+R för att öppna dialogrutan kör.

Skriv "cmd" och tryck ENTER.

Skriv följande kommando och tryck ENTER:
cd C:\program files"\Java\jre7\bin

Skriv "jabswitch -enable" och tryck ENTER.

Ett meddelande visas på följande rad som talar om att JAVA Access Bridge har aktiverats.

Skriv "exit" och tryck ENTER för att återvända till skrivbordet.

Avsluta och starta om JAWS. JAVA applikationer kan nu användas med JAWS.
Om du skriver endast "jabswitch", kommer parametrarna som jabswitch programmet stödjer att visas. Följande text är den som visas av "jabswitch" när det körs utan kommandoradsparametrar:

jabswitch [/enable | /disable | /version | /?]

Description:
jabswitch enables or disables the Java Access Bridge.

Parameters:
/enable Enable the Java Accessibility Bridge.
/disable Disable the Java Accessibility Bridge.
/version Display the version.
/? Display this usage information.

Notera:
Java Access Bridge kan också aktiveras genom Windows Hjälpmedelscenter (som kan aktiveras genom att trycka Windowstangenten+U). Hjälpmedelscenter har en Java Access Bridge kryssruta. Var medveten om att avmarkering av den här kryssrutan inte har någon effekt och för att kunna avaktivera Java Access Bridge måste du köra jabswitch.exe från kommandoraden.

===End of "jabswitch" output.

Tips: Kryssrutan "Oracle_JAVAAccessBridge" finns i "Använd datorn utan bildskärm" i dialogrutan "Hjälpmedelscenter". Skriv "Hjälpmedelscenter" i startmenyns sökfält i Windows Vista och senare.

 


Hur får jag tag på den senaste Oracle JAVA och JAVA Access Bridge?   2012-09-24
 

Bulletin Typ: FAQ
Postad datum: 2012-09-24

Produktnamn: JAWS

Version: 12.0 plus

Kategori: JAVA

Fråga:
Hur får jag tag på den senaste Oracle JAVA och JAVA Access Bridge?

Svar:
Du kan ladda ner Oracle JAVA 1.7 eller senare från följande Java SE JRE Runtime for Windows nedladdnings-Webbsida:

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html


Navigera till rubriken "JAVA SE downloads".

Rakt under denna rubrik finns länken "Latest Release". tryck ENTER på denna länk.

Välj ett nedladdningsval för den version av JAVA som du vill ladda ner.
Som exempel, 32-bitars Windows JRE JAVA har namnet jre-7u7-windows-i586.exe
Och 64-bitars Windows JRE har namnet jre-7u7-windows-x64.exe.
När ett JAVA installationsprogram har valts, måste du samtycka till licensvilkoren. skriv R för att välja radioknappen Agree och tryck Mellanslag. Nedladdningen kommer att starta.
När installationsprogrammet har laddats ner, fortsätt med att installera JAVA.
Noteringar:

Om du använder en 64-bitars version av Windows, föreslår vi att du laddar ner och installerar både 32-bitars och 64-bitars JAVA Runtime installationsprogrammen.
Som en del av Oracle JAVA 1.7U6 och senare, är JAVA Access Bridge inkluderad i installationen av JAVA. Therefore, if you already have JAVA 1.7U6 or later installed you already have the JAVA Access Bridge installed.

 


Hur installerar jag JAVA AccessBridge 2.02 så det fungerar med JAWS, inklusive stöd för 64-bitar?  

2011-05-06
Bulletin Typ: FAQ
Bulletin Nummer: 62218
Datum Postat: 2011-05-06
Produktnamn: JAWS

Version: 12.0 plus

Kategori: JAVA

Fråga:

Hur installerar jag JAVA AccessBridge 2.02 så det fungerar med JAWS, inklusive stöd för 64-bitar?  

Svar:

Här nedanför finns detaljerade instruktioner för hur JAVA AccessBridge installeras på olika operativsystem.

Förberedelser

• Om du för närvarande har en version av JAVA installerad äldre än 1.6U25 måste du först avinstallera den äldre versionen innan du fortsätter. Om du har JAVA AccessBridge 2.01 installerad måste du avinstallera den innan du kan installera JAVA AccessBridge version 2.02.
 

• 64bitars komponenterna i JAVA AccessBridge version 2.02 stöds endast av JAWS 12.0.1158 eller senare. Om du har en tidigare version av JAWS kan du använda 32bitars JAVA AccessBridge 2.02 på ett 32bitars system men inte på ett 64bitars system.
 

• Nedanstående instruktioner är skrivna med sökvägar för JAVA JRE Runtime. Emellertid om du använder JAVA JDK Development kit ersätt bara JRE mapparna med respective JDK mapparna.
 

• Notera: Du kan inte avinstallera Java AccessBridge då JAWS körs. Du rekommenderas att använda Windows Narrator för just detta ändamål.


