Vad är nytt i JAWS 2018?

JAWS 2018 erbjuder flera nya funktioner och förbättringar som beskrivs på den här sidan. För att få veta mera, läs hela Vad är Nytt eller tryck INSERT+F6 för att öppna en lista med rubriker och gå sedan direkt till önskat avsnitt.

För att läsa om funktioner och uppdateringar gjorda i tidigare JAWS-versioner, besök webbsidan What's New in JAWS och välj en tidigare version från kombinationsrutan på den sidan.

Ändrat JAWS versionsnummer

Med början i den här utgåvan, kommer nu JAWS att numreras med det år det kommer att släppas ut, och inte ett godtyckligt nummer. Du kan tänka dig att det här är modell 2018 av JAWS som kommer ut i det här fallet, precis som dem gör med pengar. Versionerna av ZoomText och Fusion som kommer att släppas efter den här nya JAWS 2018, kommer också att ha samma 2018 numrering. Det här kommer att göra det lättare för användare att veta vilka versioner som hör ihop, och när dem släpptes ut.

Stöd för Microsoft Edge

JAWS 2018 introducerar stöd för Edge, den senaste Webbläsaren från Microsoft och som ingår i Windows 10. För att använda JAWS med Edge, måste du köra Windows 10 Creators uppdateringen (version 1703) eller senare. Medan det fortfarande finns flera JAWS funktioner som fortfarande inte är tillgängliga i Edge så som markera och kopiera från Virtuell markör, Platsmärken, Smart navigering, Flexibel Webb, och domän-specifika inställningar, har vi gjort den övergripande upplevelsen av att navigera sidor i Edge genom att använda både tal och punktskrift så lik som möjligt som den att arbeta i Internet Explorer, Chrome, eller Firefox. Eftersom vi fortsätter att arbeta med Microsoft för att förbättra upplevelsen med Edge, kommer framtida JAWS uppdateringar att innehålla bättre funktionalitet.

Den Virtuella markören används för att läsa sidor i Edge precis som i andra Webbläsare. Du kan använda standard läskommandon liksom dem flesta av Snabbnavigeringstangenterna för att navigera genom sidor. För närvarande, är det några få Snabbnavigeringstangenter som inte stöds än i Edge, emellertid dem mest använda kommandona; flytta till rubrik, stycken, formulär, tabeller, listor, grafik, och regioner, är tillgängliga. Flera Snabbnavigeringstangenter kommer att stödjas i framtida uppdateringar.

Som standard, använder JAWS halvautomatiskt formulärläge i Edge, vilket slår på Formulärläge automatiskt endast när du flyttar till en formulärkontroll med TABB eller SKIFT+TABB. Beroende på sättet Edge visar sidor, är Automatiskt formulärläge inte tillgängligt eftersom det är möjligt att ha flera kontroller på en rad. Du kan behöva trycka ENTER för att slå på Formulärläge om du använder PILTANGENTERNA för att flytta till formulärfält.

Andra välkända JAWS funktioner som för närvarande stöds omfattar:

När du börjar använda Edge, är det en viktig sak att notera, Edge är ´en Modern app utan menyrad som kan kommas åt med ALT tangenten. För att komma åt Edge specifika funktioner, tryck TABB från nederst på en sida eller SKIFT+TABB från överst på sidan. Fortsätt använda TABB eller SKIFT+TABB för att flytta genom dem olika kontrollerna tills du kommer tillbaka till innehåll area. Alternativt, Edge erbjuder många av dem vanliga genvägstangenterna som finns i andra Webbläsare så som CTRL+T för att öppna en ny flik, CTRL+H ör Historik, CTRL+I för Favoriter, CTRL+J för Hämtningar, och så vidare.

SkärmOCR lägger till stöd för Freedom Scientific kameror och flatbäddskannrar

Funktionen SkärmOCR (Optical Character Recognition), som gör det möjligt för dig att tolka texten på otillgängliga PDF dokument som öppnats i Adobe Reader eller texten på bilder på skärmen, har utökats för att stödja tolkning av bildfiler liksom också bilder inhämtade av Freedom Scientific's PEARL® läskamera eller en flatbäddskanner. PEARL är en ytterst portabel dokumentkamera som låter dig inhämta och tolka en sida inom några sekunder, och har också en funktion för automatiskt läge som känner av rörelser vilket får den att inhämta en bild närhelst man vänder blad.

För att tolka text i bildfiler sparade som BMP, JPG, JPEG, GIF, TIF, TIFF, PNG, PCX, eller PDF, tryck tangentkombinationen i skikt INSERT+MELLANSLAG, O, F medan fokus är på den specifika filen i Filutforskaren eller på skrivbordet. Den tolkade texten kommer att visas i resultatvisaren, där du kan använda standard läskommandon, för att granska texten eller markera och kopiera den till andra program. Alternativt, tryck PROGRAMTANGENTEN för att öppna snabbmenyn och välj "Tolka fil med JAWS," eller "Tolka fil med ZoomText Fusion" om Fusion körs.

Notera: Om JAWS inte har möjlighet att utföra OCR på en PDF beroende på dess säkerhetsinställningar, prova att öppna PDF i Adobe Reader och använd sedan kommandot INSERT+MELLANSLAG, O, D för att tolka PDF dokument.

För att inhämta och läsa ett dokument med PEARL kameran, placera en sida under kameran i linje med sidguiden, och tryck sedan tangentkombinationen i skikt INSERT+MELLANSLAG, O, A. Det här kommer att öppna dialogrutan ny kamera och skanner tolkning och om du har en PEARL USB kamera inkopplad, kommer den att bli standardalternativet. Tryck bara ENTER för att starta inhämtningen av en sida och OCR. Efter några få sekunder, är tolkningen slutförd och JAWS visar texten i resultatvisaren, där du kan använda standard läskommandon, för att granska texten eller markera och kopiera den till andra program.

Notera: Fältet som kan fångas in av PEARL har storleken 22,86 Cm X 27,94 Cm.

För att tolka flera bilder, måste du efter du har tryckt INSERT+SPACEBAR, O, A, markera kryssrutan Upptäck rörelse Flera sidor tolkning före du trycker knappen Hämta in för att starta inhämtningen av dokument. När du hör JAWS spela ett kamera slutarljud, har den aktuella bilden fångats in och du kan placera en ny sida under kameran eller vända sida i en bok. När PEARL inte längre upptäcker någon rörelse, inhämtas nästa bild och tolkas. När du är klar med att tolka sidor, tryck INSERT+MELLANSLAG, O, A igen för att stoppa tolkningen. Du kan också markera kryssrutan Timeout för att få tolkningen att stoppa automatiskt om PEARL inte upptäcker någon rörelse efter 30 sekunder.

