Vad är nytt i MAGic 13.1

MAGic 13.1 erbjuder flera nya funktioner och förbättringar som beskrivs på den här sidan. För att få veta mera, läs hela Vad är Nytt eller tryck INSERT+F6 för att öppna en lista med rubriker och gå sedan direkt till önskat avsnitt. För en lista med buggfixar i den senaste MAGic utgåvan, vänligen besök What's New in MAGic på Freedom Scientific Webbsida.

Stöd för Microsoft Office 2016

MAGic 13.1 har nu stöd för Microsoft Office 2016.

Stöd för Windows 8.1 och Windows 10

MAGic 13 eller senare, kan nu köras på Windows 8.1 och Windows 10 datorer.  Alla MAGic funktioner du brukar använda i Windows 7 är nu tillgängliga i Windows 8.1 eller senare.

Övergångsanimering

Övergångsanimering producerar en kontinuerlig mjuk rörelse på skärmen när du ändrar förstoringsnivå, flyttar fokus mellan objekt, eller när du flyttar till början av en ny rad eller kolumn medan du läser med Löpande läsning. Detta eliminerar dem plötsliga hopp som ofta kan ses när dessa åtgärder utförs.

För att snabbt se denna funktion i arbete, använd växlingsknappen 1x för att byta mellan den aktuella förstoringsnivån och 1x förstoring.

Det finns tre typer av animeringar: Förstoring, fokus, och Löpande läsning. Du kan göra oberoende justeringar av någon animeringshastighet, eller inaktivera någon animering genom att använda objekten i dialogrutan Visa. Övergångsanimering är endast tillgängligt för Windows 8.1 eller senare.

Textvisaren

Textvisaren™ är ett rektangulärt fönster som visar ´en kontinuerlig rad med text längs överkanten eller nederkanten av din skärm. Den erbjuder tydlighet och underlättar läsningen genom att låta dig arbeta i ett live-program medan du hänvisas till normaliserad text i textvisarens fönster. Du kontrollerar textformatering (teckensnitt och färg) som visas i fönstret så det är lättare för dig att läsa dokument, e-post, Webbsidor, och mycket mera. Detta är väldigt användbart när du träffar på text som är svår att läsa beroende på dess formatering, varierande textstorlek, och kontrasterande färger i programmet.

Textvisaren eliminerar behovet av att justera förstoringsnivån på skärmen när du försöker följa med vad MAGic läser. Detta är särskilt användbart när du läser med löpande läsning. Textvisaren erbjuder också lätt höger och vänster radpannorering med snabbtangenterna MAGicTangent+CTRL+PIL HÖGER och MAGicTangent+CTRL+PIL VÄNSTER .

Texten som visas i Textvisarens fönster följer din navigering i Windows. Som exempel, om markören flyttas, visas texten vid markörens position i Textvisarens fönster. På samma vis, om du navigerar med musen, visas den text som kommer i kontakt med musen, i Textvisarens fönster. Även om Textvisaren kan placeras i överkant eller nederkant av din skärm, skymmer den inte någon del av skärmen. Du har fortfarande möjlighet att se allting som visas på din skärm. För ytterligare information, hänvisas du till Läsning med Textvisaren.

För att slå på eller av Textvisaren, tryck MAGicTangent+CTRL+V.

Nya förstoringsnivåer

Nu erbjuder MAGic flera stegvis ökande förstoringsnivåer mellan 2x och 4x, vilket gör mera av skärmen tillgänglig vid komfortabel läsnivå för användare som arbetar i området 1x till 4x förstoring. Nya högnivå förstoringsnivåer har också laggts till med en förstoringsnivå per steg hela vägen upp till 60x förstoring. Du kan välja mellan följande förstoringsnivåer:

Muskant färg

Ett vanligt problem när man använder förstoringsprogram och inverterade skärmfärger har alltid varit att musens kant blir dåld i mörka bakgrunder.

