Den här sidan använder Javaskript. Din Webbläsare stödjer inte Javaskript eller så har du avaktiverat det. För att se den här sidan så som det är tänkt att den skall visas, vänligen använd en Webbläsare där Javaskript har aktiverats.

Navigera på webbsidor

JAWS och MAGic gör läsning av webbsidor enkelt. När du besöker en sida med Internet Explorer, börjar JAWS direkt läsa sidan från början till slut. I detta avsnitt kommer du att lära dig om snabbtangenter för navigering, läsa text, och navigera rubriker, listor och bilder.

Läsa text

JAWS använder virtuell markör för att läsa och flytta genom HTML sidor. Den virtuella markören är osynlig för seende användare, men JAWS användare kan använda denna markör till att läsa och markera text och flytta till olika element på sidan.

MAGic använder också den virtuella markören, men MAGic gör den virtuella markören synlig på så sätt att den markerar aktuellt ord, rad eller HTML-element när användaren läser och navigerar med tangentbordet. MAGic markerar även texten eller elementet när det körs tillsammans med JAWS.

De kommandon som används för att läsa webbsidor är de samma som de kommandon som används för att läsa text i andra typer av dokument. Du kan också markera och kopiera text på webbsidor. Exempelsidan Jim's Cafe i Innisport demonstrerar layout och innehåll för en typisk webbsida på Internet.

JAWS Tips:För att få en komplett lista med kommandon som du kan använda till att läsa text i dokument, gå till tabellen JAWS läskommando. Om du inte redan är van vid JAWS kommandon för att läsa tabeller, använd PIL NER för att flytta genom och läsa kommandon i tabellen.

MAGic Tips: För att börja läsa var som helst på sidan med MAGic, flytta muspekaren över texten du vill läsa. Börja sedan att använda vanliga läskommandon som PIL NER för nästa rad, PIL UPP för föregående rad, INSERT+PIL UPP för aktuell rad, eller INSERT+PIL NER för att läsa från markören till slutet av sidan.

JAWS Tips: För att börja läsa var som helst på en webbsida under musmarkören med JAWS, flytta muspekaren över texten du vill läsa. Tryck sedan INSERT+NUM PLUS. Detta är tangentkommandot för att flytta virtuell markör till musmarkören. Använd sedan vanliga läskommandon.

För att prova att läsa en text på Internet med JAWS eller MAGic, gör så här:

 1. Tryck INSERT+F7 för att visa en lista med länkar på denna sida.
 2. Se till att länken Jim's Cafe i Innisport är markerad och tryck ENTER. Detta öppnar exempelsidan i ett eget Internet Explorer-fönster. Du kan hålla nere ALT och trycka TAB för att byta tillbaka till detta fönster och fortsätta läsa dessa instruktioner. JAWS och MAGic kommer ihåg var du är på sidan så du kommer inte att tappa din position.

OBS: Om du inte har konfigurerat Internet Explorer eller Firefox att öppna popup-fönster i ett nytt Webbläsarfönster, vänligen gå tillbaka till Surfa på introduktionssida för instruktioner om hur du gör detta.

 1. När sidan laddats börjar JAWS läsa den. Tryck ALT+HOME för att flytta till överst på sidan. Tryck sedan P två gånger för att flytta till andra stycket på sidan.

OBS: Snabbnavigeringstangenter är också tillgängliga för MAGic med början i MAGic version 12.0.3202 (Februari 2013). Snabbnavigeringstangenter för MAGic kan slås på eller av genom att trycka MAGicTangenten+Z eller INSERT+Z. Snabbnavigeringstangenter är Av som standard för MAGic. Om du använder både JAWS och MAGic samtidigt, tar JAWS över när du trycker på en navigeringstangent medan MAGic förstorar och markerar sidan eller sektionen av sidan när du flyttar vidare.

 1. Använd JAWS vanliga läskommandon för att läsa texten på sidan. Alla kommandon som du kan använda för att läsa text eller worddokument kan användas för att läsa webbsidor.
 2. Tryck SKIFT+P tills du återkommer till första stycket på sidan.

JAWS Tips:Bokstaven P är en navigationstangent som låter dig flytta styckevis genom sidan. Det finns andra navigeringstangenter som låter dig flytta mellan rubriker, länkar, bilder och andra element på sidan. Om du håller SKIFT när du trycker på någon av dessa tangenter, flyttar JAWS till föregående element. Till exempel, om du trycker SKIFT+P flyttar du till föregående stycke. För att läsa mer om dessa kommandon, välj länken Navigeringstangenter.

