Den här sidan använder Javaskript. Din Webbläsare stödjer inte Javaskript eller så har du avaktiverat det. För att se den här sidan så som det är tänkt att den skall visas, vänligen använd en Webbläsare där Javaskript har aktiverats.

Anpassade Webbinställningar

Du kan ställa in många JAWS inställningar för en specifik webbsida. Anpassade Webbinställningar används på alla sidor hos en given domän, så som CNN punkt com eller Freedom Scientific punkt com. Några exempel där användning av anpassade Webbinställningar kan vara användbara är följande:

Gör olika JAWS inställningar som fungerar för dig för att förbättra ditt arbete på Internet.

JAWS har många justerbara inställningar för att ge tillgång till information på webbsidor så effektivt som möjligt och JAWS använder standardinställningar som ger mest information på flertalet sidor på webben. Det finns dock många webbsidor som inte är skapade med tanke på tillgängligheten eller inte använder HTML korrekt. När JAWS använder standardinställningar, blir det för lite information på en del webbsidor och för mycket på andra.

Vilka inställningar kan anpassas?

Du kan anpassa flera typer av webbinställningar. Till exempel:

Anpassa Webbinställningar

Gör följande för att skapa eller modifiera anpassade Webbinställningar för en Webbsida. Notera att gjorda förändringar sparas permanent till JSI filer (så som exempel, FreedomScientific.com.jsi) och används inte på andra Webbsidor. JSI filer sparas i mappen PersonalizedSettings, som kan hittas genom att välja Startknappen, Alla program, JAWS X (där X är JAWS versionsnummer), Utforska JAWS, och sedan utforska egna inställningar.

 1. Tryck INSERT+V för att öppna dialogrutan Snabbinställningar. Fokus är i sökfältet.
 2. Tryck PIL NER för att flytta till trädvyn i Snabbinställningar.
 3. Tryck A för att flytta till gruppen Anpassade Webbinställningar. Om det krävs, tryck PIL HÖGER för att expandera gruppen.
 4. Tryck PIL NER för att flytta till dem olika inställningarna och grupperna i Anpassade Webbinställningar, och tryck MELLANSLAG för att göra förändringar.
 5. Efter du har gjort alla nödvändiga förändringar, tryck TABB för att flytta till knappen OK och tryck sedan MELLANSLAG för att spara förändringarna och avsluta Snabbinställningar.

Dela personliga inställningar med andra

JAWS sparar information om personliga inställningar i JSI-filer. Du kan använda JAWS Inställningspaketeraren för att paketera och dela anpassade inställningar med andra. JAWS version 5.10 och senare har denna funktion vilken låter dig enkelt dela filer av dessa typer med andra JAWS-användare. För mer information om detta program, se avsnittet senare i Surfa på om att använda Inställningspaketeraren.

För att manuellt dela dina personliga inställningar med andra JAWS-användare

 1. Öppna Startmenyn och välj Alla program.
 2. Navigera till JAWS programgrupp, och öppna JAWS Program undermeny.
 3. Välj Utforska JAWS, Utforska mina inställningar. En mapp öppnas som innehåller alla filer som du har låtit JAWS ändra eller skapa till dig.
 4. Flytta till mappel PersonalizedSettings och tryck ENTER för att öppna den.
 5. Leta upp JSI-filen med domännamnet för den sidan som använder de anpassade inställningarna som du vill dela med andra. Till exempel: "Google.se.jsi."
 6. Kopiera denna fil och skicka den till andra. De som du delar dina JSI-filer med måste sedan kopiera JSI-filen till sina användarmappar på sina datorer enligt stegen ovan. De kan nu använda den HTML-sidan med dina anpassade inställningar.