Vad är nytt i JAWS 16?

JAWS 16 erbjuder flera nya funktioner och förbättringar som beskrivs på den här sidan. För att lära mera, läs hela Vad är Nytt eller tryck INSERT+F6 för att öppna en lista med rubriker och gå sedan direkt till ett särskilt avsnitt.

För att läsa om funktioner och uppdateringar i tidigare JAWS utgåvor, se Webbsidan Previous JAWS Enhancements.

JAWS kommandosökning, en inbyggd sökmotor för JAWS tangentkombinationer

JAWS erbjuder många tangentkombinationer för att utföra en mängd olika kommandon. Många kommandon kan utföras var som helst i Windows, så som läsa fönstertiteln eller aktuell rad, medan andra kommandon endast är tillgängliga i specifika program som tillexempel Microsoft Word eller Internet Explorer. Om du använder JAWS med en refreshable punktdisplay, kan också JAWS kommandon utföras med kontrollerna på punktdisplayen. För att söka efter JAWS kommandon, tryck INSERT+MELLANSLAG, J för att öppna dialogrutan Sök kommandon.

Det finns med säkerhet kommandon som används av majoriteten av JAWS användare dagligen, så som läs aktuell rad (INSERT+Pil Upp) eller läs aktuell fönstertitel (INSERT+T), finns det också flera kommandon som även dem mest erfarna användarna inte använder dagligen och behöver leta upp. Vissa typer av kommandon kan vara särskilt svårt att komma ihåg eftersom några av dessa kräver att man trycker på flera tangenter samtidigt. Funktionen JAWS Kommandosökaren gör det möjligt för dig att skriva in en hel eller en del av en beskrivning av ett kommando vars tangentkombination du inte kommer ihåg. JAWS kommer att visa alla kommandon som matchar din sökning, beskrivning av funktionen, och alla assosierade tangentkombinationer, inklusive punktkommandon, om en refreshable punktdisplay för närvarande är ansluten.

Som exempel, du kanske behöver leta upp en tangentkombination för att arbeta med formler i Excel. I stället för att öppna JAWS hjälpavsnitt för Excel och söka igenom alla tillgängliga tangentkombinationer, eller starta Tangentbordshjälpen (INSERT+1) och trycka olika tangentkombinationer tills du hittar den rätta, kan du öppna fönstret Sök JAWS kommando medan fokus är i Excel, skriva "formel" i sökfältet, och sedan visa en lista med alla tangentkombinationer som relaterar till arbeta med formler. På samma sätt, om du bläddrar på Webben och du behöver hitta tangentkombinationen för att visa en lista med rubriker på den aktuella sidan (INSERT+F6), kan du öppna fönstret Sök JAWS kommando från Internet Explorer eller Firefox, skriva "lista rubriker" i sökfältet, och detta kommando kommer att vara det första resultatet.

För att söka efter ett kommando, tryck INSERT+MELLANSLAG, följt av J, för att öppna fönstret Sök JAWS Kommandon. Alternativt, kan du välja Sök Kommandon från dialogrutan Kör JAWS Hjälpprogram (INSERT+F2) eller JAWS menyn Verktyg. Ett HTML fönster öppnas och placerar dig i ett sökfält. Om Formulärläge är satt till Auto eller Halvauto, aktiveras formulärläge när sökfältet får fokus. Börja skriv beskrivningen av kommandot du letar efter och resultatområdet i den nedre delen av fönstret uppdateras automatiskt. När du skriver, läses det första resultatet upp automatiskt. Om du trycker ENTER avaktiveras formulärläge och placerar dig på det första resultatet.

Notera: Om Automatiskt formulärläge är satt till Manuell, måste du först trycka ENTER för att aktivera formulärläge före du börjar skriva i sökfältet.

Eftersom detta är ett HTML fönster, kan du använda standard läskommandon för att visa sökresultaten. Varje kommandonamn tillsammans med den vanligast förekommande tangentkombinationen använd för att utföra det, visas som en rubrik så du kan snabbt flytta mellan resultaten genom att använda H och SKIFT+H snabbnavigeringstangenterna. När du hittar det kommando du vill, tryck PIL NER för att flytta till en kortfattad beskrivning av vad kommandot gör, och eventuella ytterligare tangentkombinationer som kan användas för att utföra kommandot. Detta kommer att omfatta icke skiktade, skiktade, och punkttangenter. Om ett särskild kommando erbjuder en punkttangent, men någon punktdisplay är för närvarande inte ansluten när du utför sökningen, visas inte punkttangenten.

Varje JAWS kommandonamn och dess associerade tangentkombinationer visas också som länkar. Detta låter dig trycka ENTER på kommandonamnet rubrik, eller någon av dem associerade tangentkombinationerna länkarna för att stänga fönstret Sök JAWS kommandon och aktivera kommandot. Du kan också stänga det här fönstret genom att trycka ALT+F4, eller ESC tangenten.

Notera: När du utför en JAWS kommandosökning, innehåller sökresultatet endast JAWS tangentkombinationer. Microsoft Windows tangentkombinationer, så som CTRL+A för markera allt, omfattas inte av sökresultatet.

Halvauto Formulärläge

Det nya funktionen Halvauto Formulärläge erbjuder användare bekvämligheten med Auto Formulärläge, men fördelen med manuell hantering.

Med Auto Formulärläge, aktiverar JAWS automatiskt Formulärläge så du omedelbart kan börja skriva när du flyttar till ett inmatningsfält genom att använda PILTANGENTERNA, eller TABB och SKIFT+TABB. När du flyttar bort från kontrollen, avaktiveras Formulärläge och du fortsätter navigera med den Virtuella PC markören. Detta kan vara väldigt användbart särskilt för nya och seende användare och är standardinställningen. När du flyttar till ett inmatningsfält med Manuellt Formulärläge, måste du först trycka ENTER för att aktivera Formulärläge, och sedan trycka NUMERISKT PLUS eller ESC för att stänga av det när du skrivit klart.

Med Halvauto Formulärläge, kommer JAWS endast aktivera Formulärläge automatiskt när du flyttar till ett inmatningsfält med TABB eller SKIFT+TABB. Detta låter dig dra fördel med Auto Formulärläge och fortfarande ha möjlighet att läsa igenom en Webbsida med PILTANGENTERNA och inte bli avbruten av att Formulärläge aktiveras och avaktiveras. Dessutom, aktiverar inte Snabbnavigeringstangenter Halvauto Formulärläge.

För att cirkulera igenom Manuell, Auto, och Halvauto Formulärläge, använd inställningen Formulärläge i Snabbinställningar (INSERT+V) eller välj inställningen Formulärläge i Inställningscenter.

Förbättrad SkärmOCR för PDF dokument

Funktionen SkärmOCR (Optical Character Recognition) låter dig nu tolka hela PDF dokument. SkärmOCR introducerades först i JAWS 13 och lät dig tolka vilken bild som helst synlig på skärmen för att komma åt text i bilden som normalt är otillgänglig för JAWS. Detta omfattade otillgängliga PDF dokument där du endast kunde tolka den för närvarande synliga texten.

