NYHETER

 

 

 


Nyheter i JAWS 8.0

JAWS 8.0 Professional stöder följande 32-bitars versioner av Microsoft Windows:

• Windows Vista Ultimate

• Windows Vista Enterprise

• Windows Vista Business

• Windows Vista Home Premium

• Windows Vista Home Basic

• Windows 2000

• Windows XP Pro

• Windows XP Home

• Windows Media Center

• Windows 2003 Server

JAWS 8.0 Standard stöder följande 32-bitars versioner av Microsoft Windows:

• Windows Vista Home Premium

• Windows Vista Home Basic

• Windows XP Home

OBS! Vid installation på Vista dator, kontrollera att ILM status är 8.0V eller högre.

Automatisk Start av JAWS i Windows Vista

För Windows Vista användare, visas nu funktionen Starta JAWS Automatiskt som en knapp i dialogrutan Basinställningar under menyn Inställningar. Använd den här knappen och dess alternativ för att konfigurera JAWS att starta före eller efter du startat Windows Vista.

Dessa alternativ kan även användas för att bestämma om JAWS körs om flera personer använder samma dator. Som exempel, föreställ dig att ett par som delar en dator: han använder JAWS och hon gör det inte. I Windows Vista, kan de skapa separata användarkonton så att hans användarkonto alltid kör JAWS före och efter han loggar in, och hennes användarkonto aldrig startar JAWS efter hon loggat in.

Ett annat exempel är när JAWS används i ett klassrum eller nätverk. Om flera studenter använder JAWS, kan nätverksadministratören ställa in deras användarkonton så att JAWS körs före och efter inloggningen. Nätverksadministratören kan även konfigurera hans användarkonto så att JAWS aldrig startas.

För mer information om hur du använder denna funktion, använd INSERT+F1 vägledande hjälp, eller hänvisas du till Starta JAWS och andra Program i JAWS hjälpsystem.

Tangentkombinationer för Windows Vista Gadgets

I Windows Vista, är gadgets skrivbordsprogram och verktyg som tillhandahåller snabb visuell uppdatering av alternativ som datorprestanda, väder, tid, och nyhetsfeeds. JAWS läser konstant gadget uppdateringar för att tillhandahålla dig med real tids information. Som exempel, när du övervakar gadget CPU mätare, kommer JAWS omedelbart att rapportera CPU prestanda före andra förväntade uppgifter.

Gadgets visas i ett område av skrivbordet och kallas för Sidpanelen. För att öppna Sidpanelen, gör följande:

1. Tryck WINDOWSTANGENTEN.

2. Skriv Sidebar i Påbörja Sökning skrivfältet och tryck ENTER.

För att få Sidpanelen och alla gadgets i förgrunden, tryck WINDOWSTANGENTEN+MELLANSLAG.

För att gå framåt genom Sidpanelens gadgets, tryck WINDOWSTANGENTEN+G.

För att gå bakåt genom Sidpanelens gadgets, tryck WINDOWSTANGENTEN+SHIFT+G.

Tal och Punkt Tillgängliga när du använder startmenyn

När du använder och navigerar I Startmenyn, ger JAWS tal och punktstöd för Windows Vista funktioner. Detta innebär att då du skriver i Påbörja

Sökning skrivfältet, läser JAWS upp de inskrivna bokstäverna och annonserar det alternativ i Startmenyn, som motsvarar ordet du skrev.  Som exempel, om du skriver bokstäverna k o n i sökfältet, assosierar Windows Vista denna inmatning med Kontrollpanelen i Programgruppen och flyttar fokus till det alternativet i Startmenyn. JAWS håller Jämna steg med Windows Vista och annonserar vad som händer då operativsystemet uppdaterar Startmenyn. Även, om du navigerar upp eller ner i Startmenyn, Annonserar JAWS inte bara det markerade alternativen med tal och punkt, JAWS annonserar även då du skriver in en ny grupp.

Kommando för Löpande läsning och SAPI 5 Röster

JAWS kan omedelbart byta från sin aktuella Eloquence talsyntes eller en annan MsSapi4 talsyntes, till en SAPI 5, RealSpeak Solo talsyntes, då du använder kommandot för Löpande läsning (INSERT+PIL NER). Medan JAWS standard Eloquence eller MsSapi4 talsyntesen, kan vara användbar för att läsa och navigera korta texter som tillexempel Föregående eller Nästa rad, mening, eller stycke.

