Vad är nytt i JAWS 18?

JAWS 18 erbjuder flera nya funktioner och förbättringar som beskrivs på den här sidan. För att få veta mera, läs hela Vad är Nytt eller tryck INSERT+F6 för att öppna en lista med rubriker och gå sedan direkt till önskat avsnitt.

För att läsa om funktioner och uppdateringar gjorda i tidigare JAWS-versioner, besök webbsidan What's New in JAWS och välj en tidigare version från kombinationsrutan på den sidan.

Överför inställningar från föregående Versioner av JAWS

Vi har återinfört möjligheten för användare att överföra alla användaranpassade inställningar från den föregående versionen av JAWS in till den senaste versionen. Detta omfattar any program och standardinställningar, skript, uttalsdefinitioner, grafiketiketter, platsmärken, regler för Flexibel Webb, personligt anpassade Webbinställningar omfattande anpassade etiketter, ,tal och ljudscheman, och röstprofiler. När du startar JAWS 18 efter en installation och den upptäcker att det finns anpassade användarinställningar för JAWS 17 tillgängliga, kommer du att bli tillfrågad om du vill överföra dessa inställningar till den aktuella versionen av JAWS. Välj Ja för att överföra inställningar, eller välj Nej för att starta med standardinställningar i JAWS 18.

När inställningarna har överförts, öppnas en dialogruta där du kan konfigurera JAWS uppstartsinställningar. Den här dialogrutan innehåller samma inställningar som i dialogrutan JAWS uppstartsalternativ, som kan kommas åt från JAWS-fönstret genom att öppna menyn Inställningar, och välja Grundinställningar, och sedan välja knappen Starta JAWS automatiskt. När du har bekräftat hur du vill att JAWS skall starta, välj OK för att spara och stänga dialogrutan.

Notera: Beroende på omfattande förändringar av strukturen på inställningsfilerna före JAWS 17, kan inte anpassade inställningsfiler överföras från versioner av JAWS äldre än version 17.

Helt ny Import och Export för anpassade JAWS användarinställningar

JAWS 18 gör det nu möjligt för dig att snabbt och bekvämt exportera alla dina JAWS användarinställningar inklusive program och standardinställningar, anpassade skript, uttalsdefinitioner, grafiketiketter, platsmärken, regler för Flexibel Webb, personligt anpassade Webbinställningar omfattande anpassade etiketter, Tal och ljudscheman, och röstprofiler till en enskild backupfil som kan sparas eller delas med andra JAWS användare. JAWS backupfiler för inställningar sparas med filändelsen SBAK. Den här backupfilen kan sedan enkelt importeras på vilken dator som helst som kör JAWS 18 eller senare och dessa inställningar kommer att användas av den kopian av JAWS.

För att exportera inställningar till en SBAK-fil, öppna menyn Verktyg som finns i JAWS programfönster, öppna menyn Importera/Exportera, och välj Exportera inställningar. Guiden Exportera inställningar öppnas och vägleder dig genom exporteringen av dina inställningar. Under den här processen, kan du välja att exportera alla användarinställningar, eller välja att exportera specifika inställningar. Som standard, sparas SBAK-filen på skrivbordet med namnet JAWSVersion NummerSettingsBackup (där Version Nummer är JAWS version som för närvarande körs när exportfunktionen användes). Du kan ange någon annan plats och filnamn om det behövs, liksom också lägga till ytterligare kommentarer för att erbjuda ytterligare information om varför du skapar en backup. När exporten är slutförd, kan SBAK-filen som innehåller dina inställningar delas med andra JAWS användare via e-post eller någon fildelningsservice så som Dropbox, eller sparas på ett USB-minne.

För att importera inställningar från en SBAK-fil, öppna menyn Verktyg som finns i JAWS programfönster, öppna menyn Importera/Exportera, och välj Importera inställningar. Guiden Importera inställningar öppnas och vägleder dig genom importeringen av dina inställningar. Som standard, kommer importen att slå ihop inställningarna från backup-filen med existerande användarinställningar och om det uppstår en konflikt mellan en inställning i användarmappen och en inställning från backup-filen, kommer den att ersättas med inställningar från backup. Emellertid, du kan också välja att helt enkelt ersätta alla aktuella inställningar i användarmappen med innehållet i backup-filen eller, när du slår ihop och det finns en konflikt mellan inställningar, kan du välja att behålla dem aktuella inställningarna.

Under import av inställningar, görs en automatisk backup av aktuella inställningar i din användarmapp. Om du märker att inställningarna som importerades från SBAK-filen inte fungerar som förväntat, kan du återställa föregående inställningar. För att återställa, öppna menyn Verktyg som finns i JAWS programfönster, öppna menyn Importera/Exportera, och välj Återställ inställningar. Dialogrutan Återställ inställningar öppnas, där du kan välja den backup-fil som skall återställas. Välj knappen Återställ för att ersätta dem aktuella inställningarna i din JAWS användarmapp med inställningarna från backup-filen.

Några tillfällen när du kan använda den här funktionen omfattar:

Ny Visuell följning då JAWS läser Webbsidor och PDF dokument i Windows 10

När du använder JAWS tillsammans med ZoomText eller MAGic för att läsa Webbsidor, markerar skärmförstoringsprogrammet visuellt, text som JAWS läser. Emellertid, om endast JAWS körs, har det aldrig funnits något sätt att visuellt följa när du navigerar Webbsidor, vilket gör det svårt för seende användare att avgöra var på sidan den Virtuella markören för närvarande befinner sig.
Med början i den här uppdateringen, markerar nu JAWS visuellt text i Windows 10 och Windows 8.1 då du navigerar med den Virtuella markören på Internet, i PDF dokument, och när du använder appen Microsoft Mail även om det för närvarande inte körs något skärmförstoringsprogram. Då JAWS läser, blir den aktuella texten som läses upp markerad, så en seende användare så som en förälder, lärare, utvecklare, eller testare enkelt kan följa text visuellt. JAWS visuell följning är tillgängligt i Internet Explorer, Chrome, Firefox, PDF dokument öppnade i Adobe Reader, och Microsoft Mail. Det är aktivt som standard i dessa specifika program. Notera att när du navigerar rad för rad på sidor i Webbläsaren, markerar JAWS virtuell rad och inte den aktuella raden som den visas på Webbsidan.
Medan standardinställningen för markering skall fungera bra för många användare, kan du också anpassa framträdandet för Visuell markering inklusive färgen, stilen, genomskinligheten, tjockleken, och utrymme. Som exempel, standardfärgen är Limegrön medan standardstilen är Block, vilket placerar en solid rektangel runt den markerade texten. Emellertid, du kanske föredrar någon annan färg, stil, och mera genomskinlighet för markeringen. För att ändra dessa inställningar, öppna Inställningscenter medan fokus är i något av dem program som stöds, expandera den nya gruppen Visuella inställningar, välj Markera virtuell PC markör, och tryck sedan F6 för att flytta till rutan där du kan göra inställningar för visuell följning.
 

Förbättrade prestanda när du använder JAWS och ZoomText tillsammans

JAWS 18 introducerar stora förbättringar med ZoomText 11. Användare av dessa båda branschledande produkter kommer att uppleva en mera problemfri användning när du kör JAWS 18 och ZoomText 11 tillsammans,

oberoende av i vilken ordning dem har installerats eller vilken produkt som startas först.

När JAWS 18 och ZoomText 11 körs tillsammans, skall användare notera följande:
• JAWS hanterar alla talfunktioner utom för ZoomTexts funktion Appläsare och tal direkt från ZoomText, så som ZoomText skript.
• Alla ZoomTexts förstoringsfunktioner kommer att fortsätta att fungera som förväntat. Dessutom, kommer nu ZoomText att visuellt markera och följa med, vid en JAWS Löpande läsning, eller när du navigerar med den virtuella markören.
• Om det finns en konflikt mellan tangentkombinationer, används JAWS tangentkombinationen i stället. I annat fall, kommer JAWS och ZoomTexts tangentkombinationer att fortsätta att fungera som förväntat.
• ZoomText hanterar alla pekrelaterade funktioner.