MAGic gör det nu möjligt att ändra kantfärgen på muspekaren, vilket gör den synlig också på inverterade färgade eller mörka bakgrunder. Detta som tillägg till musanpassningar, gör det lättare att hitta och se musen mot dem aktuella färganpassningarna på skärmen. För ytterligare information, hänvisas du till

Vocalizer Expressive talsyntes

MAGic stödjer Vocalizer Expressive röster från Nuance Communications. Dessa nya rösterna fungerar uteslutande med MAGic 13 eller senare och JAWS 15 eller senare. Vocalizer Expressive tillhandahåller många fördelar så som tonhöjdskontroll, så du lättare kan identifiera versala tecken, förbättrat utförande, speciellt i områden med latent tillstånd och talkvalitet, liksom också stöd för ett brett urval av språk.

För att ladda ner dessa röster, besök Webbsidan Vocalizer Expressive Voices. Om MAGic 13 redan är installerad, kan du också öppna Webbsidan genom att trycka ALT+A, välja hjälpmenyn, och sedan flera röster. Varje röst kan laddas ner som high premium eller premium. High premium rösterna är stora filer, men erbjuder den högsta ljudkvaliteten. Premium rösterna erbjuder väldigt god talkvalitet och en mindre filstorlek. Både high premium och premium versionerna av en röst kan installeras på samma dator så att de kan jämföras. Efter installation av en röst, kommer enVocalizer Expressive profil att läggas till i listan med MAGic röstprofiler.

Om du har JAWS på din dator, och du tidigare har installerat Vocalizer Expressive röster, behöver du inte installera dessa igen för MAGic. Byt bara till röstprofilen Vocalizer Expressive i MAGic.

Förbättrat språkstöd i röstprofiler

Dialogrutan Röstinställningar har modifierats för att göra det möjligt för dig att konfigurera individuella inställningar för varje tillgängligt språk i samma röstprofil.

En röstprofil består av inställningar för talsyntesen, språk, röst, och andra talobjekt som definierar hur MAGic talar. Traditionellt har användare av MAGic skapat specifika språk röstprofiler, tillsammans med uppgiftsspecifika profiler så som profiler för kontrolläsning, nöjesläsning, och höghastighetsläsning. Med början i MAGic 13, kan nu enskilda profiler innehålla inställningarna för flera språk, som tillåter användare att ha en enskild uppgiftsspecifik profil som fungerar oberoende av språket dem byter till.

Som exempel, om en person talar Engelska, Spanska, och Franska, kan dem skapa en enda "kontrolläsning" profil. Med talet satt till Engelska, kunde dem slå på annonsering av alla skiljetecken och sätta talhastigheten till lite långsammare än den normala läshastigheten. Sedan kunde dem byta språk till Spanska, välja önskad röst, och göra förändringar av skiljetecken och läshastigheten. Efter det, kunde dem göra samma sak för Franska och spara sin profil med "kontrolläsning" som namn. Denna röstprofil för kontrolläsning kan nu användas oberoende om rösten har satts till Engelska, Franska, eller Spanska.

Som i tidigare versioner av MAGic, kan du sätta profiler att automatiskt användas när du går in i specifika program. Som exempel, du kanske vill att en profil som endast sätter skiljetecken till "Alla" när ditt fokus är i ett kodingprogram skall användas.

Slutligen, du kan nu också manuellt byta till något annat språk i den aktuella profilen genom att använda dialogrutan Välj ett språk (CTRL+WINDOWSTangent+L). Detta visar en lista med alla för närvarande tillgängliga språken. Välj det språk du vill använda, och MAGic byter sedan till det och använder lämpliga inställningar du angav i dialogrutan Röstinställningar. Det valda språket kommer att förbli aktivt tills du byter till en annan profil, eller trycker CTRL+WINDOWSTangent+L igen för att byta språk.

Textavrundande effekt i Windows 8.1

Textavrundning kompenserar för trappstegseffekten som uppstår då skärmobjekt blir blockiga och pixlade när förstoringen ökas.

