Nyheter i OpenBook

OpenBook 9 innehåller följande nya funktioner och förbättringar:
 

Snabb Optisk Teckentolkning (OCR)

OpenBook 9 uppvisar den snabbaste och mest korrekta teckentolkningen som är möjligt. Placera ett dokument på en skanner eller under PEARL® kameran och OpenBook börjar att läsa och visa den tolkade texten på skärmen inom några sekunder efter bilden hämtats.


PEARL Portabel Läskamera

OpenBook 9 och den nya PEARL kameran tillhandahåller det ultimata i portabel teckentolkning och läsning, hämtar in textbilder snabbare än någonsin tidigare - gör det möjligt för dig att snappa upp en bild och börja läsa inom några få sekunder. Den bekväma sidguiden hjälper dig ställa upp dina dokuments så du fångar in en bra bild varje gång. Placera pocketböcker sidledes och PEARL kommer att fånga in två sidor samtidigt. För större böcker, som tillexempel textböcker, lägg bokryggen längs kanten på guiden för att fånga in en sida i taget.
OpenBook fångar in upp till 20 sidor i minuten. OpenBook’s inbyggda rörelsedetektor förhindrar att en bild fångas in förrän en sida ligger rätt och är absolut still. PEARL kameran är utformad för att fånga in bra bilder i normal rumsbelysning. Om rummet är osedvanligt mörkt, kan den inbyggda LED belysningen tändas för att ge extra ljus.
För att lära mera, besök PEARL produktsida på Freedom Scientific Webbsida: http://www.freedomscientific.com/products/fs/pearl-product-page.asp


Använd PEARL som ett kamerasystem

OpenBook 9 innehåller en ny Kameravy som visar en direktbild på din bildskärm av det objekt som för närvarande ligger under PEARL kameran. Detta låter dig använda PEARL som ett videoförstoringssystem för att utföra olika kortvariga uppgifter där du kan behöva en förstorad vy, som tillexempel vid skrivning. I Direktvyn och i de infångade Exakta vyerna har du möjlighet att ändra zoomnivåerna och, det virtuella XY bordet gör det lätt att visuellt läsa igenom texten. Kameravy aktiveras i Visa menyn, eller kan du trycka CTRL+SHIFT+V för att cirkulera mellan Textvy, Exakt vy, Delad vy, och Kameravy.


Förbättrad anpassning genom arbetsflöden

Alla de gemensamt-ändrade inställningarna för hämta in och bearbetning har slagits samman till den nya funktionen Arbetsflöden. De nya Arbetsflödena ersätter de tidigare Scanning Modes, men behåller liknande namn, men tillhandahåller större funktionalitet.


OpenBook 9 innehåller följande fördefinierade arbetsflöden:
-
Hämta in och Läs – Hämtar en enskild bild, placerar det i slutet av det aktuella dokumentet, och flyttar automatiskt till och börjar läsa det nyligen inhämtade texten.
- Hämta i Bakgrunden – Låter användare läsa sidor som redan har hämtats, samtidigt som man fortsätter att hämta in enskilda bilder i bakgrunden. Nyinhämtade textsidor placeras i slutet av det aktuella dokumentet,, men användaren flyttas inte till den nyinhämtade sidan.
- Flersidig Automatiskt – Detta arbetsflöde använder frammatningen från en dokument-arkmatare, en timer, eller rörelsedetektorn med PEARL kamera för att fortlöpande lägga till nya sidor tills användaren ger kommando att stoppa. Nyinhämtade textsidor placeras i slutet av det aktuella dokumentet,, men användaren flyttas inte till den nyinhämtade sidan.
- Flersidig Frågar efter Sidor – Detta arbetsflöde är det samma som Flersidigt Automatiskt arbetsflöde, men frågar användaren om att starta varje ny bildhämtning.
- Postsortering Förhandsgranskning – Använd detta arbetsflöde för att mera effektivt hjälpa dig att sortera posten genom att ersätta den aktuella sidan med den nya.
- Poesi och Recept – Detta arbetsflöde hämtar en sida, och bibehåller radbrytningar från originaltexten. Slår på Extra paus vid Radbrytningar i Tal-Inställningar gör att man förstår läsning av recept och poesi lättare.
- Hämta Endast Bild – Hämtar en sida och sparar den som en bildfil.
 