För att inhämta en bild från en skanner, placera sidan på skannern och tryck sedan INSERT+MELLANSLAG, O, A för att öppna dialogrutan Kamera och skanner tolkning. Kontrollera så att din skanner är vald i kombinationsrutan Kameror och skannrar och välj sedan knappen hämta in för att börja tolkningsprocessen. När tolkningen är slutförd visar JAWS texten i resultatvisaren, där du kan använda standard läskommandon, för att granska texten eller markera och kopiera den till andra program. Om din skanner har en automatisk arkmatare, markera kryssrutan Använd automatisk arkmatare, om det är tillgängligt för att skanna och tolka flera sidor.

När du hämtar in från PEARL eller en skanner, annonserar JAWS också sidorientering, så som "liggande", "upp och ner", eller "rätt sida upp." Det här är speciellt användbart för användare som måste veta att en sida är riktigt vänd för att läggas in i mappar och inlaggt i ett kuvärt så rätt information syns i fönstret.

Helt nytt installationsprogram

JAWS installationsprocess har gjorts om helt för att kunna ta del av den senaste teknologin. Installationsprocessen har blivit effektivare med färre dialogrutor och erbjuder snabbare nedladdning och installering av olika komponenter. Installationsprogrammet är nu också självtalande, och använder inte längre en run-time version av JAWS. Om du kör en äldre version av JAWS medan du installerar 2018, kommer den självtalande installationen förbli tyst, och låta dig använda din föregående version av JAWS för att tala under installationen.

Ny användarinställning för den Virtuella markören

När du läser innehåll med den Virtuella markören, uppmärksammar JAWS dig i början och slutet av olika element så som listor, tabeller, och regioner. Med JAWS stöd för ARIA fortsätts förbättringarna och utvecklare av Webbsidor blir mera medvetna om tillgänglig utformning, kan mängden med extra information som erbjuds av den Virtuella markören bli överväldigande när du bara vill fokusera på sidans innehåll. För att göra det lättare att bestämma vad som sägs, erbjuder nu JAWS tre nivåer av användarnivå för den Virtuella markören, vilket ger dig kontroll över hur mycket detaljer du vill höra när du läser olika Webbinnehåll.

För att välja en användarnivå, öppna Inställningscenter, expandera gruppen Web/HTML/PDF, expandera gruppen Läsning, och tryck MELLANSLAG på Webb användarnivå.

Du kan också välja en Virtuell markör användarnivå att bli aktiv för en specifik Webbplats. Från den Webbplats där du vill att användarnivån skall ändras, tryck INSERT+V för att öppna Snabbinställningar, och navigera till gruppen Anpassade Webbinställningar, och tryck MELLANSLAG på Användarnivå för att välja den användarnivå du vill använda för den aktuella platsen.

Varje användarnivå är förinställd för att erbjuda den mest optimala upplevelsen. Emellertid, precis som med Användarnivå tal, kan varje nivå anpassas ytterligare för att ge endast den information du vill höra. Som exempel, du kanske vill fortsätta använda standard medel användarnivå, men du kanske vill att JAWS skall annonsera några flera element som inte läses som standard på den här nivån.

För att anpassa en användarnivå, öppna Inställningscenter, expandera gruppen Web/HTML/PDF, expandera gruppen Läsning, och expandera gruppen Ställ in Webb användarnivå. Tryck sedan MELLANSLAG på den användarnivå du vill anpassa. En dialogruta öppnas och som innehåller en trädvy som visar dem strukturella elementen som kan annonseras av den Virtuella markören. Använd MELLANSLAG för att markera eller avmarkera ett element och välj sedan OK för att spara dina förändringar.

Talstöd på begäran

Tal på begäran är en ny funktion som låter dig begränsa hur mycket JAWS skall tala när du navigerar fönster och dokument eller utför andra aktioner genom att använda snabbtangenter. Som standard, när du använder tal på begäran, annonserar JAWS endast aktioner som är associerade med ett begränsat antal snabbtangenter. Dessutom, är museko och skriveko fortfarande tillgängliga, vilket låter JAWS läsa text som du pekar på med muspekaren och läsa tecken och ord då du skriver. Du kan snabbt skifta mellan Tal på begäran och Fullständigt talstöd med ett bekvämt kommando i skikt, eller även göra Tal på begäran till standard talläge när JAWS startas.

För JAWS användare som litar på punktskrift eller för användare av Fusion som kan se tillräckligt bra för att använda skärmen för att spåra fokus, kan för mycket tal bli överväldigande medan du navigerar med tangentbordet och musen. Emellertid, användare vill kanske fortfarande ha möjlighet att använda tal för att läsa när dem har flyttat till en plats på skärmen, eller bara kontrollera en fönstertitel, kolumnrubrik i en tabell eller kalkylark, eller även läsa tiden från Systemfältet. I båda dessa situationer, kan Tal på begäran vara väldigt användbart. Du kommer att märka att byta program med ALT+TABB eller använda PILTANGENTERNA för att flytta genom ett dokument är tyst. Talet triggas endast när du använder en begränsad uppsättning av läskommandon så som läsa aktuellt tecken, ord, rad, stycke, eller utföra en löpande läsning.