Det är inte säkert att du föredrar denna rösten för längre passager med text. SAPI 5 rösten ger en högre ljudkvalitet, vilket gör läsningen då du använder kommandot för Löpande läsning (INSERT+PIL NER) till en mera behaglig upplevelse.

När du använder den här nya funktionen, förblir SAPI 5 rösten fortfarande aktiv under loppet av Löpande läsning även då du snabbspolar framåt, bakåt, Höjer, sänker eller flyttar genom att använda navigeringstangenterna för snabbhopp framåt eller bakåt.

Men, när du stoppar den Löpande läsningen och använder någon annan navigeringsfunktion som tillexempel Läs Tecken, Ord, Rad,

eller Stycke, använder JAWS alltid Eloquence rösten eller en MsSapi4 röst.

För att välja en SAPI 5 talsyntes som skall användas vid löpande läsning, gör följande:

1. Välj Inställnings-programmet, I Verktygsmenyn, I JAWSfönstret.

2. Välj Löpande läsning, I menyn Inställningar.

3. I dialogrutan Löpande läsning, markera kryssrutan Använd Sapi 5 för löpande läsning.

4. Välj en SAPI 5 röst I kombinationsrutan Sapi 5 Löpande läsning röst.

5. Justera SAPI 5 talhastighet med hjälp av Sapi 5 talhastighet skjutreglaget.

6. Välj hur många skiljetecken som JAWS skall läsa upp med hjälp av kombinationsrutan SAPI 5 Löpande läsning skiljetecken.

7. Välj OK, och tryck CTRL+S för att spara dina förändringar.

8. Tryck ALT+F4 för att stänga JAWS Inställnings-program.

 Kommando för Alternativ Löpande läsning.

Om du har kommandot för SAPI 5 Löpande läsning aktiverat, låter den här funktionen dig utföra Löpande läsning, utan att engagera SAPI 5, RealSpeak Solo rösten. Detta kan Vara användbart om du inte vill höra en särskild del uppläst av SAPI 5 rösten.

Tangentkombinationen för Alternativ Löpande läsning är ALT+INSERT+PIL NER.

RealSpeak Solo Talsyntes

CD-skivan RealSpeak Solo, SAPI 5 talsyntes levereras tillsammans med din JAWS förpackning. Den innehåller flera olika röster i flera språk. För att installera dessa röster, Mata in CD-skivan I din dators CD-enhet. Följ sedan anvisningarna för att välja vilka röster du vill installera, och slutföra installationen.

 Följande röster är tillgängliga på den Dutch/Scandinavian CD:

RealSpeak Solo röster på Dutch/Scandinavian CD

Språk

RealSpeak Solo röst

British English 

Daniel

Norwegian

Nora

Swedish

Ingrid

Danish

Nanna

Belgian Dutch 

Ellen

Dutch

Claire , Laura 

French

Sebastien

German

Steffi 

Castilian Spanish 

Isabel 

Russian

Katerina 

 Notera: Ytterligare språk finns tillgängliga från din närmaste återförsäljare.

Notera: Talsyntesen RealSpeak Solo kan inte laddas ner från Freedom Scientific. Du erhåller din RealSpeak CD då du köper en uppgradering eller SMA.

Gör aktuellt fönster eller kontroll virtuell

Virtuellt fönster

Gör aktuellt fönster virtuellt, (CTRL+INSERT+W), är en funktion som länge har varit tillgängligt i JAWS sedan version 4.51, funktionen fångar in allting i det aktuella programfönstret. Detta inkluderar även statisk text som kommer fram i fönstret, så att du inte behöver komma ihåg något påfrestande att skriva i ett meddelande för att kunna vidarebefordra det till andra som tillexempel i supportärenden. Detta är till stor fördel då man vill samla in felkoder och dialogmeddelanden i och med att text enkelt kan kopieras in i ett e-mail meddelande.

Som ett snabbt exempel för att se hur detta fungerar, försök med följande:

1. Tryck INSERT+F4. Dialogrutan Avsluta JAWS kommer fram.

2. Tryck sedan, CTRL+INSERT+W. Dialogrutans title, meddelande, och kommandoknappar kommer fram i virtual viewer, som exempel:

"Avsluta JAWS

Är du säker på att du vill avsluta JAWS? Tryck Enter för att avsluta nu, eller Escape för att återgå.

OK Avbryt"

3. För att markera och kopiera innehållet i virtual viewer, tryck CTRL+A, sedan CTRL+C.

4. Du kan nu öppna ditt e-mail program och klistra in (CTRL+V) innehållet från virtual viewer in i ditt e-mail meddelande.