Eftersom varje arbetsflöde har sin egen samling med hämtnings och bearbetnings inställningar, kan du ändra beteendet på ett arbetsflöde utan att påverka de andra. Som exempel, ändra en inställning i arbetsflödet Hämta i Bakgrunden kommer inte att ändra något i arbetsflödet Hämta in och Läs. När du startar hämtning av en sida, används det för närvarande aktiva arbetsflödet för att hämta bilden och lägga till den tolkade texten till dokumentet.
Dessutom, kan du själv också skapa dina egna anpassade arbetsflöden för att passa dina behov. Som exempel, om du talar ett andra språk exempelvis Spanska, kan du skapa ett nytt arbetsflöde med namnet "Hämta och Läs - Spanska" och välja detta arbetsflöde när du behöver hämta in och läsa dokument skapade på Spanska.
OpenBook innehåller flera Specialiserade arbetsflöden som är tillgängliga när användaren utnyttjar funktioner inbyggda i OpenBook hellre än att hämta en bild från en skanner eller PEARL kameran.


- Tolka Bildfil – Detta är ett special arbetsflöde som endast används när du öppnar en bildfil som tillexempel en JPG eller TIFF bild.
- Hämta i Word – Detta är ett special arbetsflöde som endast används när du väljer funktionen Hämta med OpenBook inifrån Microsoft Word.
- Freedom Importera Skrivare – Detta är ett special arbetsflöde som endast används när du öppnar en fil genom Freedom Importera Skrivare.
- PDF-Fil – Detta är ett special arbetsflöde som endast används när du öppnar ett PDF dokument.


Tolknings Strategier

Med de nya tolknings strategierna, behöver du inte längre prova eller gissa vilken OCR motor du skall använda för att bearbeta ett särskilt dokument. Välj bara någon av de tillgängliga strategierna; Snabbast, Balanserad (vald som standard), eller Mest Korrekt, och OpenBook kommer att använda den lämpligaste OCR motorkombinationen för den särskilda strategin.
För att ändra standard strategi så det anbringas på alla arbetsflöden, öppna sidan Arbetsflöden inställningar (ALT+L, F) och navigera till Tolknings strategi, Tolkningsspråk, och Sekundärt Tolkningsspråk kombinationsrutorna. För att ändra strategin för ett särskilt arbetsflöde, ändra eller skapa ett nytt arbetsflöde och på fliken Process, ta bort krysset i kryssrutan Använd Standard tolkning. Välj sedan en strategi, eller ändra tolkningsspråk. När detta arbetsflöde är aktivt, kommer OpenBook istället att använda den strategi som du har konfigurerat för arbetsflödet istället för standard.


RealSpeak Solo Direct Talsyntes

OpenBook 9 innehåller RealSpeak™ Solo Direct talsyntes från Nuance® Communications. Dessa nya talsyntesar fungerar uteslutande med Freedom Scientific produkter.
Flera RealSpeak Solo Direct röster är inkluderade på en skiva som skickas med i OpenBook, men flera andra är tillgängliga för nedladdning från vår Webbsida. RealSpeak Solo Direct rösterna installeras till en delad plats och installerade röster kan användas av OpenBook, MAGic® och JAWS®.
För att lyssna till exempel på språk och dialekter, och ladda ner dessa röster, gå till Freedom Scientific RealSpeak Solo Direct Voices Webbsida på http://www.freedomscientific.com/downloads/RealSpeak-Solo-Direct-Voices/RealSpeak-Solo-Direct-Downloads.asp

Notera: OpenBook stödjer för närvarande språk som läses från vänster till höger.


Automatisk Uppdatering

Välj Tillgängliga Automatiska Uppdateringar från OpenBook Hjälpmeny för att söka efter nya versioner av programvaran på Webben. OpenBook kontrollerar sedan om några uppdateringar är tillgängliga, och visar en lista för dig att välja från. Listan med uppdateringar innehåller filstorleken och detaljer om vad uppdateringen innehåller. Du kan sedan välja att ladda ner och installera någon av de nya programversionerna för att hålla OpenBook aktuell. Denna funktion hjälper Freedom Scientific att göra mindre förändringar och förbättringar i OpenBook mycket oftare.
Internetåtkomst och administratörsrättigheter är nödvändigt för att söka efter uppdateringar.

Automatisk Uppdatering är endast tillgänglig för den Engelska versionen av OpenBook.


