Textruta:  
Svar på frågor om JAWS och MAGic för USB minnen
 
Skaffa dig JAWS och MAGic som du kan ta med dig över allt! Den nya USB-Minnes versionen av JAWS och MAGic låter din skärmläsare och Skärmförstoringsprogram, innehållande dina personliga inställningar, flytta med dig på en enhet så liten att den får plats i din ficka eller hänga i en halskedja. Allt du behöver för att skapa din egen USB-minnes enhet är din egen personliga 128 MB (eller större) USB-minne från någon populär tillverkare och en Internet anslutning för att ladda ner specialversionerna av JAWS och MAGic.
 
När du har skapat din USB-minnes enhet, får du möjlighet att ta med JAWS eller MAGic med dig och använda dessa på vilken dator som helst som har åtkomst till lämpliga licenser. Du kan också köra programmen i 40-minuters demonstrationsläge på datorer som inte har någon lämplig licens tillgänglig. Allt du göra är att ladda ner video intercept verktyget. Antingen du eller någon annan person med administratörsrättigheter på datorn kan installera detta verktyg. Sätt sedan bara in din USB-minnesenhet och kör.
 
 
Sektionen Frågor och svar som följer här, gäller för både JAWS 9.0 eller senare och MAGic 11.0 eller senare. De två programmen fungerar på samma sätt då de körs från en USB-minnesenhet. Båda programmen kan använda samma video intercept driver, och båda programmen kan köras samtidigt från samma USB-minnesenhet
Då du använder Windows Vista®, Windows XP, eller Windows 2000 system. 
 
Vad är en USB tumme?
 
En USB tumme är en liten, portabel lagringsenhet som pluggas in i din dators's USB port. På en USB tumme kan du lagra mycket mera data än på en diskett, och du kan enkelt flytta filer till och från dessa, till skillnad från en CD. USB-minnesenheter finns i många olika storlekar. Vanliga storlekar omfattar 128 MB, 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB, och 4 GB.
 
Vad är skillnaden mellan en USB tumme, en USB flash enhet, och en USB penna?
 
Dessa är alla i huvudsak samma typ av enhet. Olika fabrikanter använder olika termer, men de är alla externa lagringsenheter som du kan plugga in i din dator's USB port. Dessa versioner av JAWS och MAGic kan också köras från externa USB hårddiskar. Det finns även rapporter från användare som har installerat dessa versioner på sina iPods och sedan kört dessa på sina datorer.
 
Varför skall jag köra JAWS och MAGic från en USB tumme?
 
Att köra JAWS och MAGic från en USB tumme låter dig använda programvarorna på vilken dator som helst, utan någon installation, förutsatt att video intercept har installerats.
Detta innebär att du kan använda programmen på en dator utan att du utför en fullständig installation av programmen eller konfigurerar dessa.
 
Mer viktigt, du kan spara dina favoritinställningar på USB tummen och sedan ta med dig dessa var du än går. När du pluggar in din USB tumme i någon dator där en aktiverad kopia av JAWS eller MAGic redan finns installerade, kan du ha nytta av att använda den fullständiga produktversionen med alla dina egna favoritinställningar, inklusive skript, uttalsfiler, konfigureringsfiler, och mycket mera. Dessutom, beroende på att data kan skrivas till USB tummen, kan du ändra dessa inställningar när som helst. 
 
Denna funktion är väldigt användbar om du arbetar i många olika datorer under loppet av dagen eller veckan. Ta med dig inställningarna på USB tummen innebär att vilken dator som helst omedelbart kan bli konfigurerad enligt dina önskemål. 
 
Behöver jag köpa något speciellt fabrikat på USB-minne?
 
Nej, du kan använda vilket Windows-kompatibelt USB flash minne som helst med dessa versioner av JAWS och MAGic. Enheten måste dock minst ha 128 MB ledigt utrymme. Det kan tilläggas, när man extraherar och installerar ett program direkt från en USB tumme, kan processen ibland upplevas långsammare på något fabrikats USB-enheter (som tillexempel San Disk).
 