Freedom Scientific har på förfrågan från användare, gått ett steg längre, genom att göra innehållet i en specifik lista, kontroll, kombinationsruta, eller skärmdel virtuell. Detta kallas för Gör aktuell Kontroll virtuell.

Gör aktuell kontroll virtuell

I vissa fall, som tillexempel I listor, vill du kanske endast göra den aktuella kontrollen virtuell, och inte hela fönstret. Med början I JAWS 8.0, lägg bara till SHIFT Tangenten till kommandot för Gör aktuellt fönster virtuellt. Då du trycker CTRL+SHIFT+INSERT+W resulterar detta således att du endast får den text som finns inom den aktuella kontrollen virtuell.

Som ett snabbt exempel för att se hur detta fungerar, försök med följande:

1. Öppna Windows Utforskaren (WINDOWSTANGENTEN+E).

2. Tryck på TABB för att navigera till listan med filer.

3. Tryck CTRL+SHIFT+INSERT+W. Nu ser du endast fillistan komma fram i virtual viewer.

4. För att markera och kopiera innehållet i virtual viewer, tryck CTRL+A, sedan CTRL+C.

5. Du kan nu öppna ditt e-mail program och klistra in (CTRL+V) innehållet från virtual viewer in i ditt e-mail meddelande.

Internet Explorer 7 och Navigering i flikar

JAWS 8.0 fortsätter att hålla jämna steg med de senaste framstegen hos Microsoft. Internet Explorer 7 introducerade navigering I flikar, vilket tillåter dig att köra flera Webbsidor innom ett enda webbläsarfönster. Detta sätt att bläddra en webbsida, är likartad den i Mozilla Firefox.

Den följande tabellen beskriver nya tangentbordskommandon för att navigera och bläddra i flikar.

Notera: För en detaljerad lista med JAWS tangentkombinationer, hänvisas du till

Sidan, JAWS Keystrokes, på Freedom Scientific Training Headquarters.

På adressen:

http://www.freedomscientific.com/Training/training.asp

Internet Explorer 7 Kommandon

Flikbläddring Navigeringskommandon

Beskrivning

CTRL+T

Öppnar en Ny Flik  

ALT+ENTER (När adressfältet har fokus) 

Öppna en Ny Flik från adressfältet  

ALT+ENTER (När Sökfältet i Verktygsraden har fokus) 

Öppna en Ny Flik från Sökfältet i Verktygsraden  

ALT+ENTER(När varken Adressfältet eller Sökfältet har focus)  

Växla mellan Fullskärmsläge och Normalt visningsläge på den aktuella Webbsidan

CTRL+ENTER

Öppnar Länkar i en Ny Flik i bakgrunden  

CTRL+SHIFT+ENTER

Öppnar Länkar i en Ny Flik i Förgrunden

CTRL+SHIFT+Q

Visar en Lista med Öppna Flikar  

CTRL+Q

Växlar Snabbflikar (Thumbnail View)

CTRL+TAB

Byter till Nästa Flik

CTRL+SHIFT+TAB

Byter till föregående Flik  

CTRL+n, Där n är en siffra mellan 1 till 8 

Byter till en Flik med Specifikt nummer 

CTRL+9

Byter till den Sista Fliken

CTRL+W eller CTRL+F4

Stänger Aktuell Flik

ALT+F4

Stänger Alla Flikar

CTRL+ALT+F4

Stänger Andra Flikar

CTRL+J

Öppnar och placerar fokus på Feeds trädvy 

Nya Tangentbordsfunktioner i Internet Explorer

Freedom Scientific har gjort en betydelsefull modifiering av Tangentbordsfunktionen i Internet Explorer. I föregående JAWS utgåvor, placerade alltid tabbordningen i Internet Explorer adressfältet och verktygsraden först, före någon Webbsida och länkar. Om du med JAWS 8.0, trycker TABB hamnar du nu på den första länken eller kontrollen, på sidan, och du hoppar över adressfältet och verktygsraden. Ur användarsynpunkt, är detta mycket effektivare än föregående JAWS utgåvor.

Om du trycker SHIFT+TABB flyttar du dig fortfarande bakåt till verktygsfältet och adressfältet. Även, om du tabbar genom hela sidan, flyttar JAWS till adressfältet från det sista elementet på sidan som förväntat. Denna funktion är en del av designen iInternet Explorer och har inte förändrats av JAWS.