Skiktade kommandon för att skifta funktionen:

Som standard, återgår JAWS alltid till Fullständigt talstöd vid omstart efter dessa tangentkombinationer har använts. För att göra en permanent förändring av standardinställningen, gör följande:

  1. Tryck INSERT+F2, och välj Inställningscenter.
  2. Om du vill att förändringar endast skall användas för ett särskilt program, välj det från listan med program. I annat fall, tryck CTRL+SKIFT+D för att ladda JAWS standardinställningar.
  3. I trädvyn, öppna gruppen Talinställningar.
  4. Tryck MELLANSLAG på Talläge för att ändra standardvalet mellan Mindre tal eller Fullständigt talstöd. Fullständigt Talstöd är valt som standard.
  5. Tryck MELLANSLAG på inställningen Mindre tal för att ändra standardvalet mellan Tal tyst eller Tal på begäran. Tal på begäran är valt som standard.
  6. Öppna gruppen Tal på begäran inställningar.
  7. Om du inte vill att någon av snabbtangenterna för läsning skall tala när Tal på begäran är aktivt, använd MELLANSLAG för att avmarkera kryssrutan Tillåt läskommandon. Läskommandon läses som standard.
  8. Om JAWS Museko är aktiverat och du vill höra text då du flyttar musen med Tal på begäran aktiverat, använd MELLANSLAG för att markera kryssrutan Tillåt Museko. Den här kryssrutan är omarkerad som standard.
  9. Om JAWS Skriveko är satt på Tecken, Ord, eller Tecken och Ord och du vill höra vad du skriver med Tal på begäran aktivt, använd MELLANSLAG för att markera kryssrutan Tillåt Skriveko. Den här kryssrutan är omarkerad som standard.
  10. Välj OK för att spara förändringar och stänga Inställningscenter.

Läskommandon

Tabellerna nedanför listar dem förinställda läskommandon avsedda för Tal på begäran. Dessa omfattar kommandon tillgängliga i alla program liksom också kommandon specifika för Word, Excel, Outlook, och Skype.

    

Beskrivning

Kommando

Löpande Läsning

INSERT+PIL NER

Läs aktuellt tecken

NUMERISK 5

Läs aktuellt ord

INSERT+NUMERISK 5

Läs aktuell rad

INSERT+PIL UPP

Läs från början av aktuell rad till aktiv markör

INSERT+HOME

Läs från aktiv markör till slutet av aktuell rad

INSERT+PAGE UP

Läs aktuell mening

ALT+NUMERISK 5

Läs aktuellt stycke

CTRL+NUMERISK 5

Läs aktuell tabellcell

ALT+CTRL+NUMERISK 5

Läs ledtext för aktuell kontroll

INSERT+TABB

Läs fönstertitel

INSERT+T

Läs nedersta raden i fönstret

INSERT+PAGE DOWN

Läs översta raden i fönstret

INSERT+END

Läs markerad text

INSERT+SKIFT+PIL NER

Läs systemtid

INSERT+F12

Öka talhastighet och spara

ALT+CTRL+WINDOWSTangent+PAGE UP

Tillfälligt öka talhastighet (föregående sparad hastighet återställs när man växlar program)

ALT+CTRL+PAGE UP

Minska talhastighet och spara

ALT+CTRL+WINDOWSTangent+PAGE DOWN

Tillfälligt minska talhastighet (föregående sparad hastighet återställs när man växlar program)

ALT+CTRL+PAGE DOWN

Repetera senaste Skype notis

INSERT+MELLANSLAG följt av SKIFT+R

Begränsa aktuell markör

INSERT+R

Läs innehållet i dialogrutor

INSERT+B

Läs ord i sammanhang

INSERT+C

Säg aktuell åtkomsttangent

SKIFT+NUMERISK 5

Säg färg

INSERT+5

 

Beskrivning

Kommando

Läs konversationshistorik objekt

CTRL+1 till 0

 

Beskrivning

Kommando

Säg cell man navigerat till i formel

CTRL+NUMERISK 5

Säg inmatat meddelande för aktuell cell

CTRL+SKIFT+V

Läs aktuell rad

INSERT+SKIFT+PIL UPP

Läs från början av raden till aktuell cell

INSERT+SKIFT+HOME

Läs från aktuell cell till slutet av raden

INSERT+SKIFT+PAGE UP

Läs aktuell kolumn

CTRL+INSERT+PIL UPP

Läs från överst i kolumnen till aktuell cell

CTRL+INSERT+HOME

Läs från aktuell cell till nederst i kolumnen

CTRL+INSERT+PAGE UP

Säg koordinater för aktiv cell

INSERT+C

Säg formel

CTRL+INSERT+F2

Rapportera rutnät status

ALT+SKIFT+G

Läs radtotal

INSERT+DELETE

Läs kolumntotal

INSERT+ENTER

Läs kolumntitel

ALT+INSERT+SKIFT+C

Läs radtitel

ALT+INSERT+SKIFT+R

Säg koordinater för området med synliga celler

ALT+SKIFT+V

Läs cellkommentar

ALT+SKIFT+ä

Beskriv cellkant

ALT+SKIFT+B

Läs cell hyperlänk

ALT+SKIFT+H

Läs monitorceller

ALT+SKIFT+1 till 0

 

Beskrivning

Kommando

Skifta Snabbnavigeringstangenter

INSERT+Z

Läs felstavat och förslag

INSERT+F7

Läs rad och kolumn

INSERT+DELETE

Läs kolumntitel

ALT+INSERT+SKIFT+C

Läs radtitel

ALT+INSERT+SKIFT+R

Läs aktuell kolumn

ALT+WINDOWS+PUNKT

Läs aktuell rad

ALT+WINDOWSTangent+COMMA

Läs första cellen i kolumnen

INSERT+MELLANSLAG följt av T, och sedan ALT+1

Läs första cellen i raden

INSERT+MELLANSLAG följt av T, och sedan ALT+5

Läs fält

CTRL+INSERT+NUMERISK 5

Notera kommentar

ALT+SKIFT+ä

Notera fotnot

ALT+SKIFT+E

Notera version

CTRL+INSERT+R

Beskriv kant runt den för närvarande markerade texten

ALT+SKIFT+B

Säg språket som används

ALT+CTRL+A

 

Beskrivning

Kommando

Läs felstavat och förslag

INSERT+F7

Läs Outlook rubriker

ALT+1 till 0

Läs aktuell rad

ALT+WINDOWSTangent+NUMERISK 5

Läs aktuell kolumn

ALT+WINDOWS+PUNKT

Läs fält

CTRL+INSERT+NUMERISK 5

Skifta Snabbnavigeringstangenter

INSERT+Z

Notera Outlook informationsfält

CTRL+INSERT+I

Säg språket som används

ALT+CTRL+A

Skärmridå för extra hemlighållande

För extra hemlighållande, använd JAWS Skärmridå för att förhindra andra från att se vad du skriver eller läser genom att göra skärmen svart. Den här funktionen är tillgänglig i Windows 10 och Windows 8.