Vilken version av Windows behöver jag?
 
Om du skall köra JAWS eller MAGic från
en USB tumme, måste du ha
Windows Vista, Windows 2000, eller Windows XP Home, Media Center, eller Professional Edition installerat på datorn.
 
Var kan jag få tag på de versionerna av programvaror som kan installeras på ett USB-minne?
 
Alla filer som behövs för att köra från ett USB-minne finns tillgängliga längst ner på denna sida i sektionen Nedladdning av JAWS eller MAGic för USB-minnen.
 
Så jag behöver inte köpa ett speciellt USB-minne från Freedom Scientific för att kunna använda min aktuella JAWS eller MAGic licens?
 
Det är korrekt! Du kan kopiera programmen till så många olika USB-enheter som du önskar. Licensen för att använda JAWS eller MAGic installeras inte på själva USB-minnet, så om du tappar bort USB-minnet, har du inte förlorat din programlicens.
 
Hur ställer jag in en dator för att fungera med JAWS eller MAGic på en USB tumme?
 
Allt du behöver göra är att installera JAWS/MAGic video intercept på datorn. Freedom Scientific har skapat en speciell körbar EXE-fil som endast installerar
dessa komponenter på datorn. Ladda bara ner och kopiera JAWS/MAGic video intercept EXE-filen till din USB tumme. Kör sedan den filen, för att installera
dom nödvändiga videokomponenterna på datorn. Du måste ha administratörsrättigheter på datorn för att kunna slutföra installationen. 
 
Notera: Du kan behöva seende assistans för att installera video intercept. Om datorn har Windows Narrator installerat, kan du använda det programmet för att hjälpa dig.
 
Vad gör jag om jag inte har administratörsrättigheter på datorn?
 
Om du inte har administratörsrättigheter på datorn, kan du inte installera video intercept verktyget på datorn. Du kan då inte använda programmet från en USB tumme med den datorn så länge en administratör inte har installerat komponenten eller programmet åt dig.
 
Hur får JAWS eller MAGic på en USB tumme sin auktorisering? 
 
USB tumme versionerna kommer att fungera som en 40-minuters demo såvida inte ett av dessa tre följande kriterier har uppfyllts:
 
• En lokal ILM auktoriseringsnyckel finns redan på plats i datorn, och är lämpligt auktoriserad för din version av JAWS eller MAGic 
• En ILM Nätverksserver är tillgänglig i nätverket och är lämpligt auktoriserad för din version av JAWS eller MAGic 
• En lämpligt auktoriserad dongle är insatt i en annan USB port på datorn. 
 
Notera: produkterna för USB-minnen, kommer inte att känna igen de äldre 3.5-tums diskett (Quella) auktoriseringsnycklarna.
 
Vad händer om JAWS eller MAGic redan är installerade på datorn?
 
Om du kör JAWS eller MAGic från en USB tumme, används endast de inställningarna som lagrats på USB tummen för JAWS och MAGic. Alla de inställningar som för närvarande har lagrats på datorn kommer att ignoreras.
Du kan inte använda skript, inställningsfiler, eller annan konfigureringsinformation som sparats på datorn när du kör programmet från en USB tumme. Detta ändrar inte någon inställning för den i datorn installerade JAWS eller MAGic. Så om du senare kör programmet från datorns hårddisk, finns alla originalinställningar kvar på rätt plats. Om den versionen av JAWS eller MAGic som är installerad på datorn har
aktiverats, kommer programmet att använda den licensinformationen när man kör programmet från USB tummen. 
 
Vad händer om en tidigare version av JAWS eller MAGic är installerad på datorn?
 
Installation av den senaste video intercept drivrutinen kommer inte att påverka funktionen hos äldre versioner av Freedom Scientific programvaror som installerats på datorn. För att uppnå bästa resultat, installera dom senaste video drivrutinerna.
 
Licenser för tidigare versioner av JAWS och MAGic kan endast auktorisera USB tummar versioner om dessa är giltiga för JAWS 8.0 eller tidigare eller MAGic 10.5 eller tidigare.
 