Nya och Modifierade Tangentkommandon

Kommandot Flytta till Cell, CTRL+J, vilket kommer fram i Hjälpavsnittet för Snabbnavigeringstangenter och JAWS Kommandon för HTML hjälpavsnittet, har ändrats. Det nya kommandot är CTRL+WINDOWSTANGENTEN+J.

Kommandot CTRL+J används nu till att visa Feeds listan i Internet Explorer 7.

Kommandot ALT+J öppnar Feeds menyn i Internet Explorer 7.

Kommandot CTRL+E flyttar fokus till Sökfältet i Internet Explorer 7 

Utökad JAWS Sök Dialog

Nytt I dialogrutan Jaws Sök, är Kryssrutan Behåll historiken av tidigare sökningar. När denna är markerad, bibehåller Kombinationsrutan Sökord i dialogen JAWS Sök, dina 20 senaste sökningar. Om du vill ta bort det aktuella sökordet i kombinationsrutan Sökord, välj knappen Ta Bort, vilken också är ny i den här dialogrutan.

Om du vill rensa bort alla de inskrivna sökorden i kombinationsrutan Sökord, välj knappen Töm Sökhistoriken.

Skumläsning genom Textfärg eller Textattribut

Skumläsning genom textfärg eller textattribut är en ny funktion i JAWS 8.0. Det fungerar som en avancerad Sökfunktion som söker efter text baserat på den valda färgen eller attributet. När sökningen är slutförd, kan du välja alternativet att höra sökresultatet, genom att använda knappen Starta Skumläsning, eller få resultatet som en länklista i Virtual buffer, genom att använda knappen skapa Summering.

Skapa en Skumläsningsregel Genom att använda Färg och Attribut regler

Följande exempel beskriver hur du skapar och sparar en skumläsningsregel genom att använda textfärg och attribut. Denna procedur antar att du använder Skumläsning för första gången.

1. Öppna ett dokument eller en Webbsida.

2. Tryck CTRL+SHIFT+INSERT+PIL NER för att öppna dialogrutan Skumläsning.

Den första gången du öppnar dialogrutan Skumläsning, är fokus på, radioknappen Läs Första Raden i Varje Stycke i gruppen Använd Regeltyp. Då du senare öppnar dialogrutan, placeras fokus på kombinationsrutan Regler historik.

3. Tryck PIL NER tre gånger, för att markera Radioknappen Använd regler för attribut och färg för läsning, vilken finns i gruppen Använd Regeltyp. Denna aktion aktiverar kombinationsrutorna och kryssrutorna för Färg och Attribut Regler.

4. Tryck TABB. Fokus flyttas till kombinationsrutan Regler historik. Standardvärdet är <Ny> då du öppnar dialogrutan Skumläsning för första gången. Notera: När du vill skapa en ny regel, välj alltid <Ny> i kombinationsrutan Regler historik.

5. Tryck TABB igen. Fokus flyttas till kombinationsrutan Textfärg i gruppen Färg och Attribut Regler.

6. I gruppen Färg och Attribut Regler, välj textfärg och attribut parametrar, dessa kommer att vara en del av din skumläsningssökning.

Som exempel, om du vill söka efter all röd, fet text i ett Word dokument, skriv först bokstaven R i kombinationsrutan Textfärg. Kombinationsrutan rullar automatiskt fram till ordet röd. Tryck sedan TABB två gånger för att flytta till kryssrutan Fet.

Tryck MELLANSLAG för att markera kryssrutan Fet.

7. Tryck TABB till focus är på kombinationsrutan Läs objekt. Välj sedan hur Skumläsningsfunktionen skall söka efter textfärgen och attribut parametrarna. Som exempel, bestäm om du vill att skumläsningen, skall söka efter Rader, Meningar, eller Stycke som innehåller textregel.

8. Tryck TABB två gånger för att flytta till och välja knappen Starta Skumläsning. JAWS söker igenom dokumentet efter de valda parametrarna, och när dessa påträffas, läses texten upp.

Nästa gång du öppnar dialogrutan Skumläsning, finns den regel som du just skapade i kombinationsrutan Regler historik.

Hantera Programinställningar

Denna dialogruta är idealisk för teknisk support personal vilka skall assistera användare med sin installerade version av JAWS. Dialogrutan Hantera Programinställningar innehåller en lista med applikationer som har modifierats av användaren. Användaren kan ha gjort förändringar genom Inställningsprogrammet, eller genom att anpassa skript.

Denna dialogrutan låter dig temporärt avaktivera dessa applikation-specifika inställningar snabbt, för att kunna lösa ett problem, genom att koppla ur förändringar som användaren kan ha gjorts i sin JAWS 8.0.