När du aktiverar textavrundning i Windows 8.1 eller senare, kan du lägga på en extra visuell förstärkning, känd som en avrundande effekt. Dessa olika effekter producerar en bättre återgivning av rena färger för att förbättra kanterna på bokstäver, göra text lättare att läsa, tillsammans med att förtydliga kanterna på andra objekt, så som Startskärmens brickor, i det förstorade området av skärmen.

Eftersom alla har olika behov av synhjälp, erbjuder MAGic flera avrundningseffekter. Du uppmuntras att prova varje stil och välja den som fungerar bäst för dig. Kom ihåg att din favorit kanske inte är den bästa för någon annan MAGic användare. Detta gäller speciellt när MAGic används i en offentlig miljö så som en offentlig dator på ett kontor eller bibliotek.

Förbättrade prestanda med Microsoft Office 2013

En märkbar utökning av tal och följningsprestanda har gjorts med Office 2013. Du kommer att märka bettre gensvar med fokusföljning, museko, och användning av Textvisaren.

Uppdaterat stöd för Skype

MAGic erbjuder stöd för den senaste versionen av Skype. Genom att använda Skype, kan du göra gratis röst och videosamtal liksom också skicka och ta emot snabbmeddelanden med andra användare över Internet. Se till så att du uppdaterar till den senaste versionen av Skype för att fullt ut ta del av MAGic’s Skype stöd. För ytterligare information, hänvisas du till ämnet Skype.

För bästa resultat med att använda Skype, rekommenderas det att du byter till Kompakt vy, vilket visar din kontaktlista i huvudfönstret, medan konversationer visas i sina egna separata fönster. Du kan sedan använda ALT+TABB eller dialogrutan Fönsterlista (INSERT+F10) för att flytta mellan konversationsfönster och Skype huvudfönster.

För att byta till kompakt vy, tryck ALT+V, och välj sedan Kompakt vy.

Några andra förbättringar omfattar:

Snabbnavigeringstangenter förändringar

Flera kopplingar till snabbnavigeringstangenter har ändrats. Här nedanför är dem nya kopplingarna.

Startläge för NUMLOCK

Inställningen "Startläge för NUMLOCK tangenten" låter dig kontrollera om NUMLOCK tangenten skall vara aktiv eller inte när MAGic startar. Den här nya inställningen är tillgänglig i Inställningar.

MAGic använder det numeriska tangentbordet för att utföra flera läs, förstorings, följnings, och pannoreringsfunktioner.  Som standard, är NUMLOCK tangenten avslagen när MAGic startas så att du lätt kan använda dessa funktioner.  Emellertid, du kanske har ett arbete som kräver flitig användning av det numeriska tangentbordet, i vilket fall du måste alltid slå på det NUMLOCK tangenten efter MAGic startats.

Du kan alltid snabbt växla NUMLOCK när du behöver använda den numeriska delen för MAGic kommandon.

Ny FSReader 3 med HTML stöd

En ny version av FSReader, Freedom Scientific's programvara för DAISY (Digital Accessible Information System) bokläsare, är inkluderad med MAGic 13. I FSReader 3, är nu textfönstret för boken i HTML format, vilket innebär att du kan navigera genom att använda samma teknik som du använder på Webben. Som exempel, du kan använda Snabbnavigeringstangenter så som H för att flytta efter rubrik eller P för att flytta efter stycke.

För att lära mera om att använda FSReader 3, för att komma åt DAISY innehåll, hänvisas du till boken FSReader Getting Started som kan kommas åt genom att trycka F1 då du är i FSReader.

Ladda ner Freedom Scientific träningsmaterial genom att använda FSReader 3

Du kommer nu att ladda ner och installera Freedom Scientific tränings-DAISY-böcker direkt genom FSReader 3. Träningsmaterialet kommer inte längre att listas i dialogrutan Sök efter uppdateringar.

