Den här sidan använder Javaskript. Din Webbläsare stödjer inte Javaskript eller så har du avaktiverat det. För att se den här sidan så som det är tänkt att den skall visas, vänligen använd en Webbläsare där Javaskript har aktiverats.

Använda JAWS sökkommando

Du kan använda JAWS Sökkommando för att söka ett speciellt ord eller särskilda fraser på en webbsida. Detta fungerar på långa webbsidor även om den informationen inte visas på skärmen för tillfället. Sökkommandot söker som standard från markörens plats till slutet av dokumentet, så det är bäst att starta överst i dokumentet genom att trycka CTRL+HOME.

  1. Öppna exempelsidan Jim's Cafe i Innisport och tryck CTRL+HOME för att komma överst på sidan.
  2. Tryck CTRL+F för att öppna dialogrutan JAWS Sök. Fokus är i ett inmatningsfält där du kan skriva ett sökord eller fras. Tryck TABB för att flytta från en kontroll till en annan när du är i en dialogruta. De olika kontrollerna innefattar:

OBS: JAWS sök är standardsökning i Webbläsare där den virtuella markören stöds. Om du vill använda programmets egna sökdialog, tryck först INSERT+3 på sifferraden (JAWS släpp igenom nästa tangenttryckning), följt av tangenttryckningen CTRL+F.

  1. Låt oss säga att du hört att Jims Cafe har en fantastisk club sandwich. Gör följande för att söka efter om den finns med på sidan. Skriv in orden "club sandwich" och tryck ENTER. Om du startade överst på sidan, är inte orden "club sandwich" synliga på skärmen. De finns längre ner på sidan. JAWS flyttar till frasen och läser raden som den hittas i.
  2. Använd JAWS kommando Läs ord (INSERT+NUM 5). Du bör få ordet "club" uppläst.
  3. Använd JAWS kommando Läs nästa ord (INSERT+PIL HÖGER). Du bör höra JAWS säga "sandwich". JAWS flyttade dig till frasen precis i början av ordet "club".
  4. Tryck CTRL+HOME för att flytta till överst på sidan.
  5. Öppna dialogrutan JAWS Sök igen genom att trycka CTRL+F och sök efter ordet "stad". Du hör att orden som finns runt ordet du sökte efter är "sömniga staden Innisport".
  6. Tryck på tangenten som upprepar sökningen (F3). Du hör att orden runt ditt sökord nu är "ett stadigt 400 grams revbensspjäll". Notera att ditt ord kan vara en del i ett längre ord som här.
  7. Tryck F3 igen och lyssna till texten du hittar.
  8. Tryck F3 tills du hör meddelandet "flyttar till början" vilket betyder att JAWS nått den sista förekomsten av ordet "stad" på denna webbsida och fortsätter att söka från början av sidan igen. JAWS flyttar även runt när du söker bakåt från toppen av sidan med SKIFT+F3.

När du söker efter ord eller fraser med JAWS, är de viktigaste tangenterna att komma ihåg:

OBS: JAWS sökdialok skiljer sig från vanliga sökdialoger i andra program. När du är i program som har sina egna sökdialoger kan du fortfarande välja att använda JAWS sökning som ett alternativ om du vill. I dessa fall, använd JAWS kommando INSERT+CTRL+F.

Fortsätt att experimentera med denna användbara funktion i JAWS. Du kommer att upptäcka att det är ett väldigt användbart sätt att genomsöka en webbsida efter speciell information.