Menyn Hämta in Ersätter menyn Scan

Scan meny från tidigare versioner är nu menyn Hämta in. Många av alternativen är fortfarande tillgängliga; emellertid, de hänvisar nu på Hämta in istället för Skanna. Som exempel, Hämta In En Sida, Hämta In och Ersätt Aktuell Sida, och Hämta In och Infoga Ny Sida. Du kan också välja aktivt arbetsflöde genom denna meny.
För att öppna menyn Hämta in, tryck ALT+H, eller klicka på Hämta in på menyraden. Alternativt, tryck snabbmenytangenten för att komma åt Snabbmenyn Hämta in vilken innehåller samma alternativ som menyn Hämta in.


Dela Uppslag i Två Sidor

Funktionen Dela Uppslag i Två sidor i OpenBook separerar två sidor som hämtats in som en bild från skanner eller PEARL i två separata sidor i dokumentet. Denna funktion kan slås på som en del i inställningarna för ett arbetsflöde eller slås på om det behövs för det aktuella arbetsflödet. För att slå på det temporärt, aktivera alternativet Dela Uppslag i Två Sidor i menyn Hämta in. För att aktivera det i ett arbetsflöde, markera kryssrutan Dela Uppslag i Två Sidor som är placerad på fliken Process i inställningen för ett särskilt arbetsflöde.


Tabelläsning Ordning

Som tillägg till möjligheten att tolka dokument innehållande kolumner, kan OpenBook 9 även tolka de flesta tabeller. Som standard, organiserar OpenBook tabeller per rad. I inställningen för ett arbetsflöde, kan användaren sätta arbetsflödet att organisera tabeller per kolumn. Medan organisering per rad görs de flesta tabeller lättlästa, kan du behöva ändra inställningen och tolka om sidan för att helt förstå vissa tabeller.
Detta alternativ är arbetsflöde specifikt och är placerat på fliken Process i den flersidiga dialogrutan Arbetsflöden, och nås genom att öppna sidan arbetsflöden Inställningar (ALT+L, F) och välja knappen Ändra.


Behåll Radbrytningar i Tolkade Dokument

OpenBook kan behålla radbrytningar i den tolkade texten där de faktiskt uppträder i originaldokumentet. Att bibehålla de faktiska radbrytningarna kan i hög grad förbättra flödet vid läsning av särskilda typer av dokument. Det inbyggda Poesi och Recept arbetsflödet utnyttjar denna inställning för att göra det lättare att läsa igenom dessa typer av dokument och förstå sammanhanget författaren syftar på.
Notera: När du hämtar en sida som innehåller kolumner, och alternativet Upptäck Kolumner är aktiverat, bevaras radbrytningar för varje kolumn. Om OpenBook är inställt till att ignorera kolumner, bevaras radbrytningar endast efter kolumnen längst till höger.
Detta alternativ är arbetsflöde specifikt och är placerat på fliken Process i den flersidiga dialogrutan Arbetsflöden, och nås genom att öppna sidan arbetsflöden Inställningar (ALT+L, F) och välja knappen Ändra. Denna inställning är aktiv som standard i arbetsflödet Poesi och Recept.


Extra Paus Efter Varje Rad

Den nya funktionen Extra Paus efter varje Rad kompletterar bevara radbrytningar. Den extra pausen adderas vid löpande läsning för att användaren lättare skall kunna särskilja radbrytningar när OpenBook läser igenom texten. Detta är speciellt användbart för att separera informationen om ingredienser i recept eller höra den naturliga pausen som förväntas i poesi. Inställningen kan hittas på fliken talinställning i dialogrutan inställningar.


Infoga Sidor

Med undantag för arbetsflödet Postsortering förhandsgranskning, placerar alla original arbetsflöden den nyinhämtade texten i slutet av det aktuella dokumentet. Någon gång då och då, när man hämtar in en sida, händer det att en sida missas eller blir dåligt tolkad. För att infoga sidor in till den aktuella positionen, öppna menyn Hämta in och välj Hämta in och Infoga Ny Sida. Från denna undermeny, kan du välja att hämta en sida och infoga den till det aktuella dokumentet antingen före eller efter aktuell sida. Om du vill ersätta den aktuella sidan, tryck CTRL+SHIFT+F4 eller välj, Hämta in och Ersätt aktuell sida, från menyn Hämta in.


Starta Uppläsning Automatiskt

Den här nya kryssrutan låter dig ange om OpenBook automatiskt skall börja uppläsningen av en tolkad text så fort första sidan har hämtats in och tolkats. Om du avmarkerar detta alternativ, måste du använda OpenBook’s läskommando eller en löpande läsning (INSERT+PIL NER) för att läsa den nya sidan.
Detta alternativ är arbetsflöde specifikt och är placerat på fliken Process i den flersidiga dialogrutan Arbetsflöden, och nås genom att öppna sidan arbetsflöden Inställningar (ALT+L, F) och välja knappen Ändra. Som exempel, denna funktion är markerad i arbetsflödet Hämta in och Läs, men avmarkerad i arbetsflödet Hämta in i Bakgrunden.