Eftersom JAWS tar över alla talfunktioner när man kör tillsammans med ZoomText, omfattar detta också museko. Om du vill att musen skall eka då den flyttas, kommer du att behöva aktivera museko i JAWS eftersom det är inaktivt som standard.

Det enklaste sättet är att trycka den skiktade tangentkombinationen, INSERT+MELLANSLAG, E, O. Emellertid, detta är endast tillfälligt, och kommer att återgå till, Av, om JAWS startas om. Om du tänker använda museko hela tiden,

kan du aktivera det permanent genom att göra följande:
1.Tryck INSERT+F2, och välj Inställningscenter.
2.Tryck CTRL+SHIFT+D för att ladda JAWS standardinställningar.
3.Från trädvyn, utöka gruppen Museko och tryck MELLANSLAG PÅ Aktivera Museko.

 

Förbättrat stöd för Google Docs

JAWS 18 erbjuder betydande förbättringar vid arbete i Google Docs. Medan användare kommer att uppleva bättre prestanda generellt, kan följande speciella förbättringar nämnas:
• Du kan nu skriva text in i ett dokument genom att använda förkortad punktskrift.
• Laggt till stöd för tal och punkt för navigering i tabeller infogade i dokument.
• Löst flera problem där JAWS inte upptäcker live region uppdateringar.
• Tagit itu med problem där JAWS annonserade extra information då man öppnade menyer.
• Löst flera problem med menyer och fokus.
• Löst flera problem där fokus oväntat kunde hoppa till andra platser vid redigering av dokument.

 

Uppdaterad drivrutin för HandyTech punktdisplayer

JAWS 18 includes uppdaterade drivrutiner för punktdisplayer från Handy Tech. Dessa nya drivrutiner löser problem med punktinmatning och språkdetektering för meddelanden och introducerar stöd för deras senaste punktdisplayer.


ARIA förbättringar

JAWS 18 lägger till stöd för flera ARIA 1.1 funktioner som används på vissa Webbsidor. Detta omfattar:
• Stöd för aria-modal, aria-current, och aria-placeholder attributen, liksom också stöd för delvis synliga tabeller.
• Stöd för ARIA-posinset och ARIA-setsize på menyobjekt i Firefox och på flikar i Internet Explorer.
• Stöd för ARIA-errormessage, ARIA-rowindex, och ARIA-colindex properties, liksom också role="none" och den nya "figure" role.
• Stöd för ARIA 1.1 felmeddelande relationer i Internet Explorer.
• Stöd för ARIA-detaljegenskaper i Internet Explorer och Firefox.
• Stöd för ARIA colspan och rowspan properties liksom också den nya role="feed".
• Stöd för dem nya värdena som kan kopplas till haspopup property i ARIA 1.1. Som exempel, beroende på värdet på ARIA-haspopup, kan du kanske höra JAWS säga "haspopup", "haspopup meny", "haspopup listruta", "haspopup rutnät", "haspopup träd", eller "haspopup dialogruta".
Dessutom, inkluderar nu JAWS innehållet i ARIA live regioner i Strukturerat läge i punktskrift. Ett bra exempel att se detta är Google Sheets, Google's Webbaserade kalkylark-program. Före den här förändringen, kunde JAWS läsa cellkoordinater eller innehåll, men den informationen visades inte i punktskrift. Nu visar JAWS i punktskrift inte bara cellkoordinater så som a1, a2 osv, utan kan också visa hela cellinnehållet, eller vad som för tillfället skrivs in i en cell.

Begränsa Virtuell markör i Webb-baserade dialogrutor

Om en dialogruta kommer fram på en Webbsida som ett resultat av en åtgärd så som att aktivera en specifik kontroll, vilket kan inträffa speciellt på sidor som är del av ett Webb-baserat program, begränsar nu JAWS navigeringen med den Virtuella markören till dialogrutan. Ibland, beroende på hur Webb-programmet är implementerat, och när fokus flyttas in i dessa dialogrutor, är innehållet på omgivande sida dolt tills fokus flyttas ut ur dialogrutan. Emellertid, i många fall, slås dialogrutans innehåll ihop med den omgivande sidan vilket kan bli förvirrande speciellt när du endast vill fokusera på innehållet i Webb-dialogrutan.

JAWS begränsar automatiskt navigering med den Virtuella markören till dialogrutan när någon åtgärd inträffar som flyttar fokus in i den dialogrutan. Detta omfattar navigering till ett inmatningsfält i dialogrutan med PILTANGENTERNA och Automatiskt formulärläge är aktiverat, navigering med TABB eller SKIFT+TBAB, eller aktivera en kontroll på sidan som automatiskt sätter fokus till dialogrutan. När den Virtuella markören är begränsad, kommer både tal och punkt endast att navigera innehåll i dialogrutan tills begränsning inaktiveras. Den Virtuella markören kommer automatiskt att bli obegränsad om du använder TABB eller SKIFT+TABB för att flytta fokus bort från dialogrutan, eller om du utför någon åtgärd i dialogrutan som får fokus att flyttas till någon annan del av sidan, eller en helt ny sida laddas.

Du kan också använda tangentkombinationen INSERT+R när fokus är i en webb-dialogruta för att manuellt skifta begränsning av den Virtuella markören mellan begränsad och obegränsad. Som exempel, du kanske vill göra den Virtuella markören obegränsad för att granska sidans innehåll utanför dialogrutan utan att flytta fokus.

Notera: I vissa Webb-program, är omgivande sidors innehåll dålt när en dialogruta är i fokus, så att göra den Virtuella markören obegränsad för att visa innehåll utanför dialogrutan kommer inte alltid att fungera i dessa situationer.

Stöd för Amazon Kindle App

JAWS stödjer nu att läsa böcker i Amazon's Kindle for PC app version 1.19 och senare. Det gör det möjligt för användare att komma åt böcker köpta genom Amazon Kindle store direkt på sin Windows dator och använda både tal och punktskrift. Man kan navigera i böcker med alla standard läskommandon så som läs tecken för tecken, ord för ord, rad för rad, stycke för stycke, och kontinuerligt med Löpande läsning. Då JAWS läser, byts sidorna automatiskt så du kan njuta av en bok utan att bli avbruten.
JAWS kan endast komma åt Kindle books som stödjer Förbättrad sättning. Produktens detaljer för boken på Amazon's Webbplats kommer att notera om Förbättrad sättning har aktiverats. Detta exponerar den nödvändiga informationen för skärmläsare och erbjuder tillgång till bokens innehåll.
Tips: Om du trycker CTRL+HOME eller CTRL+END då du läser en Kindle bok flyttas du överst eller nederst på den aktuella sidan och inte överst eller nederst i dokumentet som i andra program. För att gå till början eller slutet av boken, kan du använda dialogrutan Go to Location som kan nås med Kindle kommandot CTRL+G.

 

Museko när du flyttar runt den fysiska musen på skärmen

Den nya funktionen museko gör det möjligt för JAWS att läsa text under muspekaren då du flyttar runt på skärmen med en fysisk mus eller då du flyttar ditt finger på en pekplatta. Om du använder en punktdisplay, visas också text under musen i punktskrift som ett blinkande meddelande.

Helt blinda användare får kanske inte ut så mycket från den här funktionen, men i vissa fall kan den vara användbar. Som exempel, det kan vara gånger när någon försöker förstå positionering av text eller utformningen av kontroller på skärmen, och detta kunde vara användbart. Du kan också stöta på program som har kontroller som inte kan kommas åt med någon av JAWS markörer eller du måste använda den fysiska musen för att hitta och aktivera dessa.

För användare som har vissa synrester, är möjligheten att också få talat gensvar då dem flyttar den fysiska musen väldigt användbart. Det kommer också flera förbättringar för dem som använder både MAGic och JAWS tillsammans.

