Den här sidan använder Javaskript. Din Webbläsare stödjer inte Javaskript eller så har du avaktiverat det. För att se den här sidan så som det är tänkt att den skall visas, vänligen använd en Webbläsare där Javaskript har aktiverats.

Språk med JAWS och MAGic på Internet

JAWS och MAGic erbjuder språkbyte om du har en talsyntes som stödjer det. När en konstruktör av en webbsida indikerar språket för hela sidan, eller bara en del av sidan, och om talsyntesen stöder det språket, använder JAWS eller MAGic det språket i talsyntesen för att läsa den texten. Talsyntesen måste stödja informationens språk, men det behöver inte vara en SAPI5-talsyntes.

Om talsyntesen inte stödjer det språk som är angivet för sidan eller del av sidan, noterar JAWS (eller MAGic) på vilket språk informationen är skriven.

För att demonstrera automatiskt språkbyte, börjar vi på engelska och skriver:
"My computer speaks English."

Sen skriver vi samma mening på franska,
mon ordinateur parle français
och sen på spanska,
mi computadora habla español
och på Portugisiska,
meu computador fala o português
och samma på tyska,
mein computer spricht deutsch
och på finska,
Tietokoneeni puhuu suomea
och på italienska,
il mio computer parla italiano.
och på grekiska,
Ο υπολογιστ?ς μου μηλ?ει ελληνικ?,
och på polska,
Mój komputer mówi po polsku

JAWS eller MAGic skiftar mellan språken väldigt smidigt, när de kan. Om JAWS eller MAGic endast säger, ryska, grekiska eller polska istället för att läsa texten på dessa språk, indikerar det att din talsyntes inte stödjer dessa språk. Men även då indikerar JAWS och MAGic vilket språk som används.