Placera Läsmarkören Efter Tolkning

OpenBook låter dig bestämma var läsmarkören skall placeras när en sida har infogats till dokumentet. Om du väljer flytta till Ny sida, flyttas markören till överst på den nytolkade sidan. Om du vill ha möjlighet att fortsätta läsa från din aktuella position i dokumentet också efter en ny sida har infogats, välj Stanna på Aktuell Läsposition.
Notera: Om kryssrutan Starta Uppläsning Automatiskt är markerad, och OpenBook ändå inte läser när en ny sida har infogats till dokumentet, kommer du att flyttas till överst i den nyinhämtade sidan, där OpenBook automatiskt kommer att börja läsa.
Detta alternativ är arbetsflöde specifikt och är placerat på fliken Process i den flersidiga dialogrutan Arbetsflöden, och nås genom att öppna sidan arbetsflöden Inställningar (ALT+L, F) och välja knappen Ändra.


Förbättrad Förloppsnotering vid Hämtning av Bilder

OpenBook tillhandahåller följande ljudnoteringar under hämtningsprocessen:
- Skanning Startad – Om du använder en skanner och den här kryssrutan är markerad, säger OpenBook “Startar Skanner” när du trycker F4 för att börja hämta en bild. Denna annonsering blir inte uppläst om du hämtar från PEARL kameran.
- Toner under Hämtning – när den här kryssrutan är markerad, kommer OpenBook att spela en ton under tiden bilden hämtas.
- Bild hämtad – När den här kryssrutan är markerad, spelar OpenBook ett ljud från en slutare på en kamera för att indikera att bilden har hämtats, och är redo att bearbetas.
Dessa inställningar kan konfigureras oberoende för varje arbetsflöde. De är också tillgängliga i dialogrutan Kopiering (ALT+S, K).


Fortsätt Arbeta Medan Sidor Bearbetas

Med OpenBook 9, kan du nu fortsätta arbeta i ett dokument samtidigt som sidor hämtas och tolkas. Som exempel, du kan skriva en bokstav i ett dokument, och samtidigt hämta sidor från en bok in i ett annat.


Statusraden Visar Hämtnings och Bearbetningsinformation

Eftersom OpenBook 9 inte längre visar någon dialogruta under tiden sidor hämtas och tolkas, visas nu förloppet för det aktuella arbetsflödet liksom också antalet obearbetade bilder i statusraden längst ner på din bildskärm tillsammans med positionen för läsmarkören. Som exempel, Rad 20 av 87, Sida 2 av 10, 8 Obearbetade Bilder, Bearbetar sida 3. Tryck INSERT+PAGE DOWN för att läsa statusraden.


Pågående Sidor Inkluderas När Du Sparar

Om du väljer att spara ett dokument medan det fortfarande finns pågående sidor som väntar på att tolkas, kommer både det obearbetade innehållet tillsammans med det redan bearbetade sidorna att sparas. Detta innebär att om du har hämtat 200 sidor, men du måste stänga och spara dokumentet medan det fortfarande finns 100 obearbetade bilder, kommer OpenBook att spara de 100 bearbetade sidorna, liksom också de 100 bilderna som väntar på att bearbetas. Nästa gång du öppnar dokumentet, kommer OpenBook automatiskt att återuppta bearbetningen av bilderna.
Notera: Om du sparar en PDF-fil som för närvarande bearbetas, sparas endast det bearbetade innehållet. Detta beroende på att OpenBook behandlar PDF-filer annorlunda än andra bildtyper.


Välj Hämtningsenhet

Eftersom OpenBook 9 nu kan hämta bilder från antingen en skanner eller PEARL kamera, har dialogrutan Skanner Selection under menyn Avancerat nu bytt namn till Välj Enhet. När du öppnar denna dialogruta, har du nu möjlighet att välja antingen Skanner, eller PEARL som inhämtningskälla. Om PEARL för närvarande inte är ansluten, är Skanner ditt enda val. Om du väljer Skanner, kommer du att kunna välja lämplig skanner enhet som i tidigare versioner.