När du är I dialogrutan, använd MELLANSLAG för att markera eller avmarkera kryssrutan intill ett alternativ i listan.

För att öppna dialogrutan Hantera Programinställningar, gör följande:

1. I JAWSfönstret, tryck ALT+I för att öppna menyn Inställningar.

2. Välj Hantera Programinställningar.

SAPI 5 Talsyntes Röst Alias

En röst alias låter dig associera en annan röst, tonhöjd, eller hastighet med olika läsfunktioner. Som exempel, JAWS kan läsa länkar på en Webbsida

med en annan röst än standardrösten. JAWS 8.0 introducerade Löpande Läsning röst alias. Detta låter dig bestämma SAPI 5 röster för olika dialogrutor, fönster, HTML sidor eller dokument.

För att välja en SAPI 5 talsyntes som skall användas vid Löpande Läsning, gör följande:

1. I Verktygsmenyn, välj Inställnings-programmet.

2. I menyn Inställningar, välj Löpande Läsning Röst.

3. I dialogrutan Röst Alias, välj knappen Ändra.

4. Skriv ett namn på röst alias, välj en SAPI 5 röst, och justera tonhöjd och hastighet.

5. Välj OK, och tryck CTRL+S för att spara förändringarna.

6. OBS! För att detta skall fungera, måste du först aktivera: Använd Sapi 5 för Löpande Läsning, genom att markera kryssrutan i Dialogrutan Löpande Läsning.

Talsyntesen byter Dialekt

JAWS 8.0 introducerade en ny Textbearbetningsfunktion som kallas för Generalisera Dialekt. Det är en kryssruta som bestämmer om JAWS skall byta till ett annat språk

Om detta anses som en dialekt inom samma grundspråk. Denna funktionen är aktiverad som standard.

Som exempel, Om denna funktionen är markerad, och JAWS läser, på Engelska, en Webbsida som stödjer Amerikansk Engelska, Brittisk Engelska, och Australiensk Engelska, byter JAWS inte mellan språken så länge som grundspråket är Engelska. Men, om JAWS träffar på ett annat språk, som tillexempel Tyska eller Svenska, byter JAWStill det språket.

För att avaktivera eller aktivera funktionen Generalisera Dialekt, gör följande:

1. I Verktygsmenyn, välj Inställnings-programmet.

2. I menyn Inställningar, välj Uppläsning.

3. Tryck TABB tills markören står på kryssrutan Generalisera Dialekt. (Den här kryssrutan är markerad som standard.)

4. Tryck MELLANSLAG för att avaktivera funktionen. Tryck MELLANSLAG igen för att aktivera funktionen igen.

5. Välj OK, och tryck CTRL+S för att spara förändringarna.

Bokstavera Alfanumeriska Data

Kombinationsrutan Bokstavera Alfanumeriska Data låter dig konfigurera hur JAWS läser alfanumerisk information. Den här funktionen är avaktiverad som standard.

För att ändra värdet på Bokstavera Alfanumeriska Data, gör följande:

1. I Verktygsmenyn, välj Inställnings-programmet.

2. I menyn Inställningar, välj Uppläsning.

3. Tryck ALT+A för att markera kombinationsrutan Bokstavera Alfanumeriska Data. (Av är standardinställning.)

4. Tryck PIL UPP eller NER för att välja ett alternativ.

5. Välj OK, och tryck CTRL+S för att spara förändringarna.

Följande tabell beskriver alternativen som finns tillgängliga i denna kombinationsruta:

Bokstavera Alfanumeriska Data Alternativ

 

Alternativ 

Beskrivning

Av

Detta är standardinställningen. När detta alternativet är markerat, läser JAWS text som den kommer fram. Som exempel, JAWS läser registreringsnumret 123RON som ett hundra tjugo tre Ron. 

Bokstavera  

JAWS bokstaverar alfanumeriska data. Som exempel, JAWS läser 123RON som 1 2 3 R O N. 

Bokstavera Fonetiskt 

JAWS använder det fonetiska alfabetet för att bokstavera alfanumeriska data. Som exempel, JAWS läser 123RON som 1 2 3 Rudolf Olof Niklas. 

Smart Ordläsning

När du tryckte kommandot för Läs Ord i föregående utgåvor, läste JAWS endast det aktuella ordet, eller bokstaven när markören befann sig på en textenhet, som tillexempel ett sammansatt ord, telefonnummer, datum, tid, eller matte ekvation. Med Smart Ordläsning aktiverad i version 8.0, läser JAWS nu hela textenheten när man trycker kommandot för Läs Ord.