JAWS läsning av webbsidor blir annorlunda när MAGic körs

Det blir lite skillnad att läsa en webbsida med endast JAWS jämfört med JAWS tillsammans med MAGic, eller med endast MAGic. När JAWS körs ensamt används enkel layout för att läsa webbsidan. När MAGic körs ensamt eller tillsammans med JAWS, ändras sättet som sidan läses på från enkel layout till skärmlayout, vilket stämmer bättre med vad seende användare ser visuellt på sidan.

ÖVNING: Prova följande med endast JAWS:

 1. Tryck SKIFT+H för att flytta till rubriknivå 2 just ovanför denna lista.
 2. Tryck PIL NER för att flytta till raden som börjar med orden "Det blir lite skillnad..." och notera vilket som är det sista ordet som läses av JAWS. Det är ordet "används" i andra meningen som börjar med "När JAWS körs ensamt..." Varför då?

JAWS Tips: Detta beror på att JAWS definierar en rad med text på en webbsida som de ord som får plats inom 150 tecken utan att dela något ord. Detta är det sättet som JAWS navigerar i den "virtuella" världen på en webbsida där det inte finns någon synlig markör.

 1. Tryck PIL NER igen och notera att nästa rad med text börjar med "enkel layout för att läsa..." och slutar med ordet "skärmlayout" vilket är ungefär i mitten av den tredje meningen i det stycket.

ÖVNING: Om du har MAGic installerat, starta det nu. Du kan låta JAWS vara igång samtidigt och dra nytta av finesserna som du får när bägge programmen körs tillsammans. JAWS hanterar läsningen av texten på skärmen, medan MAGic hanterar den visuella markeringen och/eller förstoringen och visar dig var JAWS är på skärmen.

 1. Tryck SKIFT+H för att flytta tillbaka till rubriken på nivå 2 ovanför.
 2. Nu, med både JAWS och MAGic igång, eller med endast MAGic, tryck PIL NER och notera vad som läses. Märkte du att MAGic markerade raden och slutade läsa med det senaste ordet på raden synligt på skärmen?
 3. Tryck PIL NER igen för att läsa nästa rad text. Åter läses endast aktuell rad från vänster till höger på skärmen, och MAGic markerar det som läses.

Detta är ett exempel på vad vi menar när vi säger att MAGic ändrar hur JAWS läser från enkel layout till skärmlayout - det hjälper JAWS att läsa skärmen så som den verkligen ser ut.

Hyperlänkar

En hyperlänk (oftast förkortat till "länk") är text som utför någon funktion när du klickar på den eller markerar den och trycker ENTER. Du kan flytta mellan alla länkar på sidan genom att trycka på TABB tangenten. För att få veta hur JAWS och MAGic kan hjälpa dig att navigera mellan länkar, gör så här:

 1. Öppna exempelsidan Jim's Cafe i Innisport och tryck CTRL+HOME för att komma överst på sidan.
 2. Tryck U för att komma till den första obesökta länken på sidan. En obesökt länk är en som leder till en sida eller plats som du inte har besökt.
 3. Tryck V för att komma till nästa besökta länk på sidan. En besökt länk är en som du har aktiverat tidigare eller som leder till en sida som du nyss besökt.
 4. Tryck INSERT+F7 för att visa en lista med länkar på sidan. Denna tangenttryckning är samma för både JAWS och MAGic, även om du endast använder en av produkterna. Använd piltangenterna för att välja "Innisport Hotel" och tryck sedan ENTER. Läs meddelandet som dyker upp och tryck sedan ENTER.
 5. Tryck INSERT+F7 igen. Välj "Känd för utmärkt service" och tryck ALT+F för att flytta till denna länk. JAWS säger "länk till samma sida" för att notera att denna hyperlänk kommer att flytta dig till en annan plats på aktuell sida.

JAWS Tips:Länken "Känd för utmärkt service" är den första i en lista med fyra länkar. Många internetsidor har grupper med länkar som denna för att samla navigationen på en egen plats. Om du vill fortsätta läsa nedåt på sidan utan att använda någon av dessa länkar, kan du hoppa över dem genom att trycka N. Navigeringstangenten N flyttar dig till nästa samlade text som inte är en länk.