Om du märker att du får kämpa för att hålla musen i en rak linje när du flyttar vertikalt eller horisontellt, tryck och håll nedtryckt INSERT tangenten (eller CAPSLOCK tangenten i Laptop layout) då du flyttar musen i en särskild riktning för att låsa muspekaren till den positionen. Som exempel, om du hittar en menyrad eller en grupp med knappar som du vill utforska, kan du trycka och hålla INSERT då du flyttar musen åt höger. Om du olyckligtvis flyttar lite upp eller ner, förblir muspekaren kvar låst till den aktuella positionen.

Museko är av som standard. För att slå på det, öppna Inställningscenter, tryck CTRL+SKIFT+D för att ladda standard inställningsfilen, utöka gruppen Museko, och tryck sedan MELLANSLAG på Aktivera Museko. Du kan också konfigurera följande:

Alternativt, är följande skiktade tangentkombinationer tillgängliga för att kontrollera museko:

Notera: När JAWS 18 och MAGic 13.1 körs tillsammans, ignoreras aktuell inställning för museko för MAGic framför JAWS Museko talinställningar. När du avslutar JAWS så att endast MAGic körs, kommer originalinställningarna för museko konfigurerade i MAGic att användas. Dessutom, om MAGic's funktion för lås mus till rad är aktiverad, är lås mus till rad funktionen i JAWS inaktiverad.

Mera dynamiskt punkt Automatiskt förflyttningsläge

Automatiskt förflyttningsläge är ekvivalent med kommandot för Löpande läsning för punktläsare och har varit tillgängligt i JAWS i många år. Efter du utfört lämpligt kommando på din punktdisplay (vänster och höger valknapp på serien med Focus displayerna), förflyttar sig punktdisplayen automatiskt med en specifik hastighet genom ett helt dokument, och hoppar automatiskt över blanka partier och tomma rader. I föregående versioner, kunde användare konfigurera hur länge JAWS skulle göra paus innan displayen förflyttades automatiskt. När det var konfigurerat, förflyttades displayen med samma hastighet oberoende av hur mycket information som visades på displayen, så dem flesta användare skulle sätta tiden för optimal läsning när displayen var fylld med text. Emellertid, om displayen förflyttades till en kort rad, innehållande endast några få ord, med återstående cellerna tomma, vilket kan inträffa oftare med längre displayer så som dem med 40 eller 80 celler, kunde detta bli obekvämt eftersom användaren måste vänta på att displayen skulle förflytta sig vilket kunde orsaka ett avbrott i läsningen.

För att förbättra läsupplevelsen när du använder Automatiskt förflyttningsläge, flyttar nu JAWS snabbare eller långsammare beroende på längden på den aktuella punktraden. Displayen kommer att förflytta sig snabbare för korta rader så du omedelbart kan flytta till nästa segment utan att behöva vänta när du har läst klart, men kommer att förflytta sig långsammare för längre rader upp till en maximal tidslängd som används då displayen är helt fylld. Detta maximivärde kan ställas in med Inställningscenter genom att använda den nya inställningen för Autoflyttning maximum intervall. Som standard, är den satt till 5000 millisekunder, eller fem sekunder.

Som exempel, om du har en 80 cellers display och den aktuella punktraden tar upp mesta delen av displayen, kommer JAWS att flytta displayen efter fem sekunder. Om displayen flyttar till en kort rad innehållande endast några få ord och återstående celler är tomma, kommer JAWS att flytta displayen inom ett par sekunder.

Förbättringar med JAWS Pekskärmsstöd

JAWS 18 erbjuder förbättrad prestanda när du använder en pekskärmsenhet, så som surfplattan Surface Pro från Microsoft, liksom också surfplattor med mindre skärmar. Du kommer att uppleva större precision och gensvar då du utför olika pekgester och när du kontinuerligt flyttar ett finger runt skärmen för att utforska. Du kan nu också utföra Windows gester utan att först behöva avsluta JAWS. Den nya gesten rotera med fyra fingrar, gör att nästa gest släpps förbi direkt till Windows; liknande Släpp förbi tangent kommando (INSERT+3). Om du utför en gest rotera med fem fingrar, kommer det nu att inaktivera alla JAWS gester, utom gesterna rotera med fyra eller fem fingrar, så du kan använda Windows gester tills du utför en ny gest rotera med fem fingrar för att återaktivera JAWS gester.

Andra förbättringar för JAWS pekstöd omfattar:

För ytterligare information, se hjälpavsnittet, Använda JAWS med en pekskärm.

Ladda JAWS på Surfplattor genom att använda hårdvarans knappar

Du kan konfigurera Windows och knappen volym upp på en surfplatta för att starta JAWS istället för Narrator när dessa knappar trycks samtidigt. Detta görs genom Hjälpmedelscenter i Windows genom att göra följande:

 1. Öppna Startmenyn, och skriv "Hjälpmedelscenter", och tryck sedan ENTER för att öppna Hjälpmedelscenter.
 2. Navigera till länken "Gör det lättare att använda tryckgester och pekdatorer" och tryck ENTER.
 3. I kombinationsrutan Hjälpmedelsverktyg välj JAWS 18.
 4. Välj OK, och stäng sedan Hjälpmedelscenter.

Nästa gång du är i en situation där JAWS inte körs, kan du trycka knapparna Windows och Volym upp tillsammans för att snabbt starta det från vilken plats som helst i Windows. Om du är på Secure Desktop eller Windows inloggningsskärm, kommer alltid dessa hårdvaruknappar att ladda Narrator. Emellertid, när du har loggat in, kommer dessa knappar nu att starta JAWS 18.

Minska ljudet från andra program medan JAWS talar

I Windows 8 och senare, kan du nu ange att volymen på ljud från andra program skall sänkas medan JAWS talar och använder talsyntesarna Eloquence eller Vocalizer Expressive, liksom också vilken SAPI5 talsyntes som helst. Som exempel, om du lyssnar till musik eller spelar en video, och JAWS börjar tala, kommer volymen på musiken eller videon att sänkas något så att du bekvämt kan höra JAWS, för att sedan återställa volymen till den aktuella nivån när JAWS slutat tala.

För JAWS användare med en punktdisplay, kan du också välja att tysta JAWS tal (INSERT+MELLANSLAG, S) medan du lyssnar till ljud från andra program och fortfarande använder JAWS med endast punktutmatning, utan att ljudet från andra program reduceras.

Som standard, förblir ljud kvar på samma volym som JAWS talet. För att ändra detta, finns det två sätt. Det enklaste sättet är att öppna Uppstartsguiden från JAWS Hjälpmeny och välja kryssrutan, "Sänk volymen på andra program medan JAWS talar", som finns på sidan talinställningar.

Alternativt, kan du ändra den här inställningen med Inställningscenter genom att göra följande:

 1. Tryck INSERT+F2, och välj Inställningscenter.
 2. Tryck CTRL+SHIFT+D för att ladda JAWS standardinställningar.
 3. Skriv "Volym" i sökfältet, utan citattecknen.
 4. Tryck PIL NER för att flytta till "Sänk volymen på andra program medan JAWS talar" i det filtrerade sökresultatet i trädvyn.
 5. Tryck MELLANSLAG för att ändra den här inställningen.

Förändringar i tangentkombinationerna för navigering meningsvis i tangentbordslayouten Desktop

Om du trycker ALT+PIL NER eller ALT+PIL UPP I JAWS tangentbordslayouten Desktop, flyttar du till nästa eller föregående mening, eller öppnar och stänger kombinationsrutor. Dessutom, använder också vissa program dessa tangentkombinationer för att utföra sina egna specifika funktioner, vilket innebär att JAWS användare först måste trycka INSERT+3 för att släppa förbi dessa tangenter till programmet så dem fungerar riktigt. Som exempel, ALT+PIL NER och ALT+PIL UPP används i området med bifogade filer i Microsoft Outlook 2016 för att öppna och stänga listan med åtgärder du kan utföra med den valda bifogade filen.