För att slå på Skärmridå, tryck INSERT+MELLANSLAG följt av tangenten PRINTSCREEN, eller trippelknacka med tre fingrar på en pekskärm. Alternativt, kan Skärmridå slås på eller av genom att använda Snabbinställningar (INSERT+V). Väl aktiverat, kan inte innehållet på din skärm längre ses. Skärmridå förblir aktivt tills den slås av igen, eller tills JAWS startas om. Skärmridå kan också slås av genom ett höger musklick.

Notera: Skärmridå är bara en funktion för hemlighållande och kommer inte att öka batteritiden på en bärbar dator eller läsplatta. Dessutom, Skärmridå är endast tillgängligt när endast JAWS körs. Det kan inte användas när Fusion körs, eller när JAWS körs tillsammans med ZoomText eller MAGic.

 

Inställning för "Dokument och Webbsidor läs automatiskt när dem har laddats" tillagt i Inställningscenter

Inställningen för att bestämma om JAWS automatiskt skall börja läsa när ett PDF dokument eller Webbsida har laddats har laggts till i Inställningscenter och Snabbinställningar. Tidigare var den här inställningen endast tillgänglig för användare som körde Fusion, men den har utökats för att bli tillgänglig för användare som endast kör JAWS.

Aktiverad, börjar JAWS automatiskt att läsa Webbsidor och PDF dokument när dem har laddats. Stäng av funktionen om du inte vill att JAWS automatiskt skall börja läsa. Att inaktivera den här inställningen är speciellt användbar om du använder JAWS tillsammans med skärmförstoringsprogram, eftersom fokus inte oväntat flyttas tillbaka till överst medan du använder musen för att navigera genom dokumentet.

Som standard, är den här inställningen på när endast JAWS körs och av när du använder Fusion eller FSReader.

Stöd för Microsoft mobila röster i Windows 10

JAWS fungerar nu med Microsoft mobila röster, ett nytt talsyntes användargränssnitt från Microsoft utvecklat för universella Windows plattformar. Om du kör JAWS i Windows 10, kommer en ny Microsoft Mobile röstprofil att visas i dialogrutan Röstinställningar och dialogrutan Välj en Röstprofil (CTRL+INSERT+S). Vilka röster som är tillgängliga, hänger ihop med det installerade Windows språket. För Engelska, är tre röster tillgängliga. Ytterligare röster kan läggas till genom nedladdningsbara språkpaket och som kan installeras genom Region och språkinställningar.

Uppdaterad Liblouis punktöversättning

JAWS 2018 innehåller den senaste versionen av den populära Liblouis punktöversättaren. Detta erbjuder våra användare dem senaste uppdateringarna för contracted och uncontracted Unified Engelsk punktskrift (UEB) översättning liksom också förbättringar för andra språktabeller.

Förbättringar i JAWS språkbyte

Om ett dokument eller Webbsida innehåller text på ett språk som skiljer sig från JAWS primära språk, kan JAWS automatiskt byta till det specifika språket om den för närvarande röstprofilen innehåller den rätta rösten och dokumentets författare har använt dem rätta taggarna för att indikera språkförändringen. Emellertid, dem flesta internationella versionerna av JAWS stänger av automatiskt språkbyte som standard, vilket kräver att användare manuellt byter röst för att matcha språket i dokumenttexten. När du byter språk manuellt, antingen genom att byta aktiv röstprofil eller använda dialogrutan Välj ett språk (CTRL+WINDOWSTangent+L), läser JAWS nu endast texten i dokumentet eller Webbsidan på det valda språket, men kommer att fortsätta läsa JAWS meddelanden, programmets menyer, och dialogrutor med det primära språket.

Som exempel, om du har en röstprofil som har Holländska satt som standardspråk och du byter till en Engelsk röst för att läsa en Engelsk Webbsida, kommer JAWS att läsa Den Engelska texten med den Engelska rösten, men kommer att fortsätta använda den Holländska rösten för att läsa JAWS meddelanden så som att notera länkar och rubriker.

Utökad akronym inkluderad när du bokstaverar ett ord

När man navigerar en Webbsida med den virtuella markören och du stöter på ord som innehåller en utökad akronym, och du trycker INSERT+NUMERISK 5 (CAPS LOCK+K) med Laptop layout) snabbt två gånger för att bokstavera det aktuella ordet läses nu också akronym eller förkortning.

Läs dialogrutor i moderna appar

När en dialogruta visas i ett skrivbordsprogram, kan du trycka INSERT+B för att få JAWS att läsa hela innehållet i dialogrutan. Nu fungerar det här kommandot också i moderna appar så som E-post, Store, och Edge för att läsa innehållet i olika popup dialogrutor.

Enhancements in JAWS 2018.1808.10 (August 2018)


The following is a list of improvements made in JAWS 2018 between the July 2018 update and the August 2018 update.

To download the latest release, visit the Downloads web page. You must be logged on as an administrator to install this software.


Skype


Skype now offers three options on Windows 10.
1.You can continue using Skype Classic which is version 7 and works very well with JAWS. Note that Skype Classic is expected to be retired at some point not yet known.
2.You can download and install the new Desktop version 8, which is now supported in this latest JAWS 2018 August update. See details below.
3.You can install the Universal App from the Microsoft Store. However, this is the least accessible at this time and we recommend you install Skype 7 or 8 for the best support.

For users moving to Skype 8, please be certain to download the version referred to as "Skype for Windows" which works well on Windows 10. Note that the Universal App we are not recommending is referred to as "Skype for Windows 10".

For those using Skype version 8, we have added some additional keystrokes to help with navigation since these options are not offered in Skype. These commands are:
•Move to the chat entry field: CTRL+INSERT+E
•Move to the chat history list: CTRL+INSERT+Y
•Move to the conversations list: CTRL+INSERT+N

You can also use the JAWS command INSERT+W while focused on Skype for a list of most of the keyboard commands you would want to know when using Skype. For a full list from Microsoft, please visit the Skype Hotkeys Web Page.


Tip: You can assign a keystroke such as ALT+CTRL+S to the Skype icon on the Desktop to quickly open Skype to answer an incoming call. If you are in another application and you receive an incoming call alert, you can press your shortcut keystroke to open Skype, press INSERT+UP ARROW or INSERT+TAB to read the caller information, and then press CTRL+SHIFT+P or use TAB to choose Answer or Decline.

