Nyheter i JAWS 12


Följande dokument beskriver de nya funktionerna som är tillgängliga i JAWS 12.0.1612
 


JAWS Stöd för det Nya MAGic Storstil Tangentbord

MAGic Storstil tangentbord är ett nytt tillbehör som innehåller extra tangenter kopplade till de oftast använda MAGic funktionerna. Dess stora och kontrastrika
bokstäver gör det också lättare att skriva och använda MAGic snabbtangenter. Genom att använda MAGic Tangentbordsprogram, kan du koppla olika MAGic funktioner till dessa tangenter. För
exempel, om du inte använder dubbla bildskärmar, kan du ändra Jump to Next Display tangenten till någon annan funktion som tillexempel tysta systemljud.

Tangentbordet tillåter också att snabbtangenter kopplas till tangenter. Med en snabbtangent, kan tangenter ladda program, öppna filer i din dator eller i ett nätverk
mapp, eller öppna en favorit Webbsida. Som exempel, du kan koppla M1 tangenten (tillgänglig längs överkanten på MAGic Storstil Tangentbord) till att öppna ett dokument
som du regelbundet behöver komma åt.

En annan fördel är att du kan använda tangentbordet med JAWS skärmläsningsprogram. På samma vis som i MAGic, kan du koppla snabbtangenter till JAWS funktioner medan du också
använder tangentbordet med eller utan att MAGic körs. Notera att när du kör de två programmen tillsammans, kommer JAWS funktionaliteten att ta överhanden över MAGic
funktionaliteten.


Stöd för Microsoft Internet Explorer 9

JAWS 12 har ytterligare förbättrats för Internet Explorer 9 vilket är tillgängligt för användare av Windows 7 och Vista. Dessa förbättringar omfattar Punkt och JAWS markörerna som får möjlighet att bättre navigera och läsa sidor. Vänligen notera att med utgåvan av Internet Explorer 9, har Microsoft gjort betydande förändringar vilket förhindrar komersiella skärmförstoringsprogram från att runda av tecken som vi tidigare har gjort. Om teckenavrundning är viktigt för användare av MAGic på din dator, rekommenderar vi att du behåller kvar Internet Explorer 8 på din maskin tills en lösning har hittats.


Microsoft Excel Förbättringar

Gränssnittet till Excel Objekt Model har skrivits om. Du kommer att uppleva ett mera tillgängligt och exakt gränssnitt till Excel.


Stöd för Visual Studio 2010 Professional

Visual Studio 2010 Professional är ett utvecklingsverktyg från Microsoft som gör det möjligt för programutvecklare att skapa programvaror genom att använda ett brett urval av programspråk som omfattar C++, C#, Visual Basic.net, med mera med mera. Nu tillhandahåller JAWS 12 kraftfullt stöd med både tal och punktskrift för olika områden av Visual Studio system, omfattande:

• IntelliSense, liknande komplettera automatiskt, vilket ger förslag på vad du skall skriva sedan, baserat på vad du redan har skrivit in
• Editor Adornments som tillexempel bokmärken och brytpunkter
• WPF och Forms Designers för utformning av dialogrutor och andra fönster; liksom också Koden, XML, Text, och Macro Editorer
• Allt eftersom du utvecklar dina program, kommer du också att få möjlighet att använda Debugger för att gå igenom ditt program för att leta upp fel.


Stöd för UTF-8 Filer

JAWS skriptfiler stödjer nu UTF-8 format. I Skriptprogrammet, har menyn Arkiv det nya UTF-8 Format kommandot. När du öppnar en UTF-8 kodad skriptfil (JSS), har kommandot en kryssmarkering. Om du öppnar en ANSI kodad skriptfil, har kommandot inte någon kryssmarkering.

Du kan spara en ANSI kodad fil som UTF-8 genom att helt enkelt välja, eller markera, UTF-8 Format kommandot i Arkivmenyn. På samma vis, för att spara en UTF-8 formaterad fil som ANSI, avmarkera, kommandot. Notera att skriptrubrik och meddelandefilerna (JSH och JSM) kan vara i ett annat format. Detta innebär att en UTF-8 skriptfil kan omfatta ANSI rubrik och meddelandefiler eller tvärt om.


Stöd för ARIA

Förbättringar har fortsatts att göras för JAWS och dess stöd av ARIA och industry standard ARIA tool kits.