I JAWS 16, om du öppnar ett PDF dokument och du inte hittar någon text att läsa, tryck INSERT+MELLANSLAG, O för att komma åt OCR skiktet och sedan tryck bokstaven D. JAWS börjar tolka texten i hela dokumentet med väldigt hög grad av noggrannhet, eftersom resultatet inte påverkas av den aktuella skärmupplösningen, som den gör när den tolkar den aktuella skärmen eller fönstret. Efter några sekunder, visas innehållet i PDF filen i resultatvisaren där du kan läsa den. Använd standard läskommandon för att visa texten eller markera och kopiera delar av innehållet för att klistra in i andra program. Som exempel, du kan markera allt, sedan kopiera och klistra in i ett Microsoft Word dokument, som du sedan kan spara.

Notera: OCR processen tar längre tid för större PDF filer. Allt eftersom text tolkas, läggs den till i slutet av den existerande texten som redan finns i Resultatvisaren. Detta låter dig fortsätta läsa utan avbrott medan dokumentet bearbetas.

JAWS 16 introducerar stöd för MathML

MathML är ett språk för att inkludera mattematiskt innehåll på Webbsidor, det gör det möjligt för Webbläsare att presentera mattematiska ekvationer och formler som dem skulle se ut på papper. JAWS erbjuder beskrivning av MathML uttryck med talat naturligt språk, med samma termer som en lärare använder för att förklara dessa i ett klassrum. Det finns ett skrivet, visuellt språk för mattematik, som beskrivs av MathML. Emellertid, det finns också ett talat språk som används när personer diskuterar mattematiska problem. Studenter kommer att ha nytta av att höra JAWS beskriva mattematiska uttryck som deras lärare och kamrater gör.

Dessutom, låter JAWS dig aktivt utforska mattematiskt innehåll. När du träffar på MathML på en Webbsida, beskriver JAWS ekvationen, följt av meddelandet "mattematiskt innehåll." Om du trycker ENTER då fokus är på mattematiskt innehåll öppnas Mattevisaren, där du kan använda PILTANGENTERNA för att utforska elementen i ekvationen eller formeln. För en komplett lista med tillgängliga kommandon i Mattevisaren, tryck INSERT+H då fokus är i det här fönstret. När du är klar med genomgången, tryck ESC eller ALT+F4 för att stänga Mattevisaren och återvända till Webbsidan.

Som förhållandena nu är, stödjer JAWS MathML innehåll och återger det med MathJax i Internet Explorer. MathJax är ett populärt JavaScript bibliotek som används av Webbskapare för att erbjuda ett överensstämmande utseende och känsla för math innehåll för många Webbläsare. Beroende på att JAWS litar på MathJax för att få MathML, kan JAWS begränsas av typen av innehåll det stödjer. Som exempel, medan JAWS stödjer elementär MathML funktioner, MathJax gör det inte. Därför, har JAWS inte möjlighet att återge dessa i Webbläsaren.

Just nu, läses endast math innehåll på en Webbsida eller i Mattevisaren av JAWS och visas inte i punktskrift. Dessutom, innehållet i Mattevisaren kommer inte fram visuellt på skärmen. Dessa viktiga funktioner, liksom också stöd för andra Webbläsare, kommer att läggas till i framtida uppdateringar allteftersom vi fortsätter att förfina MathML stödet.

Besök W3C Webbsida för mera information om MathML.

Förbättrat JAWS prestanda med Microsoft Word 2013 genom att använda UIA

JAWS drar nu full fördel av UIA (User Interface Automation) stödet i Microsoft Word 2013 för att erbjuda en mera robust prestation när du använder Word. Du kommer att märka en betydande förbättring i gensvar när du navigerar och redigerar dokument. Dessutom, nu kan JAWS markören användas för att läsa den förnärvarande synliga texten i dokumentområdet.

Punktanvändare kommer också att märka betydande förbättringar vid navigering i dokument i punkt, inklusive möjligheten att panorera igenom ett dokument utan att förlora din plats där du för närvarande redigerar när Aktiv följer punkt är av. Dessutom, placering av text i rak linje visas mera precis på punktdisplayen när du navigerar rad för rad.

Förbättrat språkstöd i röstprofiler

Om JAWS upptäcker språktaggar i ett dokument eller Webbsida, har JAWS haft möjligheten i flera av dem senaste versionerna att automatiskt börja tala på det angivna språket, om en röst för det särskilda språket är installerad. Som exempel, om en Svensk röst för närvarande används och du öppnar en Webbsida som innehåller text på Engelska, och om en Engelsk röst är tillgänglig, kommer JAWS byta till den Engelska rösten för att läsa texten. Emellertid, om mer än en röst för ett språk var tillgänglig, kunde du inte ange vilken röst som användes eller konfigurera individuella inställningar så som hastighet eller tonhöjd för det extra språket. Dessutom, om du ville konfigurera röstinställningar för något annat språk, var du tvungen att skapa en helt ny röstprofil bara för det språket.

I JAWS 16, har dialogrutan Röstinställningar modifierats för att göra det möjligt för dig att konfigurera individuella inställningar för varje tillgängligt språk och spara dessa i samma profil. Som exempel, om du använder den Svenska versionen av JAWS, kommer Svenska att sättas som ditt primära språk som standard och du kan konfigurera dem vanliga röstinställningarna så som den aktuella röst-personen, hastighet, tonhöjd, och så vidare. Om du läser dokument på Engelska och en eller flera Engelska röster är installerade, kan du välja Engelska från kombinationsrutan talsyntes språk och konfigurera person liksom också talinställningar som kommer att tillämpas när JAWS upptäcker Engelsk text då du läser. Efter du har gjort dina förändringar av inställningarna för varje språk, kan du använda den nya knappen Röstprov för att få JAWS att läsa upp en provtext med den aktuella rösten så du kan bestämma om du vill eller inte vill använda dem särskilda inställningarna före du sparar profilen.

Som standard, har varje röstprofil ett primärt språk som alltid matchar språket på den installerade kopian av JAWS. Om du använder Svenska JAWS, är standardspråket Svenska, eller om du använder Engelska JAWS, är primärt röstspråk Engelska. Om du väljer något annat språk från kombinationsrutan Talsyntes språk än det primära språket, kan du sätta det som det som primärt språk för den aktuella röstprofilen genom att använda den nya knappen Ange språk som primärt.

Notera: Att ändra det primära talsyntes språket påverkar inte språket som används för att visa information i JAWS huvudfönster eller dialogrutor. Som exempel, att använda en Engelsk röst när du navigerar menyer i en Svensk version av JAWS kanske inte talar objekten som förväntat.

När du använder JAWS kommandon för att tillfälligt eller permanent öka eller minska talhastigheten on-the-fly, påverkas endast hastigheten för det primära språket som används i den för närvarande aktiva röstprofilen. Som exempel, om det primära språket är Svenska, kommer talhastigheten för alla tillgängliga Svenska röster att ändras. Alla andra språken i profilen kommer att fortsätta att använda hastigheten som du konfigurerade i dialogrutan Röstinställningar.