INSTALLATION: 64bitars JAVA program med 64bitars JAWS på 64bitars Windows.

Om du tänker använda 64bitars JAVA program på Windows 7-64bit eller Vista-64bit med en 64bitars JAWS med 64bitars JAVA JRE installerad, använd följande steg för att installera JAVA AccessBridge 2.02 64bitars komponenterna:

Notera: Dessa instruktioner kommer endast låta dig köra JAVA AccessBridge 2.02 med en 64bitars version av JAWS 12.0.1158 eller senare.

1. Ladda ner och installera 64bitars JAWS 12.0.1612 eller senare från:
http://www.freedomscientific.se

2. Ladda ner 64bitars JAVA 1.6U25 installationspaket eller senare. Du kan hämta dessa från:
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html

3. Ladda ner JAVA AccessBridge 2.02 accessbridge-2_0_2-fcs-bin-b06.zip från:
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jab-2-0-2-download-354311.html

4. Packa upp accessbridge-2_0_2-fcs-bin-b06.zip Zip filen till en mapp i ditt system.
5. Installera 64bitars versionen av JAVA.
6. Starta om.
7. Kopiera WindowsAccessBridge-64.dll till "c:\Windows\System32" mappen.
8. Kopiera JavaAccessBridge-64.dll till "C:\Program Files\Java\JRE6\bin" mappen.
9. Kopiera JAWTAccessBridge-64.dll till "C:\Program Files\Java\JRE6\bin" mappen.
10. Kopiera accessibility.properties filen till "C:\Program Files\Java\JRE6\lib" mappen.
11. Kopiera jaccess.jar filen till "C:\Program Files\Java\JRE6\lib\ext" mappen.
12. Kopiera access-bridge-64.jar filen till "C:\Program Files\Java\JRE6\lib\ext" mappen.
Det är allt. Du kan nu köra 64bitars JAVA program med 64bitars JAWS på 64bitars Windows.


INSTALLATION: 32bitars JAVA program med 32bitars JAWS på 32bitars Windows

Om du tänker använda 32bitars JAVA program på ett 32-bitars Windows-XP/Vista/Windows7 system, här beskrivs hur du installerar JAVA AccessBridge 2.02 32bitars komponenterna:

Notera: Dessa 32bitars instruktioner kommer att låta dig köra JAVA AccessBridge 2.02 med versioner av JAWS 12.0.1612 eller tidigare, som tillexempel JAWS 11.

1. Ladda ner och installera 32bitars JAWS version 12.0.1612 eller tidigare från
http://www.freedomscientific.se

2. Ladda ner 32bitars JAVA 1.6U25 installationspaket eller senare, från:
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html

3. Ladda ner JAVA AccessBridge 2.02 accessbridge-2_0_2-fcs-bin-b06.zip från:
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jab-2-0-2-download-354311.html

4. Installera 32bitars versionen av JAVA.
5. Starta om.
6. Packa upp accessbridge-2_0_2-fcs-bin-b06.zip Zip filen till en mapp på ditt system.
7. Kopiera WindowsAccessBridge.dll till c:\Windows\System32 mappen.
8. Kopiera JavaAccessBridge.dll till "C:\Program Files\Java\JRE6\bin" mappen.
9. Kopiera JAWTAccessBridge.dll till "C:\Program Files\Java\JRE6\bin" mappen.
10. Kopiera accessibility.properties filen till "C:\Program Files\Java\JRE6\lib" mappen.
11. Kopiera jaccess.jar filen till "C:\Program Files\Java\JRE6\lib\ext" mappen.
12. Kopiera access-bridge.jar filen till "C:\Program Files\Java\JRE6\lib\ext" mappen.
Det är allt. Du kan nu köra 32bitars JAVA program med 32bitars JAWS på 32bitars Windows.


INSTALLATION: 32bitars och 64bitars JAVA program med 64bitars JAWS på 64bitars Windows.

Om du tänker använda både 32bitars och 64bitars JAVA program på ett Windows Vista-64bitars eller Windows 7-64bitars operativsystem, med JAWS 64bitar med både 32bitars och 64bitars JAVA JRE
installerat med JAVA AccessBridge 2.02 32bitars-64bitars komponenterna, använd följande steg för att installera JAVA AccessBridge 2.02 för att fungera med båda:

Notera: Den här kombinerade 64bitars och 32bitars beskrivningen kommer endast låta dig att köra JAVA AccessBridge 2.02 med en 64bitars version av JAWS 12.0.1612 eller senare.
Du kan inte använda 32bitars eller 64bitars JAVA program med JAWS 11 eller tidigare men JAWS 12 eller senare kommer att fungera.