 
Kan jag kopiera JAWS eller MAGic program och inställningsfiler till någon annan USB tumme eller min dator's hårddisk?
 
Ja. Du kan flytta både JAWS och MAGic program filer och dina inställningsfiler till någon USB tumme utan att någon speciell installation erfordras. Du kan också kopiera inställningsfilerna till din dator's hårddisk eller vice versa. Men, det rekommenderas inte att du kör USB tumme versionen av JAWS eller MAGic från din dator's hårddisk. Då skall du istället installera och använda desktop versionen.
 
Hur kommer jag igång?
 
Följande ger en kortfattad beskrivning av hur du laddar ner och installerar USB tumme utgåvan. 
 
1. Anslut din USB tumme till din dator. 
2. Ladda ner och installera en eller båda USB tumme körbara EXE-filerna till din USB tumme. 
3. Ladda ner Video intercept EXE-filen till din USB tumme. 
4. Ta ur USB tummen, och sätt in den i en annan dator, och följ sedan instruktionerna. 
 
Välj länkarna för nedladdning nederst på denna sida för mer information. 
 
Kan jag använda någon annan talsyntes än Eloquence?
 
Ja, du kan använda vilken annan MsAPI 4 eller SAPI 5 talsyntes med JAWS eller MAGic för USB tummar, så länge dessa talsynteser är installerade i datorn.
 
Notera: Om den markerade SAPI talsyntesen är otillgänglig, kommer programmet att använda Eloquence.
 
Kan jag använda en punktdisplay?
 
Nej. Om du kör JAWS från en USB tumme, kan du inte använda en punktdisplay. Om du vill använda en punktdisplay, ladda ner och installera den fullständiga eller demonstration versionen av JAWS på datorn och konfigurera den att använda din enhet.
 
Kan jag använda fjärråtkomst funktionen eller PAC Mate desktop?
 
Nej. Om du kör JAWS eller MAGic från en USB tumme, kan du inte använda programmen under tiden du kör terminalsessioner. Du kan inte heller använda PAC Mate Desktop. Om du vill använda någon av dessa funktioner, ladda ner och installera den fullständiga versionen av JAWS eller MAGic på datorn.
 
Vilka är de övriga skillnaderna mellan USB tumme versionen och desktop versionen?
 
Du kan inte konfigurera JAWS eller MAGic att starta som service för att läsa Windows inloggningsskärm. Dessutom, är inte överföringsfunktionen tillgänglig, vilket normalt låter dig importera inställningar från föregående JAWS versioner.
 
När jag slutar använda JAWS eller MAGic, är det nödvändigt att ta bort de olika drivrutinerna från datorn?
 
Nej, om du lämnar kvar dessa drivrutiner, gör detta det möjligt för någon annan användare att senare sätta in JAWS eller MAGic på en USB tumme, så det är bäst att lämna kvar dessa.
 
Om du väljer att ta bort video intercept drivrutinen, gör följande:
 
1. Öppna Windows Kontrollpanelen från Startmenyn. 
2. Markera Lägg till eller ta bort Program och tryck ENTER. 
3. För att ta bort video intercept, markera "Freedom Scientific Video Intercept" och välj Ändra/Ta bort knappen. 
 
Kan jag installera både JAWS och MAGic på samma USB tumme?
 
Ja. Du kan också köra båda produkterna samtidigt. Det måste finnas ca 192 MB ledigt utrymme på USB tummen. Det senast installerade programmet blir det enda tillgängliga från dialogrutan Autorun som kommer fram när du sätter in USB tummen. Det lättaste sättet att starta dessa program när båda finns på samma USB tumme är:
 
1. Tryck WINDOWStangenten+R. 
2. Gör ett av följande: 
 
• För JAWS, skriver du "X:\JAWS9" (där X är enhetsbokstaven för din USB tumme), eller 
• För MAGic, skriver du "X:\MAGicY" (där X är enhetsbokstaven för din USB tumme, och Y är numret på din utgåva – som exempel, skriv 110 utan decimalkomma för utgåvan 11.0). 
3. Tryck ENTER. 
 