Ny Standard Installationsmapp

Som standard, installeras OpenBook 9 till C:\Program Files\Freedom Scientific\OpenBook9.0. OpenBook biblioteket är nu lagrat i C:\Program Files\Freedom Scientific\OpenBook\9.0\users\default\library. För att snabbt komma åt standardbiblioteket, gå till programgruppen OpenBook 9.0 och välj genvägen Mina OpenBook Dokument.


Internet License Manager Auktorisering

OpenBook 9 presenterar nu samma Internet License Manager (ILM) auktorisering som används i JAWS och MAGic. Du kommer inte längre bli påmind om att mata in ett serienummer under installationen av OpenBook. Första gången du öppnar OpenBook, kommer du att behöva aktivera programmet. I annat fall, kommer OpenBook att köras i 40-minuters demoläge och du kommer att behöva starta om din dator för att kunna fortsätta använda OpenBook.
Genom att använda den här nya auktoriseringsmetoden, kan du snabbt aktivera OpenBook över Internet. Om du inte har någon Internetanslutning, kan du aktivera via telefon, fax, eller med hjälp av en pålitlig tredjepart. ILM auktorisering är också tillgängligt för nätverkslicensiering. För nätverksauktorisering, bestämmer du en dator i ditt lokala nätverk (LAN) att bli din licensserver. Licensservern har ett fast antal tokens som den kan distribuera till någon dator i nätverket för att auktorisera OpenBook. När användaren har avslutat OpenBook, returneras token till licensservern och är redo att auktorisera någon annan OpenBook.


Ändrade Tangentkombinationer För Öka och Minska Zoomnivån

Tangentkombinationerna för att öka och minska zoomnivån har ändrats till CTRL+PLUS och CTRL+MINUS. Tryck och håll dessa kommandon intryckta för att kontinuerligt zooma in eller ut tills du når önskad zoomnivå. Tangentkombinationerna som användes i tidigare versioner för att sätta zoomen till en särskild nivå har tagits bort. Zooma är tillgängligt i Exakt Vy, Exakt del av Delad Vy, eller i Kamera Vy.


Nya Alternativ För Zooma

Eftersom du kan justera zoomen i både Exakt Vy och Kamera Vy, har Zoom Exact View undermeny under Visa menyn bytt namn till Förstorad Vy. Följande alternativ är nu tillgängliga:
- Zooma In – ökar stegvis zoomnivån.
- Zooma Ut – Minskar stegvis zoomnivån.
- Sidbredd – Zoomar omedelbart tillräckligt mycket så att hela bildens bredd får plats i fönstret. Detta är standard för Exakt Vy.
- Sidhöjd – Zoomar omedelbart tillräckligt mycket så att hela bildens höjd får plats i fönstret. Detta är standard för Kamera Vy.
- Standardförstoring – Zoomar omedelbart till standardinställningen.


Virtuellt XY Bord i Exakt Vy och Kamera Vy

När hela bilden inte syns på skärmen i Exakt Vy eller Kamera Vy, har du nu möjligheten att panorera bilden upp, ner, vänster, eller höger för att visuellt kunna läsa hela texten. Ökande panorering hoppar omedelbart till en ny position och stoppar medan Mjuk panorering fortsätter panorera en bild i en särskild riktning ända tills du trycker en tangentkombination för att stoppa, ändrar panoreringsriktning, eller när du når kanten av bilden. Du kan också justera hastigheten på mjuk panorering.
I Kamera Vy, har du möjlighet att flytta till nästa rad när du panorerar framåt.


Ny bildvy Inställning för Exakt Vy och Kamera Vy

Ett nytt alternativ Bildvyer Inställningar har lagts till i menyn Inställningar (ALT+L, Y). Här kan du ställa in standard zoomnivå för Exakt Vy och Kamera Vy liksom också konfigurera alternativen för mjuk panorering. Dessutom, kan du ändra bakgrundsfärgen för Exakt Vy eller Delskärm färg och genomskinlighet i Kamera Vy.
Maskning Inställningar Nu Inkluderade i Visuella Inställningar
Alla maskningsinställningar för Textvy har flyttats till Visuella inställningar (ALT+L, V). Det finns inte längre något Masking Settings alternativ i menyn Inställningar.


Tillämpa Färger För Synsvaga I Exakt Vy Bilder

Tidigare, hade förändringar av text och bakgrundsfärgen gjorda genom menyn Visuellt eller sidan Visuella Inställningar endast effekt på Text Vy, eller Text Vy området i Delad Vy för öppna dokument. Det nya alternativet Två Färger låter dig också applicera färgförändringar av text i Exakt Vy, eller Exakt Vy området i delad vy, så länge som Exakt Vy är en färgbild eller bild i gråskala. För att möjliggöra Två färger, öppna sidan Visuella Inställningar och markera kryssrutan Använd Två Färger för Exakt Vy, eller välj Två Färger i menyn Visa.