Notera: funktionen Smart Ordläsning är programberoende. Så, om Microsoft Word normalt läser hela textenheten som ett ord eller nummer, gör JAWS på samma vis. Likaså, om ett program, som tillexempel WordPad, läser varje komponent i textenheten, gör JAWS på samma vis.

Som exempel, i meningen, "Hon är min syster-in-law," om markören placerats någonstans på ordet "syster," säger JAWS "syster." Men, i JAWS

8.0 med Smart Ordläsning, säger JAWS hela sammansatta ordet, "syster-in-law."

Likaså, i meningen, "Mötet var vid 14:00," säger JAWS "kolon" om markören placerats mellan siffran 4 och kolon. I JAWS

8.0 Smart Ordläsning, säger JAWS hela textenheten som fjorton & noll noll.

Som ett slutligt exempel, låt oss se hur JAWS läser ett telefonnummer. Om markören placerats mellan streck och 0470 i telefonnummret +46-(0)470-764545, säger föregående JAWS versioner, "470." I JAWS 8.0 med Smart Ordläsning, säger JAWS hela telefonnummret som, "+46-(0)470-764545."

För att avaktivera eller aktivera funktionen Smart Ordläsning, gör följande:

1. I Verktygsmenyn, välj Inställnings-programmet.

2. I menyn Inställningar, välj Uppläsning.

3. Tryck TABB tills markören kommer till kryssrutan Smart Ordläsning. (Denna kryssrutan är markerad som standard.)

4. Tryck MELLANSLAG för att avaktivera funktionen. Tryck MELLANSLAG igen för att aktivera funktionen igen.

5. Välj OK, och tryck CTRL+S för att spara förändringarna.

Stäng av Anpassade Etiketter

Du kan nu stänga Av eller På, alternativet Anpassade Etiketter genom att använda dialogrutan Ändra JAWS Inställningar (INSERT+V). Anpassade Etiketter, vilka är på, som standard, låter dig anvisa textetiketter till de flesta Word formulär och HTML element, som tillexempel knappar, grafiska länkar, textlänkar, och formulärfält. Det här alternativet är tillgängligt för flera program och din aktuella Internet Explorer session.

Använd detta alternativ för att tillfälligt dölja anpassade etiketter som du har skapat för Webbsidor och formulär. Som exempel, det låter personer, som tillexempel support personal, utvecklare, och testare, att undertrycka de anpassade etiketterna, utan att permanent ta bort dessa, medan de arbetar med ett dokument eller Webbsida. När du stänger av, anpassade etiketter, håller JAWS kvar detta läge tills fokus flyttas från det aktuella programmet, till ett annat program. Sedan återgår detta alternativet till sin standardinställning, På.

För att temporärt dölja dina anpassade etiketter, gör följande:

1. Tryck INSERT+V.

2. Använd PILTANGENTERNA för att välja Anpassade Etiketter.

3. Tryck MELLANSLAG för att välja Av.

Ladda Version specifika uppsättningar med konfigurerings och Skriptfiler

Nu existerar arkitekturen för att ladda en uppsättning med konfigureringsfiler (skript och inställningar) filversioner baserade för JAWS 8.0. JAWS har redan funktionen med specificering av fil alias. Om filnamnet inte är ett önskvärt konfigureringsnamn, skapas ett alias i ConfigNames.ini. När programmets fokus ändras, läser JAWS den exekverbara filens namn och kontrollerar det mot denna fil. Om ett matchande namn hittas, då använder JAWS detta. I annat fall, använder JAWS helt enkelt EXE filens namn. Den nya förändringen utökar denna funktionen så att alias kan bli version-specifik. Detta påverkar endast JAWS program (inklusive MagUtil).

Förbättrad läsning av Webbsidor vars innehåll förändras

Många Webbsidor lägger till eller uppdaterar innehållet automatiskt då du läser eller navigerar. I föregående versioner av JAWS, förlorade du ofta din placering när dylika sidor uppdaterades. I JAWS 8.0, bibehåller den Virtuella Markören positionen när sidan uppdateras, så att du inte längre behöver flytta tillbaka till texten som du läste. Den här användbara funktionen innebär att Webbsidor vars innehåll uppdateras ofta, är mera lättåtkomliga för JAWS användare och mindre frustrerande att läsa.

