Aktivera Programlicens

Alla VFO-Freedom Scientifics programvaror fungera som Demo i 40-minuter, sedan måste datorn startas om för ytterligare 40- minuters körning.

Beställs en skarp licens, levereras elektroniskt ett Serienummer och en 20 tecken lång aktiveringskod (ILM-Kod).

Aktivera

Den enklaste sättet att aktivera din Freedom Scientific-programvara är via vårt Internet License Manager (ILM) system, som kräver en aktiv internetanslutning på den dator där du har installerat din Freedom Scientific-produkt.

När du startar programmet startar automatiskt aktiveringsprocessen. Följ anvisningarna på skärmen och välj att aktivera via Internet. Du behöver den Aktiveringskod som skickats Elektronsikt via E-post, och den tar bara några minuter att slutföra.

Ska du t.ex. aktivera JAWS ser Installationen ut som följer:

Här väljer du att Uppdatera licens.

Har du tillgång till Internet, välj Nästa gå vidare med aktiveringen.

Har du inte tidigare aktiverat någon Freedom Scientific programvara på datorn, visas ett tomt fält där den 20 tecken långa aktiveringskoden ska skrivas in, Tryck Nästa för att genomföra aktiveringen.

Har du tidigare aktiverat produkten, är redan koden ifylld, Tryck bara Nästa för att aktivera.

Har du något annat program installerat, ser aktiveringsfönstret ut så här:

Välj då i listan, Enter a new authorization number och skriv in Aktiveringskoden följt av Nästa.

Aktivera manuellt

Det går även aktivera utan att starta programmet.

Tryck Windows+R

Skriv Fsactivate och tryck Enter

Samma aktiveringsguide startas.

 

Aktivera utan Internet

Om datorn inte har tillgång till Internet, eller säkerheten är så högt ställd att aktivering inte fungerar, välj då alternativet Manual, by telephone or fsactivate.

En licenskod måste då skapas på en dator som har tillgång till Internet, har du inte själv tillgång till detta, kontakta en pålitlig vän som kan skapa koden.

Kopiera låskoden som visas, den tillsammans med Aktiveringskoden behövs för att kunna skapa en licenskod.

Öppna följande länk på Internet. https://fsactivate.freedomscientific.com/Activation/RetrieveActivationLicenseCode

Klistra in Låskoden och den 20 tecken långa aktiverinskoden, Tryck på knappen Submit Licens Request.

En lång Licenskod skapas, den ska skrivas in i det nedersta fältet i aktiveringsfönstret på datorn som ska aktiveras.

 

Aktivering misslyckas

Om det inte går att aktivera licensen, kontrollera att licensen har aktiveringar kvar (3st på ny licens).

Och att licensen klara den version av programmet du försöker aktivera.

Öppna följande länk på Internet:  https://fsactivate.freedomscientific.com/Activation/VerifyActivationKeys

Skriv in ditt serienummer och tryck på knappen SUBMIT.

Nästa bild kommer att informera om hur många aktiveringar du har kar (Activations Remaining) och vilken högsta programversion du kan köra med denna licens.

I detta exempel finns två aktiveringar kvar, och högsta tillåtna programversion är 2018. Skulle högsta tillåtna version varit 18, och du behöver köra version 2018, måste ett uppgraderingssteg köpas.


 Stäng fönster