För att förhindra eventuella konflikter, kommer nu ALT+PIL NER och ALT+PIL UPP i tangentbordslayouten Desktop endast att flytta meningsvis i Microsoft Word, WordPerfect, meddelandeområdet i Microsoft Outlook, och när du använder Virtuell markör såvida fokus inte är på en kombinationsruta. Om du vill att navigering meningsvis skall fungera i andra program, kan du använda Tangentbords-programmet för att koppla kommandona Say Next Sentence och Say Prior Sentence, eller byta till tangentbordslayouten Laptop och använda CAPS LOCK+N och CAPS LOCK+Y för att flytta meningsvis.

För att koppla nya tangentkombinationer för navigering meningsvis, gör följande:

 1. Tryck INSERT+F2, och välj Tangentbords-programmet.
 2. Tryck CTRL+SKIFT+D för att ladda standard tangentbordsfilen.
 3. Tryck TABB för att flytta till listvyn och leta upp skriptet "SayNextSentence".
 4. Tryck CTRL+A för att öppna dialogrutan Lägg till tangentkombination, tryck den tangentkombination du vill använda, och tryck ENTER. Tryck ENTER en gång till för att bekräfta förändringen och återvända till listvyn.
 5. Leta upp skriptet "SayPriorSentence".
 6. Tryck CTRL+A för att öppna dialogrutan Lägg till tangentkombination, tryck den tangentkombination du vill använda, och tryck ENTER. Tryck ENTER en gång till för att bekräfta förändringen och återvända till listvyn, och tryck sedan ALT+F4 för att stänga Tangentbords-programmet.

Stöd för Vocalizer Expressive 2.2 röster

JAWS 18 stödjer version 2.2 Vocalizer Expressive röster från Nuance. Vocalizer Expressive erbjuder väldigt reaktionssnabba, högkvalitativa, naturligt mänskligt tal i brett spektrum av språk och dialekter. Aktuella röstanvändare är bekanta med sådana röster som Alva, Oskar, Samantha, Tom, Daniel, och Karen, som har uppdaterats för att förbättra svarstider och klarhet. Det finns också flera nya röster tillgängliga så som Klara för Svenska, Susan och Nathan för Amerikansk Engelska och Oliver för Brittisk Engelska, bara för att nämna några stycken. För internationella användare, erbjuder Vocalizer Expressive 2.2 också stöd för ett antal nya språk, som bland annat omfattar Bengali_India, Bhojpuri_India, Bulgariska, Kroatiska, Kanadensiska, Spanska Chile, Tamil, Telugu, och Valensiska.

Precis som dem äldre Vocalizer Expressive rösterna, kan alla Vocalizer Expressive 2.2 rösterna laddas ner helt gratis från Webbsidan: Synthesizer Downloads i två former, compact eller high premium.

Compact röster är mindre filer och tar upp mindre plats på din dator. Många användare tycker om dessa eftersom dem erbjuder väldigt god kvalitet vid snabbare talhastighet. Dessa är samma röster som används på iOS enheter från Apple, så som iPhone. Beroende på den mindre storleken, är compact röster tillgängliga i en fil för varje språk. Som exempel, om du laddar ner compact röster för Engelska, kommer du att få en enda fil som innehåller alla Engelskttalande röster för alla dialekter, vilket ger dig ett brett urval av röster att välja bland.

Du kan också välja att ladda ner individuella high-premium röster. Dessa är mycket större filer, men erbjuder den högsta ljudkvaliteten. High-premium röster kan installeras tillsammans med compact röster, så du kan byta mellan compact eller high-premium versionen av samma röst om det behövs.

Dem nya Vocalizer Expressive 2.2 rösterna är endast tillgängliga för JAWS 18 och senare. Om du tidigare har installerat Vocalizer Expressive röster som användes med JAWS versioner tidigare än JAWS 18, kommer dessa röster fortsätta att fungera med tidigare versioner men kommer inte längre vara synliga för JAWS 18 när du har installerat din första Vocalizer Expressive 2.2 röst.

Uppdaterade drivrutiner för punktdisplay

JAWS 18 innehåller uppdaterade drivrutiner för punktdisplayer från Handy Tech. Dessa nya drivrutiner löser problem med punktinmatning och språkdetektering för meddelanden och introducerar stöd för deras senaste punktdisplayer.
JAWS 18 innehåller också dem senaste punktdisplay drivrutinerna för Brailliant BI och BrailleNote Touch från Humanware liksom också uppdaterade drivrutiner för Alva BC6 punktdisplay från Optelec.
 

Nytt stöd för ElBraille program

Den här uppdateringen lägger till JAWS skript för Keyboard Editor och ElNotes, program specifikt inkluderade på nya ElBraille, en Windows 10 Notetaker från Elita Group.
ElBraille är en Windows 10 dator med formen och storleken som en traditionell notetaker, och är utformad för användare som är blinda eller dövblinda som vill fortsätta vara uppkopplade i skolan, arbetet, eller hemma liksom också ute i farten. Det tjugoförsta århundradet, tar överallt med sig ersättare för den trofasta notetaker, ElBraille kombinerar kraften och flexibiliteten hos en helt vanlig modern dator som kör operativsystemet Windows 10 med JAWS och en punktdisplay med ett fullständigt punkttangentbord för att erbjuda en helt tillgänglig kompakt dator. JAWS erbjuder den bästa skärmläsareupplevelsen med antingen Eloquence talutmatning eller Vocalizer Expressive compact kraftfulla och naturtrogna röster liksom också fullständig punktutmatning. Skriv text i dokument eller utför JAWS och Windows kommandon direkt från punktdisplayens tangentbord genom att använda funktionen JAWS BrailleIn. Kör något Windows program så som Microsoft Word, Excel, PowerPoint, eller Outlook. Använd FSReader för att läsa DAISY-böcker från källor så som Legimus, Bookshare.org eller surfa på internet med Microsoft Internet Explorer eller Mozilla Firefox. ElBraille innehåller också en uppsättning med speciellt utformade appar för att utföra populära åtgärder så som skapande av röst eller textanteckningar, lyssna på ljudinnehåll, och mycket mera.
ElNotes programmen utvecklade av Elita Group är utformade för att skapa, spara, och hantera text och röstanteckningar på ElBraille Notetaker. ElNotes låter en användare snabbt skapa text och röstanteckningar genom att använda en uppsättning med speciella tangentkombinationer och sedan exportera dessa till TXT eller MP3 filer, om det behövs. Dessa filer sparas till en användarspecifiserad mapp och är sedan tillgängliga att läsas och lyssna till med andra ElBraille program.
ElBraille Keyboard Editor är utformad för att lägga till, ändra, och ta bort tangentkombinationer som använder ElBraille knappar och Focus 14 Blue tangenter. Användare kan koppla en tangentkombination för att ladda ett program, efterlikna en tangentkombination på ett QWERTY tangentbord, eller utföra ett JAWS skript.
För ytterligare information, besök ElBraille sidan på Freedom Scientific Webbsida.
 


Enhancements in JAWS 18.0.5038 (May 2018)

Enhancements in JAWS 18.0.4534 (December 2017)

This update addresses a couple issues that were discovered shortly after the release of the December 2017 update.


• Resolved an issue where the Password field on the Windows 10 logon screen was being announced multiple times.
• Addressed an issue where JAWS was speaking on the login screen even when configured not to start at logon.


Enhancements in JAWS 18.0.4532 (December 2017)

The following is a list of improvements made between the JAWS 18 October 2017 release and the December 2017 update.


• Addressed an issue where JAWS was not announcing auto-complete information when typing email addresses in the Windows 10 Fall Creators' update of Outlook
365.
• When JAWS is configured to start at the login screen and after logon, addressed an issue in the Windows 10 Fall Creators' update where JAWS was not working
as expected if the "Use my sign in info to automatically finish setting up my device after update or restart" option is enabled.
• Resolved an issue where JAWS was blocking the Windows shut down in the Fall Creators' update.
• Added a new Eco Braille display driver provided by ONCE in Spain.
• Resolved an issue where both JAWS and Skype would stop working if the Call Quality Feedback dialog box was displayed after ending a call.
• Updated the Command Search (INSERT+SPACEBAR, J) so Fusion users can search for "panning" to locate the CAPS LOCK+SHIFT+ARROW keys to scroll the magnified
view.
• Addressed an issue with a couple Research It lookup sources in the French version of JAWS not displaying results as expected.