Du kan nu också manuellt byta till något annat språk i den aktuella profilen genom att använda dialogrutan Välj ett språk (CTRL+WINDOWSTangent+L). Detta visar en lista med alla för närvarande tillgängliga språken. Markera det språket du vill använda och välj OK. JAWS kommer att byta till det språket och tillämpa dem inställningar du angav i dialogrutan Röstinställningar. Det valda språket kommer att förbli aktivt tills du byter till en annan profil, eller trycker CTRL+WINDOWSTangent+L igen för att byta språk.

Antalet språk som är tillgängliga beror på den aktiva profilen. Talsyntesen Eloquence installerar alla språk, medan med Vocalizer Expressive, måste du manuellt ladda ner och installera dem språk-röster du särskilt vill använda.

Notera: Beroende på dem omfattande förändringarna i röstprofilerna i JAWS 16, kommer JAWS Överföringsfunktion inte att överföra några röstinställningar från versioner av JAWS före version 16.

För ytterligare information, hänvisas du till hjälpavsnittet Voice Adjustment.

JAWS 16 upphör med stöd för Windows XP

Microsoft upphörde med sitt stöd för Windows XP operativsystemet i April 2014, 13 år efter den första utgåvan. Baserat på detta beslut, har vi bestämt att upphöra med pågående utvecklingen och testning för Windows XP för JAWS 16. I och med första utgåvan av JAWS 16, kommer den endast gå att installera på datorer som kör Windows Vista eller senare. För alla våra användare som kanske fortsätter att bibehålla en Windows XP dator, kan du ladda ner den aktuella JAWS 15 utgåvan, tillsammans med tidigare versioner av JAWS, från vår archive download pages på Freedom Scientific Webbsida. Dessa tidigare versioner kommer att förbli tillgängliga för våra användare i framtiden.

Stöd för Windows 8.1 Läslista App

Läslista är en Windows 8.1 Modern App från Microsoft som låter dig samla ihop artiklar och annat online innehåll från olika appar och tillhandahåller en central plats för allt ditt läsmaterial. JAWS 16 erbjuder förbättrat stöd för läslistan genom att använda Pekmarkören.

Pekmarkören är aktiv som standard när läslistan startas. Genom att använda PIL HÖGER och PIL VÄNSTER eller snärt vänster och höger med ett finger på pekskärmen kommer du att flytta genom alla element på skärmen.

Genom att använda PIL UPP och PIL NER eller snärt upp och ner med ett finger på pekskärmen kommer du att flytta till föregående eller nästa separator som standard. Detta låter dig snabbt flytta till artiklar från den aktuella dagen, förra veckan, föregående månad, eller den senast lästa artikeln, kallad Spotlight. Du kan också välja att flytta efter listobjekt, knappar, eller formulärkontroller. För att ändra navigeringstyp, tryck PAGE UP eller PAGE DOWN eller snärt vänster eller höger med två fingrar på pekskärmen.

Tryck MELLANSLAG för att markera eller avmarkera en artikel, eller tryck ENTER för att aktivera menyobjekt eller öppna artiklar för läsning.

Stöd för Windows 8.1 Kontakter App

Appen Kontakter i Windows 8.1 erbjuder en central plats för hantering av dina kontakter i E-post konton och annan service, antingen lagrad lokalt på din dator, eller fjärranslutet på någon service så som Gmail, Yahoo, eller Skype. Om du har ett konto på något socialt nätverk så som Twitter, Facebook, eller LinkedIn, kan du också lägga till dessa konton och fortsätta följa inlägg från dina vänner på dessa sidor direkt från appen Kontakter.

JAWS 16 låter dig komma åt huvudfunktionerna i denna app med både tal och punkt. När du använder JAWS med kontakter, kommer du att ha möjlighet att:

PC markören är aktiv som standard när Kontakter har fokus. Använd TABB och SKIFT+TABB för att navigera mellan kontroller och använd PILTANGENTERNA för att navigera i listrutor. Om du trycker SNABBMENYTANGENTEN då fokus är på ett objekt, kommer en meny att öppnas, innehållande ytterligare åtgärder du kan utföra.

När du skriver i sökfältet, som då du söker efter en särskild kontakt, kommer JAWS automatiskt att annonsera och visa i punkt om det finns resultat eller inte. När du skriver en tweet, kommer JAWS automatiskt att annonsera och visa i punkt antalet inmatade tecken eftersom Twitter meddelanden har etn maximal begränsning på 140 tecken.

Ny pekskärmsgest för att avsluta JAWS

Du kan nu utföra ett fem-finger trippelknack på din dators pekskärm för att avsluta JAWS. Det är samma som att trycka INSERT+F4 på tangentbordet.

Nytt Focus punktdisplay kommando för att pannorera

Du kan nu trycka vänster eller höger pannoreringsknapp tillsammans med MELLANSLAG på Focus punktdisplayer för att pannorera vänster eller höger på aktuell rad. Detta kommer att låta dig se all text på aktuell rad utan att displayen hoppar till nästa rad.

Uppdaterade tredjeparts punktdisplay drivrutiner

JAWS 16 innehåller följande uppdaterade tredjeparts punktdisplay drivrutiner. Dessa drivrutiner installeras automatiskt med JAWS och är tillgängliga att läggas till genom Tal och Punkthanteraren så fort som installationen av JAWS är klar.

Alternativet Flera röster tillagt i JAWS hjälpmeny

Välj alternativet Flera röster från JAWS Hjälpmeny för att öppna Webbsidan Vocalizer Expressive där du kan ladda ner ytterligare röster på en mängd olika språk. I tidigare versioner av JAWS, var det här alternativet placerat under undermenyn Webbresurser, men är nu placerat nära början av hjälpmenyn för bekvämare åtkomst.

Förbättrad JAWS återställning

Om ett problem med ett program orsakar att JAWS inte svarar och JAWS process inte har fortsatt efter omkring 15 sekunder, kommer JAWS automatiskt att startas om efter omkring 30 sekunder.

Senast uppdaterat 27 April 2015


Förbättringar i JAWS 16

Enhancements in JAWS 16.0.4468 (December 2015)

• Resolved an issue reported by some customers using Outlook where JAWS would sometimes not read the currently selected message as you navigated through
a list of messages in a folder. You would hear the message status, such as "unread", but no additional info, like the message sender or the subject.
• When opening the Advanced Find dialog box in Outlook using CTRL+SHIFT+F to search for specific messages and you press F6 to move to the message list,
a customer reported issue was resolved where JAWS would sometimes stop reading the selected message if the window scrolled as you navigated through the
list.
• When navigating a list of messages in Outlook 2016, resolved an issue where the selected message was not being read as expected using speech or Braille.
• Resolved an issue where the message list in Outlook 2010 was not being read correctly after closing a JAWS dialog box.
• Addressed an issue with the Amazon Product Search Research It lookup source not returning results as expected.
• This update contains new drivers from HumanWare for the Brailiant BI Braille display in order to support Windows 10.
• Resolved an issue with the German version of JAWS where the Alva ABT 3 series braille display drivers were not available in the Synthesizer and Braille
Manager.
• Addressed a customer reported issue where buttons on certain web pages were not being read correctly by JAWS.