Other Changes
•Resolved an issue in Excel from Office 365 where JAWS was not correctly reading the contents of cells after pressing F2 to edit.
•If Contracted Braille Input is enabled, resolved an issue where various JAWS and Windows commands were not working as expected when performed from a braille display such as the Focus Blue.
•Resolved a reported issue with the text of links in the JAWS Virtual Viewer not being shown on the braille display if status cells were turned off.
•Addressed a reported issue where the Amazon Kindle app would stop working when attempting to read tables in certain books.
•When configuring the High, Medium, or Low web verbosity levels in Settings Center, the start and end announcements for regions can now be turned off or on in Edge.
•Addressed visual tracking issues with JAWS and Fusion when navigating web pages in Firefox 60 and later using the ARROW keys and Navigation Quick Keys.
•A customer reported that JAWS would unexpectedly stop speaking while navigating a particular document in Word. This is now fixed.
•When using the INSERT+SHIFT+R or WINDOWS+SEMICOLON commands in word to list revisions or display revisions in the Virtual Viewer, if the document contains a lot of revisions, JAWS now plays a sound every few seconds as the list is being built. After 30 seconds, if all revisions have not yet been found, JAWS plays a different tone, and only the revisions found up to that point are displayed.
•Resolved an issue where JAWS could sometimes close unexpectedly while reading an Outlook message using Say All.
•JAWS now includes a Turkish language braille table which can be selected in the Computer Braille Tables dialog box in Settings Center.
•Corrected the pronunciation of some symbols in the French version of JAWS.
 

Enhancements in JAWS 2018.1807.8 (July 2018)


The following is a list of improvements made in JAWS 2018 between the May 2018 update and the July 2018 update.


JAWS


•The ALT+SHIFT+ARROW keystrokes to move the mouse pointer now only work when the JAWS Cursor is active. Otherwise, these commands perform their application-specific function. For instance, the ALT+SHIFT+UP or DOWN ARROW keys are used to reorder notebook/section/page lists in OneNote.
•Added updated scripts provided by Corel for WordPerfect Office X9.
•Made additional changes requested by Foxit for their PhantomPDF software including the ability for JAWS to begin reading automatically once the PDF document is loaded.
•Resolved issues with a JAWS repair not working as expected for some users.


Microsoft Office


•Addressed reported issues with JAWS becoming sluggish while navigating certain forms created in Word.
•Addressed issues with JAWS not properly announcing content controls in unprotected Word documents such as forms or templates.
•JAWS now detects inline images in Word.
•Addressed an issue with JAWS not reading as expected when spell checking a document in Word (build 9020 and later).
•In Word (build 9020 or later), when pressing the APPLICATIONS key on a misspelled word and then choosing "See More", resolved an issue where JAWS focus was not moving to the correct pane.
•Addressed a reported issue in Word where you could not move past an equation in a table using the TAB key.
•When F1 is pressed in Word to open Help, addressed a customer reported issue where you could not read the help content using the ARROW keys as expected.
•Resolved an issue with Outlook closing unexpectedly when opening certain messages with JAWS running.
•Resolved an issue with the JAWS tutor help messages for buttons in the Outlook Preview Pane.
•Addressed an issue for a customer using the iManage FileSite plugin with Outlook where JAWS was not reading items in certain folders.
•If an object on a PowerPoint slide contains SmartArt, pressing INSERT+F1 to display screen-sensitive help will now also include the full shape description.
•When pressing CTRL+ENTER in PowerPoint to insert a slide, resolved an issue where JAWS was not indicating that you were on a new slide.
•Resolved a reported issue with JAWS becoming sluggish while navigating a particular spreadsheet in Excel.
•Resolved an issue in Excel where the function autosuggest, cell autocomplete, and data validation lists were not working as expected with speech or braille.


Web Browsers


•When using Navigation Quick Keys in Edge to move to various elements including buttons, lists, and tables, resolved an issue where the Virtual Cursor was not always being placed at the beginning of the element as expected.
•When navigating by character in Edge and you encounter a button, JAWS now indicates when you enter and leave the button element if it supports navigation by character.
•Improved navigating lists containing links in Edge.
•JAWS now correctly identifies Same Page and MailTo links in Firefox 60 and later.
•Resolved issues with opening a context menu using the APPLICATIONS key or Right Mouse Click not working as expected in Firefox 60.
•In Firefox, resolved an issue where it was not possible to activate a link containing a heading.
•JAWS now supports the <ins> and <del> HTML tags in ContentEditable elements in Google Chrome. These tags can be used to indicate revisions in an edit field.
•JAWS now supports the <meter> HTML tag in Chrome which defines a scale or measurement within a known range, or a fractional value.
•Added support for the ARIA-roledescription property in Firefox and Chrome.
•Addressed an issue with Internet Explorer reported by the Social Security Administration where some radio button groups were being announced twice by JAWS.
•Unlabeled forms are no longer included in region navigation using the R and SHIFT+R Navigation Quick Keys. In addition, the start of end of unlabeled form regions is no longer announced as you navigate using the ARROW keys.
•The start and end announcements for document and application regions are now off by default at all web verbosity levels. In addition, the start and end of frame elements is only announced by default when JAWS is set to High web verbosity. To further customize what is spoken, open Settings Center, search for "web verbosity", and then choose Configure Verbosity Levels. You can then choose to customize the High, Medium, or Low verbosity level.
•If the start and end announcements for regions are turned off in the currently selected web verbosity level in Settings Center, the R, SHIFT+R, O, and SHIFT+O Navigation Quick Keys will now continue to move to the next or previous region or article on a web page.

 

Windows 10


If you have added additional Windows languages, you can now use JAWS to select a keyboard language from the Logon screen.
•Resolved an issue where the calculator display field could sometimes double speak when gaining focus.
•Resolved an issue where JAWS would only announce the first Windows notification displayed after JAWS first started. Subsequent notifications should now be announced.
•Resolved an intermittent issue where JAWS was not reading as expected at the Windows command

 

Enhancements in JAWS 2018.1805.33 (May 2018)


The following is a list of improvements made in JAWS 2018 between the April 2018 update and the May 2018 update.

To download the latest release, visit the Downloads web page. You must be logged on as an administrator to install this software.