Enhancements in JAWS 18.0.4350 (October 2017)

The following is a list of improvements made between the JAWS 18 September 2017 release and the October 2017 update.


• Resolved a customer reported issue with the 8400 series of Outlook 365 updates where JAWS was not automatically reading the suggested addresses when
typing in the address fields of a new message. To check your Outlook 365 version, use the JAWS command CTRL+INSERT+V while focused in Outlook.
• Addressed issues where Edge would unexpectedly stop working while navigating on various pages.
• Added new Research It lookup sources to the French version of JAWS for two libraries for the blind in France.

Enhancements in JAWS 18.0.4321 (September 2017)

The following is a list of improvements made between the JAWS 18 July 2017 release and the September 2017 update.

To download the latest release, visit the
Downloads web page.

Microsoft Edge Support (must be enabled in Settings Center)

This update introduces support for Edge, the latest web browser from Microsoft included in Windows 10. To use JAWS with Edge, you must be running the Windows
10 Creators update (version 1703) or later. While there are still several JAWS features that are not available in Edge such as selecting and copying using
the Virtual Cursor, PlaceMarkers, Smart Navigation, Flexible Web, and domain-specific settings, we have made the overall experience of navigating pages
in Edge using both speech and braille as similar as possible to working in Internet Explorer, Chrome, or Firefox. As we continue to work with Microsoft
to improve the Edge experience, future JAWS updates will include greater functionality. Edge support is also available in the new JAWS 2018.

Edge support is turned off by default in JAWS 18. This is because support for Microsoft Edge depends on some emerging technologies, which we continue to
fine-tune in close collaboration with Microsoft. You can turn on Edge support through Settings Center by doing the following:


1. Press INSERT+F2, and select Settings Center.
2. Press CTRL+SHIFT+D to load the JAWS default settings.
3. In the Search edit box, type "edge browser" without the quotes.
4. Press DOWN ARROW to move to "Microsoft Edge Browser Support" in the filtered search results in the tree view.
5. Press SPACEBAR to toggle this option.
6. Press ENTER to save your change and close Settings Center, and then quit and restart JAWS.

Once JAWS is restarted, you will be able to use JAWS to access web pages in Edge. If you encounter any unusual issues after enabling Edge support, you
can go back into Settings Center as described above and disable it. If you do this, please let our Tech Support team know so the issue can be investigated.

The Virtual Cursor is used to read pages in Edge just like in other browsers. You can use the standard reading commands as well as most of the Navigation
Quick Keys to navigate through pages. Currently, there are a few Navigation Quick Keys that are not yet supported in Edge, however the most used commands;
moving by headings, paragraphs, forms, tables, lists, graphics, and regions, are available. More Navigation Quick Keys will be supported in future updates.

By default, JAWS uses Semi-auto Forms Mode in Edge, which turns on Forms Mode automatically only when you move to a form control using TAB or SHIFT+TAB.
Due to the way Edge displays pages, Auto Forms Mode is not available as it is possible to have multiple controls on a single line. You will need to press
ENTER to turn on Forms Mode if you use the ARROW keys to move to form fields.

Other familiar JAWS features that are currently supported include:


• Displaying a list of links, headings, or form controls by pressing INSERT+F7, INSERT+F6, or INSERT+F5.
• Searching for text on the current page by pressing CTRL+F.
• Obtaining font information by pressing INSERT+F.
• The ability for JAWS to detect changes in the language used on a web page and automatically switch to the appropriate voice if available.

As you begin using Edge, one important item to note is that Edge is a modern app with no menu bar that can be accessed using the ALT key. To access Edge
specific features, press TAB from the bottom of a page or SHIFT+TAB from the top. Continue using TAB or SHIFT+TAB to move through the various controls
until you cycle back around to the content area. Alternatively, Edge offers many of the same shortcut keys found in other browsers such as CTRL+T to open
a new tab, CTRL+H for History, CTRL+I for Favorites, CTRL+J for Downloads, and so on.

Other Changes
• Resolved stability issues reported by multiple customers using JAWS with Outlook 365.
• Addressed a reported issue with Audacity, a popular sound editor, where the application would stop working when attempting to open an MP3 file with JAWS
currently running.
• This update contains changes necessary to support Firefox version 57, scheduled for release in the fourth quarter of 2017. Firefox users must update
to JAWS 18.0.4321 to continue using this browser when it updates to version 57.
• Added the latest Brailliant BI display drivers from Humanware to support their Brailliant BI14 braille display.
• Resolved a customer reported issue with the UPS Tracking Research It lookup source not displaying any results.
• In Internet Explorer, addressed a customer reported issue with JAWS not always reading the correct label on form controls when navigating using TAB.
• Resolved an issue where JAWS was not correctly loading settings for Office applications when Office 365 was installed through the Windows Store.
• Addressed an issue with JAWS not reading the contents of a book in the Kindle for PC app.
• In the latest version of Outlook 365, addressed issues with JAWS not reading as expected when navigating in the list of suggestions that displays when
typing a contact's name into a new message or calendar appointment.
• Resolved a customer reported issue where changes to voice profile settings were not being honored for the DECTalk USB hardware synthesizer.
• Addressed an issue with both the DECTalk Express and DECTalk USB hardware synthesizers where JAWS would unexpectedly close when performing a SayAll from
a web browser.
• When running JAWS and ZoomText together in Windows 7, resolved an issue where ZoomText's focus tracking was not working properly on the Secure Desktop
or the Logon screen.
• JAWS visual tracking is now enabled by default when navigating Windows HTML Help content such as the JAWS Help.
• A customer reported that JAWS was not working as expected with a particular Java application. This issue has been resolved.
• Resolved a reported issue with the German version of JAWS not working as expected after attempting to print or close a document in Word 2013.
• Fixed braille output issues with Hebrew.


Enhancements in JAWS 18.0.4104 (July 2017)

The following is a list of improvements made between the JAWS 18 May 2017 release and the July 2017 update.

• When moving by line on a web page with JAWS visual tracking enabled, addressed an issue where only the first word of the line was being highlighted.
• If a timed license is in use, the expiration date for the license is now displayed in the JAWS main window and the About dialog box instead of the number
of days remaining.
• Resolved a customer reported issue where the Wictionary Research It lookup source was not displaying any deffinitions.
• Resolved a customer reported issue with the Bookshare Book Search Research It lookup source where pressing ENTER on a link in the results was not displaying
the page for the selected book as expected.
• In Excel 2016, JAWS no longer speaks and brailles the contents of header cells multiple times.
• Resolved an issue where the JAWS table navigation commands (ALT+CTRL+ARROW keys) were not working as expected if a mouse click was used to move focus
into a table in Word.
• Resolved an issue with JAWS not working as expected in the French version of Word when using the Search feature of the Navigation pane.
• JAWS now automatically reads column and row headers when navigating tables in PowerPoint 2016.
• Resolved issues with JAWS not reading as expected in a Command Prompt window using both speech and braille.
• Addressed issues with the Windows 7 and 8 Calculator where results were not being announced in some situations and operators such as "multiply" were
not always being announced as expected when typed.


Enhancements in JAWS 18.0.2945 (May 2017)


The following is a list of improvements made between the JAWS 18 April 2017 release and the May 2017 update.

New Visual Tracking as JAWS Reads Web Pages and PDF Documents in Windows 10

When using JAWS together with ZoomText or MAGic to read web pages, the screen magnification software visually highlights text as JAWS reads. However, if
only JAWS is running, there has never been a way to visually track as you navigate web pages, making it difficult for sighted users to locate where on
the page the Virtual Cursor is currently positioned.