Enhancements in JAWS 16.0.4463 (October 2015)

•Resolved reported issues where JAWS would not read the Start menu after upgrading to Windows 10.
•Improved JAWS performance with the Windows 10 Search feature which gains focus when the WINDOWS Key is pressed to open the Start menu.
•Improved how JAWS works with the Microsoft Dynamics CRM addin for Outlook.
•Addressed a customer reported issue where input fields inside a data table were being announced twice when navigated to using TAB in Firefox.
•Resolved a reported issue where JAWS was not detecting changes in content on certain web pages in Chrome unless INSERT+ESC was pressed first.
•Resolved an issue with live regions not being automatically read in Chrome.
•Resolved issues with the Time Search and Reuters Top News Stories Research It lookup sources not displaying results as expected.
•When performing a Say All in Microsoft Word, addressed a customer reported issue where JAWS would continuously read the same line in certain documents.
•In Excel 2013, addressed an issue where JAWS would not read as expected and Excel would appear to become unresponsive after moving a row.
•Addressed issues related to sluggishness in Excel.
•The scripts for Microsoft Office 2016 are now properly named so they load as expected with JAWS 16.
•This release includes updated drivers from Eurobraille to enable JAWS to work with the Esytime display.
•Resolved a customer reported issue where JAWS remote authorization was not working as expected when using a timed license.
•Resolved multiple issues using reports received through the Error Reporting feature in JAWS.
•Addressed an issue with the Spanish version of JAWS where the wrong Braille table was being used after updating, or the Startup Wizard was not completed after a full install.
•Addressed issues with JAWS not properly reading Hebrew, even when Windows is properly configured to display Hebrew text.
 

Enhancements in JAWS 16.0.4350 (July 2015)

The following is a list of improvements made between the JAWS 16 June 2015 release and the July 2015 update.

• Fixed an issue in Windows Live Mail that was introduced in the June update where JAWS was speaking information unrelated to the email you were composing
or reading.
• JAWS will install and run correctly with Windows 10 releases. JAWS 16.0.4350 is the first build targeted for use in Windows 10. Anyone planning on updating
must first update to this build or higher.
• Resolved an issue where Research It was not yielding any results in the Wikipedia lookup source.
• Resolved a reported issue related to the JAWS Function: GetAccessibleSelectionFromContext.

Enhancements in JAWS 16.0.3048 (June 2015)

The following is a list of improvements made between the JAWS 16 May 2015 release and the June 2015 update.

JAWS
• Addressed issues with JAWS unexpectedly exiting Forms Mode while editing or navigating in HTML ARIA multiline edit fields.
• Text entered into the Search Box in the Windows 7 Start menu is now shown in braille.
• Addressed reported issues with characters not being entered as expected when typing rapidly using a braille display.
• Resolved issues with using speech in a JAWS Remote Desktop connection.
• Addressed reported Research It issues where links in the Weather lookup source could sometimes not be activated and extraneous text was being displayed
with results in the Wikipedia lookup source. We are continuing to work on resolving the MLB Scores issues.
• Addressed a reported issue where the Braille Viewer utility would not run if JAWS was started using the /default command line switch, which is used for
troubleshooting. Braille Viewer allows a sighted person to see what is on the user's braille display by displaying the JAWS braille output on the screen.
• When the Allow Web Application Reserved Keystrokes option is enabled, assigned punctuation characters are now passed to Facebook as expected. For instance,
pressing SHIFT+SLASH for a question mark will now open the Keyboard Shortcut Help dialog on the Facebook web site.
• Addressed an issue reported by a customer using the Eloquence synthesizer where the Keyboard voice was still set to English - United States even though
the profile was set to use English - United Kingdom for all contexts.
• JAWS now correctly announces the Windows 8.1 Start button as a button instead of a list box.
• Resolved a customer reported issue with the Say Word command, INSERT+NUM PAD 5, not working as expected in Windows Explorer.
• Resolved an issue with JAWS not working correctly in edit combo boxes when the Windows language settings are configured for Hebrew.
• Updated the JAWS dictionary to improve the pronunciation of "live view." Additionally, improved how Vocalizer Expressive pronounces different combinations
of characters, such as a letter followed by a number.

Adobe
• Worked with Adobe on solving issues with the OCR of PDF documents in the new Acrobat Reader DC. Adobe will release an update to Acrobat Reader DC soon
that is working as expected with JAWS 16.
• An issue was reported where JAWS appeared to become unresponsive for several seconds when attempting to select and copy text from a very large document.
This has been corrected and copying text from large documents should now be instantaneous.

Google
• The ALT+UP ARROW keystroke now closes a combo box in Chrome without the need to first use the Pass Key Through command (INSERT+3).
• Resolved an issue where the label for multiline edit fields was being shown at the beginning of each line on the braille display in Google docs.

Microsoft Excel
• Addressed an issue where information was not being displayed correctly in braille for spreadsheets containing hidden columns when the braille mode was
set to Current Row.

Microsoft Internet Explorer
• Pressing ENTER on submenu items on Outlook.com now activates the item.
• Resolved issues with JAWS not detecting changes in certain ARIA live regions.
• If a page does not contain a main region, you are now told there is no main region on the page when using Navigation Quick Key Q to move to the main
region.
• The error message that is heard when using Navigation Quick Key C on a page that does not contain combo boxes, list views, or tree views, has been updated
to also mention ARIA controls. Navigation Quick Key C also moves to ARIA role tabs.
• The Virtual HTML Features dialog box (INSERT+F3), which allows you to select the type of HTML element list you want to view, now includes a "Controls
(Selectable ARIA, combo, lists, and trees) List" item.
• Addressed a customer reported issue with JAWS not correctly announcing the notification bar when pressing ENTER on a download link. Information about
the Notification Bar is now also shown on the braille display as a flash message.
• Resolved an issue where INSERT+UP ARROW to read the current line was not reading the contents of an edit field in Forms Mode.

Microsoft Office
• Resolved an issue where attempting to change the keyboard language was not working if a braille display was connected.

Microsoft Outlook
• Addressed an issue reported by the Department of Veterans Affairs with JAWS becoming unresponsive and restarting while attempting to read certain messages.
• When selecting a profile, a customer reported JAWS double speaking the profile name. This has been fixed.
• When entering email recipients and you are connected to an Exchange server, JAWS now automatically reads the information bar that is displayed if a recipient
is out of the office or they have configured an automatic reply. This was requested by the CNIB in Canada.
• Addressed a reported issue with reading all-day appointments in Outlook 2013.
• Resolved an issue where the currently selected item in the message list was not being spoken after closing a message or dialog box.
• Addressed an issue with braille not working as expected after moving a message to another folder.
• Addressed a customer reported issue where the correct window title was not being read after switching to another folder.

