Vad är Nytt i JAWS 13

JAWS 13 erbjuder flera nya funktioner och förbättringar som beskrivs på den här sidan. För att lära mera, läs hela Vad är Nytt eller tryck INSERT+F6 för att öppna en lista med rubriker och gå sedan direkt till ett särskilt avsnitt.

Praktisk OCR

Ofta, kommer du att träffa på bilder som innehåller textinformation. Det kan omfatta en PDF fil, installationsprogrammet för ett program, eller menyn för val i en DVD film. Medan dessa bilder innehåller text som är läsbar för en seende person, har JAWS inte möjlighet att läsa texten eftersom den är en del av bilden.

Den nya Praktiska OCR (Optical Character Recognition) funktionen gör att du får åtkomst till varje bild på skärmen som innefattar text. Med bara några få enkla tangentkombinationer, kommer JAWS tolka bilden inom bara några få sekunder och aktivera JAWS markören så du kan navigera den tolkade texten. Den tolkade texten kommer att få samma placering som den verkliga bilden på skärmen. För att kunna skilja den tolkade texten från övrig text som kan finnas i fönstret, kommer JAWS att använda en annan röst när den träffar på den tolkade texten. När du aktiverar PC markören, eller byter till något annat program eller dialogruta, tas texten bort och du kommer att behöva utföra OCR igen.

För att använda Praktisk OCR, har följande tangentkombinationer i skikt lagts till:

Följande exempel illustrerar bara några användningsområden för den här nya funktionen.

Notera: Beroende på den typ av skärm som DVD visar och kvaliteten på texten, fungerar kanske inte alltid Praktisk OCR. Vissa DVD skärmar kommer att tolkas bättre än andra.
 

Om du inte får bra tolkningsresultat eller om du märker att text blandas samman, hänvisas du till FAQ 63556 för hur du optimerar utförandet.

Notera för att tolka text korrekt på andra språk, kan du konfigurera primärt och sekundärt OCR språk. Ett nytt objekt, Praktisk OCR har lagts till i trädvyn i Inställningscenter. När du expanderar detta objektet, har du inställningar för Primärt Tolkningsspråk och Sekundärt Tolkningsspråk. Använd MELLANSLAG för att cirkulera igenom de tillgängliga språken tills du hör det du önskar, eller tryck F6 för att flytta till kombinationsrutan och välja ett språk.

När du installerar JAWS från programskivan, installeras OCR komponenterna automatiskt. Om du laddar ner JAWS från någon Webbsida och har en aktiv Internetanslutning när du påbörjar installationen, kommer OCR komponenterna att laddas ner under installationen. Om du inte har någon aktiv Internetanslutning när du installerar JAWS från en nerladdad fil, visas ett meddelande i slutet av installationen som berättar att en del komponenter installerades inte. För att använda OCR funktionen, upprätta en Internetanslutning och kör installationen igen så att OCR komponenterna laddas ner.


Snabbinställningar

Snabbinställningar är en ersättare för den tidigare dialogrutan Ändra JAWS Inställningar, och den har utformats för att göra det enkelt att ändra program-specifika inställningar samt individuella dokumentinställningar. Med Snabbinställningar har du nu möjlighet att enklare:

För att öppna Snabbinställningar, tryck INSERT+V. Den här enda tangentkombinationen eliminerar behovet av INSERT+CTRL+B (Ändra Punktinställningar) eftersom punktinställningar är behändigt inkluderade i Snabbinställningar.

Vad är fördelen med att använda Snabbinställningar?

När du använde Ändra JAWS Inställningar trädvy i föregående JAWS versioner, var det inte riktigt klart om ändringar tillämpades specifikt för ett program eller dokument, eller generellt som JAWS standardinställning. För att komma runt det här problemet, erbjuder Snabbinställningar bestående nivåer, vilka är snabbt tillgänglig genom en snabbmeny genom att trycka SNABBMENYTANGENTEN . Den aktuella fortlevande inställningen indikeras med en ikon i trädvyn och en kryssmarkering i snabbmenyn. Ikonerna är användbara för en seende lärare eftersom de visar den aktuella nivåinställningen med en hastig blick. Fortlevande nivåer har följande etiketter:

Notera: Om du har för avsikt att justera fortlevande, från standard (spara till disk), måste du först ställa in fortlevande nivå för inställningen före du ändrar inställningen. Fortlevande nivåer för dokument-specifika inställningar kan inte ändras, därför, visas inte snabbmenyn. I det här fallet, sparas alla förändringar av inställningarna omedelbart till disken.