För att komma åt Freedom Scientific tränings-DAISY-böcker, gör följande:

  1. Starta FSReader 3.
  2. Tryck ALT+A för att öppna arkivmenyn och välj Öppna MAGic Träning innehåll för att öppna boken innehåll.
  3. Varje tillgänglig DAISY bok är identifierad som en länk. Navigera till den bok du vill öppna och tryck ENTER. Om den markerade boken inte har installerats på din dator, kommer FSReader automatiskt att ladda ner och installera boken och sedan öppna den. I annat fall, öppnas den markerade boken.

Felrapportering

Funktionen MAGic felrapportering låter dig nu skicka information över Internet till Freedom Scientific om eventuella MAGic fel. Om MAGic oväntat stängs, skapas en minnesdumpfil, innehållande diagnostisk information, i mappen MAGic Egna Inställningar.

Om du också upplever eventuella förekomster där MAGic till synes fortfarande är igång, men du har förlorat talet, kan du trycka INSERT+WINDOWSTangenten+F4 för att manuellt stänga MAGic, och avsluta alla relaterade processer, och skapa minnesdumpfilen. När filen har skapats, startas MAGic om och ger dig möjligheten att skicka felrapporten till Freedom Scientific. Ingen personlig information om dig skickas i rapporten. För ytterligare information, hänvisas du till Felrapportering.

MAGic Snabbtangent för återställning

Om MAGic hänger sig och inte svarar på tangentinmatningar, kan du enkelt återställa genom att använda den nya snabbtangenten, MAGic Key+WINDOWS Key+F8. Denna åtgärd får MAGic att avslutas och automatiskt startas om.

Nyheter i MAGic 13

MAGic® 13 erbjuder flera nya funktioner och förbättringar som beskrivs här nedanför.

 

Stöd för Windows 8.1

MAGic 13 eller senare kan nu köras på Windows® 8.1 datorer. Alla MAGic funktioner du brukar använda i Windows 7 är nu tillgängliga i Windows 8.1. Notera Om du kör en tidigare version av Windows 8, måste du uppdatera till Windows 8.1.

Textvisaren

Textvisaren™ är ett rektangulärt fönster som visar en kontinuerlig rad med text längs överkanten eller nederkanten på din bildskärm. Den erbjuder tydlighet och underlättar läsningen genom att låta dig arbeta i ett live program medan du hänvisas till normaliserad text i textvisarens fönster. Du kontrollerar textformatering (teckensnitt och färg) som visas i fönstret så att det är lättare för dig att läsa dokument, e-post, Webbsidor, och lite till. Detta är väldigt användbart när du träffar på text som är svår att läsa beroende på dess formatering, varierande textstorlek, och kontrasterande färger som används i programmet.

Textvisaren eliminerar behovet av att justera förstoringsnivån på skärmen när du försöker följa med vad MAGic läser. Detta är särskilt användbart när du läser med Löpande läsning. Textvisaren erbjuder också lätt höger och vänster radpanorering med snabbtangenterna MAGicTangenten+CTRL+PIL HÖGER och MAGicTangenten+CTRL+PIL VÄNSTER.

Texten som visas i textvisarens fönster följer din navigering i Windows. Som exempel, om markören flyttas, visas texten vid markörens position i textvisarens fönster. På samma sätt, om du navigerar med musen, den text som kommer i kontakt med musen, visas i Textvisarens fönster. Även om Textvisaren kan placeras i överkant eller nederkant av din skärm, skymmer den inte någon del av skärmen. Du har fortfarande möjlighet att se allting som visas på din bildskärm.

För att slå på eller av textvisaren, tryck MAGicTangenten+CTRL+V.

Nya förstoringsnivåer

Nu erbjuder MAGic flera stegvis ökande förstoringsnivåer mellan 2x och 4x, vilket gör mera av skärmen tillgänglig vid komfortabel läsnivå för användare som arbetar i området 1x till 4x förstoring. Nya högnivå förstoringsnivåer har också laggts till med en förstoringsnivå per steg hela vägen upp till 60x förstoring. Du kan välja mellan följande förstoringsnivåer:

•1x till 2x i nio förstoringssteg (1.1x till 1.9x)

•2x till 3x i tre förstoringssteg (2.25x, 2.5x, och 2.75x)

•3x till 4x i tre förstoringssteg (3.25x, 3.5x, och 3.75x)

•4x till 60x i hela steg

Muskant färg

Ett vanligt problem när man använder förstoringsprogram och inverterade skärmfärger har alltid varit att musens kant blir dåld i mörka bakgrunder.

