Textruta:  
 
Nu är den här: JAWS 8.0.3072.
 
Så är då Jaws 8.0.3072, klar.
Den här versionen av Jaws är fullt kompatibel med Windows Vista SP1.
 
Man kan installera den här versionen ovanpå Jaws 8.0.2173, utan att det stöter på några problem.
Om man har aktiverat sin Jaws 8.02, så krävs ingen ytterligare aktivering då man installerar Jaws 8.03.
 
Det tillkommer inga nya funktioner eller finesser i den här versionen av Jaws.
Det är endast ett 90-tal filer som skiljer den här versionen från den tidigare Jaws 8.02. Så det har tagit en rekordkort tid för översättandet av den här versionen.
 
Om man idag kör med Windows 2000, eller Windows XP, är det inte nödvändigt att installera den här versionen.
 
Varför då den här versionen av Jaws 8.03?
Jo! Microsoft släppte den 14 April ut sin mycket omtalade uppdatering Service Pack 1 för Windows Vista.
Det har visat sig att Microsoft har gjort så stora förändringar i själva kärnan av Windows Vista, så att Freedom Scientific JAWS 8.02, helt eller delvis slutade att fungera om man använde en ILM-licens.
Om man däremot använder en så kallad Dongle licens, då kommer Jaws 8.02 att fungera med Windows Vista SP1.
 
Freedom Scientific fick hastigt och lustigt skapa en ny version av Jaws 8, där man främst modifierade licensieringen, avkänningen av en redan installerad ILM-licens, samt de flesta av de körbara Exe-filerna.
Det är som sagt endast ett 90 tal filer som på något vis har ändrats. Så det mesta av filerna från Jaws 8.02, har kunnat användas.
 
 
Åter Startsida