Hur skiljer det sig från Inställningscenter?

Fönstret Snabbinställningar liknar det som används av Inställningscenter. Det har en sökruta, inställningar trädvy delfönster, inställningsfönster, och hjälpmeddelande delfönster. Den stora skillnaden är att du kan ställa hur länge ändringar i inställningar kommer att tillämpas för individuella dokument eller program. Detta är som bekant fortlevande nivå.

Notera:  Du kan inte byta till JAWS standardfil (default.jcf) när du använder Snabbinställningar. För att göra standardinställningar som tillämpas på ALLA program, använd Inställningscenter.

Hur använder jag Snabbinställningar?

För att ladda Snabbinställningar i något program eller dokument,

 1. Tryck INSERT+V. Den här bekväma tangentkombinationen är samma som användes för att öppna Ändra JAWS Inställningar trädvy.

  Som exempel, med ett Word dokument öppet, tryck INSERT+V.

   
 2. Markören flyttar till sökrutan. Om du vet vilken inställning du vill ändra, skriv en term för den i sökrutan. Sedan, tryck PIL NER för att flytta till det filtrerade resultatet i trädvyn. 

  Som exempel, skriv termen “skriv” (utan citattecknen), tryck PIL NERW för att flytta till Skriveko i listan med filtrerade resultat, och tryck sedan ENTER. Fokus flyttas nu till skriveko i trädvyn. Standardinställningen för Skriveko är Tecken.

   
 3. Om du vill ändra fortlevande nivå, tryck SNABBMENYTANGENTEN , och välj sedan Återställ inställningar när JAWS avslutas, eller Återställ inställningar när fokus ändras. (Notera att Spara inställningen är alltid förvalt när du visar fortlevande nivåer första gången.)

  Som exempel, tryck PILTANGENTERNA för att flytta till Återställ Inställning när Fokus Ändras och tryck sedan ENTER.

   
 4. Tryck sedan MELLANSLAG för att ändra värden i kombinationsrutor, eller markera kryssrutor, radioknappar, eller andra knappar, och tryck sedan ENTER. (Du kan också trycka F6 för att gå mellan trädvyn och Inställningsfönstret för att ändra inställningar.) Inställningen använder nu både den valda fortlevande nivån och det valda värdet. Värdet sparas permanent, eller tills du ändrar fokus, eller stänger JAWS, som du valde med fortlevande nivå.

  Som exempel, tryck MELLANSLAG för att välja Av som inställning för skriveko, och tryck sedan ENTER. Så länge som fokus är kvar i det aktuella Word dokumentet, får du inget skriveko. När du flyttar fokus bort från dokumentet till något annat program och sedan tillbaka igen till Word dokumentet, återställs värdet för Skriveko till Tecken.

Vilka filer påverkas av Snabbinställningar?

Förändringar gjorda genom att använda Snabbinställningar sparas i det aktuella programmets JCF fil eller det aktuella dokumentets JSI fil. Dessa filer, tillsammans med andra fortlevande nivå filer, sparas i din Egna Inställningar mapp. Den kan hittas genom att välja Startmeny, Alla Program, JAWS X (där X är version 13 eller senare), Utforska JAWS, och sedan Utforska Egna Inställningar.


Nya Tangentkommandon i skikt för Tabeller

JAWS 13 inkluderar ett nytt tangentkommando i skikt för att navigera i tabeller. Medan de aktuella tangentkombinationerna för att navigera i tabeller fortfarande är tillgängliga, eliminerar användandet av tabellskiktet behovet att hålla ner flera tangenter samtidigt för att utföra ett kommando för att navigera i en tabell.  

Nedanför är några av tangentkombinationerna i skikt för tabellnavigering. (För en komplett lista, se Table Layer Keystrokes.) Tryck och släpp INSERT+MELLANSLAG, följt av T för att gå in i tabellskiktet. Tryck sedan någon av följande tangentkombinationer.

Tabellskiktet förblir aktivt tills du trycker en tangent som inte utför ett tabellkommando, så som ESC, MELLANSLAG, TABB, eller ENTER.


Resultatvy

Resultatvy är en mera funktionell ersättare för den Virtuella vyn, som används med Sökaren, Skumläsning, och Anpassad Sidsummering funktionerna. Den nya Resultatvyn låter dig visa skript eller Internt genererade HTML utmatningar i ett webb kontroll fönster, vilket kommer att erbjuda mera flexibilitet med det utmatade formatet. Resultatvyn kommer att stödja följande funktioner och aktioner:

Notera:  Den vanliga Virtuella vyn kommer att fortsätta att användas för alla andra funktioner inklusive JAWS INSERT+F1 Hjälp.