Mozilla Thunderbird Skriptstöd

JAWS 12 omfattar fullt stöd för Thunderbird e-post program. Det ger användare ett alternativ till Windows Live Mail.


Konversationsvy i Outlook 2010

JAWS stödjer nu den nya konversationsvyn som du finner i Microsoft Outlook 2010. Den här vyn är annorlunda än i tidigare versioner av Outlook. Konversationsvyn låter dig visa alla de meddelanden som asossierats med ett särskillt ämne i en grupp.


JAWS BrailleIn™


Funktionen JAWS BrailleIn låter dig använda endast ditt Perkins-stil punkttangentbord för att kontrollera din dator och använda både Windows och program specifika kommandon. Dessutom, du kan också skriva in både förkortad och normal punktskrift på din punktdisplays tangentbord. Fördelen är att du inte längre behöver byta mellan din dators tangentbord och din punktdisplays tangentbord, eller gå in i något speciellt skrivläge för att kunna använda förkortad punktskrift för att köra din dator eller dina program. Besök Punktdisplay Inmatningskommandon Webbsida på: http://www.freedomscientific.com/downloads/jaws/JAWS-braille-keystrokes.asp

För en lista med tangentkombinationer som stöds av Freedom Scientific’s Focus punktdisplayer. För andra punktdisplayer, kontakta respektive återförsäljare för en lista med tangentkombinationer.

Skriva med Förkortad Punktskrift

När du skriver förkortad punktskrift genom att använda ditt Perkins-stil tangentbord, översätter BrailleIn, omedelbart din inmatning till normal text i det aktuella e-post, dokument, eller formuläret. Om ett program eller ett specifikt skrivfält inte stödjer förkortad punktskrift, annonserar JAWS “Datorpunktskrift” när hjälpmeddelanden är aktiverat.

Inmatning av Förkortad punktskrift är avaktiverat som standard. För att aktivera det, gör följande:

1. Tryck INSERT+F2, och välj Inställningscenter.
2. I Sökfältet, skriv "Förkortad punktskrift översättning" utan citat tecknen.
3. Tryck PIL NER för att flytta till Förkortad Punktskrift Översättning i det filtrerade sökresultatet i trädvyn.
4. Sedan, tryck MELLANSLAG för att cirkulera genom de olika inställningarna i kombinationsrutan Förkortad Punktskrift Översättning. Tillgängliga inställningar är Av, Endast Utmatning, och Inmatning och Utmatning. Inställt till Av, kan du inte läsa eller skriva i förkortad punktskrift med din punktdisplay. Inställt på Endast Utmatning, kan du läsa förkortad punktskrift på din punktdisplay, men du kan endast skriva i datorpunktskrift med ditt Perkins-stil tangentbord på din punktdisplay. Inställt till Inmatning och Utmatning, kan du både läsa och skriva i förkortad punktskrift med din punktdisplay. Standardinställningen är Av.
 


Inställningscenter

JAWS Inställningscenter är en ny funktion som snabbt låter dig konfigurera och göra generella JAWS inställningar, eller konfigurera och göra inställningar för ett specifikt program. Det samlar alla alternativ i en enda bekväm dialogruta. Den innehåller ett sökfält, vilket tillhandahåller ett extremt snabbt sätt att hitta och redigera JAWS funktionalitet. Inställningscenter fortsätter att använda JCF filer och är en direkt ersättare för Inställningsprogrammet.

Inställningscenter består av sex primära områden som beskrivs här nedanför. Tryck TABB eller SHIFT+TABB för att flytta genom olika delar i dialogrutan.