Microsoft Word
• Resolved an issue with reading certain text boxes navigated to using the Inline Objects dialog box (CTRL+SHIFT+O).
• As requested by a customer, pressing CTRL+ALT+NUM PAD 5 in a table now only reads the current cell if no column or row titles have been defined.
• JAWS now announces and shows in braille the current state of the Hide/Browse button in the Save As dialog box.
• Addressed a situation reported by a customer where speech and braille were lost when attempting to create a bulleted list in Word 2010.
• In Word 2010, resolved a reported issue where JAWS focus was not returning to the document after selecting a word from the Synonyms menu.
• A customer reported that the commands to read the previous or next sentence (ALT+UP ARROW and ALT+DOWN ARROW) were not working as expected when focused
on the first or last paragraph in a document. This is now fixed.
• After selecting an item from a combo box or toggling the state of a check box in a form in Word 2013, addressed an issue where JAWS was repeating the
control info multiple times when focus returned to the document.

Mozilla Firefox
• Resolved an issue where the page title was not always being spoken correctly on dynamic web pages.
• To help eliminate any possible confusion, long labels on radio buttons, check boxes, and buttons that exceed the specified line length for the Virtual
Cursor will no longer wrap to multiple lines.
• Resolved an issue with Forms Mode not working as expected after using the ALT+DOWN ARROW keystroke to open a combo box.
• JAWS now speaks the selected text when you attempt to select the contents of a table cell in some web-based editors.
• When using the Select a Form Field dialog box (INSERT+F5) to move to a specific form field, resolved an issue where JAWS was not automatically reading
the field prompt when focus moved to it.
• Improved JAWS performance with ARIA slider controls so the correct left/right orientation is indicated.

Mozilla Thunderbird
• Improved JAWS performance when navigating large messages. In addition, JAWS no longer reads the selected item twice after deleting a message.

Enhancements in JAWS 16.0.2339 (April 2015)

The following is a list of improvements made between the JAWS 16 release on April 9, 2015, and the April 29, 2015 update.

JAWS
• For customers who use JAWS 16 and MAGic 13 together, we resolved an issue that was discovered in the previous update where MAGic's Mouse Echo feature
was not working as expected when JAWS 16 was running.
• Worked with Smarter Balance Testing group in order to make some adjustments in how JAWS is working with the tests being conducted in many of the schools
throughout the US.
• In addition to detecting math that is rendered using MathJax in Internet Explorer, JAWS now detects Math content that is directly included in the HTML
of a web page in both Internet Explorer and Firefox.
• The contents of the Math Viewer are now displayed visually on the screen. The Math Viewer is accessed by pressing ENTER when JAWS encounters math content
on a web page. As the equation is navigated using the ARROW keys, each expression or partial expression is highlighted so a sighted assistant can easily
track visually, what JAWS is speaking.
• Based on customer feedback, JAWS is now much more responsive when reading long and complex mathematical expressions rendered by MathJax.
• Resolved a reported issue where JAWS was not recognizing math content in Internet Explorer on Wikipedia when the Wikipedia user account was set to render
math using MathJax.
• Improved how JAWS pronounces various mathematical functions so they are spoken using more natural language.
• The Technology News from CNET Research It lookup source now works as it did in JAWS 15, displaying as many as 20 articles.
• If both JAWS and MAGic are running, resolved an issue where pressing the Text Viewer toggle key on the MAGic Keyboard was not working.
• Resolved reported issues using the Find feature (CTRL+F) in FSReader.
• A customer reported that if focus was in a Windows security dialog and speech was off, braille was not working as expected and JAWS was creating several
untitled voice profiles. This is now fixed.

Microsoft Excel
• When focused in the Font edit combo box, addressed a reported issue where the location of the cursor was not being shown in braille.
• Resolved a reported issue where JAWS was not reading the list of column headers in the Sort dialog box.
• Addressed an issue where information was not being displayed correctly in braille in certain spreadsheets when the braille mode was set to Current Row.
• Addressed a reported issue with suggestions in the spell checker not being read as expected.

Microsoft Internet Explorer
• If you are inside an application region on a web page in both Internet Explorer and Firefox, it is now necessary to press the PC cursor command (NUM
PAD PLUS) twice quickly to turn off Forms mode and return to the Virtual PC cursor. This change was made to keep users from inadvertently leaving Forms
mode while interacting with controls inside application regions which require Forms mode remain active and is similar to having to press the PC cursor
command twice quickly to turn off the Touch cursor.
• Resolved issues with JAWS reading links and other content on web pages marked as hidden and not meant to be read by screen readers.
• Resolved an issue where changes to the Graphical Links setting were not being saved when configured through the Personalized Web Settings group in Quick
Settings.

Microsoft Outlook
• When navigating the tree view of folders in Outlook 2010, resolved an issue where the number of unread messages in the selected folder was not being
announced automatically by JAWS.
• Resolved an issue with the last message in an Outlook 2013 folder being announced and shown in braille even after deleting the message.
• Addressed a customer reported issue with the keystrokes to read header information not working as expected in Calendar appointments. These keystrokes
include ALT+1 for the From field, ALT+2 for the Sent field, ALT+3 for the To field, and so on.
• Resolved a reported issue where the number of unread messages in the selected folder was not being shown in braille in the Go to Folder dialog box.

Microsoft Word
• Resolved issues with JAWS not reading as expected in Word 2013 when using CTRL+UP or DOWN ARROW to read by paragraph, ALT+UP or DOWN ARROW to read by
sentence, and ALT+CTRL+ARROW keys to navigate in tables.
• If the fields in a Word form contain F1 help, resolved an issue where JAWS would speak the entire prompt for the current form field every time a character
was typed. This only occurred in Word 2013.
• JAWS will now read as expected when encountering an Excel spreadsheet embedded in a Word document.
• Resolved an issue with JAWS not spelling the selected item in the Suggestions list in the Word 2013 Proofing pane. The INSERT+F7 command to read and
spell the current suggestion now also works as expected when focused in the list of suggestions.
• Resolved an issue reported by customers in Spain using Word 2007 where search results were not being spoken automatically by JAWS.
• Resolved an issue where the message indicating that a document contains headers or footers was not being shown in braille.

Mozilla Firefox
• Improved JAWS detection of headings that are inside table captions.
• Addressed a situation where an ARIA region on a web page could appear blank after a page update.
• Addressed an issue with JAWS not detecting changes in the language on combo boxes.
• In response to a customer, pressing INSERT+F in Firefox to receive font information will now indicate web loaded fonts.

WordPad
• Addressed a customer reported issue with JAWS not reading the table of contents section of an RTF file opened in WordPad.
• A customer reported an issue with JAWS not reading web addresses in WordPad. This is now resolved.
 

Enhancements in JAWS 16.0.2136 (April 2015)

The following is a list of improvements made between the JAWS 16 January 2015 release and the April 2015 update.


Note: During the week of April 6, we discovered that recent changes to the MLB web site caused the MLB Scores Research IT lookup source to no longer display
Baseball scores and schedule information. We are working to determine exactly what changes were made to the site and will make a fix available as soon
as possible.


Google Docs
• Found and resolved issues related to using Google Docs where JAWS would unexpectedly exit Application mode and place the user in different locations
when navigating across headings or interacting with iframes. With these fixes, we expect much better results using JAWS with Google Docs.