 1. Tryck INSERT+F7 igen. Välj "Skicka ett e-postmeddelande" och tryck ALT+F för att flytta till denna länk. JAWS säger "Skicka epost länk" för att notera att denna länk låter dig skicka ett meddelande till en epostadress med hjälp av ditt standard epostprogram.

OBS:Utöver länkar till samma sida och skicka epostlänkar, finns en annan speciell typ av länkar som heter FTP länkar. När du flyttar till dessa länkar, säger JAWS "FTP länkar". När du aktiverar en FTP länk öppnas en FTP sida som oftast låter dig ladda ner filer. Till exempel är följande en FTP länk: Ladda ner ett tillgängligt schackspel. När du aktiverar denna länk, börjar Internet Explorer hämta hem en fil som innehåller ett tillgängligt schackspel som heter WinBoard från en FTP sida.

Länkar som hoppar till huvudinnehållet

Vissa webbsidor har speciella länkar med namn typ "Hoppa till huvudinnehåll" eller "Hoppa över navigering". Dessa länkar till samma sida låter dig snabbt hoppa över sidans navigeringsverktyp som menyer, navigeringslister med mera och gå direkt till den viktiga informationen på sidan. Denna typ av länkar dyker vanligen upp i början av sidan och är ofta osynliga för seende användare.

Listor

Webbsidor innehåller ofta punktlistor och numrerade listor med information. "Gör så här" informationerna på denna sida är exempel på listor. För att se hur JAWS navigerar i listor, gör så här:

 1. Öppna exempelsidan Jim's Cafe i Innisport och tryck CTRL+HOME för att komma överst på sidan.
 2. Tryck L för att flytta till den första listan på sidan. Denna är en punktlista som innehåller 3 objekt.
 3. Tryck I för att läsa första objektet i listan. Du kan fortsätta genom att använda antingen I eller PIL NER för att läsa genom resten av listan. För att flytta bakåt genom listan, använd SKIFT+I eller PIL UPP.
 4. Tryck L för att flytta till nästa lista. Detta är en numrerad lista med 4 steg som förklarar hur du hittar till restaurangen. Granska stegen i denna lista med I eller piltangenterna.
 5. Tryck I tills du flyttat till steg tre.
 6. Tryck PIL NER för att flytta till den kopplade listan inuti steg tre. Denna kopplade lista är en underordnad lista med tre punkter. En kopplad lista är en lista med objekt som finns i en större lista. Ett annat exempel på en kopplad lista kan vara en sammanfattning. JAWS anger nivån för kopplade listor.

Listor kan arrangeras på olika sätt beroende på deras funktion. Skapare av webbsidor kan avbryta en lista med ett stycke, citat, bild eller liknande element. Om detta är fallet, börjar ofta nästa lista på sidan på samma ställe som den föregående slutar. Till exempel, om en procedur avbryts under steg tre av en bild, kommer nästa lista på sidan kanske att börja med steg fyra.

JAWS Tips: Du kan visa alla listor på sidan genom att trycka INSERT+CTRL+L. Du kan sedan välja en lista och trycka ENTER för att flytta till den. Notera att listobjekten i varje lista visas i en enkel horisontell rad per lista inuti denna dialogruta, så du hör en massa information genom att använda detta kommando.

Rubriker

Skapare av webbsidor kan använda rubriker för att dela in ett dokument i avsnitt. Nivå 1 är den högsta nivån av rubriker. Nivå 2 är underrubriker till rubriker i nivå 1. Nivå 3 är underrubriker till rubriker i nivå 2 och så vidare.

Navigeringstangenter för rubriker

För att få veta hur JAWS låter dig navigera mellan rubriker, gör så här:

 1. Öppna exempelsidan Jim's Cafe i Innisport och tryck CTRL+HOME för att komma överst på sidan.
 2. Tryck H för att flytta till den första rubriken på sidan. JAWS säger "Jim's Cafe i Innisport". Detta är den enda rubriken i nivå ett på sidan. Rubriknivå 1 indikerar ofta ämnet eller innehållet på sidan.
 3. Tryck H igen tills du kommer till rubriken i nivå 3, "Fågel". Tryck P för att läsa texten under denna rubrik.
 4. Tryck 3 för att flytta till nästa rubrik i nivå tre. Du kan flytta till rubriker på en viss nivå genom att trycka en siffra mellan 1 och 6 så länge de kommer efter varandra i samma avsnitt av webbsidan.
 5. Till exempel, fortsätt trycka siffran 3 några få gånger. Hörde du JAWS säga "ingen nästa rubrik på nivå 3 i detta avsnitt" efter att du nått "Fisk och skaldjur"?
 6. Prova nu att trycka siffran 3 tillsammans med SKIFT för att flytta tillbaka mellan rubrikerna på nivå tre. Hörde du JAWS säga "ingen tidigare rubrik på nivå 3 i detta avsnitt" efter att du nått "Fågel"? Detta ger dig en bra uppfattning om hur olika rubriker är relaterade till varandra.
 7. Tryck H några gånger till. Till slut kommer du till slutet av sidan. JAWS säger "Flyttar till början" när det inte finns fler rubriker. JAWS flyttar dig sedan tillbaka till den första rubriken eller överst i dokumentet.