Följande är en bra demonstration av denna funktion:

1. Skriv www.bbc.co.uk/news i din Webbläsares adressfält.

2. Tryck INSERT+F9 och välj front page ticker frame. Detta kan vara den enda tillgängliga ramen.

3. Tryck PIL NER. Markören kommer till ticker tape.

(Punktanvändare kan se ticker tape då de skrivs till punktdisplayen. Använd kommandot för Läs Rad och du kan höra ticker tape tala då det förändras.)

4. Tryck PIL NER för att flytta nedanför ticker tape. Informationen på resten av sidan är följdriktig. Innehållet och positionen på elementen har inte

ändrats. Detta innebär att du inte längre behöver stänga av funktionen alternativet Uppdatera Sidan automatiskt i din personliga Inställning för den sidan.

Nu kan JAWS inte bara läsa ticker tape på skärmen då den uppdateras, vilket introducerades i JAWS 7.1, men kan nu även läsa resten av innehållet nedanförticker tape.

Specialtecken i Microsoft Word

JAWS känner nu igen följande specialtecken i Microsoft Word:

• Mjukt bindestreck – Tryck CTRL+BINDESTRECK för att infoga ett mjukt bindestreck.

• Icke Radbrytande bindestreck – Tryck CTRL+SHIFT+BINDESTRECK för att infoga ett Icke Radbrytande bindestreck.

• Icke Radbrytande mellanslag – Tryck CTRL+SHIFT+MELLANSLAG för att infoga ett Icke Radbrytande mellanslag.

Tabellbeskrivning i Microsoft Word

JAWS 8.0 kan upptäcka färgmönster och skuggning av tabellceller i Microsoft Word. Som exempel, om en cell är 50 procent skuggad med en klar bakgrund, annonserar JAWS, "Grå 50 procent skuggad på klar mönster bakgrund." Tabellbeskrivning är aktiverat som standard. Notera: Denna funktion är förnärvarande inte tillgänglig i Word 2007.

Tryck INSERT+TABB om du vill att JAWS skall repetera cellbeskrivningen.

För att Avaktivera tabellbeskrivning, gör följande:

1. Öppna ett Word dokument.

2. Tryck INSERT+V för att öppna dialogrutan Ändra JAWS Inställningar.

3. Använd PILTANGENTERNA för att välja Tabellbeskrivning, och tryck MELLANSLAG för att stänga av detta alternativ.

4. Stäng dialogrutan Ändra JAWS Inställningar.

Läser Tabeller i Microsoft Word

De följande JAWS tangentkombinationerna, som används för HTML tabeller på Webbsidor, kan nu även användas i Word tabeller:

• Läs Nästa Rad – WINDOWSTANGENTEN+PIL NER.

• Läs Föregående Rad – WINDOWSTANGENTEN+PIL UPP.

• Läs Aktuell Rad – WINDOWSSTANGENTEN+5.

• Läs Aktuell Rad – WINDOWSSTANGENTEN+KOMMA.

• Läs Aktuell Kolumn – WINDOWSSTANGENTEN+PUNKT.

• Läs Nästa Kolumn – WINDOWSSTANGENTEN+PIL HÖGER.

• Läs Föregående Kolumn – WINDOWSSTANGENTEN+PIL VÄNSTER.

Ett Felmeddelande läses upp, om du trycker en tangentkombination, och du inte är i en tabell.

JAWS annonserar alltid om tangentkombinationen har tryckts medan du stod i den första eller sista raden i tabellen.

Punkt Typ Indikering i Microsoft Word

JAWS kan nu läsa en punktlista som innehåller Punkter istället för siffror. Som exempel, Om ett Word dokument innehåller en Punktlista som använder olika former på punkterna, JAWS annonserar dessa former som fylld-rund punkt, ihålig-rund punkt, stjärnpunkt, och så vidare.

För att Avaktivera Punkt typ Indikering, gör följande:

1. Öppna ett Word dokument.

2. Tryck INSERT+V för att öppna dialogrutan Ändra JAWS Inställningar.

3. Använd PILTANGENTERNA för att välja Punkttyp indikering, och tryck MELLANSLAG för att stänga av detta alternativ.

4. Stäng dialogrutan Ändra JAWS Inställningar.

Läser Fotnoter, Slutnoter, och Kommentarer i Microsoft Word

När du Aktiverar inställningen för "Kommentarer, Fotnot, & Slutnot", upptäcker JAWS nu närvaron av fotnoter, slutnoter, och kommentarer även när du utför kommandot för Löpande läsning.

Om du vill att JAWS skall annonsera innehållet i en fotnot eller slutnot i ett Word dokument, gör följande:

1. Öppna ett Word dokument.