JAWS
• After meetings with Amazon during the CSUN 2015 convention, it was learned that the lookup source used by our Research It feature which allows JAWS and
MAGic customers to shop on Amazon will soon be unavailable. Additionally, some customers have reported problems with the Amazon product search displaying
incomplete results. Based on this feedback, we have changed the way Research It accesses the Amazon Shopping site which will avoid any interruptions and
addresses current customer issues.
• A new setting, Allow Web Application Reserved Keystrokes, is available for interactive web sites that offer hot keys to perform various tasks, but conflict
with JAWS keystrokes. For example, on the Facebook site, you can press P to post a status, L to like a story, C to comment on a story, or J and K to scroll
between News Feed stories, however, these keys conflict with JAWS Navigation Quick Keys. Turning this option on through Settings Center or Quick settings
will allow any JAWS keystrokes that are also defined as hot keys by a web site to perform the site specific task instead of the JAWS command.
• Addressed issues with JAWS treating HTML ARIA Multiline edits as single line edits. This caused problems for Braille Users because you remained in structured
mode when navigating the lines of text.
• If you do a full install of JAWS 16.0.2136 or later, the JAWS remote access client is now enabled by default during a Typical installation. This allows
anyone with JAWS remote access authorization to simply install JAWS and immediately begin using Remote Desktop and have speech and braille access. If you
install through Check for Updates and JAWS Remote Access is currently not installed, you will be prompted to install the remote access components when
you attempt to establish a remote access connection.
• When using Research It to lookup sports scores and schedules, it was discovered that abbreviations for certain teams were being displayed in the Results
Viewer instead of the full name of the team. For instance, if you press INSERT+SPACEBAR, R, press TAB to move to the list of lookup sources, and select
NHL Scores, instead of reading "TB at WSH," it will now read "Tampa Bay Lightning at Washington Capitals."
• For users who run both JAWS and MAGic, numerous changes have been made to ensure JAWS works seamlessly with the recently released MAGic 13.
• Addressed an issue for a customer in France where a WPF application at a job site that reported information using data templates caused issues for how
JAWS processed the information in UI Automation, which led to JAWS not reporting the on-screen information as expected.
• Certain Government Agencies have reported issues where their Citrix or Terminal Server connections using JAWS would unexpectedly drop because JAWS was
checking its authorization too often to make certain it should still be working. We greatly expanded the time between these checks so this should not be
occurring in the future.
• In response to customer feedback, performing the layered command INSERT+SPACEBAR, T now only activates the table layer when focus is inside a table.
• When using a braille display in Line Mode to navigate a long list of files in Windows Explorer, resolved a long standing issue where the display would
unexpectedly go blank when the window scrolled.
• Addressed an issue with the Stock Quotes Research It lookup source not displaying any results if a particular stock was not specified. If you press INSERT+SPACEBAR,
R and select Stock Quotes from the list of lookup sources without entering a stock, only the Dow Jones and S&P500 are displayed.
• When attempting to perform a layered command from the keyboard of a braille display and JAWS braille translation is set to Input and Output, resolved
an issue where characters were being entered into the document.
• When using Research It to search for an entry on Wikipedia and the term was not found, addressed an issue where a link to an empty page was being displayed
in the Results Viewer.
• Addressed a reported issue with navigating using the JAWS cursor not working as expected when Active Follows Braille is enabled.
• Addressed issues reported to us by the CNIB regarding working with the web based CNIB store.
• When establishing a connection to another computer using the JAWS Tandem feature, addressed an issue with keystrokes performed on the controller system
not always getting passed through to the target system.

Java
• Addressed issues with JAWS not properly announcing tree views in Java applications.

Microsoft Excel
• Addressed a reported issue where Excel 2013 would become unresponsive when attempting to move a row using JAWS.
• When editing a cell and you press any of the keystrokes for toggling attributes such as CTRL+B for bolding text, a long standing issue was resolved where
JAWS was announcing "off" even though the attribute was on.

Microsoft Internet Explorer
• Resolved an ARIA issue regarding how JAWS should report and read non-interactive lists while navigating HTML pages.
• Resolved an issue reported by customers in Spain where link descriptions which are spoken messages, were also displayed in Braille by default, which
takes up extra real estate on the display. These descriptions are no longer included by default when navigating with a braille display in structured mode.
Users can still change it in the Settings Center if they choose.
• JAWS now correctly announces the text and background colors on web pages when using the INSERT+5 command. This was also addressed in Firefox.
• JAWS now announces "required" for check boxes that are marked as required using HTML5 or ARIA. This has been addressed for both Internet Explorer and
Firefox.
• Resolved an issue reported by Florida Division of blind services where the JAWS feature to save Personalized Web Settings failed to save as expected
on a particular URL on their site.
• Resolved an issue where iframes, with either a width or height set to zero, were not being read correctly by JAWS. This was observed on the Microsoft
Windows 10 Preview web site.

Microsoft Outlook
• Resolved an issue with the Categories list box in Outlook 2010 where JAWS was not indicating if a list item was checked.
• Addressed a customer reported issue where JAWS was not reading as expected in the dialog box used to insert an Outlook item.
• If the Contacts view in Outlook 2013 was set to Card view, resolved an issue where JAWS was not announcing the currently selected contact as you navigated.
• In Outlook 2013, pressing the ALT key in conjunction with a key on the number row twice quickly now moves focus to the specific field as expected. For
instance, ALT+3 twice quickly moves you to the To field, ALT+5 twice quickly moves you to the Subject field, and so on.

Microsoft Word
• Resolved a reported issue with JAWS not reading as expected in some Word 2013 documents using CTRL+DOWN ARROW to read by paragraphs.
• Improved JAWS reporting of colors when using the INSERT+F command to hear font information and the INSERT+5 command to hear the foreground and background
colors.
• Resolved an issue where Word was closing unexpectedly in some instances when typing in a form field that was moved to using the F11 keystroke.
• If Active Follows Braille and Braille Follows Active are both enabled, a customer reported that when using the braille display controls to move through
a document, JAWS would speak as well as move the display. This is now resolved.

Mozilla Firefox
• JAWS now properly reads controls contained inside edit fields when navigating with TAB or SHIFT+TAB.
• Addressed reported issues with words containing umlauts or accented characters not being read correctly by JAWS. This was observed primarily on international
versions of Windows.
• JAWS now correctly identifies toggle buttons on web pages when Forms Mode is active.

Mozilla Thunderbird
• Addressed reported issues with JAWS not reading as expected in address fields.
• If a message is deleted while focus is in the preview area, addressed a reported issue where the contents of the Thunderbird title bar were being spoken
prior to the subject and contents of the next message.

Skype
• The Skype hot keys to answer or end a call, ALT+PAGE UP and ALT+PAGE DOWN, now work correctly from the message list in Outlook 2013.

Enhancements in JAWS 16.0.1925 (January 2015)

The following is a list of improvements made between the JAWS 16 December 2014 release and the January 2015 update.