JAWS Tips: Glöm inte att du kan lägga till SKIFT till en navigeringstangent för att flytta bakåt genom sidan. Till exempel, tryck SKIFT+H för att flytta till den föregående rubriken eller tryck SKIFT+3 för att flytta till den föregående rubriken i nivå 3.

När du kommer överst på sidan genom att använda SKIFT i kombination med en navigeringstangent, säger JAWS "flyttar till slutet," och startar om igen från slutet av dokumentet.

Du kan trycka ALT+INSERT+HOMEför att flytta till den första rubriken på sidan, och ALT+INSERT+END för att flytta till den sista rubriken på sidan.

JAWS och MAGic rubriklista

JAWS och MAGic har även en lista över rubrikerna på sidan som låter dig navigera via rubriker på en webbsida. Du kan sortera denna lista i tabbordning eller alfabetiskt. Du kan även visa endast rubriker i en speciell nivå. För att utforska inställningarna i denna dialogruta, gör så här:

 1. Öppna exempelsidan Jim's Cafe i Innisport och tryck CTRL+HOME för att komma överst på sidan.
 2. Tryck INSERT+F6 för att visa en lista med rubrikerna på denna sida. Tryck PIL NER för att flytta genom listan och läsa rubrikerna. Om du väljer en rubrik och trycker ENTER, stängs listan och du flyttar direkt till den rubriken i dokumentet.
 3. Tryck TABB för att utforska dialogrutan Rubriklistan mera ingående. Varje val beskrivs nedan:
 4. Kontrollera så att du är tillbaka i själva listan med rubriker. Tryck ALT+1 på sifferraden och läs aktuell rad genom att trycka INSERT+PIL UPP. Du bör nu höra att det endast finns ett objekt i listan, en rubrik i nivå 1.
 5. Tryck ALT+2 på sifferraden och läs aktuell rad genom att trycka INSERT+PIL UPP. Du bör nu höra att det är fyra objekt i listan, alla rubriker i nivå 3. I listan med rubriker kan du filtrera bort alla rubriker utom de i den speciella nivå du letar efter genom att trycka ALT och valfri siffra mellan 1 och 6. För att visa alla rubriker igen, tryck ALT+L.
 6. Tryck nu ESC för att stänga rubriklistan.

TIPS: Använd rubriklistan i antingen JAWS eller MAGic när du först kommer till en webbsida för att få en överblick över hur sidan är strukturerad.

Bilder

De flesta webbsidor använder bilder för att förbättra sitt utseende, visa information eller hjälpa till med navigation. För att se hur JAWS eller MAGic hanterar bilder, gör så här:

 1. Öppna exempelsidan Jim's Cafe i Innisport och tryck CTRL+HOME för att komma överst på sidan.
 2. Tryck G tills du kommer till rubriknivå 1, "Jim's Cafe i Innisport." Du kanske inte har märkt det tidigare, men rubriken i nivå 1 i detta dokument är en bild.

MAGic Tips: Om du använder MAGic och inte JAWS, tryck CTRL+HOME följt av PIL NER för att flytta till den grafiska rubriken på nivå ett längst upp på sidan. Alternativt, använd INSERT+F6 för att öppna MAGics rubriklista och använd den till att navigera till önskad rubrik.

 1. JAWS och MAGic kan inte läsa grafisk text. Texten som du hör för denna bild är en så kallad alternativ text. Skapare av webbsidor använder alternativa texter för att beskriva bilder.
 2. Tryck G för att flytta till nästa bild, som är en grafisk länk. Den alternativa texten berättar att detta är en karta. På denna sida kan man klicka på bilden för att öppna en annan sida där bilden visas i större storlek.
 3. Tryck ENTER för att aktivera den grafiska länken. Läs meddelandet som dyker upp och tryck sedan ALT+F4.
 4. Tryck INSERT+CTRL+G för att visa en lista med alla bilder på sidan. Denna tangenttryckning fungerar endast om du har JAWS igång, antingen själv eller i kombination med MAGic.