• Program kombinationsruta: Välj ett program i listan för att ändra dess inställningar för användning med JAWS. För att ladda JAWS standardinställningar, tryck CTRL+SHIFT+D.
För att ladda programinställningar, tryck SHIFT+TABB för att flytta fokus till Program kombinationsruta. Välj sedan programmet i kombinationsrutan, och tryck TABB för att flytta fokus tillbaka till trädvyn.
• Sökruta: Tryck CTRL+E för att flytta fokus till sökrutan. Skriv ett sökord eller fras i sökrutan för att minska antalet alternativ som kommer fram i listan med trädvyn. Tryck PIL NER för att flytta till sökresultat, och tryck ENTER för att flytta fokus direkt till det alternativet i trädvyn.
• Inställningar Trädvy: Använd trädvyn för att välja och ändra inställningar för det valda programmet. För att ladda JAWS standardinställningar, tryck CTRL+SHIFT+D. För att ladda programinställningar, tryck SHIFT+TABB två gånger för att flytta fokus till Program kombinationsruta. Välj sedan programmet i kombinationsrutan, och tryck TABB för att flytta fokus tillbaka till trädvyn. För en kortfattad beskrivning av det valda alternativet i trädvyn, tryck TABB för att flytta fokus till det skrivskyddade textfältet. Använd kommandon för Läs rad eller Löpande läsning för att läsa hjälpmeddelandet. För att vertikalt skrolla genom trädvyn, använd the PIL UPP och PIL NER tangenterna, PAGE UP och PAGE DOWN tangenterna, eller första bokstaven navigering. Använd PIL VÄNSTER och PIL HÖGER TANGENTERNA för att öppna eller stänga grupper i trädvyn. Använd MELLANSLAG för att flytta genom och ändra inställning för varje alternativ.
• Inställningsfönster: Allt eftersom du flyttar genom trädvyn, kan en seende användare samtidigt följa markörförflyttningar genom att använda inställnings-fönstret Tryck F6 för att byta mellan det här fönstret och trädvyn. Det är nödvändigt för att skriva i ett skrivfält eller skrivläge rotationsruta.
• Hjälpmeddelande fönster: Visar vägledande hjälp för det alternativet som för närvarande har valts i trädvyn. Använd kommandon för Läs rad eller Löpande läsning för att läsa hjälpmeddelandet.
• Verkställ, OK, och Avbryt: Använd Verkställ för att göra förändringar. Använd OK för att spara förändringar och stänga Inställningscenter. Använd Avbryt för att stänga Inställningscenter utan att spara förändringar.

För att använda Inställningscenter, gör följande:

1. Tryck INSERT+F2, och välj Inställningscenter. Inställningar för det program som har fokus laddas. Markören är i Sökrutan.
2. Om du känner till vilken inställning som du vill ändra, skriv en term för den i sökrutan. Som exempel, skriv ordet "punkt" utan citattecknen, för en filtrerad lista med punktinställningar. Tryck sedan PIL NER för att flytta till de filtrerade resultaten i trädvyn.

Notera: För att ladda JAWS standardinställningar, tryck CTRL+SHIFT+D, och sök sedan efter inställningen som tidigare beskrivits.

För att välja ett annat program, tryck SHIFT+TABB för att flytta till Program kombinationsruta. Använd PILTANGENTERNA eller första bokstaven navigering för att välja programmet, och tryck sedan CTRL+E för att söka efter inställningen som tidigare beskrivits.

3. Tryck MELLANSLAG för att välja kryssrutor, radioknappar, eller andra knappar, och tryck F6 för att byta mellan ett skrivfält och trädvyn för att ändra inställning.
4. Välj Verkställ för att addera förändringar och vara kvar i Inställningscenter, OK för att spara förändringar och avsluta Inställningscenter, eller Avbryt för att stänga Inställningscenter utan att spara förändringar. De nya inställningarna sparas till lämplig JCF fil.


Virtuella Menyer i Verktygsfält

Menyflikar är en ny typ av menyer som är tillgängliga i många nya program som kommer ut idag. Menyflikar dök först upp i Office 2007 programmen, men är nu oftast förekommande i andra program skräddarsydda för Windows 7 operativsystemen. Menyflikar skapar en tillgänglighetsutmaning beroende på inkonsekvent navigering mellan olika grupper och alternativ. Som exempel, när du kommer till det Nedre Menyfliksområdet och trycker PILTANGENTERNA för att flytta mellan alternativ i en grupp, kan du råka hoppa över alternativ och oväntat flytta in i en annan grupp. Om du trycker TABB ges ingen notering om att du har lämnat en grupp och kommit in i en annan. Använda första bokstaven navigering för att hitta alternativ kan vara svårt och frustrerande. Slutligen, på grund av en grupps utseende, kan du inte känna till om du skall navigera upp, ner, vänster, eller höger för att välja ett alternativ.