JAWS
• In response to reports from the Veterans Administration as well as other federal agencies in the United States and Europe, resolved issues with using
JAWS 16 with Microsoft Lync 2010 and 2013.
• Addressed an issue reported by several customers where the virtual buffer would suddenly appear blank while navigating a web page in Internet Explorer.
• Firefox users can now use Contracted Braille input when typing text into edit fields on web pages. This is especially beneficial in academic testing
environments, such as Smarter Balance Testing, that only use Firefox as their testing platform.
• Addressed numerous issues that were submitted to Freedom Scientific through the JAWS Error Reporting feature.
• Resolved an issue with the People Search Research It lookup source not returning any results.
• A customer reported issues when attempting to modify the voice profile for the DECTalk USB synthesizer. This has been resolved.
• Addressed issues with the JAWS Command Search not locating certain commands as expected. For example, Read Speaker's Notes (CTRL+SHIFT+N) in PowerPoint,
and List Spelling Errors (ALT+SHIFT+L) in Word.
• A customer reported that if the Table Layer (INSERT+SPACEBAR, T) is active, pressing CTRL+P to play or stop audio in FSReader was exiting the layer.
Now, pressing CTRL+P to play and stop audio, as well as CTRL+COMMA and CTRL+PERIOD to rewind or fast forward, will no longer exit the Table Layer.
• Resolved an issue where JAWS would say "read-only edit" each time the ARROW keys were pressed to move by character or word in certain types of read-only
edit fields.
• Addressed an issue where Convenient OCR was not working as expected when JAWS 16 was installed on a system with a Spanish version of OpenBook.
• An issue was resolved where attempting to install a French Canadian update for JAWS using Check for Updates was not working. French Canadian users can
now use Check for Updates to install the JAWS 16 January update.
• Addressed an issue with the virtual ribbon not being spoken in the Polish version of Microsoft Office.

Microsoft Excel
• Addressed an issue with the current cell coordinates not being displayed correctly in braille Structured Mode when a column or row is hidden.

Microsoft Internet Explorer
• Resolved an issue where JAWS would become sluggish while typing in the Search edit field on Google.com.
• An issue was reported where Internet Explorer would intermittently stop working unexpectedly on web pages with JAWS running. This has been addressed.
• Resolved an issue with Google Docs searchable menus where JAWS was not reading newly selected items. This was observed with Internet Explorer 10 and
later.

Microsoft Outlook
• If INSERT+ESC was pressed to refresh the screen while focused in a message folder in Outlook 2010, resolved an issue where you could no longer move to
items in the message list using standard navigation commands.
• Resolved issues navigating the Phone view of the Contacts list in Outlook 2010.
• Resolved an issue where you could not use the ARROW keys to review a link inserted in the body of a new message.

Microsoft Word
• Resolved an issue where JAWS was reading cross reference fields in a document as a series of numbers instead of the actual text of the cross reference.
• Addressed a customer reported issue where JAWS was reading extraneous text when encountering a citation in Word 2013.
• If Typing Echo is set to Characters, addressed a reported issue with the HOME and END keys not being announced when pressed.

Mozilla Firefox
• Improved JAWS performance with tables that use ARIA.
• Addressed an issue with JAWS not always reading ARIA labels on menus.

Quicken
Intuit’s Quicken team has been working to increase the accessibility of Quicken 15 for Windows. You will find many improvements in keyboard functionality
and object identification in this latest version. During this process, Intuit also updated the existing JAWS scripts for Quicken to further increase functionality.
While these script updates were made for Quicken 15, they should work with prior versions as well.

These updated scripts offer the following improvements:

• When focused on the Account list, Bills and Income reminders, or Account register screens, press CTRL+1 to read the list row data along with headers.
• JAWS now reads the field header and cell value as you move from one field to another on the Account Register screen.
• Removed the double reading of the cell value on the Account Register screen.

Please note the following limitations:

• JAWS can only read what is visible on the screen.
• JAWS sometimes reads the next column value for the current cell if the cell isn't wide enough. This is a limitation - due to small column widths.
• Since the scripts are written based on coordinates, they will not work correctly if column header values are spanned across rows.
• JAWS is not reading the balance column value on the Account Register Screen.

Skype
• Resolved issues with JAWS not always speaking as expected when navigating around the main window in Skype 7.

WordPerfect
• A customer reported that it was taking approximately 14 seconds for JAWS to respond after performing a reading command in the main edit window of WordPerfect
X7 in Windows 8.1. This is now resolved.

Enhancements in JAWS 16.0.1722 (December 2014)

The following is a list of improvements made between the initial JAWS 16 release and the December 2014 update.

JAWS
• You can now select text using a braille display in various edit and document windows without the text being selected having to remain visible on the
screen. For example, if you are using a Focus display, press the LEFT SHIFT along with a cursor router at the location where you want the selection to
begin, navigate through the document or web page, and then press the LEFT SHIFT along with a cursor router again at the location where you want to end
the selection. All text between these two locations is selected regardless whether all the text is visible on the screen or not.
• This update contains new drivers from Papenmeier which support their new Braillex Live series of braille displays.
• Resolved an issue encountered in multiple web browsers on various web pages where HTML source code was being read by JAWS in the virtual buffer, even
though visually, the web page looked normal.
• Pressing the LEFT SHIFT or RIGHT SHIFT button on a Focus braille display now silences speech similar to pressing CTRL on a QWERTY keyboard.
• Updated the Bookshare Book Search Research It lookup source to work with the latest changes to the Bookshare.org web site.
• Addressed a customer reported issue with the Time Search Research It lookup source not displaying the current time for the specified location.
• If JAWS contracted braille translation is set to both input and output, the Computer Braille start symbol, dots 4-5-6 followed by dots 3-4-6, is now
shown on the braille display in addition to the "computer braille" message being announced to indicate when only Computer Braille can be entered into an
edit field.
• When using a braille display with JAWS in Structured Mode, resolved an issue where it was sometimes necessary to pan left to read the information associated
with a control, such as the name of a button or contents of an edit field, even if it all fit on the display.
• Resolved multiple issues with configuring punctuation levels for individual languages in a voice profile using the Voice Adjustment dialog box as well
as changing the punctuation level through Settings Center.
• In response to customer feedback, improved JAWS performance with MathML expressions containing multiple tables.
• Resolved an issue where the wrong colors were being reported when pressing INSERT+5 in WordPad.
• Pressing INSERT+T in WordPad in Windows 8.1 now speaks the window title as expected.
• Addressed a customer reported issue with the Theophilos Bible program where JAWS was not automatically reading the selected item when navigating the
combo box to choose a book.
• When using CTRL+WINDOWS Key+ALT+PAGE UP or CTRL+WINDOWS Key+ALT+PAGE DOWN to permanently increase or decrease the speech rate, addressed an issue where
JAWS was not saying "faster" or "slower."
• A customer reported that when reading certain abbreviated words containing periods, such as Mr. and Mrs., JAWS was incorrectly speaking the period. This
has been resolved.
• On the Windows 8 Logon screen, resolved an issue where "password" was being announced three times when the Password field gained focus.
• Addressed a customer reported issue where JAWS would not read as expected in the calendar that can be accessed from the System Tray by pressing SPACEBAR
on the clock.
• When installing an application that uses a Nullsoft Install System installer, an issue was resolved where JAWS would not announce the checked or unchecked
state of items when asked to choose the components to install. This occurred on 64-bit versions of Windows.
• In Windows 8.1, an issue was addressed where JAWS would not always speak the correct window title in Windows Explorer while navigating with TAB and SHIFT+TAB.
• When pressing INSERT+DOWN ARROW to begin a Say All, resolved an issue where there was sometimes and extra-long pause before JAWS began reading. This
was primarily observed in applications like NotePad, WordPad, and HJPad.
• When using Settings Center to configure the punctuation level for Vocalizer Expressive and SAPI 5 voices for languages other than English, resolved an
issue where the current voice rate and volume were not retained.
• Addressed a reported issue with the German release of JAWS where Alva braille displays were not being listed in the Synthesizer and Braille Manager.
• In the Voice Adjustment dialog box, when navigating in the Synthesizer Language combo box with Eloquence as the selected profile, resolved a reported
issue where German was not being pronounced correctly.