JAWS Tips: När du trycker INSERT+CTRL+G så notera att det objekt som är markerat i listan är det som är närmast där du senast läste på sidan.

 1. Välj "FS-SiteFactory Logo," vilken är nästa bild på sidan, och tryck ENTER för att flytta till den. Det finns ingen alternativ text för denna bild, så JAWS och MAGic läser titeln istället.
 2. JAWS och MAGic berättar även att denna bild har en lång beskrivning. Skapare av webbsidor kan lägga till långa beskrivningar till bilder om de vill ge en mera detaljerad textbeskrivning. Tryck ALT+ENTER för att öppna en ny sida som innehåller den långa beskrivningen. Använd sedan JAWS vanliga läskommandon för att läsa texten. Eftersom den långa beskrivningen kommer i ett nytt explorerfönster, måste du stänga detta med ALT+F4 när du läst färdigt.
 3. Tryck G för att flytta till nästa bild. Det är en bild av Freedom Scientifics logotyp. Den har också en lång beskrivning. Men, notera skillnaden mellan den föregående bilden och den här. Den här är mer än bara en bild med en lång beskrivning; den är också en grafik länk med en lång beskrivning. Länken tar dig till Freedom Scientifics hemsida. Om du vill aktivera länken, tryck ENTER. Om du vill aktivera den långa beskrivningen, tryck ALT+ENTER.
 4. Tryck G igen för att flytta till den sista bilden på sidan. Denna bilden har ingen alternativ text, titel eller lång beskrivning. Men bilden är en länk till en annan sida. För bilder som denna, noterar JAWS och MAGic bildens filnamn och plats på webbsidan och berättar att bilden är en länk. Med endast MAGic hör du "grafisk länk" istället för den länkade grafikens URL, vilket är fallet om JAWS hanterar läsandet.

Flikhantering i Internet Explorer och Firefox

Du kan ha flera olika flikar öppna samtidigt i Internet Explorer och Firefox. Du kan byta mellan de olika flikarna genom att trycka CTRL+TABB. De fungerar båda på samma sätt när det gäller detta. Använd länken här för en lista med Internet Explorer och Firefox tangentkombinationer för flikhantering. Om du använder Firefox och vill få en mer komplett lista med kommandon, hur kan du få reda på vilka kommandon som är tillgängliga? Du kan trycka INSERT+F1 två gånger i snabb följd i alla program för att hitta JAWS hjälp för det programmet. Du kan även i Firefox trycka ALT+H för att gå till hjälpmenyn, och välja Hjälpinnehåll. När hjälpsystemet för Firefox öppnas, sök efter kortkommando och välj första träffen du får.

JAWS Tips: Du kan använda Platsmärken med JAWS för att märka ut platser på Webbsidor så att du snabbt kan hitta dessa igen. Platsmärken beskrivs mer detaljerat senare, men de är väldigt lätta att använda. Här är hur du kommer igång med Platsmärken:

 1. Innan du går vidare, låt oss sätta ett Platsmärke här. Du kan flytta direkt tillbaka till vilken plats som helst på vilken webbsida som helst med hjälp av JAWS Platsmärke. Tryck CTRL+SKIFT+K. Dialogrutan för Platsmärken dyker upp. Fokus är på knappen Lägg till.
 2. Tryck ENTER för att aktivera knappen Lägg till. JAWS hämtar texten från där du står på sidan och lägger in den i ett skrivfält. Du kan ändra detta genom att skriva över eller redigera det, men den här gången lämnar vi det som det är och trycker ENTER för att stänga dialogrutan för Platsmärken.
 3. Tryck CTRL+HOME för att flytta till överst på sidan.
 4. Nu, tryck navigeringstangenten K för att flytta tillbaka till där du precis satte Platsmärket på denna sida. Ser du hur det fungerar? Om du vill så lägg till Platsmärken var du vill på Surfa på sidorna nu när du börjat använda dem. Det gör det väldigt enkelt att gå tillbaka till exakt det ställe du vill till.

ÖVNING: Prova följande övning för att träna på flikhantering nu. Du måste använda Internet Explorer version 7 eller senare eller Firefox version 3 eller senare för att kunna utnyttja flikhantering.