Beginning with this update, JAWS now visually highlights text in Windows 10 and Windows 8.1 as you navigate using the Virtual Cursor on the web, in PDF
documents, and when using the Microsoft Mail app even if there is no screen magnification software currently running. As JAWS reads, the current text being
read is highlighted so a sighted user such as a parent, teacher, developer, or tester can easily follow the text visually. JAWS visual tracking is available
in Internet Explorer, Chrome, Firefox, PDF documents opened in Adobe Reader, and Microsoft Mail. It is enabled by default in these specific applications.
Note that when navigating by line on pages in the web browser, JAWS highlights the virtual line and not the actual line as it appears on the web page.

While the default settings for the highlight should work well for many users, you can also customize the appearance of the visual highlight including the
color, style, transparency, thickness, and spacing. For example, the default color is Lime Green while the default style is Block, which places a solid
rectangle around the highlighted text. However, you may prefer a different color, style, and more transparency for the highlight. To change these Settings,
open Settings Center while focused in one of the supported applications, expand the new Visual Settings group, select Highlight Virtual PC Cursor, and
then press F6 to move to the pane where you can configure visual tracking settings.

JAWS
• Addressed an issue where pressing the Text Analyzer keystroke, ALT+WINDOWS Key+I, to move to the next inconsistency in the document was causing JAWS
to close unexpectedly in some instances.
• When pressing the APPLICATIONS Key to open the context menu for a book in the Kindle app, resolved an issue where you could no longer use the app with
JAWS until you closed and restarted it.
• Improved JAWS performance with the Alarms and Clock app in Windows 10.
• In the Windows 8.1 and Windows 7 Calculator, resolved an issue where using first letter navigation in the combo boxes for selecting a unit of conversion
was attempting to activate a Calculator button instead of selecting the unit.
• Addressed an issue where pressing INSERT+PAGE DOWN was not reading the status bar in Visual Studio 2017.
• Addressed a customer reported issue with JAWS not correctly speaking certain fraction symbols.
• Resolved a reported issue with some of the Research It lookup sources in the German version of JAWS not displaying any results.


Microsoft Office

JAWS provides updated support for the Office 365 spellchecker to work with the latest changes from Microsoft. When you press F7 to open the spellchecker,
or when you move to the next error after selecting an option, focus is now placed into a read-only edit field that displays the sentence containing the
error. You can also press INSERT+C from anywhere in this pane to have JAWS read the misspelled word as it appears in the document.

Suggestions are now displayed as split buttons instead of in a list. When an error is found, JAWS still announces and spells the first suggestion, but
you must now tab to the suggestion you want to use and press ENTER. Pressing INSERT+F7 now also reads the current suggestion. Pressing ALT+DOWN ARROW on
the selected split button for a suggestion displays extra options for the current suggestion. To access additional options such as Ignore, use the Other
Actions group.

Note: If the spellchecker in your version of Office 365 still displays suggestions as a list instead of split buttons, you are not yet running a version
containing the latest Microsoft changes. This new functionality will become available as new Office updates are released.

Other Office issues addressed in this update include:

• Resolved an issue where JAWS would become unresponsive when typing in Excel 2016 with the editing language set to Hebrew.
• Addressed an issue where the correct scripts were not being loaded if an embedded Internet Explorer window was opened in Outlook.
• Resolved a customer reported issue with JAWS sometimes not working correctly after closing Word 2010 on some systems.

Web Browsers
• Addressed a reported issue with Google Chrome where Forms Mode was not turning off as expected in certain situations.
• When running JAWS and ZoomText together, addressed an intermittent issue where Internet Explorer was closing unexpectedly when started through the Windows
Run dialog box.


Windows 10 Calculator
• JAWS no longer reads the contents of the results display field after each digit is pressed.
• When pressing shortcut keys to perform various functions, JAWS will now announce the name of the function. Note that some shortcut keys are only available
in a specific calculator mode. In addition, if a shortcut key causes the results display field to update, you will hear the results field followed by the
function. For example, if you type PLUS and the display contains the number 12, you would hear "12+."
• JAWS now indicates the correct state of various toggle buttons in both speech and braille.
• When INSERT+T is pressed to read the window title, the currently active calculator mode (Standard, Scientific, or Programmer) is also announced. JAWS
also announces the current mode when using ALT+1, ALT+2, and ALT+3 to switch modes.

Enhancements in JAWS 18.0.2740 (April 2017)

This update addresses a few issues that were discovered shortly after the release of the April 2017 update.

• Resolved an issue with JAWS not reading row titles in tables on web pages as expected.
• Addressed a reported issue where Forms Mode was not turning off as expected in certain situations.
• Resolved a reported issue with JAWS not reading the list of messages in the new Mozilla Thunderbird version 52 release.

Enhancements in JAWS 18.0.2738 (April 2017)

The following is a list of improvements made between the JAWS 18 February 2017 release and the April 2017 update.

JAWS
• A customer reported that Krzysztof was missing from the Vocalizer Expressive 2.2 Polish compact voices collection. This has been resolved and the updated
voice collection can be downloaded from the  Synthesizer Downloads web page.
• Resolved an issue where the Weather Research It lookup source was not displaying any results.
• The JAWS Audio Ducking feature, which lowers the volume of other apps while JAWS is speaking, is currently disabled in the Windows 10 Creators update
due to issues with JAWS not ducking audio as expected in some situations. We are continuing to work with Microsoft and plan on having Audio Ducking available
again in a future update of JAWS, as soon as the necessary changes happen in an update of Windows 10.
• When focused in the Book Page View of the Kindle for PC app, pressing INSERT+F1 now displays an appropriate help message.
• This update includes updated drivers for the Alva BC6 braille displays from Optelec.
• Resolved an issue in both WordPad and Word where JAWS was not reading the prompt to save changes when pressing ALT+F4 to close the app and the current
document had not yet been saved.
• Addressed an issue where JAWS was not reading the results when searching from the Windows 8.1 Start screen.

Google Docs
• Pressing the INSERT+F8 keystroke in Google Drive or Google Docs now displays a list of the controls on the toolbar. Use the UP or DOWN ARROWS to select
the control you want to use and then press ENTER or choose OK to activate it. Choose the Move To button to move focus to the selected control on the page.
Note that using this command in Internet Explorer may not display all available toolbar controls due to limitations with this browser.
• You can now use the JAWS Text Analyzer feature to locate errors in Google documents such as unmatched parentheses, unintentional format changes, extra
whitespace, and stray or unspaced punctuation. When focused in the document area in Google Docs, press ALT+WINDOWS+I or ALT+WINDOWS+SHIFT+I to move to
the next or previous inconsistency in the document. To have JAWS announce inconsistencies as you navigate with the ARROW keys or Say All (INSERT+DOWN ARROW),
press INSERT+SPACEBAR, followed by A.
• Improved JAWS support for the Google Docs spell checker. When focused in the Spellcheck dialog box, pressing INSERT+F7 now speaks and spells the current
suggestion, and also reads the spelling error in context.
• Pressing INSERT+PAGE DOWN while focused in the Google Docs document now reads the activity status such as "online" or "offline."
• If a Google document contains comments, you can now press CTRL+INSERT+M to read the comment at the cursor location. In addition, JAWS support for the
Comment Stream Box (ALT+CTRL+SHIFT+A) which allows you to manage comments, has been improved. Note that JAWS support for comments works best with Firefox
or Chrome.
• The CTRL+DOWN ARROW and CTRL+UP ARROW keystrokes to move by paragraph now work in a Google Docs document.
• Resolved issues with JAWS double speaking in tables when using table navigation commands.
• JAWS no longer says "blank" when deleting a character.
• If the JAWS Commands Search (INSERT+SPACEBAR, J) is launched while focus is in Google Docs, the Virtual Cursor is now enabled so you can navigate the
search page and then disabled again when focus returns to Google Docs.
• When focused in a document, resolved issues with JAWS double speaking when performing copy, cut, paste, and undo operations.