2. Placera markören på fotnot eller slutnot referensen.

3. Tryck ALT+SHIFT+E. JAWS läser fotnoten eller slutnoten.

Om du vill att JAWS skall annonsera innehållet i en kommentar, gör följande:

1. Öppna ett Word dokument.

2. Placera markören på kommentar referensen.

3. Tryck CTRL+ALT+APOSTROF. JAWS läser kommentaren.

 Förbättrad Visning av Hyperlänkar i Microsoft Excel

Nu listar JAWS hyperlänkar i Microsoft Excel mer intuitivt. När du trycker INSERT+F7 för att visa listan med länkar, visas texten i varje cell som innehålleren hyperlänk, istället för att endast visa cell adressen.

Visar Cellkommentarer i ett Microsoft Excel Arbetsblad

I Microsoft Excel, kan du infoga en notering i en cell I ett arbetsblad genom att lägga till en kommentar. JAWS 8.0 kan läsa dessa kommentarer och visa dem i virtualviewer.

Använd följande kommandon för att läsa och visa cellkommentarer som dyker upp i ett Excel arbetsblad.

JAWS kommandon som låter dig visa noteringar som finns i Excel celler

Kommando 

Beskrivning

CTRL+SHIFT+Ä

Detta kommando visar alla cellkommentarer som finns i ett Excel arbetsblad.  

ALT+SHIFT+Ä

Detta kommando läser kommentaren för den för närvarande markerade cellen i ett Excel arbetsblad.  

ALT+SHIFT+Ä Snabbt två gånger 

Detta kommando placerar cellkommentaren in i virtual viewer för läsning. 

Upptäcker Typsnitt färg och Attribut i Microsoft Excel

JAWS 8.0 kan upptäcka och rapportera formateringen som associerats med ett teckensnitt, som tillexempel typsnittets namn, punktstorlek, textfärg, bakgrund textfärg, och attribut till exempel fet, kursiv, understruken, och genomstruken. Denna funktion är användbar i Excel arbetsblad dokument där en mängd olika färger kan ha använts för att poängtera ett visst antal detaljer i arbetsbladets celler.

Gör följande för att aktivera funktionen upptäck teckensnitt attribut:

1. Öppna ett Excel arbetsblad.

2. Tryck INSERT+V för att öppna dialogrutan Ändra JAWS Inställningar.

3. Använd PILTANGENTERNA för att välja Typsnitt Färg och Attributförändringar, och tryck MELLANSLAG för att aktivera den här funktionen. Denna funktionen är Aktiv för just denna JAWS sessionen, eller tills du avaktiverar den.

4. Navigera genom arbetsbladet. När du flyttar från en cell till en annan, annonserar JAWS, celletikett och cellens teckensnitt attribut när teckensnitt

eller attribut ändras.

Notera: Förväxla inte funktionen upptäck teckensnitt attribut med funktionen upptäck cell skuggning som introducerades i JAWS 7.10. Den tidigare funktionen upptäckte en cell’s skuggning och färgmönster. Den nya funktionen upptäcker en cells teckensnitt och attribut.

Kommando för JAWS Minnesdumpning

Om det inträffar att du totalt förlorar allt tal, är det svårt att få igång JAWS utan att först starta om datorn. Emellertid, en omstart lämnar ingen diagnostisk information för att assistera Freedom Scientific för att söka efter det underliggande problemet.

INSERT+WINDOWSTANGENTEN+F4 är en ny JAWS tangentkombination för kritisk återskapande. Den nya tangentkombinationen stänger JAWS, avslutar alla relaterade processer, och skapar en minnesdump fil. Den diagnostiska informationen kan sedan användas för att assistera Teknisk Support. (Notera: Tangentkombinationen fungerar inte i Windows inloggningsskärm.) Efter du har tryckt detta kommandot, kan du starta om JAWS för att få tillbaka talet.

Filen minnesdump sparas I inställningsmappen. För att hitta filen, gör följande:

1. Tryck WINDOWSTANGENTEN för att öppna Startmenyn.

2. Välj Program.

3. Välj JAWS 8.0, Utforska JAWS, och sedan Utforska Egna Inställningar. Detta öppnar följande mapp: C:\Documents and Settings\<Ditt Användarnamn>\Application

Data\Freedom Scientific\JAWS\8.0\Settings\Sve.

4. Tryck BACKSTEG för att navigera till mappen Settings.

5. markera mappen JAWSMemDmp och tryck ENTER. Filerna i denna mappen är namngivna med JAWS version och build nummer.

 

Åter till startsida