Den här sidan använder Javaskript. Din Webbläsare stödjer inte Javaskript eller så har du avaktiverat det. För att se den här sidan så som det är tänkt att den skall visas, vänligen använd en Webbläsare där Javaskript har aktiverats.

VidMusÖver

Konstruktörer av webbsidor använder VidMusÖver för att visa text eller bilder när en besökare flyttar muspekaren över en viss del av sidan. Exempelsidan Freedom Scientific Produkter ger ett exempel på ett sätt som ofta används VidMusÖver. När en användare flyttar muspekaren över något av produktnamnen på denna exempelsida, som egentligen är grafiska länkar, visar sidan en kort sammanfattning av produkten. När användaren klickar på bilden, tar sidan dem till Freedom Scientifics webbsida för att ge ytterligare information.

OBS: Observera att två olika saker händer beroende på om du bara flyttar muspekaren över bilden eller aktiverar länken genom att klicka på bilden.

JAWS säger "VidMusÖver" när du flyttar till ett element som har en VidMusÖver. Webbskapare lägger till attributet OnMouseOver till HTML-element för att få VidMusÖver-funktionalitet.

Öppna exempelsidan Freedom Scientific Produkter. Läs först igenom sidan. Den är relativt kort. Observera att efter den första rubriken finns fyra länkar med VidMusÖver som JAWS identifierar. Fortsätt läsa så hör du en kort text som börjar med "Denna sida innehåller information om en del av Freedom Scientifics hård- och mjukvaruprodukter. När musanvändare flyttar muspekare över bildlänkarna..." Fortsätt att läsa igenom denna text. När du aktiverar en VidMusÖver i de kommande stegen, kommer denna text att ändras på skärmen.

Att aktivera en VidMusÖver med JAWS innebär egentligen att man flyttar muspekaren så den är över bilden. Du gör detta genom att trycka INSERT+CTRL+ENTER När du hör JAWS annonsera Vid musöver länkar. För att se hur JAWS fungerar med VidMusÖver på webbsidor, gör så här:

  1. Gå till exempelsidan Freedom Scientific Produkter och tryck på PIL NER tills du flyttar till en av bildlänkarna som har VidMusÖver.
  2. Tryck INSERT+CTRL+ENTER för att aktivera Vid musöver för den länken.
  3. JAWS berättar att sidan har ändrats på en viss rad. På sidan har den korta beskrivande texten som sammanfattade hur sidan skulle användas med en mus ersatts med en text som beskriver produkten.
  4. Tryck J, skriv in radnumret som JAWS sa, och tryck ENTER. JAWS flyttar dig direkt till den plats på sidan där ny text visades. Att använda kommandot hoppa till rad (J) på detta sätt låter dig läsa ny information som dyker upp på sidan när du aktiverar en VidMusÖver. Läs nu igenom den nya texten.
  5. Tryck SKIFT+J för att flytta tillbaka till den grafiska länken. Genom att hålla nere SKIFT när du använder kommandot Hoppa till rad flyttar dig tillbaka till den föregående platsen på sidan.
  6. Tryck ENTER för att aktivera länken. Detta tar dig till Freedom Scientifics webbsida. Du kan trycka BACKSTEG för att återgå till föregående sida.
  7. Prova nu att flytta till andra VidMusÖver länkar och följ samma steg som tidigare för att träna lite mer.

JAWS Tips: Notera att om man trycker ENTER eller INSERT+CTRL+ENTER kan det ge väldigt olika resultat med vissa Webbsidors element. Att trycka CTRL+INSERT+ENTER simulerar effekten av att flytta muspekaren över elementet, medan ENTER simulerar effekten av att klicka på elementet.