Stöd för Att Markera Text i Exakt Vy

Du kan nu markera text i Exakt Vy. Du kan markera text genom att använda alla de vanliga tangentkombinationerna för textmarkering, kopiera det, och sedan klistra in det i ett redigerbart dokument i OpenBook eller någon annan textredigerare.
Notera följande:
- Beroende på att Exakt Vy är en grafisk bild av den hämtade originalbilden, kan du fortfarande inte redigera text i Exakt Vy. Du kan, emellertid, redigera text genom att använda Delad Vy vilket visar Text Vy i den övre delen av skärmen och låter dig redigera dokumentet, medan Exakt Vy innehållande den grafiska bilden visas i den nedre delen av skärmen.
- Att markera text per rad i Exakt Vy kommer inte alltid att markera samma innehåll som i Text Vy. Detta beroende på att i Text Vy, bestäms en rad av antingen en hård radbrytning, vilken du får genom att trycka ENTER, eller när texten bryts vid kanten av fönstret. I Exakt Vy, bestäms en rad av en rektangel runt ordet eller orden.


Förbättrad Visuellt Meny

Menyn Visuellt (ALT+I) uppvisar förbättrad och visuellt attraktiv grafik.
Dessutom, menyn Visuellt har nu en separat knapp för att välja text och bakgrundsfärg för spotlight oberoende av Textfärg och Bakgrund.


Ställ In Standardprogram

OpenBook söker inte längre efter och konfigurerar standardprogram under installationen. Detta minskar radikalt tiden som går åt för att göra en standardinstallation av OpenBook. För att lägga till standardprogram, öppna menyn Starta (ALT+S) och välj Ställ in Standardprogram.


Åtkomst Till OpenBook Tangentbordskommandon Direkt Från Menyn Hjälp

Använd den nya Tangentbordskommandon undermenyn som är placerad i Hjälpmenyn för att snabbt leta upp information om en tangentkombination. Välj antingen Desktop eller Laptop beroende på vilken typ av tangentbord du använder. Detta gör det mycket enklare att hitta information om ett kommando istället för att navigera igenom hela hjälpsystemet.


Annonserar Status Skrivskyddat/Skrivläge

När ett dokument öppnas första gången, kommer OpenBook nu att annonsera om filen är Skrivskyddad eller Redigerbar.


Nya Tangentkombinationer för Information om Dialogrutan

När du är i en OpenBook dialogruta, är följande tangentkombinationer nu tillgängliga:
- INSERT+TABB – Säger den aktuella kontrollen i en dialogruta. Den kommer att säga kontrollens ledtext, kontrolltypen, kontrollens innehåll, kontrollens status (markerad eller inte markerad), och snabbtangenten för den kontrollen.
- INSERT+E – Identifierar den förvalda knappen i dialogrutor.


Förbättrad Underrättelse Vid Överst eller Nederst i Dokument

Om du trycker PIL UPP på översta raden i ett dokument, eller PIL NER på nedersta raden i ett dokument, säger OpenBook 9 “överst i dokumentet” eller “nederst i dokumentet” följt av aktuell rad.


Läget för CAPS LOCK Läses

När du redigerar text, och du trycker CAPS LOCK snabbt två gånger skiftas versallås på eller av. OpenBook säger läget för versallås.


Indikerar Förstärkt Text

Markera kryssrutan Notera Förstärkt Text i Talinställningar, för att få OpenBook att annonsera om text är fet, kursiv, eller understruken, genom att använda Förstärkt Röst. Detta alternativ är Av som standard. Du kan konfigurera en annan röst för Förstärkt Röst för att göra det lättare att särskilja läsrösten från förstärkt text.


Spara som Ljud

OpenBook 9 omfattar nu en Ljudmapp som en del av biblioteket. När du sparar text till ljud, sparar OpenBook ljudfilerna i den Ljudmappen som standard.


Stöd för Navigering Med Första Bokstaven i Färg Kombinationsrutor

Du kan nu använda dig av navigering med hjälp av första bokstaven för att snabbt leta upp en färg i Text och Bakgrundsfärg kombinationsrutorna på sidan Visuella Inställningar.


Titel för Exporterat Urval Läses

När du exporterar urval in i ett nytt dokument, läser OpenBook titeln på dokumentet.


Stäng fönster