MAGic gör det nu möjligt att ändra muspekarens kantfärg, vilket gör den synlig också på inverterade färgade eller mörka bakgrunder. Detta som tillägg till musanpassningar, gör det lättare att hitta och se musen mot dem aktuella skärm färganpassningarna.

Vocalizer Expressive Talsyntes

MAGic stödjer Vocalizer™ Expressive röster från Nuance® Communications. Dessa nya röster fungerar uteslutande med MAGic 13 eller senare och JAWS 15 eller senare. Vocalizer Expressive erbjuder många fördelar inklusive tonhöjdskontroll, så du lättare kan identifiera versala tecken, förbättrat utförande, speciellt i områden med latent tillstånd och talkvalitet, liksom också stöd för ett brett urval av språk.

För att ladda ner dessa röster, besök Webbsidan http://www.freedomscientific.com/downloads/VocalizerExpressive/VocalizerExpressive.asp.

Om MAGic 13 redan är installerad, kan du också öppna Webbsidan genom att trycka ALT+A, och välja hjälpmenyn, och sedan Flera röster. Varje röst kan laddas ner som high premium eller premium. High premium rösterna är stora filer, men erbjuder den bästa ljudkvaliteten. Premium rösterna erbjuder väldigt hög talkvalitet och en mindre filstorlek. Både high premium och premium versionerna av en röst kan installeras på samma dator så dem kan jämföras. När en röst har installerats, kommer en Vocalizer Expressive röstprofil läggas till i listan med MAGic röstprofiler.

Om du har JAWS på din dator, och du tidigare har installerat Vocalizer Expressive röster, behöver du inte installera dessa igen för MAGic. Byt bara till röstprofilen Vocalizer Expressive i MAGic.

Uppdaterat stöd för Skype

MAGic erbjuder stöd för den senaste versionen av Skype™. Med Skype, kan du utföra gratis röst och video samtal liksom också skicka och ta emot snabbmeddelanden med andra användare över Internet. Se till så att du uppdaterar till den senaste versionen av Skype för att få ut det mesta möjliga av MAGic's stöd för Skype.

För bästa resultat, rekommenderas det att du byter till kompakt vy, vilket visar din kontaktlista i huvudfönstret, medan konversationer visas i sina egna separata fönster. Du kan sedan använda ALT+TABB eller dialogrutan fönsterlistan (INSERT+F10) för att flytta mellan konversationsfönster och Skype huvudfönster.

 

För att byta till kompakt vy, tryck ALT+V, och välj sedan kompakt vy.

Några andra tangentanpassningar omfattar:

•Om du är i ett konversationsfönster och skriver meddelanden fram och tillbaka med någon annan Skype användare, annonserar MAGic automatiskt inkommande meddelanden allt eftersom dessa tas emot. Om du är involverad i flera konversationer och du använder kompakt vy, vilket öppnar varje konversation i separata fönster, kommer MAGic också att läsa inkommande meddelanden från andra konversationer i bakgrunden.

•Om du trycker CTRL i kombination med nummer 1 till 0 i sifferraden kommer det att läsa dem senaste 10 objekten i historiklistan där CTRL+1 är det senaste.

•Om du trycker CTRL+SKIFT+E kommer det att flytta fokus till konversation inmatningsfält om det för närvarande öppna Skype fönstret innehåller något.

•Om du trycker CTRL+WINDOWSTangenten i kombination med nummer 1 till 5 på sifferraden kommer det att låta dig ange upp till 5 konversationsfönster du snabbt kan byta till genom att trycka INSERT+MELLANSLAG följt av nummer 1 till 5.