JAWS

 

•The Liblouis braille translator used in JAWS has been updated to version 3.5 as there are several enhancements to contracted braille input and output for several languages including French and Dutch. Note that version 3.3 is still selected by default. To switch to 3.5, open Settings center, search for "translator", and then select Liblouis 3.5.0 from the Grade 2 Translator combo box.
•When starting JAWS over a Remote Desktop connection, resolved a reported issue where an error message was displayed about the accessibility driver not being installed.
•Addressed a reported issue with the UPS Tracking Research It lookup source not displaying information even if a valid tracking number was entered.
•Resolved a reported issue with a "Results Viewer timed out" message being displayed when attempting to use the Stock Quotes Research It lookup source.
•When using Fusion or running JAWS together with ZoomText, addressed an issue where the focus rectangle was not working correctly when reading with Say All (INSERT+DOWN ARROW) in Outlook or Word.
•Addressed a reported issue where JAWS was unexpectedly restarting in some situations.
•Made changes requested by Foxit to enable JAWS to work with an accessible version of PhantomPDF (coming soon).
•Addressed several issues reported by Cerner Corporation including: JAWS not reading list boxes correctly in some situations, addition of JAWS settings files for applications used by Cerner, the ability to have JAWS interrupt speech and immediately begin reading a newly open dialog box, and JAWS speaking the control type for links twice in some applications.
•If the "Use Accessibility Driver for Screen Capture" option in Settings is cleared, resolved a reported issue where JAWS was not working correctly with the Zoom Conference Client.
•Resolved an issue where JAWS was not reading the selected item in certain types of edit combo boxes.
•Resolved an issue where the Currency Conversion, Wikipedia, and Wiktionary Research It lookup sources were not working as expected in the German version of JAWS.

 

Microsoft Office

•Resolved issues in Excel where JAWS would become sluggish after entering content into a cell, when editing a cell, or when closing Excel after entering content.
•Addressed reported issues with Excel where speech would unexpectedly stop working while navigating the spreadsheet or if ALT+TAB was pressed while editing a cell.
•If you move focus to a cell containing a formula, JAWS now announces if the formula contains an error along with the Excel keystroke to open the error context menu.
•Resolved sluggishness issues when using JAWS with Excel 2010.
•Resolved issues in Word where math equations and bibliography information inside table cells were not being read as expected.
•When editing an object in PowerPoint, resolved an issue where JAWS would not speak or display anything in braille as you typed.
•Resolved an issue where JAWS was not indicating focus moved to a table in Word in some instances when using the T and SHIFT+T Navigation Quick Keys.
•Resolved an issue with JAWS not reliably indicating images and text boxes inserted into a Word document.
•When pressing ENTER on an object in PowerPoint to edit, resolved an issue where you had to first press an ARROW key before JAWS would announce any text or show it in braille.

 

Web Browsers

•Improved JAWS performance and stability with Firefox 60 and later.
•Addressed an issue when using ALT+DOWN ARROW and ALT+UP ARROW to expand or collapse combo boxes in Firefox 60.
•Resolved reading math content in Firefox 60.
•In Firefox 60, JAWS now properly places focus on the address bar when opening a new tab with CTRL+T.
•Performance improvements in Firefox 60 when using Say All (INSERT+DOWN ARROW).
•Resolved reading the page address in Firefox 60 with the JAWS command INSERT+A.
•In Firefox 60, JAWS now properly accesses text displayed when toggling buttons that include the aria-hidden attribute.
•JAWS focus now moves to the correct location on web pages in Firefox 60 that contain an anchor in the page address.
•Addressed issues where the about:config page was not usable with JAWS in Firefox 60. This page allows users to customize more advanced options.
•Addressed an issue for Bloomberg where JAWS was not reading live region updates in their Chat application.
•While navigating with LEFT or RIGHT ARROW in Edge, resolved an issue where JAWS was not reading buttons as expected.
•Resolved an issue in Edge where JAWS was not indicating headings or edit fields inside tables when using the JAWS table reading commands (ALT+CTRL+ARROW keys) or the Table Layer (INSERT+SPACEBAR, T).
•Resolved an issue where extraneous speech was heard in some forms in Internet Explorer when moving focus into the first field.
•JAWS now supports editable paragraphs in Chrome.
•Addressed issues with JAWS not always correctly reading labels on date picker controls.
•Resolved an issue where JAWS was double speaking live region updates in applications that use Chrome as an embedded web browser.
•Improved JAWS responsiveness when navigating very large combo boxes.
 

Windows 10

•In the Windows 10 Calculator, you can now press CTRL+INSERT+E or E CHORD from a braille display to have JAWS announce the expression in Standard, Scientific, and Programmer modes. The expression is the portion of an on-going calculation which is not present in the results display field.
 

Enhancements in JAWS 2018.1804.26 (April 2018)

The following is a list of improvements made in JAWS 2018 between the March 2018 update and the April 2018 update.

JAWS

Microsoft Office

Web Browsers

Windows 10

Enhancements in JAWS 2018.1803.24 (March 2018)

The following is a list of improvements made in JAWS 2018 between the February 2018 update and the March 2018 update.

JAWS

Amazon Kindle for PC

Microsoft Office

Web Browsers

Windows 10

Enhancements in JAWS 2018.1802.78 (February 2018)

The following is a list of improvements made in JAWS 2018 between the December 2017 update and the February 2018 update.

JAWS

• When you open an inaccessible PDF file in Adobe Reader which normally just reports: "Empty Document", JAWS now displays a dialog box asking if you want to perform OCR directly on the file.

Choose Yes to have JAWS recognize the image and display the text in the Results Viewer or choose No to close the dialog box without performing OCR.

This is the same as using the layered command INSERT+SPACEBAR, O, D to OCR a document.

We are now proactively offering this for all JAWS and Fusion users when we recognize that scanned PDF files have been opened in Acrobat Reader.

• When you press INSERT+SPACEBAR followed by QUESTION MARK for help with layered commands, the list of keystrokes is now displayed in the Results Viewer to make them easier to review.

• You can now press Right Shift+DOTS 1-2-3-7 from a Focus braille display to toggle the JAWS Screen Shade feature.

• The commands to read the next or previous word (CTRL+RIGHT ARROW and CTRL+LEFT ARROW) will now continue to speak when Speech On Demand is active.

Note that due to the way keystrokes are handled in Microsoft Office applications, these commands will continue to remain silent in Word documents and when editing Outlook messages.

 In addition, speech is now available in Keyboard Help (INSERT+1).

• Resolved an issue with the INSERT+B command not reading the contents of certain dialog boxes if Speech On Demand was enabled.