Microsoft Office
• Improved JAWS automatic announcements of Office 365 notifications that are displayed when collaborating with other users. For example, you should now
hear JAWS indicate when one or more users join or leave the document, or if the current line is locked for editing by another user. JAWS also alerts you
to any conflicts that are created while co-authoring a document so you can press F6 to move focus to the dialog box where you can address the conflict.
• You can now use the L and SHIFT+L Navigation Quick Keys in Word documents in Office 365 to move by lists in a document. Pressing CTRL+INSERT+L will also
now display a list of all lists in the document. Note that an update to Office is required in order for list navigation to work. If these commands are
not working for you yet, future updates from Microsoft will fully enable this functionality.
• When the CTRL+INSERT+V keystroke is pressed in Office applications to obtain version information, JAWS now also reports if you are running a subscription
of Office 365 or a retail version of Office 2016.
• Added support for the Office Activity pane, which can be accessed using F6. The Activity pane may appear in certain situations, such as when you attempt
to open the previous version of a file.
• When navigating in the Office 365 Styles grid in the ribbons (ALT+H, L), JAWS now indicates the style currently in use.
• Resolved issues with reading tables contained in slides in PowerPoint 2016.
• Resolved an issue where the Virtual Cursor was not always enabled as expected after pressing F5 to start a PowerPoint presentation.
• When navigating by line through the text of an object in PowerPoint, resolved an issue where JAWS would say "graphic" on every line of text.
• Addressed an issue with JAWS not reporting links as expected when tabbing through a slide in PowerPoint.
• Improved speech and braille support for the Thumbnails pane in PowerPoint 2016.
• JAWS now reads group labels as you navigate the Options dialog box in Outlook 2016.
• Continued improvements to JAWS performance in the Outlook 2016 calendar for how appointments are announced as you navigate through dates.
• In Excel 2016, addressed a customer reported issue where JAWS was not automatically speaking auto-complete information while typing in cells.
• Resolved a reported issue with the virtual ribbon not working in Spanish Office 2016.
• Added a new Quick Settings option, Use UIA for Word 365 Document, to specify whether or not JAWS relies on UI Automation (UIA) from Microsoft when reading
and editing Word documents in Office 365. This option is enabled by default, and in most cases, should be left on as UIA provides the most complete information
to JAWS. However, turning this setting off may improve JAWS performance when navigating very large documents. After toggling this setting, you must close
and restart Word before this change will take effect.

Web Browsers
• The "Select and copy full content using onscreen highlight" Quick Settings option now works in Chrome similar to Internet Explorer. This feature enables
you to select and copy text from web pages and paste it into other applications while retaining the original formatting.
• In response to a customer request, the JAWS Cursor can now be used in Chrome.
• Resolved an issue where selected items in an ARIA grid were not being indicated in braille.
• Resolved an issue where attempting to move by paragraph in a multi-line edit field in Chrome was not working as expected.

Windows 10
• When typing in the Search edit field of the Settings app (WINDOWS Key+I), you can now use UP or DOWN ARROW to move through the list of search results.
• JAWS no longer speaks extraneous information in the Settings app.
• Addressed issues with reading messages in the Windows 10 Mail app.
• When composing a new message in the Mail app, JAWS now reads suggested contacts as you type in the To field.
• Resolved an issue in the Mail app where pressing the END key was not moving to the end of the current line as expected in wrapped lines.
• JAWS no longer speaks extraneous information on the account sign-in screen in various Windows 10 apps such as Mail or Maps.
• Addressed a customer reported issue where JAWS was not automatically speaking results in the Windows 10 Calculator.

Enhancements in JAWS 18.0.2530 (February 2017)

The following is a list of improvements made between the JAWS 18 January 2017 release and the February 2017 update.

To download the latest release, visit the Downloads web page.

New Support for ElBraille Applications

This update adds JAWS scripts for Keyboard Editor and ElNotes, applications included specifically on the new ElBraille, a Windows 10 Notetaker from Elita
Group.

The ElBraille is a Windows 10 computer in the shape and size of a traditional notetaker, and is designed for users who are blind or deaf-blind and want
to stay connected at school, work, or home as well as on the go. The twenty-first century, take anywhere replacement for the dedicated notetaker, ElBraille
combines the power and flexibility of a modern mainstream computer running the Windows 10 operating system with JAWS and a braille display with a full
braille keyboard to offer a fully accessible compact computer. JAWS provides the best screen reader experience with either Eloquence speech output or the
highly responsive and life-like Vocalizer Expressive Compact voices as well as full braille output. Type text into documents or perform JAWS and Windows
commands right from the braille display's keyboard using the JAWS BrailleIn feature. Run any Windows application such as Microsoft Word, Excel, PowerPoint,
or Outlook. Use FSReader to read DAISY books from sources such as Bookshare.org or browse the internet with Microsoft Internet Explorer or Mozilla Firefox.
ElBraille also includes a set of specially designed apps for performing popular actions such as the creation of voice or text notes, listening to audio
content, and more.

The ElNotes application developed by Elita Group is designed to create, store, and manage text and voice notes on the ElBraille Notetaker. ElNotes allows
a user to quickly create text and voice notes using a set of special keystrokes and then export them to TXT or MP3 files respectively, if needed. These
files are saved to a user-specified folder and then are available to be read and listened to using other ElBraille applications.

The ElBraille Keyboard Editor is designed for adding, modifying, and removing keystrokes using ElBraille buttons and Focus 14 Blue keys. Users can assign
a keystroke to launch an application, simulate a QWERTY keyboard shortcut, or perform a JAWS script.

Amazon Kindle App Support

JAWS now supports reading books in Amazon's Kindle for PC app version 1.19 and later. This enables users to access books purchased through the Amazon Kindle
store right on their Windows PC using both speech and braille. Books can be navigated using all standard reading commands including reading by character,
word, line, paragraph, and continuously with Say All. As JAWS reads, pages turn automatically so you can enjoy a book without interruption.

JAWS can only access Kindle books that support Enhanced Typesetting. The product details for the book on the Amazon web site indicates if Enhanced Typesetting
is enabled. This exposes the necessary information to screen readers and provides access to the book content.

Tip: Pressing CTRL+HOME or CTRL+END while reading a Kindle book moves to the top or bottom of the current page instead of the top or bottom of the document
as in other applications. To move to the beginning or end of the book, you can use the Go to Location dialog box which is accessed using the Kindle command
CTRL+G.

Google Docs Improvements

To improve the user experience with Google Docs, Google Sheets, and Google Drive, the Virtual Cursor is now turned off by default when focus is in any
of these applications. Since these are basically programs running inside a browser window with their own sets of keystrokes, turning off the Virtual Cursor
makes it much easier to interact and provides an environment that feels more like a standard application.

In some situations, the Virtual Cursor will be automatically turned on when it is needed to review information. For example, pressing CTRL+ ' in Google. (' finns till höger om ä).
Docs opens a page listing available Google shortcut keys. When the page opens, the Virtual Cursor is automatically turned on so you can review the keystrokes.
When you press ESC to close the keyboard shortcuts page and return focus to the document, the Virtual Cursor is turned off again.

The very first time you open a Google Docs file, you will need to turn on Google's screen reader support and Braille Support before you can read and edit
documents using JAWS. You will only need to do this once as both settings will remain on for all future documents. To enable screen reader support, press
ALT+CTRL+Z. You should hear the announcement "Screen reader support enabled." To enable braille support, Press ALT+SHIFT+A for the Accessibility menu,
open the Settings submenu, and press ENTER on Enable Braille Support. This setting must be enabled even if you do not use a refreshable braille display.

In addition, some other key improvements include:

• Pressing INSERT+F1 in Google Docs or Google Sheets now displays some basic help including useful keystrokes.
• Pressing INSERT+C in Google Sheets now announces the current cell coordinates.
• Support for bulleted and numbered lists.
• You can now use the INSERT+B command to read the contents of web dialog boxes in Google Docs such as Spell Checker or Preferences.
• The JAWS table navigation commands (CTRL+ALT+ARROW keys) now work as expected in Firefox and Chrome when reading tables in Google documents.
• Addressed an issue where Say All would stop unexpectedly when reading in Google Docs with Chrome.
• When navigating by line over headings in a document in Google Docs, resolved an issue where the contents of the Chrome address bar were being spoken
prior to the heading text.