De nya Virtuella Menyerna tillhandahåller förutsägbar navigering, låter dig se allting i menyflikarna, och erbjuder följdriktig navigering med PILTANGENTERNA.
Som exempel, PILTANGENTERNA och TABB flyttar fokus från de övre Menyflikarna till de Nedre Menygrupperna . När du är i en grupp, flyttar PILTANGENTERNA, TABB, och SHIFT+TABB tangenterna genom alla alternativ i en grupp, flyttar från en grupp till nästa, och går till början av Menyn. För undermenyer, MELLANSLAG och ENTER öppnar menyer, och ESCAPE stänger menyer. Virtuella Menyer är av, som standard, och kan slås på, eller Av, från Inställningscenter eller JAWS Uppstartsguide.
När de Virtuella Menyerna är På, kan menyerna navigeras genom att använda traditionella meny och undermeny format som är bekant för de flesta JAWS användare.


Markera och Återvända till en Plats i Word

Word använder bokmärken för att låta dig sätta och senare hitta platser i ett dokument. Emellertid, det här innebär också att du redigerar och ändrar dokumentet. Genom att använda den nya Platsmärkesfunktionen i Word, kan du nu märka en plats utan att påverka dokumentet. Det tillåter att du lätt kan återvända till platsmärket någon gång, också efter du avslutat Word eller startat om din dator. Du behöver inte komma ihåg den platsen eller använda snabbnavigeringstangenter eller en dialogruta för att hitta det, som du behövde med ett bokmärke. Även, om du delar dokumentet med andra, kommer inte markeringen att vara tillgänglig för dessa. Tryck CTRL+WINDOWSTangenten+K för att sätta eller flytta märket. Endast ett Platsmärke kan sättas i varje dokument. Tryck WINDOWSTangenten+K för att återvända till den markerade platsen.

Den här funktionen gör det också enkelt att markera stora block med text. Märk bara ut en startpunkt i dokumentet, läs och navigera tills du når slutet av den text som du vill markera, och tryck sedan INSERT+MELLANSLAG, M. Det är samma handling som att klicka och dra en mus över text. Så snart det är markerat, är det fritt att kopiera, klippa ut, eller klistra in texten någonstans där du vill.


Textanalysering

När du redigerar ett dokument och använder endast tal, kan inkonsekvenser som tillexempel parenteser som inte matchar, oavsiktliga formatförändringar, extra oanvänt utrymme, och vilsekomna eller ihopskrivna skiljetecken ofta missas. Den nya funktionen Textanalysering är ett verktyg som berättar för dig om dessa fel i ditt dokument genom att använda ett talat meddelande eller ljudfil. Du kan konfigurera JAWS att annonsera avvikelser genom att räkna, med beskrivning, eller genom ljud medan du kontrolläser dokumentet rad för rad, mening, stycke,
eller Löpande läsning. Punktanvändare kommer att ha fördel av det här, eftersom ett ljud kan avges före användaren har tid att läsa hela raden och leta efter fel.

Textanalys är Av, som standard. För att aktivera det, gör något av följande:

• Använd den nya skiktade tangentkombinationen, INSERT+MELLANSLAG, T. Genom att trycka och släppa INSERT+MELLANSLAG, och sedan trycka T, kan Textanalysering slås På eller av.
• Öppna Inställningscenter (INSERT+F2). Skriv Textanalysator i Sökfältet, utan citattecknen, och tryck sedan MELLANSLAG För att välja en varningsnotering.
• Använd dialogrutan Ändra JAWS Inställningar (INSERT+V) för att välja Textanalysator, och välj sedan typ av varningsnotering som skall användas.

Om flera förekomster identifieras i dokumentet, tryck ALT+WINDOWSTangenten+I för att flytta till nästa förekomst, eller ALT+SHIFT+WINDOWSTangent+I för att flytta till föregående
förekomst. Notera att dessa tangentkombinationer fortfarande kan användas även om Textanalysator är Av.


Automatisk Notering av Uppdateringar

När JAWS startas, kan det nu underrätta dig om en uppdatering för programvaran är tillgänglig. Du har då möjlighet att installera den nu eller senare. Detta är känt som Automatisk Notering av Uppdatering och är På, som standard.

Om du bestämmer dig för att inte installera JAWS uppdateringen nu, kan du alltid manuellt kontrollera om det finns uppdateringar genom att använda uppdateringsfunktionen i JAWS Hjälpmeny. För att slå På eller Av, automatisk notering, välj Grundinställningar i JAWS Inställningar menyn, och markera eller avmarkera kryssrutan Automatisk Notering av Uppdateringar.