• If Speech On Demand is active, resolved an issue where pressing ALT+CTRL+NUM PAD 5 to read the current table cell was not working.

• The Convenient OCR item located in the JAWS Utilities menu has been renamed to OCR Options.

• Resolved a customer reported issue with the Stock Quotes Research It lookup source not returning results as expected.

• Addressed an issue with the Convert Currency Research It lookup source in the Spanish version of JAWS not returning any results.

• When navigating the Outlook calendar in Month view, resolved a customer reported issue where Vocalizer Expressive voices were saying "comma" before each

date.

• Resolved sluggishness issues with the Customize Outlook Message List dialog box accessed from the Run JAWS Manager dialog box (INSERT+F2) while focused

in an Outlook message folder.

• Addressed JAWS visual highlighting issues in Windows 7 for a custom set of Office scripts distributed by Papenmeier.

Google Docs and Sheets

• Improved JAWS performance with Google Docs when Braille support is disabled. While you will find that JAWS is now more responsive even when Braille mode is off,

we still recommend that you enable Braille support even if you do not use a braille display to get the best overall experience with navigating and editing documents.

For instance, moving by character, word, and line is much more reliable, and you can also use the JAWS table reading commands for easier navigation of tables.

If you need JAWS to announce certain document features such as footnotes, endnotes, or comments, you will need to turn off Braille support at this time to access this information.

To toggle Braille support on or off, press ALT+SHIFT+A to open the Accessibility menu, open the Settings submenu, and press ENTER on Enable Braille support.

• JAWS now supports Google's new Braille Mode in Google Sheets. When Braille Mode is enabled in Google Sheets, you will be able to read the current row of cells on the braille

display and press a Cursor Router button over a cell to move focus to it. The coordinates, cell headers, and cell data are shown for the current cell,

with the content of surrounding cells also displayed but separated from each other by a | character.

Microsoft Office

• Addressed an issue with Outlook closing unexpectedly when opening certain messages.

• Resolved an issue with JAWS not reading as expected in the Insert Item dialog box which is displayed when you choose Outlook Item from the Insert tab when composing a message.

• Resolved an issue where JAWS was sometimes saying "0 items" when focused returned to the inbox after closing or deleting a message.

• Addressed reported issues in Outlook with JAWS becoming less responsive under certain circumstances when composing a message.

• Addressed issues with reviewing attendee information when creating a meeting request in Outlook.

• When pressing F2 to edit a cell containing a formula, resolved an issue in the latest updates to Excel 365 where JAWS was not speaking the formula when navigating using the ARROW keys.

• When you first start the Spellchecker in Word 365, resolved an issue where JAWS would sometimes not announce the misspelled word and suggestion.

• Resolved an issue where JAWS was not always announcing position information as expected in some combo boxes in Word forms.

• If focused on the Thumbnails tab in a PowerPoint 365 presentation, resolved an issue where JAWS was incorrectly speaking tutor messages while navigating through slides.

• In PowerPoint 365, JAWS now indicates the new slide when inserting a slide into a presentation.

Web Browsers

• Addressed issues for Bloomberg to help both JAWS and Fusion work with Chromium in the Bloomberg Terminal and Bloomberg Chat application without the need for further customer adjustments.

• The braille cursor now tracks correctly when navigating by character or word through the text of headings on web pages. You can also now move through headings using Cursor Routers.

• Improved JAWS announcements of form field labels used inside of a live region.

• JAWS now properly indicates table cells that use the aria-label and aria-labelled by attributes.

• Resolved multiple issues with navigating combo boxes in Chrome.

• Improved JAWS announcements of live region updates in Chrome.

• When typing in the Chrome address bar, resolved an issue where JAWS was repeating all of the text that was typed in addition to announcing auto-complete info.

• When using UP or DOWN ARROW on the Chrome address bar to navigate the list of suggested web sites, resolved an issue where JAWS was not announcing the currently selected item.

• Resolved a reported issue with Chrome where changes in page content were not always being detected by JAWS in some situations until INSERT+ESC was pressed to manually refresh the virtual buffer.

Windows 10

• Resolved reported issues with navigating and editing text in the Windows Mail and Sticky Notes apps.

• Improved speech and braille navigation of combo boxes in the Windows Settings app (WINDOWS Key+I).

• Added JAWS support for the Windows Feedback Hub app.

• JAWS now reliably announces and displays in braille the Windows Defender progress bar when performing a system scan.

• Addressed an issue with the INSERT+B command not reading as expected on the Logon screen.

Enhancements in JAWS 2018.1712.10 (December 2017)

The following is a list of improvements made between the initial JAWS 2018 release and the December 2017 update.

Screen Shade for Additional Privacy

For additional privacy, use the JAWS Screen Shade to prevent others from seeing what you are typing or reading by turning the screen black.

This feature is available in Windows 10 and Windows 8. To turn on the Screen Shade, press INSERT+SPACEBAR followed by the PRINTSCREEN key,

or triple tap with three fingers on a touch screen. Alternatively, Screen Shade can be toggled on or off using Quick Settings (INSERT+V).

Once enabled, the contents of your screen can no longer be seen. The Screen Shade remains active until toggled back off, or JAWS is restarted.

Screen Shade can also be turned off by doing a right mouse click.

Note: Screen Shade is strictly a privacy feature and will not increase the battery life on a laptop or tablet. Additionally, Screen Shade is only available when JAWS is running by itself.

It cannot be used when running Fusion, or when running JAWS together with ZoomText or MAGic.

Speech On Demand

Speech On Demand is a feature that allows you to limit the amount of JAWS speech you hear as you navigate windows and documents or perform other actions using hot keys.

By default, when using Speech On Demand, JAWS only announces actions that are associated with a limited set of hot keys. In addition, mouse echo and typing echo are still available,

which allows JAWS to read text that you point to with the mouse pointer and speak characters and words as you type. You can quickly toggle between Speech On Demand and full speech using a convenient layered command,

or even make Speech On Demand the default speech mode when JAWS starts.

For JAWS users who rely heavily on Braille or for users of Fusion that can see well enough to use the screen for tracking focus, too much speech can be overwhelming while navigating using the keyboard and mouse.

However, users still want to be able to use speech to read once they have moved to a location on the screen, or just checking a Window Title, column heading in a table or spread sheet, or even reading the time from the System tray. In both these situations,

Speech On Demand can be very helpful. You will find that switching applications with ALT+TAB or using ARROW keys to move through a document are silenced.