JAWS

• When both JAWS and ZoomText are running, resolved issues with the CAPS LOCK key not always working as expected in the desktop keyboard layout when used
with other keys to perform commands or when pressing it twice quickly to turn caps lock on or off.
• Added Landmarks as an available navigation type for the Touch Cursor (SHIFT+NUM PAD PLUS). To cycle through the different navigation types, use PAGE
UP or PAGE DOWN. Landmarks are used in several Windows 10 apps including Weather for improved navigation.
• Updated the JAWS UIA Script API to support the latest properties and values added by Microsoft. The JAWS UIA Script API gives scripters direct access
to Microsoft's UIA (User Interface Automation) infrastructure through the JAWS Script language. See the
Enhancements in Scripting
page for more information.
• Resolved a customer reported issue with the UPS Tracking Research IT lookup source not returning any results.
• Addressed an issue where the INSERT+B command to read dialog boxes in tab order was not working as expected in the Microsoft OneDrive Sync dialog box.
• The Mouse Echo Toggle key on the MAGic Large Print Keyboard now turns JAWS Mouse Echo on or off if JAWS is running by itself without MAGic.
• During a JAWS Tandem session, if a User Account Control dialog box is displayed on a Windows 10 target system, resolved an issue where the Tandem video
would freeze until the connection was closed and restarted. Also improved the screen refresh rate when changing the focus on a Windows 10 target system.

Microsoft Office

Note: We have been working very closely with Microsoft to improve the accessibility of Office 2016 (Office 365). Many of the following improvements were
able to be made due to changes Microsoft implemented directly in Office. If you find that a particular fix is not working in your current version of Office,
some of the changes documented below will not work as described until the next Office update scheduled to be released shortly.

• When using the JAWS Command Search feature in Word to search for commands specific to Track Changes, addressed a reported issue where not all keystrokes
were being displayed.
• You can now read and edit headers, footers, footnotes, endnotes, and comments in Word 2016.
• While navigating tables in Word 2013 and 2016, resolved an issue where JAWS was not automatically announcing column and row headers.
• Added support for the Smart Lookup and Researcher panes in Office 2016.
• Resolved an issue where JAWS was not indicating links in Office dialog boxes.
• When searching for text in a Word document, addressed a reported issue where JAWS was not always reading the sentence containing the match when moving
to the next result in the Navigation pane.
• Resolved a customer reported issue in Word where JAWS was speaking the entire line as you typed and was also inserting characters in other parts of the
document after using CTRL+UP ARROW or CTRL+DOWN ARROW to move by paragraph.
• Resolved an issue reported by customers in Spain where closing Word 2007 with unsaved documents was sometimes causing problems with navigation and focus
when multiple windows were open.
• JAWS now announces position information, such as "4 of 10", in Outlook 2016 message lists when using the Say Line command (INSERT+UP ARROW).
• Improved both speech and braille support for Data Validation combo boxes in Excel. These are accessed by pressing ALT+DOWN ARROW from the current cell.
• JAWS now reads autocomplete suggestions in Excel 2016 for functions when entering a formula.
• If an image on a slide in PowerPoint 2016 is selected, resolved an issue where no alt text was being displayed in braille, only the text "no selection."
• Improved JAWS support for the Notes pane in PowerPoint 2016, especially when editing notes attached to a SmartArt graphic.
• JAWS now detects SmartArt graphics during a slideshow in PowerPoint 2016.
• Resolved an issue with Microsoft Project where JAWS was double speaking values in tables.

Web Browsers

• Added support for the ARIA 1.1 colspan and rowspan properties as well as the new "feed" role.
• Added support for the new values that can be assigned to the haspopup property in ARIA 1.1. For instance, depending on the value of ARIA-haspopup, you
might hear JAWS say "has popup", "has popup menu", "has popup listbox", "has popup grid", "has popup tree", or "has popup dialog."
• Added support for the ARIA-roledescription property in Internet Explorer.
• Addressed an issue reported by the SSA where JAWS was not announcing levels when opening or closing treeview items in Internet Explorer.
• Addressed a customer reported issue with JAWS not reading buttons as expected on the Amazon web site.
• Addressed reported issues where JAWS was not always working properly with tables contained inside of a layout table using the ARIA role="presentation"
property.
• The Custom Label utility, which enables users to assign custom text labels to HTML elements on web pages, can now be used in Google Chrome. This utility
is available from the Run JAWS Manager dialog box (INSERT+F2).
• Improved JAWS reading in table cells containing large amounts of text when Document Presentation is set to Screen Layout.
• Resolved issues where JAWS was speaking extraneous information while navigating in certain ARIA combo boxes.
• Addressed an issue with Chrome where the Say To Cursor and Say From Cursor commands (INSERT+HOME and INSERT+PAGE UP) were reading the entire line in
edit fields instead of the specific text.
• Resolved a customer reported issue where JAWS was not speaking the correct text when tabbing through links in a Navigation region in Firefox.
• Resolved an issue where navigating menus in Internet Explorer and Firefox using Focus Blue Braille display keys was not working as expected.

Windows Mail

• When closing a message in the Windows 10 mail app which returns focus to the message list, JAWS no longer incorrectly says "not selected" for the current
message.
• The JAWS commands for navigating tables now work in tables inserted into a new email message.

Enhancements in JAWS 18.0.2324 (January 2017)

The following is a list of improvements made between the JAWS 18 December 2016 release and the January 2017 update.

JAWS

• Improved JAWS interoperability with ZoomText 11 when using the JAWS laptop keyboard layout, both of which use the CAPS LOCK key as a modifier. For users
that plan to run both JAWS and ZoomText using the JAWS Laptop layout, it is recommended you change the keyboard configuration in ZoomText 11 by selecting
the Import HotKeys option under Command Keys and choosing the configuration named: "ZT_JAWS_Laptop_en-US.zxc". This will add the ALT key to many of the
ZoomText commands that use CAPS LOCK in a key combination that conflicts with a keystroke in the JAWS Laptop layout. The only change for JAWS will be the
process of toggling Caps lock on or off. You will need to press the CAPS LOCK key three times quickly in order to toggle it when using JAWS 18 Laptop layout
with ZoomText 11.
• Resolved an issue where pressing INSERT+F4 would not quit JAWS if focus was in Excel.
• Addressed an issue with pasting text into an application during a JAWS Tandem session.
• Improved JAWS automatic announcements of Windows 10 notifications.
• Addressed an issue with JAWS not working as expected when trying to rename a custom label (INSERT+CTRL+TAB).
• Resolved an issue where the Touch Cursor would not detect progress bar updates unless the Touch Cursor was moved away from the progress bar and then
back to it.
• Removed the People Search Research It lookup source as the web site used to retrieve results is no longer available. We hope to add it back in the future
once another reliable service is found.


Web Browsers

• Added support for the ARIA-details property in Internet Explorer and Firefox.
• Addressed issues where JAWS was causing Internet Explorer to become sluggish or unexpectedly close on certain pages.
• Resolved an issue where JAWS was sometimes double speaking on HTML menu items in Internet Explorer 11.
• When attempting to save a web page in Google Chrome, resolved an issue where both JAWS and Chrome would become unresponsive.
• Resolved an issue reported by the SSA where JAWS was not reading multiple lines above an edit field when navigating using Navigation Quick Keys or TAB.
• Resolved an issue reported by the SSA where JAWS was not reading combo box labels as expected.
• Resolved a reported issue where JAWS was not speaking the ARIA-expanded attribute on links when tabbing.


Microsoft Outlook

• You can now navigate Outlook 2016 message lists using JAWS table reading commands (ALT+CTRL+ARROW keys) just like reading a table in a document or web
page. This makes it much easier to navigate and read message headers. You can even use the table layer (INSERT+SPACEBAR, T) where you can navigate with
just the ARROW keys, which makes it convenient if you want to move quickly by row, but continue to hear the same column.


Microsoft Word

• Addressed a customer reported issue where JAWS was not working as expected in the Word Count dialog box.

 

Senast uppdaterat 2017-10-09


Stäng fönster