Notera: Varje produkt måste ha sin egen auktorisering. Om någon av produkterna inte kan erhålla sin auktorisering, kommer det programmet att köras i 40-minuters läge. 
 
Nedladdning av JAWS eller MAGic för USB-minnen
 
Följande beskriver i korthet hur du först laddar ner och installerar programmet för USB tumme, för det andra, ladda ner video intercept drivrutinen, och för det tredje starta programmen på USB tummen på en annan dator. 
 
Nedladdning av program och Installation 
1. Sätt in din USB tumme i din dator's USB port. 
2. Välj lämplig USB tumme nedladdningslänk som finns längst ner i dessa steg. 
3. När dialogrutan öppnas, välj Spara, och välj en plats på din USB tumme där du lätt kan hitta den nedladdade körbara EXE-filen. 
4. Kör den nerladdade EXE-filen och packa upp filerna till din USB tumme. 
5. Repetera steg 2 till 4 om du installerar båda produkterna. 
 
JAWS för USB tumme:
JAWS 9.0.2152 for USB Thumb Drives (13 MB)

MAGic för USB tumme: 
MAGic 11.0.1117 for USB Thumb Drives (24 MB
 
Notera: USB tumme utgåvorna av JAWS 9.0 eller senare och MAGic 11.0 eller senare kan köras i Windows Vista, Windows XP, och Windows 2000. Emellertid, när du använder USB tumme versionen i en Windows Vista dator, bör du komma ihåg följande.
 
Det rekommenderas att du avaktiverar Kontroll av Användarkonto (UAC) genom att öppna kontrollpanelen, och välja Användarkonton. USB tumme versionen fungerar när UAC har aktiverats, men talet och följningen är begränsad för elevated program. 
 
Microsoft Hjälpmedelscenter laddas när du startar USB tumme versionen på en Windows Vista dator. När JAWS eller MAGic laddats kan du stänga fönstret Hjälpmedelscenter genom att klicka på Stäng knappen, eller trycka ALT+F4.
 
Video Intercept Nedladdning 
 
1. Välj länken video intercept som finns i slutet av denna procedur. 
2. När dialogrutan öppnats, välj Spara och spara filen i rotkatalogen på din USB tumme. (Om det behövs, så kan du med denna filen installera drivrutinen video intercept på någon dator som inte redan har den installerad.)
 
JAWS/MAGic Video Intercept (25 MB) 
JAWS/MAGic Video Intercept (25 MB) 
 
Starta programmet på USB tummen
1. Ta ut USB tummen och sätt in det i någon annan dator. Windows visar automatiskt en dialogruta som frågar vilken åtgärd som skall utföras.
Välj "Starta JAWS" eller "Starta MAGic" och tryck sedan ENTER. 
 
Om denna dialogruta inte kommer fram, tryck WINDOWSTANGENTEN+R, skriv "X:\JAWS9" eller "X:\MAGic110" (där X är enhetsbokstaven för din USB tumme) och tryck ENTER. 
 
Notera: Om video intercept inte har installerats på datorn, välj Avbryt knappen när dialogrutan "Vilken åtgärd skall utföras" visas. Tryck sedan WINDOWSTANGENTEN+R, skriv "X:\FSVideoIntercept.exe" (där X är enhetsbokstaven för din USB tumme, och tryck ENTER. Detta installerar de nödvändiga JAWS och MAGic video komponenterna på datorn. Du måste ha administratörsrättigheter för att kunna installera dessa filer.
 
2. Du kan nu använda JAWS eller MAGic på samma vis som om de hade installerats på datorn's hårddisk. Varje förändring av de inställningar som du gör, sparas på USB tummen så att du kan använda dessa nästa gång. När du har arbetat klart på den datorn, avsluta JAWS eller MAGic och ta bort USB tummen från datorns USB port.
 
 Åter startsida
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Åter Startsida