Speech is only triggered when using a limited set of reading commands such as speaking the current character, word, line, paragraph, or doing a Say All.

Layered commands to toggle the feature:

• Press INSERT+SPACEBAR followed by S to toggle the speech mode between Full Speech and either Speech On Demand (the default) or Mute speech.

Focus braille display users can also press RIGHT SHIFT+M (DOTS 1-3-4) to toggle between Speech On Demand and Full Speech.

Press INSERT+SPACEBAR followed by SHIFT+S while Full Speech is disabled to toggle between Speech On Demand and Mute speech.

By default, JAWS always returns to Full Speech when restarted after these keystrokes have been used. To make permanent changes to the default settings, do the following:

1. Press INSERT+F2, and select Settings Center.

2. If you want changes to only apply to a particular application, select it from the Application list. Otherwise, press CTRL+SHIFT+D to load the default settings file.

3. In the tree view, expand the Speech Options group.

4. Press the SPACEBAR on Speech Mode to change the default choice between Less Speech or Full Speech. Full Speech is selected by default.

5. Press the SPACEBAR on Less Speech Options to change the default choice between Mute Speech or Speech On Demand. Speech On Demand is selected by default.

6. Expand the Speech On Demand Options group.

7. If you do not want any reading hot keys to speak with Speech On Demand active, use the SPACEBAR to clear the Allow Reading Commands check box. Reading commands are spoken by default.

8. If JAWS Mouse Echo is enabled and you want to hear text as you move the mouse with Speech On Demand active, use the SPACEBAR to select the Allow Mouse Echo checkbox. This checkbox is cleared by default.

9. If JAWS Typing Echo is set to Characters, Words, or Characters and Words and you want to hear what you are typing with Speech On Demand active,

use the SPACEBAR to select the Allow Typing Echo check box. This checkbox is cleared by default.

10. Choose OK to save your changes and close Settings Center.

See the What's New topic in the JAWS Help for a complete list of the preset designated reading commands available in Speech On Demand.

JAWS

• When JAWS is configured to start at the login screen and after logon, addressed an issue in the Windows 10 Fall Creators' update where JAWS was not working as expected if the "Use my sign in info to automatically finish setting up my device after update or restart" option is enabled.

• Resolved an issue where the Password field on the Windows 10 logon screen was being announced multiple times.

• Resolved an issue where JAWS was blocking the Windows shut down in the Fall Creators' update.

• If Smart Navigation is set to Controls or Controls and Tables, which offers a more efficient way to navigate in web-based applications by treating most controls as a single unit when navigating by character or word,

headings are no longer treated as a single navigation unit. This allows you to review the contents of the heading using LEFT or RIGHT ARROW and CTRL+LEFT or CTRL+RIGHT ARROW as well as select text just like in paragraphs.

Smart Navigation is off by default and can be configured through the Startup Wizard located in the JAWS Help menu, or toggled by pressing INSERT+X.

• JAWS no longer says "cell" when reading the current line in a table with Smart Navigation set to Controls or Controls and Tables. You will now hear a slight pause to indicate a cell break.

• Addressed a customer reported issue with the USPS Tracking Research It Lookup source not displaying results for a tracking number as expected.

• Due to major changes with the WebMD website, the Health search on WebMD Research It lookup source has been removed as it can no longer search and retrieve results from this service.

• Resolved an issue where pressing INSERT+A twice quickly in the Windows 10 File Explorer was not displaying the contents of the address bar in the Virtual Viewer as expected.

• Resolved issues with JAWS not reading correctly in a Windows 10 Command Prompt window.

• JAWS now announces the All Day check box when creating a new appointment in the Windows 10 calendar.

• Resolved multiple issues with using JAWS with the Windows 10 Calculator in the Fall Creators' update.

• If a Korean Vocalizer Expressive Voice is installed, resolved a customer reported issue where JAWS was not automatically switching to the Korean voice on a web page containing Korean content.

• Added a new Eco Braille display driver provided by ONCE in Spain.

• Addressed issues with a couple Research It lookup sources in the French version of JAWS not displaying results as expected.

Kindle for PC

• Amazon Kindle books can contain links to other parts of the book or to other content on the web. JAWS now indicates when text is a link and allows you to press ENTER or the SPACEBAR to activate the link.

Microsoft Office

• Addressed an issue where JAWS was not announcing auto-complete information when typing email addresses in the Windows 10 Fall Creators' update of Outlook 365.

• When typing a name in the header fields of a message in Outlook 365, JAWS now plays a sound to indicate when the auto-complete list opens and closes.

While the list is open, UP and DOWN ARROW navigates the auto-complete suggestions and pressing INSERT+UP ARROW now reads the currrently selected name and email address.

• When using DOWN ARROW to move through a Word document containing graphics, addressed a customer reported issue where JAWS was not always consistently indicating when focus moved to a graphic.

• When using AutoSum in Excel 365, addressed a customer reported issue where JAWS was not automatically reading the default range when pressing ALT+EQUALS.

• If the virtual ribbon is active, resolved a customer reported issue where various split buttons were not being displayed when navigating Office ribbons.

• Resolved an issue in Outlook 365 when in the "To:" field and trying to type in addresses for your message.

Web Browsers

• Continued improvements to JAWS performance with Edge. These include addressing issues with JAWS not always indicating headings and links on various pages as well as adding support for automatically announcing notifications such as when you download a file.

• If you switch to the JAWS application window from Edge, resolved a customer reported issue where you could not access any JAWS options.

• Addressed an issue with JAWS losing the current position on a web page in Chrome when switching to another application and then back.

• Addressed a customer reported issue where JAWS was not reading as expected when navigating a parrticular ARIA menu.

• JAWS no longer incorrectly turns on Forms Mode when a toggle button is activated, even if Forms Mode is set to Manual.

• When selecting and copying text from a web page in Internet Explorer for pasting into another application, resolved an issue where the wrong text was sometimes being pasted.

• Resolved an issue where JAWS was not identifying combo boxes as expected in Chrome.

• Resolved an issue in Chrome where JAWS was saying "clickable" even on areas of a page that did not contain links.

• Resolved a customer reported issue with a web page that displays math content using role="math" not being displayed correctly in braille.

 

Senast uppdaterat 28 September 2018


Stäng fönster