 1. Tryck TABB för att flytta till nästa länk på denna sida, följt av CTRL+ENTER. Sidan med Jim's Cafe laddas i en ny flik i bakgrunden. Sidan Navigera på webbsidor är fortfarande öppen i fliken i förgrunden.
 2. Jim's Cafe i Innisport

Tryck CTRL för att tysta talet, om det behövs, och prova några få tangenttryckningar för att se hur detta fungerar:

 1. Tryck först CTRL+TABB några gånger för att flytta mellan de två flikarna.
 2. Tryck sedan CTRL+TABB för att flytta tillbaka till sidan med Jim's Cafe och lägg några minuter på att läsa igenom den. När du är klar, tryck CTRL+TABB för att flytta tillbaka till Navigeringssidan.
 3. Tryck sedan ALT+F4 men gå inte längre än så. Om du endast har en flik öppen stänger ALT+F4 sidan och hela Internet Explorer. Istället, eftersom du har flera flikar öppna, får du nu ett meddelande från Internet Explorer med frågan "Vill du stänga alla flikar?" Eftersom du har flera flikar öppna, får du denna fråga från Internet Explorer.
 4. Tryck ESC för att lämna denna dialogruta.
 5. Tryck CTRL+TABB några gånger och se till att du är på sidan om Jim's Cafe.
 6. Tryck nu CTRL+F4 för att endast stänga den sidan. Fokuset återgår till sidan om att Navigera på webbsidor.

OBS: Det är fortfarande möjligt att ha flera Internet Explorer-fönster igång, och varje fönster kan ha flera flikar. Om du har två eller flera olika Internet Explorer-fönster igång, kan du trycka ALT+TABB för att flytta från ett fönster till ett annat. Till exempel, många av exempelsidorna i Surfa på körs i separata fönster, inte i flikar.

Navigeringstangenter inställningar

Från och med JAWS 10 finns Navigeringstangenter Inställningar som används till att visa, redigera och ta bort navigeringstangenter. För att öppna Navigeringstangenter inställningar gör du så här:

 1. Tryck INSERT+J för att gå till JAWS fönster.
 2. I JAWS fönster trycker du ALT+V för att öppna Verktygsmenyn.
 3. Tryck N för att öppna Navigeringstangenter undermeny. Fokus flyttas till första valet av tre, HTML/PDF.
 4. Tryck PIL NER för att flytta till de andra två valen. Du hittar ett för Microsoft Word och ett för Microsoft Outlook.

OBS: Du kan även hitta Navigeringstangenter i listan med JAWS Hjälpprogram genom att trycka INSERT+F2.

ARIA och Regioner

ARIA (Accessible Rich Internet Applications) regioner kan användas för att lägga till ytterligare navigeringsstrukturer på Webbsidor. Författare till Webbsidor kan lägga till regioner till Webbsidor för att göra det lättare att hitta huvuddelarna på en sida. Som exempel, du kanske hittar en huvudregion som är där huvudinnehållet på en sida börjar. Du kan också hitta banér, navigering, och sökregioner på vissa Webbsidor. När en Webbsida laddas, annonserar JAWS om det finns regioner på sidan. Använd tangenten R för att flytta framåt från en region till en annan. Tryck SKIFT+R för att flytta bakåt från en region till en annan. Du kan också använda tangentkombinationen INSERT+CTRL+R för att öppna en JAWS lista med regioner på en Webbsida.

Ett exempel på en Webbsida som använder regioner kan hittas på Microsoft Accessibility Web page.

 1. Tryck INSERT+F7 och välj länken för Microsoft Accessibility page. Tryck ENTER på denna länk och sidan öppnas i ett nytt Webbläsarfönster. Lyssna när JAWS annonserar antalet länkar, rubriker, och regioner på sidan när sidan har laddats.
 2. Tryck ALT+HOME för att flytta till överst på sidan.
 3. Tryck R för att flytta till dem olika regionerna på sidan. Regioner är inte synliga på bildskärmen, men dem används för att göra det lättare att gå från en del på sidan till en annan. Huvudtexten för sidan börjar i main regionen. Regioner bestämmer dem olika breda kategorierna på sidan, så som sökregionen, banérregion, med mera.
 4. Prova med att trycka INSERT+CTRL+R för att öppna en JAWS lista med regioner.
 5. Tryck ENTER på main regionen i listan. JAWS flyttar fokus direkt till den delen av sidan.