Snabbnavigeringstangenter förändringar

Flera kopplingar till Snabbnavigeringstangenter har ändrats. Här nedanför är dem nya kopplingarna.

 

•Nästa Radioknapp. A

•Föregående Radioknapp. SKIFT+A

•Nästa Region. R

•Föregående Region. SKIFT+R

•Flytta till huvudregion på en sida. Q

•Nästa vid mus över. Ö

•Föregående vid mus över. SKIFT+Ö

•Flytta till tabellcell. CTRL+WINDOWSTangent+J

•Flytta tillbaka från tabellcell. CTRL+SKIFT+WINDOWSTangent+J

Startläge för NUMLOCK

Inställningen "Startläge för NUMLOCK tangenten" låter dig kontrollera om NUMLOCK tangenten skall vara aktiv eller inte när MAGic startar. Den här nya inställningen är tillgänglig i Inställningar i arkivmenyn.

 

MAGic använder dem numeriska tangenterna för att utföra flera tal, förstorings, följnings, och panoreringsfunktioner.  Som standard, är NUMLOCK tangenten avslagen när MAGic startas så att du enkelt kan använda dessa funktioner.  Emellertid, du kanske har ett arbete som kräver flitig användning av det numeriska tangentbordet, i vilket fall, du alltid måste slå på NUMLOCK tangenten efter MAGic har startat.

 

Du kan alltid snabbt växla NUMLOCK när du vill använda den numeriska delen för MAGic kommandon.

 

Ny FSReader 3 med HTML stöd

En ny version av FSReader, Freedom Scientific's programvara för DAISY (Digital Accessible Information System) bokläsare, är inkluderad med MAGic 13. I FSReader 3, är nu textfönstret för boken i HTML format, vilket innebär att du kan navigera genom att använda samma teknik som du använder på Webben. Du kan använda Snabbnavigeringstangenter så som H för att flytta efter rubrik eller P för att flytta efter stycke.

 

För att lära dig mera om att använda FSReader 3, för att komma åt DAISY innehåll, hänvisas du till boken FSReader Getting Started, som kan kommas åt genom att trycka F1 då du är i FSReader.

Ladda ner Freedom Scientific träningsmaterial genom att använda FSReader

Du kommer nu att ladda ner och installera Freedom Scientific tränings-DAISY-böcker direkt genom FSReader 3. Träningsmaterialet kommer inte längre att listas i dialogrutan Sök efter uppdateringar. 

För att komma åt Freedom Scientific tränings-DAISY-böcker, gör följande:

1.Starta FSReader 3.

2.Tryck ALT+A för att öppna arkivmenyn och välj Öppna MAGic Träning innehåll för att öppna boken innehåll.

3.Varje tillgänglig DAISY bok är identifierad som en länk. Navigera till den bok du vill öppna och tryck ENTER.  Om den markerade boken inte har installerats på din dator, kommer FSReader automatiskt att ladda ner och installera boken och sedan öppna den. I annat fall, öppnas den markerade boken.

Felrapportering

Funktionen MAGic felrapportering låter dig nu skicka information över Internet till Freedom Scientific om eventuella MAGic fel. Om MAGic oväntat stängs, skapas en minnesdumpfil, innehållande diagnostisk information, i mappen MAGic Egna Inställningar. 

Om du också upplever eventuella förekomster där MAGic till synes fortfarande är igång, men du har förlorat talet, kan du trycka INSERT+WINDOWSTangenten+F4 för att manuellt stänga MAGic, och avsluta alla relaterade processer, och skapa minnesdumpfilen.   När filen har skapats, startas MAGic om och ger dig möjligheten att skicka felrapporten till Freedom Scientific. Ingen personlig information om dig skickas i rapporten.

MAGic snabbtangent för återställning

Om MAGic hänger sig och inte svarar på tangentinmatningar, kan du enkelt återställa genom att använda den nya snabbtangenten, MAGic Key+WINDOWSTangenten+F8. Denna åtgärd får MAGic att avslutas och automatiskt startas om.

 


Stäng fönster