Stöd för Citrix XenDesktop

Citrix XenDesktop 4 och senare stöds nu av JAWS 13. Den första JAWS 13 utgåvan (13.0.303) stödjer skrivbordsvirtualisering av Windows 7 32-bit operativsystem. JAWS 13.0.527 och senare lägger till stöd för Windows 7 64-bit. liksom Terminal Service och Citrix XenApp stödet, använder JAWS avancerad teknologi som minimerar användandet av tillgänglig bandvidd, maximerar hastighet, och tillhandahåller hela sortimentet av talsynteser och punktdisplay konfigureringarna.


Förbättrad Åtkomst till ovanpåliggande fönster

En lösning är tillgänglig för att göra det lättare att interagera med det ovanpåliggande Fönstret, kallas ofta för Överfönster. Dessa är programfönster som poppar upp, utan att få fokus eller komma in i ALT+TABB ordningen. Dessa hittas ofta hos brandväggar eller antivirus program och är avsedda att avbryta användaren för att ge information som de måste ge akt på innan de fortsätter. De är utformade så att du inte kan minimera dem eller trycka ALT+TABB för att flytta bort från dessa. Olyckligtvis, har detta vållat ett problem för användare av endast tangentbordet eftersom det är svårt att interagera med dem utan att först klicka med musen på dem. Användare av skärmläsare får ofta problem med dessa fönster vilka täcker hela fönster som de arbetar i, och gör det som om något inte fungerar riktigt när det i själva verket är, ett av dessa Ovanpåliggande fönster som blockerar programmet och som de har fokus på.

Nu, i JAWS 13, är dessa ovanpåliggande fönster inkluderade i JAWS Program Igång, också känt som dialogrutan Fönsterlista (INSERT+F10), så du kan kontrollera om ett av dessa fönster är synliga och flytta fokus till fönstret från listan med Program som Körs genom att använda Hoppa Till knappen. Du kommer att ha möjlighet att identifiera sådana Ovanpåliggande fönster om de är i JAWS Fönsterlista, därför att de kommer att innefatta termen "Ovanpå i namnet.


JAWS Överföringsfunktionen har Uppdaterats (Används ej i Sverige)

JAWS Överföringsfunktionen har uppdaterats så du kan överföra inställningar från en tidigare version av JAWS som är installerad på din dator, så som JAWS 12, till JAWS 13. Beroende på förändringar gjorda för att förbättra stödet för Microsoft Word och Excel, kommer inte några inställningsfiler assosierade med Microsoft Word och Excel 2007 och 2010 inte att överföras. Alla andra inställningsfiler kommer att överföras som förväntat.


Automatisk Detektering av Focus 40 Blue över Bluetooth

JAWS kan automatiskt upptäcka Focus 40 Blue över Bluetooth vid uppstart utan behovet att manuellt välja rätt COM port. För att konfigurera det här alternativet, gör följande:


JAWS Sök med Omgivningsspecifik Historik

Funktionen JAWS Sök låter dig söka efter ord eller fraser i dokument och Webbsidor.  De inskrivna söktermerna sparas i en generell historik. Ofta, är dessa söktermer endast relevanta för det dokumentet eller domännamnet där sökningen utfördes. I JAWS 13, kan du nu markera kryssrutan Omgivningsspecifik Historik, vilket konfigurerar funktionen sök att endast visa söktermer som du sökt efter i det dokument eller domänen. Detta reducerar drastiskt listan med alternativ i sökhistoriken, och försäkrar att de mest relevanta söktermerna alltid är tillgängliga för det dokumentet eller domänen.

Notera följande om det här nya alternativet i dialogrutan JAWS Sök (INSERT+CTRL+F eller CTRL+F för Webbsidor).


Stöd för JAWS Markör i Internet Explorer 9 och Microsoft Outlook 2010

Fullt stöd för JAWS Markör är tillgängligt i Internet Explorer 9 och Microsoft Outlook 2010. Dessutom, är också navigering med Punktmarkören då du är i Radläge tillgängligt i dessa program.


Microsoft Word Förbättringar

Interfacet till Word Object Model har skrivits om. Du kommer att uppleva ett mera lyhörd och exakt interface till Word.

 

 

Stäng fönster