Scheman för Löpande Läsning

Kontinuerlig läsning av en Webbsida eller Word dokument med flera länkar kan vara frustrerande beroende på konstanta avbrott som identifierar länkar och rubriker på sidan. Ett exempel på detta, är när du läser en artikel på Wikipedia och använder kommandon för löpande läsning, där många ord i artikeln är länkar till andra artiklar.
Funktionen Löpande Läsning Schema kan lindra denna irritation genom att använda ett diskret ljud eller ingen länk och rubrik indikering alls för att erbjuda en jämn läsupplevelse när du använder kommandot för LöpandeLäsning.

Scheman för Löpande Läsning är placerad i gruppen Läs Allt i Inställningscenter. Välj Inga Förändringar för att fortsätta använda det aktuella tal och ljudschemat som används. Välj Say All Text with Sounds för att höra en diskret ljudfil, som tillexempel ett Ding, när JAWS läser en länk eller rubrik. Välj Say All Text Only för att ignorera HTML element så som länkar och rubriker. Du kan också använda Lägg till/Ta bort, vilken är en knapp i gruppen Läs Allt, för att lägga till och använda andra scheman för Löpande Läsning.


Omvända Panoreringsknappar för Punkt

Omvända Panoreringsknappar är en ny funktion som tillåter att du byter riktning för vänster och höger panoreringsknappar. Det här är en stor fördel om du är en två-hands punktanvändare som läser olika delar av en punktrad på samma gång. När din högra hand når slutet av displayen, kan din vänstra hand vara tillbaka vid vänster sida av displayen klar att flytta den framåt. Det här kan förbättra punktläsningen betydligt och är idealet för punkt power användare.

För att använda Omvänd panorering, gör följande:

1. Tryck INSERT+F2, och välj Inställningscenter.
2. I Sökfältet, skriv "Kasta om förflyttningsknapparna" utan citat tecknen.
3. Tryck PIL NER för att flytta till Kasta om förflyttningsknappar i det filtrerade sökresultatet i trädvyn.
4. Tryck MELLANSLAG för att markera kryssrutan Kasta om Förflyttningsknappar.
5. Tryck TABB för att flytta till OK knappen, och sedan MELLANSLAG för att spara förändringen och stänga Inställningscenter.

JAWS är nu konfigurerad så att när du trycker en vänster Navrow knapp eller förflyttningsknapp, panorerar man framåt till höger. Liksom, när du trycker en höger Navrow knapp eller Förflyttningsknapp, panorerar man bakåt till vänster. För att återställa normal förflyttningsfunktion, repetera den här proceduren och avmarkera kryssrutan Kasta om förflyttningsknappar kryssruta.


Snabbtangent, Komponent för Strukturerad Punktskrift

När du använder Strukturerat läge, kan du konfigurera mängden av information och ordningen som den kommer fram på punktdisplayen när du navigerar genom kontrollerna i en dialogruta, en Office Menyflik, eller ett kalkylark. Komponentinformation omfattar en kontrolls namn, status, typ, och så vidare. Genom att använda funktionen Definiera Strukturerat Läge, kan du nu bestämma om snabbtangenter skall omfattas i beskrivande detaljer och placeringen av den här informationen på punkt displayen. Detta tillhandahåller flera fördelar. För kända eller mindre komplexa program, kan du slå Av Snabbtangent information, vilket kommer att spara värdefullt utrymme på en liten punktdisplay. För komplexa program, kan du slå på, snabbtangent information och ändra dess relativa position på punktdisplayen så att
den kommer fram omedelbart efter namnet på kontrollen. Komponenten snabbtangent är avslagen som standard.

För att slå på, komponenten Snabbtangent och ändra dess position, gör följande:

1. Tryck INSERT+F2, och välj Inställningscenter.
2. I Sökfältet, skriv "Definiera Strukturerat Läge" utan citat tecknen.
3. Tryck PIL NER för att flytta till Definiera Strukturerat Läge i det filtrerade sökresultatet i trädvyn.
4. Tryck MELLANSLAG för att välja knappen och öppna dialogrutan Kontrolltyp inställningar. Fokus är på fliken Inställningar Kontroll.
5. Välj en kontroll från listan med Kontroller, och välj sedan Ändra Kontroll.
6. I listan Tillgängliga, välj Snabbtangent och lägg till det till Visa på Display. Använd knapparna Upp eller Ner för att ändra dess position i listan.
7. Välj OK för att stänga den här dialogrutan, och OK en gång till för att stänga dialogrutan Kontrolltyp Inställningar.
8. Tryck TABB för att flytta till OK knappen, och sedan MELLANSLAG för att spara förändringen och stänga Inställningscenter.