IBM Lotus Notes
• Improved JAWS performance with the IBM Lotus Notes Browser Plugin.

Microsoft Excel
• If an image in an Excel document includes alt text and you press CTRL+SHIFT+O to open a list of all shapes on the current worksheet, resolved an issue
where the alt text associated with the image was not being read by JAWS.
• JAWS no longer says there are no charts on the worksheet when INSERT+ALT+C is pressed on a worksheet containing multiple charts. If a worksheet contains
multiple charts, pressing this keystroke now says how many charts are available and to use the CTRL+SHIFT+O keystroke to select one.

Microsoft Internet Explorer
• Addressed ARIA issues reported by the AT&T Accessibility Technology Office related to new Chat application scheduled to be released soon to AT&T customers.
• Resolved a customer reported issue with JAWS not properly reading links that contain ARIA labels.
• Improved JAWS performance when interacting with web pages that use Microsoft Silverlight.
• Addressed an issue where the Lists Identify Start and End option in the Personalized web Settings group in Quick Settings could not be turned off. This
was also resolved for Firefox and Chrome.
• Updated the keyboard help messages for the INSERT+F8 keystroke which allows you to list and activate buttons on the Command Bar when enabled from the
Toolbars submenu in the View Menu.

Microsoft Outlook
• JAWS no longer sometimes says "section minus one, page minus one" when moving into the body of a new message in Outlook 2013.
• Resolved an issue where pressing CTRL+SHIFT+M from an open message would not start a new message unless the Pass Key Through command (INSERT+3) was pressed
first.
• If an HTML e-mail message contains a bulleted list, resolved an issue where copying selected list items to the clipboard would copy the entire message
instead.

Microsoft Word
• Resolved an issue where, in certain circumstances, text was not always being shown on the braille Display in Microsoft Word 2010.
• Addressed an issue with JAWS not reading as expected in various edit fields in the Property Editor pane.
• Resolved an issue with CTRL+PAGE UP and CTRL+PAGE DOWN not moving to the previous or next page as expected after you move to a heading using the Heading
List dialog box (INSERT+F6).
• Improved how bookmarks in word are displayed in braille when Bookmark Detection is enabled in Quick Settings.
• If a document contains revisions with Track Changes enabled, resolved an issue with braille not tracking properly after moving over and past deleted
or revised text.
• When SHIFT+ENTER is pressed to insert a blank line after a line of text, an issue was addressed where JAWS would not recognize the blank line until SHIFT+ENTER
was pressed a second time.
• When entering a password to access a protected Word form and typing echo is set to characters, addressed an issue where JAWS was echoing the characters
being typed instead of saying "*" as expected.
• Resolved an issue where JAWS would not detect fields in a document when navigating by character.
• When the Next Search Result button is activated during a document search, resolved an issue where JAWS was not automatically speaking the next result.
• In Word 2013, if Track Changes are enabled in a document containing revisions, but the document view is set to No Markup which displays a final view
of the document without showing revisions, addressed a reported issue where JAWS was not reading correctly.
• Resolved an issue with braille not tracking properly when typing text into a table in Word 2013.

Mozilla Firefox
• If a menu is attached to a button on a web page using the aria-owns attribute, resolved an issue where the menu items were not being shown in the virtual
buffer when the button was activated.
• Addressed an issue with activating tabs on certain web pages, such as the settings page on plus.google.com.
• In the Links List dialog box (INSERT+F7), JAWS now indicates "unavailable" for links that are disabled using ARIA.
• If a web page element uses ARIA role="dialog" and the dialog has a name, addressed an issue where JAWS was not automatically reading the name when the
dialog gained focus.
• Addressed an issue where using SHIFT+R to move through the previous regions on a web page would sometimes skip a region.
• A customer reported that JAWS responsiveness was slow when attempting to access the results of a search on a particular web site. This is now resolved.
• If you choose Buttons List from the Virtual HTML Features dialog box (INSERT+F3), JAWS would sometimes display a message stating that this feature is
only available in a virtual document. This has been resolved.
• Addressed an issue where the currently selected item in certain combo boxes was not being shown in braille when the combo box first gained focus.

Mozilla Thunderbird
• Improved access to the text in various Thunderbird and Firefox dialog boxes. When a dialog box opens, JAWS Automatically reads the title and the current
control that has focus. Now, pressing INSERT+B will more reliably read the text of the dialog box as it does in other applications.


Skype
• When using the ARROW keys to read messages in the chat history, resolved an issue where longer messages were not being completely read by JAWS.
• Addressed an issue with incoming messages not always being read automatically as expected in the latest version of Skype.


Frequently Asked Questions

Question: If I download the JAWS 16 release from the web, should I install JAWS from the DVD when I receive it?

Answer: No. However, you should check for updates by pressing ALT+H from the JAWS program window, and then pressing P to select Check for Updates.

Question: If I wait until my DVD arrives to install JAWS 16, should I also download the version that is available on the web?

Answer: No, but once you have installed JAWS 16 from the DVD, you should check for updates by pressing ALT+H from the JAWS program window, and then pressing
P to select Check for Updates.

Question: Should I remove my existing version of JAWS before installing the new JAWS 16?

Answer: This is not necessary and many users choose to keep multiple versions on their system. Once you find that you are no longer using the prior version,
and everything is working well with the new version, you may uninstall the old version but do not remove shared components.

Question: If I recently received JAWS 15, how do I get JAWS 16?

Answer: If you purchased JAWS 15 after September 1, 2014, you can download the JAWS 16 release for free from the Freedom Scientific web site. To verify
if you are entitled to the current version, visit the
Freedom Scientific Software Activation page.
You will need your serial number.

Question: If my SMA expires, will I receive a notice?

Answer: Customers in the U.S. will receive notification in the mail shortly after the JAWS 16 DVD arrives. The envelope will have a braille label on the
outside, and it will contain an SMA Renewal letter explaining the process in print and braille. The JAWS SMA Renewal Form is also available for download
from the
JAWS Headquarters on the Freedom Scientific web site.


Stäng fönster