1. Ladda ner och installera 64bitars JAWS version 12.0.1612 eller senare från:
http://www.freedomscientific.se

2. Ladda ner både 64bitars och 32bitars JAVA 1.6U25 eller senare installationspaketen. Du kan hämta dessa från:
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html

3. Ladda ner JAVA AccessBridge 2.02 accessbridge-2_0_2-fcs-bin-b06.zip från:
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jab-2-0-2-download-354311.html

4. Packa upp accessbridge-2_0_2-fcs-bin-b06.zip Zip filen till en mapp på ditt system.
5. Installera både 32bitars och 64bitars versionerna av JAVA.
6. Starta om.
7. Kopiera WindowsAccessBridge-64.dll till c:\Windows\System32 mappen. Detta är för 64bitars stöd.
8. Kopiera WindowsAccessBridge-32.dll till c:\Windows\SysWow64 mappen. Detta är för 32bitars stöd.
9. Kopiera JavaAccessBridge-64.dll till "C:\Program Files\Java\JRE6\bin" mappen. Detta är för 64bitars stöd.
10. Kopiera JAWTAccessBridge-64.dll till "C:\Program Files\Java\JRE6\bin" mappen. Detta är för 64bitars support.
11. Kopiera JavaAccessBridge-32.dll till "C:\Program Files (x86)\Java\JRE6\bin" mappen. Detta är för 32bitars stöd.
12. Kopiera JAWTAccessBridge-32.dll till "C:\Program Files (x86)\Java\JRE6\bin" mappen. Detta är för 32bitars stöd.
13. Kopiera accessibility.properties filen till "C:\Program Files\Java\JRE6\lib" mappen. Detta är för 64bitars stöd.
14. Kopiera accessibility.properties filen till "C:\Program Files (x86)\Java\JRE6\lib" mappen. Detta är för 32bitars stöd.
15. Kopiera jaccess.jar filen till "C:\Program Files\Java\JRE6\lib\ext" mappen. Detta är för 64bitars stöd.
16. Kopiera jaccess.jar filen till "C:\Program Files (x86)\Java\JRE6\lib\ext" mappen. Detta är för 32bitars stöd.
17. Kopiera access-bridge-64.jar filen till "C:\Program Files\Java\JRE6\lib\ext" mappen. Detta är för 64bitars stöd.
18. Kopiera access-bridge-32.jar filen till "C:\Program Files (x86)\Java\JRE6\lib\ext" mappen. Detta är för 32bitars stöd.
Det är allt. Du kan nu köra både 32bitars och 64bitars JAVA program med 64bitars JAWS på 64bitars Windows.


INSTALLATION: 32bitars JAVA program med 64bitars JAWS på 64bitars Windows

Om du tänker använda 32bitars JAVA program på Windows 7-64bitar eller Windows Vista-64bitar med en 64bitars JAWS med 32bitars JAVA JRE installerat, använd följande
steg för att installera JAVA AccessBridge 2.02 32bitars komponenterna:

Notera: Dessa 32bitars beskrivningarna för ett 64bitars Windows system kommer endast att låta dig köra JAVA AccessBridge 2.02 med en 64bitars version av JAWS 12.0.1612 eller
senare. Detta innebär att en 64bitars JAWS 11 inte kommer att ha möjlighet att använda 32bitars JAVA men JAWS 12 och senare kommer att fungera.


1. Ladda ner och installera 64bitars JAWS version 12.0.1612 eller senare från:
http://www.freedomscientific.se

2. Ladda ner 32bitars JAVA 1.6U25 eller senare installationspaket. Du kan hämta den från:
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html

3. Ladda ner JAVA AccessBridge 2.02 accessbridge-2_0_2-fcs-bin-b06.zip från::
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jab-2-0-2-download-354311.html

4. Installera 32bitars versionen av JAVA.
5. Starta om.
6. Packa upp accessbridge-2_0_2-fcs-bin-b06.zip Zipfilen till en mapp på ditt system.
7. Kopiera WindowsAccessBridge-32.dll till c:\Windows\syswow64 mappen. Detta är för 32bitars stöd.
8. Kopiera WindowsAccessBridge-64.dll till c:\Windows\System32 mappen. Utan den här filen kan inte en 64bitars JAWS komma åt 32bitars JAVA komponenterna.
9. Kopiera JavaAccessBridge-32.dll till "C:\Program Files (x86)\Java\JRE6\bin" mappen. Detta är för 32bitars stöd.
10. Kopiera JAWTAccessBridge-32.dll till "C:\Program Files (x86)\Java\JRE6\bin" mappen. Detta är för 32bitars stöd.
11. Kopiera accessibility.properties filen till "C:\Program Files (x86)\Java\JRE6\lib" mappen. Detta är för 32bitars stöd.
12. Kopiera jaccess.jar filen till "C:\Program Files (x86)\Java\JRE6\lib\ext" mappen. Detta är för 32bitars stöd.
13. Kopiera access-bridge-32.jar filen till "C:\Program Files (x86)\Java\JRE6\lib\ext" mappen. Detta är för 32bitars stöd.
Detta är allt. Du kan nu köra 32bitars JAVA program med 64bitars JAWS på 64bitars Windows.


Stäng fönster