Notera: För att slå Av komponenten snabbtangent, välj Snabbtangent i Visa på Display, och välj Ta bort knappen.


JAWS Stöd för ARIA

ARIA (Accessible Rich Internet Applications) är tillgänglighetsteknologi uppmärkning som används av skapare av Webbinnehåll för att göra Webbsidor mera tillgängliga för skärmläsare.
Detta görs genom att lägga till specifik ARIA taggar och element till HTML koden. Besök Freedom Scientific Screen Reading Software Documentation Webbsida på:
http://www.freedomscientific.com/documentation/screen-readers.asp

och läs dokumentet JAWS Support for ARIA för att lära mera om JAWS och ARIA uppmärkning.
 


Läsa HTML Tabeller

Standardinställningen för att läsa HTML tabelltitlar har ändrats så att JAWS nu anpassas till industridefinierad HTML standard genom att endast läsa tabellrubriker som är riktigt uppmärkta. Du kan se detta när du använder CTRL+ALT+PILTANGENTERNA för att flytta genom en HTML tabell.

Medan standardinställningen nu är satt till Endast Uppmärkta Rubriker, kan du fortsätta att använda tidigare funktionalitet för att läsa HTML tabeller om du tycker att det är bekvämare med dessa inställningar. För att ändra inställning, tryck INSERT+V för att öppna JAWS Inställningar, och tryck sedan T för att flytta till Tabelltitlar Notering inställning. Tryck sedan MELLANSLAG för att cirkulera genom och välja en ny inställning, och sedan ENTER för att spara förändringen.

Kom ihåg, du kan alltid använda Personliga Inställningar (INSERT+SHIFT+V) för att anpassa hur JAWS läser tabellkolumn och rad rubriker på någon given Webbsida, utan att ändra hur JAWS läser tabellrubriker på andra Webbsidor.

För mera information om att läsa HTML tabeller, besök kapitlet Tabeller i Freedom Scientific’s  surfa På.
 


Förbättringar med Adobe Flash

JAWS kan nu annonsera knappar och andra alternativ som inte fungerade riktigt på vissa Flash Webbsidor när du använder Internet Explorer. Exempel på Webbsidor som nu fungerar korrekt är Audible.com och Dominos.ca.


Förbättringar med Utforskaren i Windows 7

När du använder Utforskaren i Windows 7, annonserar JAWS inte bara enhetsbokstaven och volymetiketten, nu inkluderas också både använt och ledigt utrymme på enheten, liksom också ledigt utrymme i procent. Emedan denna information är lättillgänglig för seende användare, gör nu JAWS det tillgängligt för alla användare. För att öppna utforskaren, tryck WINDOWSTangenten+E.


Tangentbordslås

Funktionen Tangentbordslås är användbar när du vill förhindra oavsiktliga tangenttryckningar. Ett typiskt exempel för att låsa tangentbordet skulle vara när du skickar filer över ett nätverk eller när en nedladdning pågår. Den här funktionen kommer att förhindra att en filtransport eller nedladdning avbryts om du olyckligtvis trycker en tangent. Tangentbordslås är också idealiskt för JAWS Tandem sessioner där det kan förhindra oavsiktlig tangentaktivitet på måldatorn.

När tangentbordet är låst, kan du fortfarande köra JAWS läskommandon som tillexempel Läs rad, Läs Fönstertitel, och Läs ord. Som exempel, du kan placera JAWS markören på en särskild position på skärmen, och sedan använda kommandot Läs rad för att övervaka den platsen medan tangentbordet är låst. Också, den osynliga markören och punktmarkören kan övervaka skärmen utan att flytta den aktiva markören.

För att slå På eller Av, tangentbordslåset, tryck INSERT+MELLANSLAG, L. Även om den här funktionen låser tangentbordet och punktdisplayen, påverkar det inte musaktiviteten.


Stäng fönster